Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

lördag 28 februari 2015

2006-04-04 Kl. 09.02 "Vidare behöver han hjälp att pedagogiskt förstå "hur blir man ihop?"" (Psykolog Per Höglund träffar mig för att följa upp den senaste händelseutvecklingen, jag bedöms vara i behov av detaljerad information kring hur man "blir ihop" med tjejer- skolan fungerar dock bra.. BUP-originalhandlingar ifrån journalen som är enklare att läsa om man klickar på bilderna.)

1. Omarkerad text är läsvärd.

2. Grönt markerad text är extra intressant och läsvärd  - och jag kanske kommenterar delar av dessa markerade stycken.


3. Inringad text är vad jag anser vara missvisande, förvrängda eller felaktiga uppgifter.

Sen vill jag understryka att när jag rättade BUP-journalen under år 2012 så var målet att rätta samtliga fel i journalen (81 st). När jag skickade in en anmälan till BUP med begäran om att dessa rättelser skulle skrivas in i journalen så uteslöt jag de obetydliga felen som inte spelat roll i min rättspsykiatriska utredning. Jag tror att runt sextio fel ändå togs upp!

Nu är jag inte ute efter att gå igenom allt igen. Att jag publicerar originalhandlingar nu är ju för att de är mer trovärdiga. Varför gjorde jag inte det tidigare när jag satt på slutenvården? Jag hade helt enkelt ingen scanner då. Målet är att enbart ta upp det som skrivits mellan december år 2005 och sommaren år 2006, den avgörande tiden på BUP där jag blev utredd och allt med händelserna på TC behandlades. Allt detta ledde till diagnoser som påverkade mig i modern tid, och som fortfarande påverkar mig.

Det är totalt 29 fel som berörs. Jag bemöter inga fel denna gång utan kommer ge de kompletta journalerna med hela kompletta skrivelser kring detta halvår. Kommer så klart att kommentera  vissa saker av intresse. Allt detta görs för att ge er läsare en komplett bild av vad som hände våren år 2006 med start redan den 13 dec  år 2005 när en händelse inträffade på TC.

Jag vill ge er denna bild för att ni ska få en grundsyn på vad som gick snett detta år och hur en normal kille helt plötsligt fick autistiska drag och marginell mental retardation..


(PS: Den gröna texten var i kommande anteckning gul istället- och då scannern inte klarar av gul färg så ser det inte ut som om någonting är markerat.

Allt är av intresse ändå om man vill ha en helhetsbild av händelserna våren år 2006.)Länkar till tidigare inlägg om BUP:s agerande efter möss-incidenten och anklagelserna kring sexuella trakasserier år 2005-2006:


2006-03-31 Kl. 14.49 I'm a Gentleman- ett av mina många patetiska försök att vara gentleman under 06 gentemot tjejer! 

Länk till ett inlägg som visar ungefär hur jargongen gick på IV där jag blev utfryst av elever:

PS: Plugget fungerade på IV men jag var inte med i kamratskapen, utan jobbade mest för mig själv.

2006-04-11 Kl. 00:43 Invandrarungdomar ifrån Ålidhem är beredda att backa upp mig vid en uppgörelse med BB, en kille som skrivit och uttryckt hotelser mot mig och dem på Apberget.se under 05-06, samt som var god vän med Herman och Elin Å vilka ställde till att jag fick byta skola. Han var dessutom rasist så vitt jag vet! (Precis som Elin Å med vänner)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar