Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

söndag 5 april 2015

" I OKTOBER FÖREKOM EN KONFLIKT PÅ SKOLAN MED EN ANNAN ELEV SOM REV UR HANS BÖCKER UR BÄNKEN OCH KNUFFADE BÄNKEN VARPÅ VICTOR NYGREN BLEV ARG OCH TÄNKTE GE SIG PÅ DEN POJKENS BÖCKER. REKTORN TOG TAG I HONOM OCH FÖRSÖKTE VIFTA IVÄG HONOM VARPÅ HAN BLEV JÄTTEARG OCH BÖRJADE KLÖSA OCH SPARKA REKTORN. POJKEN HADE EMELLERTID INTE STARTAT BRÅKET ENLIGT DE ANDRA ELEVERNA. "

En händelse ifrån år 1999-2000 togs upp som del i underlaget i min RPU sommaren år 2012..

Och då detta var innan straffmyndighetsåldern så fanns ingen dom, och psykiatrin utgick ifrån att andra elevers ord vägde tyngre än mitt ord (gissa min ålder).

Är det rätt att jag när jag är 22 år ska behöva få händelser (som inte går att bevisa/utreda längre) ifrån lågstadiet riktade mot mig - där mitt ord stod mot de andras ord?!

Psykiatrin väljer att tro på de andra utan att de egentligen har annat att gå på än godtycke vad gäller vem de anser mest trovärdig.. Sjukt!

Är det några av de som läser inlägg på min blogg som undrar hur jag kan ta upp saker från år 2006, när de andra som var inblandade förmodligen har gått vidare och skaffat sig nya liv? - Därför att ingenting blir någonsin för gammalt, rättspsykiatrin tog upp följande händelse i rättspsyksutredningen mot mig år 2012 (gissa vilken klass jag gick i och hur gammal jag var):

" I OKTOBER FÖREKOM EN KONFLIKT PÅ SKOLAN MED EN ANNAN ELEV SOM REV UR HANS BÖCKER UR BÄNKEN OCH KNUFFADE BÄNKEN VARPÅ VICTOR NYGREN BLEV ARG OCH TÄNKTE GE SIG PÅ DEN POJKENS BÖCKER. REKTORN TOG TAG I HONOM OCH FÖRSÖKTE VIFTA IVÄG HONOM VARPÅ HAN BLEV JÄTTEARG OCH BÖRJADE KLÖSA OCH SPARKA REKTORN. POJKEN HADE EMELLERTID INTE STARTAT BRÅKET ENLIGT DE ANDRA ELEVERNA. "

Händelsen ovan användes som en av grunderna till att jag bedömdes allvarligt psykiskt störd i utredningen år 2012. Något som sedan användes för att låsa in mig på slutenvården i ett och ett halvt år.

Att sedan "andra elever" påstod att jag startat konflikten tyder ju i sig bara på att om man är en hackkyckling så säger de andra att man är skurken. Men uppenbarligen så kunde folk bara uppge den historia som nämndes ovan - mitt agerande innan Herman välte ut böckerna i bänken nämndes aldrig just för att det aldrig inträffat..

Helsjukt att så här gamla händelser tas upp.. När jag tar upp ärenden ifrån år 2006 så är de nio år gamla.. Detta ärende var 12 år gammalt år 2012 som benämndes ovan.

Jag som 25-åring benämner händelser ifrån när jag var 16 och framåt. De benämnde händelser från när jag var mycket yngre än så - när jag var 22 år gammal.

Utredarna ifrån Rättspsykiatrin utgick ju ifrån att allt var mitt fel oavsett vad det gällde, precis som BUP och Vuxenpsyk. Det finns inget "oskyldig tills motsatsen är bevisad"-tänk. Och gäller det gamla ärenden från tiden innan man blev straffmyndig så finns det knappt domar eller något. Då stod ord mot ord.. Och psykiatrin utgår ifrån att de andras ord (vita elevernas ord) är mer trovärdiga än mitt..

Jävla rasister hela bunten säger då jag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar