Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

onsdag 4 mars 2015

Anmälan ang Övergrepp i Rättssak/Olaga Hot på APB- Intressanta utdrag som beskriver bl.a. hur BB fegat ur när uppgörelse nr 2 skulle bli av.


Konversationen under denna text beskriver även en del av händelseförloppet efter misshandeln (Man läser Apberget-konversationer nerifrån och upp): 


Andra bevis i form av utdrag ifrån Apberget.se hittar ni här (Kårv snackade i diskussion med BB bl.a.): 

Tidigare anmälningar gällande Olaga Hot på Apberget både från KÅRV och Herman hittar ni här:


Förundersökningsprotokollet till den misshandel som omtalas hittar ni här:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar