Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

fredag 29 maj 2015

2007-01-10 Familjekontakt behandling- Allt omkring "handikapp"-begreppet och min reaktion på att bli kallad det av BUP i januari år 2007! Går in på en del kring hur jag såg på mitt "handikapp" både då och nu.. Även att jag blivit avstängd ifrån apberget til följd av homofoba skriverier nämns. ((BUP-journalkopior, klicka på bilderna för större bilder)

1. Omarkerad text är läsvärd.

2. Grönt markerad text är extra intressant och läsvärd  - och jag kanske kommenterar delar av dessa markerade stycken.

3. Inringad text är vad jag anser vara missvisande, förvrängda eller felaktiga uppgifter.

Sen vill jag understryka att när jag rättade BUP-journalen under år 2012 så var målet att rätta samtliga fel i journalen (81 st). När jag skickade in en anmälan till BUP med begäran om att dessa rättelser skulle skrivas in i journalen så uteslöt jag de obetydliga felen som inte spelat roll i min rättspsykiatriska utredning. Jag tror att runt sextio fel ändå togs upp!

Nu är jag inte ute efter att gå igenom allt igen. Att jag publicerar originalhandlingar nu är ju för att de är mer trovärdiga. Varför gjorde jag inte det tidigare när jag satt på slutenvården? Jag hade helt enkelt ingen scanner då.


När det gäller felen så hänvisar jag som brukligt till mina rättelser som jag länkar till längst ner i inlägget. 

Den första texten kan vara läsvärd då den beskriver min syn på utredningen. Hur kommer det sig att just jag hade svårigheter och inte de andra, hur tänkte Sibylla kring dem? Klart hon införde begreppet handikapp. Klart jag och syrran är handikappade när vi är de som blir utsatta. Jag var dock inget offer som tog skit (likt min syster) och det borde Sibylla ha insett att jag gav tillbaka skit.. Det fanns enklare offer för henne att ge sig på! Att sen mina adoptivföräldrar bad BUP om hjälp var ju dumt som fan.. Men jag bad aldrig om hjälp! Och om man ska få hjälp så bör man ju tjäna på hjälpen? Jag anser inte att den "hjälp" de gav mig gav mig fördelar på något sätt.. Och det är inget stöd att få ett handikapp stämplat i pannan när man vet att man inte var handikappad!

Allt jag gjorde så som att slåss och hamna i konflikter gjorde de andra också. Hur de kan förbli friska medans jag blir stämplad torde enbart ha med personalens godtyckliga val att göra. De väljer en eller två syndabockar som får ta all skit, kallar den skiten för hjälp och låter alla andra inblandade hållas. Ingen rättvisa i det! Och de väljer tydligen att göra folk de fått uppdraget att hjälpa till syndabockar, så man ska för allt i världen inte be BUP om hjälp - för de hjälper bara störda individer, och är du inte störd redan så utmålas du som det och blir stämplad vid tiden för när "hjälpen" ska utdelas.

Vill du ha ett normalt liv så håll dig borta är regeln. Och om föräldrar vill att deras barn ska leva normala svenssonliv så bör de inte gå till BUP och be om hjälp, ty BUP kommer skapa en bild av barnen som psykfall av olika slag - och därmed försvinner deras svenssonliv.. Det är inte ett värdigt liv att vara begränsad! Lagarna gäller så klart - men utöver den begränsningen så skall man inte begränsas!!


Ja precis, jag ansåg redan då att jag INTE led av ett handikapp!!! Jag gjorde detta mycket klart för föräldrarna och de förstod att fortsätta att behandla mig likadant som innan diagnostiseringen. Jag hade precis samma liv som innan utredningen även efter att utredningen gjorts. I hemmet alltså, ute i samhället så bemöttes jag ju annorlunda vid konflikter av SOC, fick inte plats på Dragonskolan i en ny klass och hade även kontaktperson.

Men i hemmet var det som det alltid hade varit. Och nej, jag bestämde inte helt reglerna i familjen! Jag bestämde bara över när jag skulle stänga av datorn samt lägga mig och sova. Föräldrarna bestämde fortfarande det mesta. Fick t.ex. inte köpa djur även fast jag ville.
Adoptivmorsan bad Sibylla att inte använda ordet handikapp. Nu följde inte Sibylla och BUP denna uppmaning.. Man kan vara mycket irriterad på adoptivmorsan för att hon lät mig tro att saken var överspelad! Jag blev rasande när jag blivit kallad handikappad - och krävde att det skulle ändras!! Att adoptivmorsan bara "önskar att Sibylla använder ordet svårigheter istället" tyder på idioti.. Hon skulle ha krävt av BUP att förstå att jag inte alls led av ett handikapp. Nu berättade hon för mig att Sibylla sagt att de skulle använda ordet "svårigheter" istället för handikapp.. Men det var lögn eftersom samma diagnoser stod kvar i journalen trots att de per automatik anses utgöra handikapp! Hur kunde jag anser att jag inte led av ett handikapp?

Jo, eftersom att de utredde mig efter händelsen med mössan på Tegs Centralskola år 05.. Inget jag gjorde vid den händelsen var "handikappande". Jag blev arg över en kränkning och reagerade med en egen kränkning. Omoget? Javisst. Handikappad? Nej. Det var bara ett fult sätt för BUP att stryka över de egentliga skälen till hela händelseförloppet att utreda mig och stämpla mig! Som ni redan kunnat läsa i BUP-handlingarna från den händelsen och andra på TC, så står det ju skrivet tydligt och klart en massa överdrifter kring mitt agerande (läraren blödde kraftigt och bla bla), medan man knappt nämner bakgrunden med bandspelaren och slagen mot mig.

Inget jag gjorde var något som inte de andra eleverna som var inblandade kunde ha gjort. Men nu så framstod jag som killen som fick skiten av skolan -och då tyckte BUP att jag även skulle få skiten helt och hållet av dem! En diagnos är en psykisk störning, och en psykisk störning är i sin tur ett handikapp som i sin tur är handikappande för individen ifråga som lider av störningen ifråga. Men då jag ansåg och anser att man gav mig störningen/diagnosen/handikappet för att stryka över min utsatthet på TC i nian samt för att göra det enkelt för sig- så ansåg jag att jag egentligen var den där normala unge mannen jag varit i 16 års tid, och nte en autist/aspergare bara för att BUP slängde skit på mig i en utredning.

Vad bevisar IQ-tester och liknande? Min allmänintellektuella nivå. Vad bevisar diverse uppgifter kring bråkighet osv? Ja, ingenting. Alla pojkar har väl slagits eller utåtagerat minst en gång. Och sen var jag knappast ensam att agera så som jag gjorde. Man kan säga att utdelningen av diagnosen/handikappet var bara deras sätt att straffa mig för att jag var en lika stor kålsupare som de andra vid konflikter. Jag backade aldrig, jag tog fighten. Något de straffade mig för men inte de andra vid liknande beteende ifrån deras sida.

Min adoptivmoder kontrollerade aldrig att BUP följde sina åtaganden.. Vilket var ett stort svek! Hon kunde ha läst i journalen men det gjorde hon inte heller. Jag trodde att handikappstämpeln var borta och kände aldrig av särbehandling hemma perioden 2006-2009. Men när jag flyttade hemifrån så hade de uppenbarligen inte strykt "handikappet" och myndigheterna började att särbehandla mig som om jag vore handikappad.. Vilket jag anser är morsans fel till stor del! Hade jag förstått vad som stod i min BUP-journal 06 så hade jag processat och anmält till socialstyrelsen.. Men morsan fick mig att tro att de ändrat "handikapp" till "svårigheter" så jag trodde att jag fått som jag ville.. Då de lät mig tro att jag redan vunnit så håller jag dem ansvariga för att jag aldrig hann processa innan preskriptionstiden på två år gått ut..

Naturligtvis blev det inte en bättre reaktion när begreppet "handikapp" användes mot mig år 2009 än vad det blvit år 2006. Det borde päronen ha förstått att jag inte ändrat uppfattning! Att när jag fyttar så vill jag flytta som en vanlig kille och inte som en handikappad! SOC och föräldrarna fick mig till att skriva på handlingar genom att hänvisa til min diabetes typ 1. Jag trodde då att SoL och liknande gavs ut för att jag hade diabetes och behövde stöd med påminnelse kring insulin osv. Aldrig att jag hade skrivit på om de sagt asperger eller liknande.. På grund utav deras oärlighet så hamnade jag i ett SOC-boende med SoL-team, och ansökte även om godeman på felaktiga premisser..

Flera i min omgivning förstod mig mycket väl. Jag hade vänner, men de jag bråkade med runt denna tid var många - och de kände jag knappt. Alla brudar var tre år yngre (den typ av fjortis som spred rykten på nätet samt på stan), och deras pojkvänner var uppåt 20 vilket var en bra bit över min ålder. Jag tjafsade kanske med fem personer till en början.. Men sen så drog de in sina vänner och pojkvänner osv. Blir rätt många då.. Men alla mina gamla vänner tyckte knappast att jag var "annorlunda". BUP är bara bra på att döma för att man bråkar med en större grupp ungdomar. Sen var det ju dem som bråkade med mig men BUP framställer alltid patienten som den som orsakar konflikter och sätter sig själv i konflikter.

Härnäst i nästa inlägg blir det att gå igenom vad BUP skrev angående misshandeln på Ersboda där Stål och hans vänner (raggarna) misshandlade mig. Där man tydligt ser hur de försöker skylla på mitt "handikapp" istället för på misshandlaren att händelsen inträffade! Ett handikapp som jag inte ansågs lida av de 16 första åren av mitt liv, och som BUP av en händelse bedömde att jag led av efter att Tegs Centralskola gett mig skulden för en konflikt på skolan, och där en lärare varit inblandad. Känns inte som en slump.. Det känns som ännu ett straff för samma händelse! Det enda stöd en person i min dåvarande situation behövde hade varit att vuxna tagit tag i de andra ungdomarna. Att ta tag i mig, eller hålla mig ansvarig när jag blivit misshandlad - är enbart sjukt!

Gällande polsianmälningar kring åsikter så kan nämnas att jag blev polisanmäld 2006-08-25 för en del misstänkta brott bl.a. inom det området. Mer kring det kommer senare.


Rättelser av felen ni ser i inlägget ovan kan ni hitta här:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/10/fel-i-bup-journalerna-81-fel-fel-nummer_24.html


Tidigare händelser i mitt liv från våren 06 och bakåt kan ni läsa om här:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/05/varen-ar-2006-med-samtliga-inlagg.html


Förundersökningsprotokollet gällande "Förolämpning" alternativt "hets mot folkgrupp" kan ni läsa om här (PS: det var bara ett misstänkt brott i ett större händelseförlopp):
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/10/forundersokningsprotokoll-i-arendet-som_17.html

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/10/forundersokningsprotokoll-i-arendet-som_18.html


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar