Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

torsdag 26 mars 2015

2006-05-09 Kl. 11.04 Familjekontakt behandling FFT -DOM efter möss-ärendet i dec 05! Man går igenom dels målen med behandlingen, dels aktuella händelser där bland annat misshandeln jag utsatts för den 02/05-2006 nämns.(Originalkopior ifrån BUP-journalen, klicka på bilderna för större bilder).

1. Omarkerad text är läsvärd.

2. Grönt markerad text är extra intressant och läsvärd  - och jag kanske kommenterar delar av dessa markerade stycken.


3. Inringad text är vad jag anser vara missvisande, förvrängda eller felaktiga uppgifter.

Sen vill jag understryka att när jag rättade BUP-journalen under år 2012 så var målet att rätta samtliga fel i journalen (81 st). När jag skickade in en anmälan till BUP med begäran om att dessa rättelser skulle skrivas in i journalen så uteslöt jag de obetydliga felen som inte spelat roll i min rättspsykiatriska utredning. Jag tror att runt sextio fel ändå togs upp!

Nu är jag inte ute efter att gå igenom allt igen. Att jag publicerar originalhandlingar nu är ju för att de är mer trovärdiga. Varför gjorde jag inte det tidigare när jag satt på slutenvården? Jag hade helt enkelt ingen scanner då. Målet är att enbart ta upp det som skrivits mellan december år 2005 och sommaren år 2006, den avgörande tiden på BUP där jag blev utredd och allt med händelserna på TC behandlades. Allt detta ledde till diagnoser som påverkade mig i modern tid, och som fortfarande påverkar mig.

Det är totalt 29 fel som berörs. Jag bemöter inga fel denna gång utan kommer ge de kompletta journalerna med hela kompletta skrivelser kring detta halvår. Kommer så klart att kommentera  vissa saker av intresse. Allt detta görs för att ge er läsare en komplett bild av vad som hände våren år 2006 med start redan den 13 dec  år 2005 när en händelse inträffade på TC.

Jag vill ge er denna bild för att ni ska få en grundsyn på vad som gick snett detta år och hur en normal kille helt plötsligt fick autistiska drag och marginell mental retardation..


Syfte - Jag blev dömd till detta efter brotten i december år 2005 där jag blev dömd för ofredande, misshandel och försök till misshandel, det gällde möss-incidenten och läraren.

MÅL -  Varför var jag aggressiv kanske man bör fråga sig? Jo, jag kan säga så mycket som att anledningen till att jag var aggressiv i hemmet efter vissa skoldagar på Tegs Centralskola berodde på hur skolans personal skällde ut mig efter att tjejer i sjuan spritt rykten och anklagelser runt sig om mig.

Man kan bland annat nämna den sista händelsen där vi hade ett möte på TC, och där det blev pajkastning mellan mig och syrran å ena sidan - och tjejerna i sjuan å den andra. Rektor och skolkurator tog då parti för sjuorna och krävde att jag och syrran skulle be dem om förlåtelse för en massa handlingar vi ej begått.

Detta förklarar varför jag sedan när jag kom hem var rasande och slog sönder saker eller kastade ner korgar ifrån hyllor och så vidare.. Jag tog ut min frustration och ilska i hemmet. Vad tänkte jag skulle bli bättre genom att agera på det viset (och då hade jag agerat på det viset i fler ärenden så som t.ex. ärendet med mössan och Herman, där jag blivit den enda som fått assistent t.ex.)??

Jo, jag hade förhoppningen att om jag kom hem till föräldrahemmet och var förbannad över rykten på skolan, över hur jag utsattes för kränkningar ifrån andra manliga elever, över hur lärare, rektorer och skolkurator tog parti för de andra och så vidare - då skulle mina så kallade "föräldrar" inse att jag inte blir korrekt bemött eller behandlad av skolledningen eller av andra elever, och därav vidta åtgärder för att ändra på detta!

Om vi låtsas att jag är min adoptivfarsa eller morsa så skulle jag då ha velat att de resonerat så här:

"Vår son kommer hem och är förbannad! Han berättar i vredesmod hur tjejer på skolan anklagar honom för att ha sexuellt trakasserat dem, hur andra killar i hans egen åldersgrupp är på honom och orsakar bråk och konflikter, hur lärare ingriper först efter att han gjort något men låter bli att agera när de andra gör saker mot honom, hur rektor och skolkurator partiskt köper alla andra inblandade personers berättelser om vår son men bortförklarar vår sons egna version med att "han kan inte se sitt eget agerande utan skyller på alla andra" - med andra ord hur de vuxna på skolan är partiska mot vår son och ger honom all skuld, då de bara kan se hans agerande mot andra (och det som han påstås ha ha utsatt tjejer för) men aldrig kan eller vill se alla andra inblandade ungdomars ageranden mot honom.

Han är väldigt arg över hur han behandlas av personalen på Tegs Centralskola, men också över hur andra ungdomar sprider rykten och gör livet surt för honom i skolan.. Han är så arg att han slänger ner saker ifrån byråer, slår sönder saker i sitt eget rum (tavlor och dylikt) och skriker att han ska hämnas och sådant! Som föräldrar kan vi inte ha det så här.. Det är dags att kontakta skolan och ta ett allvarligt snack med dem angående hur de ensidigt väljer att se allt som om vår son (eller dotter för den delen) är skurken i alla lägen.. Vi måste nu poängtera att det alltid finns minst två personer i en konflikt - och att vi står bakom våra barn (son eller dotter, vi var bägge hackkycklingar på TC under årskurs nio) oavsett vad. Lärarna, skolkuratorn och rektorn kan inte få fortsätta att skylla allting på våra barn! Nu är det dags att sätta stopp."

Bland annat så förväntade jag mig att de skulle agera för att få slut på konflikterna i skolan, och som drabbade familjen i förlängningen. Genom att helt enkelt ringa till skolan, boka möten och på samtliga samtal med skolrepresentanter försvara mig och min syster mot alla ogrundade anklagelser. När det gällde grundade anklagelser som t.ex. möss-händelsen och misshandeln av läraren Ted - där jag klöst honom däremot, så borde de ha påtalat att det fanns andra gärningsmän som man inte grep tag i eller gav någon form av konsekvens.

Istället för att agera så som jag förväntat mig av dem - genom att vara föräldrar och försvara sina barn mot skolpersonalens anklagelser och beskyllningar samt partiskhet med andra elever vid konflikter eller ryktesspridning, så valde mina adoptivföräldrar att lyssna på skolans personal och att kontakta psykiatrin (BUP) för att få slut på mitt och syrrans agerande hemma (syrran skadade sig själv och sådant).

De valde helt enkelt att se oss som problemet likt personalen på skolan, då de inte ansåg att mitt utåtagerande beteende var ett "normalt" beteende. Normala föräldrar hade självklart sett saker utifrån den synvinkel som jag beskrev ovan istället - och försökt att försvara mig och syrran mot skolpersonalen, skolkuratorn och rektorerna. Det var heller inte alla i skolpersonalen som var fientliga, men det räcker ju med någon lärare. När rektorerna och skolkuratorn är det så är det liksom illa nog.

Mina adoptivföräldrar ville som vanligt inte stöta sig med någon eller hamna i konflikt med någon.. Så de tog den utväg som inte innebar konfrontation med skolan! Och tyckte att jag och syrran skulle få hjälp av BUP istället..! Men BUP är ännu mer partiska än skolan var, och de tog ju då chansen att utmåla oss som psykfall vilket har orsakat negativa konsekvenser för mig och syrran i vuxen ålder - då vi inte får bestämma själva på lika villkor som alla andra över våra liv. Föräldrarna valde att sälja ut oss och våra mänskliga fri- och rättigheter som vuxna till BUP genom att snacka skit om vårt "beteende" till dem, och genom att rapportera saker och ting.. Istället för att ta vårt parti och försvara oss mot de på Tegs Centralskola som tydligt såg oss som lätta att utmåla som syndabockar. BUP och SOC tog glatt efter skolan och fortsatte på den inslagna linjen.. Föräldrarna gav oss bara ytterligare två fiender genom att be BUP om hjälp..

Det som mina adoptivföräldrar missade var att konflikten med skolan redan fanns där, och var ett faktum!! Jag och min tvillingsyster var i KONFLIKT med Tegs Centralskola - föräldrarna hade inget annat val än att välja sida i denna konflikt. Det var aldrig en fråga om att undvika en konflikt då konflikten redan fanns där.. Jag och syrran blev anklagade för massor av andra elever på skolan - och rektor, skolkurator och vissa lärare köpte alla anklagelser med hull och hår och skällde ut mig och min syster! Konflikten var ett FAKTUM!

Mina konflikträdda adoptivföräldrar inbillade sig att de kunde undvika en konflikt med skolan (för deras del) genom att ta till sig skolans bild av allt och sedan sälja ut mig och syrran till barn- och ungdomspsykiatrin! BUP har sedan ett samarbete med socialtjänsten vilket leder till SOC inblandning. Men faktumet kvarstår att två familjemedlemmar var i konflikt redan.. Adoptivföräldrarna hade då inget annat val än att försöka att lösa konflikten på det ena eller det andra sättet. Om två familjemedlemmar är i konflikt så blir resten av familjen automatiskt inblandade om de består av föräldrarna!

Mina adoptivföräldrar undvek inte konflikten genom att lyssna på skolan.. De undvek bara en konfrontation med skolan! Man kan säga att de valde att sälja ut mig och min syster före att ta en konfrontation med Tegs Centralskola.. Det är samma sak som att välja skolans sida i konflikten och se på sina familjemedlemmar (sina så kallade barn) som problemen...!!! Genom att göra detta så förrådde de både  mig och min syster, och stack kniven i ryggen på oss! Riktiga biologiska föräldrar hade självfallet tagit en konfrontation med skolan och försvarat sina barn.. Men adoptivföräldrar lever inte alltid upp till detta på grund av deras avsaknad av blodsband till barnen..

Utan blodsband är de inte villiga att offra allt för sina barn! Genom att inte vara släkt rent biologiskt så väljer de att lyssna på vit personal (som ser ut som dem själva) före att lyssna på sina barn/ungdomar och föra deras talan. Man kan säga att riktiga biologiska föräldrar hade konfronterat skolan utan att tveka och försvarat sina ungar.. De hade satt familjen före allt annat!!! Men adoptivföräldrar väljer att sätta samhällets/kommunens eller skolans intressen (av att göra det enkelt för sig och undvika ansvar för mobbning och rasism) före sina barns.. Det är för jobbigt att ta en konfrontation och man är inte beredd att kämpa för sina barn över huvud taget.. Att de sedan kämpar "för oss" genom att "begära hjälp av psykiatrin" visar ju bara på hur otroligt pantade mina adoptivföräldrar är i sina huvuden..! "Hjälp" som leder till förvaltarskap och diagnoser är ingen hjälp som jag vill ha.. Har de bidragit till sådan "hjälp" så är det mer att betrakta som en ondskefull handling gentemot mig och syrran ifrån deras sida, snarare än en god gärning.

Återigen, riktiga föräldrar hade kämpat för sina barn mot kommunen om det så hade behövts.. Detta var dock inte mellan mig/syrran och kommunen till en början - utan mellan mig/syrran och skolan. Att de inte valde att konfrontera skolan utan istället sålde ut oss till psyk genom sitt skitsnack tyder på att de var totalt tappade där uppe..
Och det förklarar mer än väl varför jag inte slutade med mitt "aggressiva beteende". Ett bra sätt att få mig att sluta med mitt aggressiva beteende hade varit att sluta skylla på mig, sluta döma mig på förhand efter att tjejer spritt rykten att jag tafsat på dem och sluta att utmåla mig som djävulen själv.. Att fortsätta att vinkla allt mot mig löste så klart inga problem.. Det gjorde mig bara ännu mer aggressiv och utåtagerande.. Hur dum får man vara?

Så FFT -behandlingen gjorde ingen nytta eftersom den utgick ifrån att jag hade problem och var problemet. Man hade kunnat lösa mina problem genom att se mig som ett offer och ha en förståelse för de grundläggande orsakerna till mitt beteende. Det handlade nämligen aldrig om diagnoser, vare sig autistiska drag eller marginell mental retardation.. Det handlade om en svartmålning av mig, där man utmålade mig som syndabock och gärningsman för allt ont som hände - och det orsakade ilska och aggressioner hos mig. Det skulle ha drabbat vem som helst i min situation..

Den vita personalen skyller allt på det/den mörka barnet/ungdomen! Och sen skyller de dennes aggressiva beteende (som är en konsekvens av att man felaktigt fått all skuld) på diagnoser istället för på hur fel den mörka killen blivit behandlad av den vita skolpersonalen (och sedermera BUP-personal och SOC-personal eftersom att de köper skolans bild rakt av)..

Det är självklart att en massa rapportering och skitsnack ifrån föräldrarnas sida bakom adoptivbarnens ryggar inte bidrar till att "öka tilliten mellan föräldrar och barn". Tvärtom!

Och varför i hela friden skulle man då börja att följa deras regler? Det leder ju tvärtom till osämja och mer trotsigt beteende. Vita människor som jobbar inom BUP med mera verkar helt tappade - som inte kan förstå ens de enklaste saker. 1+1 är lika med 2 - och blir inte 6 om de tror det..

Med andra ord borde de förstått att om man skyller en massa skit på en person, och därmed utmålar denne som syndabock för en massa saker när det fanns vita elever som också gjort fel - så är det inte något att bli förvånad över att den som får syndabocksrollen blir förbannad och aggressiv! Jag känner till att vissa svaga individer vänder saker inåt istället och tar åt sig av beskyllningarna, men jag själv har aldrig och kommer aldrig att vända saker inåt. Jag har hela tiden varit på det klara med att skulden legat hos andra i 90% av fallen. Problemet är när rasisterna vill att jag ska ta åt mig och beskylla mig själv för allting likt kvinnor.. I förlängningen kanske jag ska begå självmord också? Verkar vara en grej nämligen på barnpsykiatrin att pressa adoptivbarn till självmord!

(Ja, jag håller psykiatrin ansvarigt för alla självmord som begås av folk som haft med dem att göra -särskilt adopterade då de faktiskt satt i system att kasta skit på oss för att skydda etniska vita svenskar, som de anser är mer svenska och därmed mer värdefulla. Då förstör de hellre adoptivbarnens framtid än de vitas..)

RAMAR - Mina ramar var att jag skulle besöka BUP varannan vecka, men trots detta så har folk senare framställt all min kontakt med BUP som om jag lika gärna hade kunnat vara inneliggande på en vårdavdelning - vilket jag tycker är sjukt.

BEDÖMNING - Vad gäller bedömningen så syftar den på händelsen där jag nyligen (den 02/05-2006) blivit misshandlad av tre andra ungdomar. BUP-personal påstår att jag har "lätt att bli triggad av andra ungdomar".. Hur lätt blir man triggad egentligen när man blir påhoppad av tre personer under en uppgörelse, där det var tänkt att man skulle slåss en mot en? Tycker personligen inte att det är att "ha lätt för att bli triggad".

De skriver nämligen vidare att "har ett hämndtänkande och försöker att få andra ungdomar med sig vid uppgörelse". Är det så konstigt att man försökte med det efter misshandeln? Visar bara på ignorans ifrån behandlarens sida att man försöker skapa en bild av mig som lättriggad, för att sedan klanka ner på att jag "vill hämnas och försöker att samla ungdomar i det ändamålet"..

Indirekt så säger behandlaren att jag hamnar i konflikter och blir misshandlad till följd av att jag blir arg för småsaker (arg för småsaker är lika med lättriggad), och att de andra misshandlat mig i någon sorts självförsvar när jag blivit triggad och gett mig på dem? Med andra ord att mina diagnoser orsakar att jag enkelt blir arg - och får en impuls att ge mig på någon (vilja hämnas på någon), och sedan att de som då misshandlar mig skulle ha agerat i självförsvar. Det faktum att jag då vill samla ett gäng för att hämnas misshandeln utmålas som problematiskt då allt i grunden var mitt eget fel..? Det är den tolkningen jag får ut av behandlarens bedömning.

Behandlaren avslutar nämligen med att "Victor förstår att det är uppvigling till brott" - som om det vore så fruktansvärt att uppvigla till brott när man själv nyligen blivit utsatt för brott! Jag hade nyligen blivit misshandlad av tre personer!! Då borde behandlaren snarare uttrycka förståelse för mig, och benämna att misshandeln ÄR ett brott...!! Men istället så klankar hon ner på mitt försök att samla folk för att ge igen - och benämner det som ett brott istället, helt utan att förstå att det brottet i så fall är ett svar på ett annat brott som varit värre..

Vad är värst? Misshandel där tre personer ger sig på en person - eller att en person som blivit misshandlad av tre personer "uppviglar till misshandel" mot någon av de skyldiga? Som brukligt är på BUP så vrids allt mot personen de påstår sig hjälpa, och man vinklar precis allting till att den som är på samtalet var skurken - även när denne blivit misshandlad då man kopplar misshandeln till diagnoser och att "personen försatt sig i situationen till följd av sina diagnoser" (som de påstod efter Stål-misshandeln), eller som i detta fallet att man är "lätt att trigga" vilket då skulle förklara hela situationen.
Vore man inte så lättriggad så skulle inget hänt är den outtalade meningen då?! Vita rasister som sitter på tjänstemannapositioner och vrider saker mot utomeuropeiskt adopterade ungdomar. Allt för att försvara främmande vita barns ageranden, då de delar folkslag. Dessutom vill man skydda kommunen ifrån ansvarstagande, och det bästa sättet är att eg sig på individen och utmåla denne som syndabock snarare än att ge sig på flera andra individer. Den som är själv, eller de två adopterade som i mitt och syrrans fall - är bättre syndabockar än 7-10 vita individer.

De bedömer även att det är ett problem att föräldrarna har svårt att sätta begränsningar för mig. Något de mer än gärna orsakat att jag fått i vuxen ålder genom sina dåtida skriverier!! Att föräldrarna var rädda för konflikter av alla de slag må vara sant - då kan man fråga sig om de är/var lämpliga att ha barn över huvud taget eftersom barn är lika med konflikter förr eller senare..

Och det är sjukt att de adopterade barnen ska få sina liv förstörda bara för att de adoptivföräldrar som borde varit glada att de fått adoptera barn (då de annars hade varit barnlösa) inte förstår att de måste försvara sina barn när det blir konflikter där barnen är inblandade - inte försöka att undvika konflikter genom att offra eller hänga ut barnen till psykiatrin!!

Behandlaren bedömer att "föräldrarna behöver stöd för att begränsa Victor". Begränsa som i att omyndighetsförklara/förvalta någon, eller "hjälpa" som i stödteam i hemmet? Den typen av begränsningar har man fått uppleva sedan dagen man flyttade hemifrån - allt eftersom att adoptivföräldrarna bad SOC att sköta min flytt och att ordna min lägenhet.. Och de använde BUP:s handlingar som vägledning i hur det skulle bli så bra som möjligt för mig.. Diagnoser och diverse skriverier om att jag hade behov av "stöd och hjälp utav samhället" ledde då till dessa så kallade begränsningar som jag fått i vuxen ålder - och som BUP uppenbarligen ansåg att jag hade behov av redan år 2006!

I själva verket så var det jag som behövde stöd mot vuxen rasistpersonals skuldbeläggande av mig för allt som hände i skolan och ute i samhället. Jag behövde ärligt talat skydd ifrån rasistkommunen Umeå, och kanske rentav landet Sverige för de har bara arbetat för att sabotera mitt liv sedan konflikt ett.. Det är alltid den utlandsfödde och mörkhyade som är problemet.. "Våra vita ungdomar är änglar allihopa"- verkar vara BUP-personalens och skolpersonalens melodi när en utlandsfödd eller adopterad är i konflikt med en inhemskt född och vit individ.

Adoptivbarn ska ju betraktas som riktiga assimilerade svenskar, men det gäller inte när vi står mot "riktiga etniskt vita svenskar" då vuxna vita är rasister i 99% av fallen när man bedöms efter en konflikt.

Aktuellt - Ja, det var domen efter allt som hände den 13/12 -2005.

Enda problemet jag har med texten här ovan utöver felen, är att de som misshandlade mig benämns som "jämnåriga kompisar". För det första så var inte alla jämnåriga, och för det andra så är man inte kompis med folk som misshandlar en!

Jag har haft många kompisar, och jag slogs aldrig med en enda utav dessa.. Ovänner/fiender är en bättre benämning på de man slåss med. Genom att benämna sådana som "kompisar" så framställs jag senare som en kille som "slagit kompisar till följd av mina aggressiva impulser" - impulserna beror då på de autistiska drag som BUP tillskrivit mig.

Jag har aldrig i hela mitt liv slagit en endaste kompis, då samtliga var ovänner och fiender till mig!! Vad gäller kompisar så har jag varit en schysst snubbe och alltid uppträtt korrekt mot dem. Jag har lånat ut tv-serier, filmer, spel, mangaserier och umgåtts med dem på vanligt vis. Att kalla folk som misshandlat mig för "kompisar" är helt fel. De var inte mina kompisar, de var motsatsen till kompisar..


Rättelser av felen ni ser markerade i detta inlägg hittar ni här:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/10/fel-i-bup-journalerna-81-fel-fel-nummer_13.html

Anmälan, förhör med mig och nedläggningsbeslut i sex-trakasserier ärendet (sexuellt ofredande) hittar ni här:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/08/beviset-for-min-sak-att-jag-aldrig-6.html

Förundersökningen kring händelsen med mössan (ofredandet) hittar ni här:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/09/forundersokningsprotokollet-som-bevisar.html

Förundersökningsprotokollet gällande klösmärken på lärarens huvud (misshandel/försök till misshandel) hittar ni här:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2014/06/forundersokningsprotokoll-gallande.html

DOMEN angående kiss-mössan (ofredandet) och  klösmärken på lärarens huvud/måttade slag (misshandel/försök till misshandel) hittar ni här:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2014/06/domen-gallande-ofredande-och.html

ALLA väsentliga handlingar som publicerats på bloggen, ifrån hösten år 2005, hittar ni här i detta inlägg:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/02/hosten-ar-2005-med-samtliga-inlagg.html

Inlägg gällande Adoptivföräldrarnas skuld i att jag blev utredd på BUP och fick diagnoser hittar ni här:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/02/det-var-mina-adoptivforaldrar-specifikt.html


2006-01/17 kl. 22:55 "Om du vill bli en av oss igen så är vi beredda att göra allt för att få den sköna Victor tillbaka." "mr_nygren är out" "Det är ju fan inte ditt fel att alla (inklusive mig) varit fittiga hur länge som helst":
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/02/2006-0117-kl-2255-om-du-vill-bli-en-av.html

2006-03-31 Kl. 14.49 I'm a Gentleman- ett av mina många patetiska försök att vara gentleman under 06 gentemot tjejer! 
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/02/2006-03-41-kl-1449-im-gentleman-ett-av.html

Länk till ett inlägg som visar ungefär hur jargongen gick på IV där jag blev utfryst av elever:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/03/jag-blev-mobbad-och-utsatt-pa-iv-dit.html

PS: Plugget fungerade på IV men jag var inte med i kamratskapen, utan jobbade mest för mig själv.

2006-04-11 Kl. 00:43 Invandrarungdomar ifrån Ålidhem är beredda att backa upp mig vid en uppgörelse med BB, en kille som skrivit och uttryckt hotelser mot mig och dem på Apberget.se under 05-06, samt som var god vän med Herman och Elin Å vilka ställde till att jag fick byta skola. Han var dessutom rasist så vitt jag vet! (Precis som Elin Å med vänner)
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/02/2006-04-11-kl-0043-diskuterar-med.html

BEVIS gällande mina anmälningar kring "olaga hot" ifrån apberget hittar ni här:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/03/tegscentralskola-forflyttade-mig-ratten.html

Tidigare anmälningar gällande Olaga Hot på Apberget både från KÅRV och Herman hittar ni här:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2014/07/anmalan-gallande-olaga-hot-mot-herman.html

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/03/2006-04-26-kl-1249-anmalan-gallande.html

Förundersökningsprotokollet till den misshandel som omtalas hittar ni här:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/03/forundersokningsprotokollet-ang.html


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar