Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

lördag 28 februari 2015

2006-03-13 Kl. 08.59 Psykologutlåtande gällande min Neuropsykiatriska Utredning! (Innehåller även anteckningar från tiden just innan utredningen blev klar samt en Sjukgymnastanteckning ang min motorik, klicka på bilderna för större bilder, BUP-originalkopior).

1. Omarkerad text är läsvärd.

2. Grönt markerad text är extra intressant och läsvärd  - och jag kanske kommenterar delar av dessa markerade stycken.


3. Inringad text är vad jag anser vara missvisande, förvrängda eller felaktiga uppgifter.

Sen vill jag understryka att när jag rättade BUP-journalen under år 2012 så var målet att rätta samtliga fel i journalen (81 st). När jag skickade in en anmälan till BUP med begäran om att dessa rättelser skulle skrivas in i journalen så uteslöt jag de obetydliga felen som inte spelat roll i min rättspsykiatriska utredning. Jag tror att runt sextio fel ändå togs upp!

Nu är jag inte ute efter att gå igenom allt igen. Att jag publicerar originalhandlingar nu är ju för att de är mer trovärdiga. Varför gjorde jag inte det tidigare när jag satt på slutenvården? Jag hade helt enkelt ingen scanner då. Målet är att enbart ta upp det som skrivits mellan december år 2005 och sommaren år 2006, den avgörande tiden på BUP där jag blev utredd och allt med händelserna på TC behandlades. Allt detta ledde till diagnoser som påverkade mig i modern tid, och som fortfarande påverkar mig.

Det är totalt 29 fel som berörs. Jag bemöter inga fel denna gång utan kommer ge de kompletta journalerna med hela kompletta skrivelser kring detta halvår. Kommer så klart att kommentera  vissa saker av intresse. Allt detta görs för att ge er läsare en komplett bild av vad som hände våren år 2006 med start redan den 13 dec  år 2005 när en händelse inträffade på TC.

Jag vill ge er denna bild för att ni ska få en grundsyn på vad som gick snett detta år och hur en normal kille helt plötsligt fick autistiska drag och marginell mental retardation..Då jag ej hittar originalhandlingen med psykologutlåtandet (den finns i lägenheten någonstans, men har sökt utan att hitta den) så hänvisar jag till följande länk där jag skrivit av psykologutlåtandet för hand via tangentbordet:


 Jag vill poängtera att jag inte var 17 år likt det står i anteckningen daterad 2006-03-16 Kl. 14.33. Jag var 16 år gammal i mars år 2006, men fyllde 17 år i december samma år.

 Här ser vi de diagnoser jag bedömdes lida av efter utredningen var färdig år 2006. 

Samtliga gällde hela tiden fram tills den nya utredningen gjordes år 2012- och påverkade därmed allt fram tills dess inklusive förvaltarskapsärendet.


Tidigare inlägg angående BUP:s agerande efter möss-incidenten och anklagelserna kring sexuella trakasserier mot tjejer på TC år 2005-2006:Rättelser av felen som finns inringade i anteckningarna ovan hittar ni här: 

Samtliga inlägg/förundersökningar eller utskrifter ifrån Apberget - av stor betydelse för anteckningarna ifrån år 2005, hittar ni här: 

Anmälan, förhör med mig och nedläggningsbeslut i sex-trakasserier ärendet (sexuellt ofredande) hittar ni här:

DOMEN angående kiss-mössan (ofredandet) och  klösmärken på lärarens huvud/måttade slag (misshandel/försök till misshandel) hittar ni här:

Tidigare manuellt skrivna inlägg gällande anteckningarna ovan (inklusive kommentarer) hittar ni här:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/05/sjukgymnastanteckning-gallande-min.html

2006-03-31 Kl. 14.49 I'm a Gentleman- ett av mina många patetiska försök att vara gentleman under 06 gentemot tjejer!
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/02/2006-03-41-kl-1449-im-gentleman-ett-av.html


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar