Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

lördag 16 maj 2015

2006-10-02 Slutgiltigt förhör ang KÅRV:s hot på Apberget.se, ärendena ledde inte vidare till åtal då KÅRV visade sig vara 14 år..


Tidigare ärenden med KÅRV:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/03/anmalan-ang-overgrepp-i-rattssakolaga.html


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar