Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

torsdag 19 februari 2015

2005-12-16 Kl. 10.25 BUP:s beslut att aktualisera mig för utredning efter händelserna i december 05, och deras version av händelserna vad gäller 6-trakasserier och möss-incidenten (Skolkurator på TC Nilla Borgs redogörelse som Kurator Sibylla Lindgren vid BUP lät få ensamrätt på att finnas i journalen..) PS: Original kopior ifrån BUP-journalen, klicka på bilderna för att få större bild.


1. Omarkerad text är läsvärd.

2. Grönt markerad text är extra intressant och läsvärd  - och jag kanske kommenterar delar av dessa markerade stycken.


3. Inringad text är vad jag anser vara missvisande, förvrängda eller felaktiga uppgifter.

Sen vill jag understryka att när jag rättade BUP-journalen under år 2012 så var målet att rätta samtliga fel i journalen (81 st). När jag skickade in en anmälan till BUP med begäran om att dessa rättelser skulle skrivas in i journalen så uteslöt jag de obetydliga felen som inte spelat roll i min rättspsykiatriska utredning. Jag tror att runt sextio fel ändå togs upp!

Nu är jag inte ute efter att gå igenom allt igen. Att jag publicerar originalhandlingar nu är ju för att de är mer trovärdiga. Varför gjorde jag inte det tidigare när jag satt på slutenvården? Jag hade helt enkelt ingen scanner då. Målet är att enbart ta upp det som skrivits mellan december år 2005 och sommaren år 2006, den avgörande tiden på BUP där jag blev utredd och allt med händelserna på TC behandlades. Allt detta ledde till diagnoser som påverkade mig i modern tid, och som fortfarande påverkar mig.

Det är totalt 29 fel som berörs. Jag bemöter inga fel denna gång utan kommer ge de kompletta journalerna med hela kompletta skrivelser kring detta halvår. Kommer så klart att kommentera  vissa saker av intresse. Allt detta görs för att ge er läsare en komplett bild av vad som hände våren år 2006 med start redan den 13 dec  år 2005 när en händelse inträffade på TC. 


Jag vill ge er denna bild för att ni ska få en grundsyn på vad som gick snett detta år och hur en normal kille helt plötsligt fick autistiska drag och marginell mental retardation.. 

 Så föräldrarna känner att DE får ett BRA STÖD av skolan?! Är det inte jag som var i behov av stöd och förståelse av dem här? 

(Föräldrarna borde ha stöttat mig under de omständigheter som rådde, men tänkte enbart på sig själva att det är så fruktansvärt att vara dem när vi beter oss helt stört, och noll förståelse för att mobbade elever som möter på ryktesspridning och rasism dagligen kan agera ostabilt... De ville knappt se rasismen!).

Att de andra eleverna uppenbarligen ofta inte var ett dugg bättre i deras aktioner fanns inte i deras värld. Vissa individer skall inte adoptera.. Dumhuvuden...

(Biologiska föräldrar hade sett det ur sina barns synvinkel och förstått barnens agerande..)


Ja, föräldrarna satte sig aldrig ner och lyssnade på oss. De agerade som om vi var problemen precis som deras vita systrar och bröder inom psykiatrin, SOC och skolpersonalen.. Djävla rasister, även om de inte fattade det själva!!! 

(Mina adoptivföräldrar har snackat skit om svarta och kallat dem negrer, och även om de inte kallade mig och syrran n-ordet så har de i dessa situationer behandlat oss som det är brukligt enligt fördomarna. Att man kanske har en störning till följd av sitt beteende, och att man skulle sticka ut i sin aggressivitet då man inte är etnisk svensk.. De har självfallet inte nämnt min etnicitet men de har däremot inbillat sig att vita är så mycket lugnare vilket knappast kan sägas om de jag bråkade med..)

Är man inte rasist så kan man tänka sig att de mörka barnen är offren.. Och är man förälder tar man barnens parti i alla lägen, men dessa tog inte vårt parti i något läge, utan agerade tvärtom som idioter och anmälde mig och syrran hit och dit!

 I den grön-markerade texten längst upp kan vi se hur morsan kontaktar skolan för att berätta om mina "hotelser" och hämndtankar för dem.

Då skolan ringer snuten, som sedan ringer till föräldrarna och berättar att de inte kan göra något ingripande så länge jag inte begått en riktig brottshandling som föranleder ett ingripande (och ett olaga hot inför familjen mot en elev som inte hör hotet är ju inte en kränkning för eleven i fråga, då han inte känner till det) så får det antas att föräldrarna bett skolan att ringa snuten så att snuten kunde ingripa!

Ännu en gång så har de agerat bakom min rygg (likt när de remitterade mig till BUP år 2000 genom att begära av Skolhälsovården att remittera) via en mellanhand för att på något sätt slippa undan allt ansvar. Min adoptivmor var dessutom rädd för vad jag skulle ta mig till om hon anmälde mig för mina I HEMMET uttalade hotelser mot en annan elev som ställt till det för mig (Herman), så hon fick skolan att anmäla så att det i polisens handlingar (ifall det hade blivit något av skiten) skulle se ut som om skolan anmält och inte hon eller adoptivfarsan!

Men jag har ju tillgång till journalhandlingarna i vuxen ålder och kan där se och läsa om ALLT. Så om hon trodde sekretessen gällde patienten så trodde hon fel.. Klart att jag kan läsa om alla deras samtal till BUP och rapporter -att de försökt få till ett polisingripande via mellanhand och så vidare.. Vilka svikare och förrädare... Hugga sina egna adoptivbarn i ryggen! Ingenting är tydligen en familjeangelägenhet.. Bra, då vet man det.. Då behöver knappast jag värna deras rätt till ett privatliv i hemmet.. De värnade inte min! Hade aldrig uttalat hoten hemma inför föräldrarna om jag inte trott att de höll min rygg!

Och sen så undrar man varför de tvunget skall rapportera och anmäla allt jag eller syrran gör som kan vara brottsligt? (Via mellanhänder, annars vågade/vågar de inte). Sanningen och svaret är den/det att de har en syn på rätt och fel som de tror starkt på.. Och de tror mer på att följa lagen än på att sätta familjen före allt annat.. Så om en familjemedlem uttalar hotelser så ser de det som deras plikt att agera.. När normalt föräldravett skulle innebära att man istället "skyddar sin familj" och uttrycker förståelse för en utsatt son eller dotters vrede..

De vill inte vara partiska och gillar att vara objektiva, annars känns det fel! Men i min mening så skall man vara partisk med familjen i alla lägen. Särskilt när det gäller konflikter mellan ens eget barn och ett annat barn. Varför har Herman och andra klarat sig bättre än mig? För att deras föräldrar höll deras ryggar och försvarade dem med näbbar och klor.

Mina låtsasföräldrar var bara så otroligt pantade.

I slutändan så handlar det om blodsband, då blod är tjockare än vatten! Men lagen är uppenbarligen viktigare än barnen när man saknar blodsband.. Även om det handlar om att sonen yttrat ett hot om hämnd i föräldrahemmet på goda grunder..

Läxan av detta är att väljer du inte familjen före allt annat så splittras familjen, och familjemedlemmarna kommer att hata varandra. Är plikten till samhället värt det?

De offrade ju 19 år på att fostra oss.. Hade jag varit dem hade jag inte slängt bort allt för att visa någon barnslig pliktkänsla gentemot skitsamhället. Jag hade valt familjen före allt annat, mina barn före alla andra!!! Nu valde de annorlunda och får sota för det då jag inte är särskilt glad, kärleksfull eller tacksam mot dem.. Något jag kanske varit hade de valt mig före plikten att rapportera och anmäla..

Jag ville inte ha konsekvenser för mitt beteende.. Och de andra fick ju inga konsekvenser! Jag godtar domslut. Men konsekvenser ifrån psykiatrin som t.ex. en BUP-utredning var en helt opåkallad och onödig konsekvens, och en direkt följd av att föräldrarna gav dem information istället för att hålla käften och skydda familjemedlemmars integritet.

Att jag inte längre respekterar deras integritet, eller sådant som egentligen är familjeangelägenheter (familjefoton osv) beror på att som de bäddar får de ligga.. Jag har alltid haft ett tänk där jag faktiskt ger svar på tal med samma metoder där det är möjligt, så de lär sig en läxa. De får då känna hur kul det var för mig när de snackade skit (som antecknades i journalen) till utomstående som inte hade med familjeärenden att göra. Och bråken mellan mig och Herman var mellan oss och ingen annan.

Ifall de tvunget skulle ha anmält någon så borde de ha anmält honom? De var ju inte hans föräldrar. Ännu ett konstigt agerande att anmäla sitt eget barn. Som att hans föräldrar skulle ha anmält honom om han sagt "jag ska fan "döda" Victor" när de hört det.. De hade tolkat det som ett vanligt uttryck för ilska och ingenting mer.. Möjligen fanns där ett hot om misshandel/spö, men det hör ju ungdomen till..

Adoptivföräldrarnas avsaknad av blodsband förstörde för dem eftersom denna avsaknad fick dem att prioritera annat än sina barns framtid. Hur gynnas min framtid av rapporter och anmälningar? Av BUP-utredningar och samtal på BUP där skit skrivs? Inte alls..

Jag är lite sorgsen att adoptivfarsan haft en så idiotisk fru.. Han förtjänar egentligen lite tacksamhet då han har ställt upp väldigt mkt på andra sätt. Men jag kan inte bortse ifrån allt detta ovan, och som lett till förvaltarskapet och rättspsyksdomen..

Konsekvenstänk någon? Hade han eller adoptivmorsan tänkt att "tänk om Victor kommer att hata oss ifall vi gör detta och det slår fel" så skulle de säkert ha agerat annorlunda.

Men de tänkte tyvärr inte över huvud taget.

Rättelser och bemötanden av det som är markerat som fel hittar ni här: 

Fel nr 21 till 22:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/09/fel-i-bup-journalerna-81-fel-fel-nummer.html


Fel nr 23 till 28:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/09/fel-i-bup-journalerna-81-fel-fel-nummer_3.html

Konsekvenser av de fel som markerats hittar ni här:

Fel nr 21 till 22:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/12/konsekvener-samt-vem-som-ar-skyldig-fel.html

Fel nr 23 till 28:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/12/konsekvener-samt-vem-som-ar-skyldig-fel_31.html

Anmälan, förhör med mig och nedläggningsbeslut i sex-trakasserier ärendet (sexuellt ofredande) hittar ni här:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/08/beviset-for-min-sak-att-jag-aldrig-6.html

Förundersökningen kring händelsen med mössan (ofredandet) hittar ni här:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/09/forundersokningsprotokollet-som-bevisar.html

Förundersökningsprotokollet gällande klösmärken på lärarens huvud (misshandel/försök till misshandel) hittar ni här:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2014/06/forundersokningsprotokoll-gallande.html

DOMEN angående kiss-mössan (ofredandet) och  klösmärken på lärarens huvud/måttade slag (misshandel/försök till misshandel) hittar ni här:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2014/06/domen-gallande-ofredande-och.html

ALLA väsentliga handlingar som publicerats på bloggen, ifrån hösten år 2005, hittar ni här i detta inlägg:
 http://mrnygrenfan.blogspot.se/2015/02/hosten-ar-2005-med-samtliga-inlagg.html

7 kommentarer:

 1. Utifrån sett kan jag inte se något annat än att dina föräldrar har gjort det dom kunnat. Jag tror att det är så att du inte kan se det eftersom att du aldrig verkar kunna se din egen delaktighet i allt som hänt. Jag tror inte att dom uppskattar hur du har betett dig som du har gjort, du har en otroligt lång historik av "märkliga beteenden" bakom dig. Om du hade varit så "normal" som du själv försöker påvisa så hade nog inte ens hälften av detta hänt. Och att du skyller på mobbning och rasism i detta är ju bara ett sätt för dig att skylla dina problem på andra. Du ältar och ältar, att du ens har sparat på dig dessa dokument och sms/mailhistorik är ju ett märkligt beteende i sig. Jag tycker otroligt synd om dina föräldrar faktiskt, tänk att behöva stå ut med detta. Man undrar ju vad som hade hänt om dom inte kontaktat bup osv. Du kanske hade suttit i fängelse idag då.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej, fegt av dig att vara anonym! Hade varit bra om du nämnt dirr yrke åtminstone, eller ifall du är en gammal vän eller någon annan ifrån Facebook?

   Tycker att det är väldigt märkligt att du ser det så som du gör.. Och du verkar helt gå efter Skolkuratorns uppfattning att "jag inte kan se min egen del i händelser", den uppfattning som hon yttrade till BUP:s Sibylla Lindgren och som Sibylla sedan antecknade i min journal. Skolkuratorn sympatiserade med Elin Åkerlund och hennes tjejkompisar, och vände allt mot mig i samtal med Sibylla! Sibylla skrev att det rörde sig om Skolkuratorns uppgifter, och inte per automatik var sanningen. Sibylla har trots det senare skrivit liknande meningar så de har samarbetat! Inte så svårt att förstå att i feminismens Sverige så lyssnar kvinnlig skolpersonal på flickor mer än på pojkar, särskilt om pojkarna är niondeklassare och tjejerna är sjundeklassare.. Och framför allt om tjejerna är etniskt vita och killen svart/brun/mörk i hyn. TC var en nästintill helvit skola.. Dessutom så var Skolkuratorn och rektorerna partiska med läraren så klart och fick ett agg mot mig efter att jag klöste honom? Trots att han självmant ställde sig i vägen mellan predator & prey, något man inte skall göra om man vill komma helskinnad ur en situation.

   Och han agerade inte när tjejen slog mig och puttade in mig i stenväggen vilket tyder på att han väntade tills jag skulle försöka med något. Är det ok för en tjej att smälla till mig med knyten näve när hon tappar behärskningen men inte för mig att agera likadant när jag tappar behärskningen?!
   Skolan Tegs Centralskola anmälde inte ens henne trots att de såg hennes våld, och inte heller Herman anmäldes för att ha förstört bandspelaren, av skolan alltså.. Jag anmälde dem själv och drog tillbaka anmälan mot tjejen då hon trots allt hade skäl att smälla till mig som olyckligtvis träffats av stänk.. Men anmälan mot Herman lades ner även fast jag ville ha åtal! Jag anmälde även lärarna men det lades ner.. Gissar på att korrupta åklagare inte ville gå vidare.. Om en lärare fälls så blir det ju deras arbetsgivare Umeå Kommun som får böta och det ville man ej.

   I ett annat ärende har lärare fällts för liknande behandlng av en elev vid en konflikt.. Det var mindre våld i det ärendet ifrån deras sida men då fälldes de och eleven fick skadestånd. Det var en annan kommun med bättre politiskt styre antar jag. Sosse-kommuner är korrupta och smiter undan ansvar genom att skydda t.ex. skolpersonal genom nedläggningar av anmälningar. Lärarens anmälan gick vidare däremot.. Kan det bli mer partiskt?   Radera
  2. Det finns ett samarbete mellan socialtjänsten och psykiatrin, och de har satt i system att ge sig på offer för mobbning för att stryka över mobbningen. Är mobbningen kopplad till rasism (som i mitt och syrrans fall) så är det ännu viktigare att dölja verkligheten för folket. Var inte jag utsatt för mobbning? Jag har berättat om det åtskilliga gånger under den tiden. Det kommer snart nya BUP-utdrag där ni själva kan läsa att jag "har ett gränslöst berättande om utsatthet", med andra ord mobbning. Överläkaren på rättspsyk i Umeå har själv benämnt mobbning som orsak i lågstadiet och början av årskurs fyra mellanstadiet (den manliga läkaren). I nian så var det ju syrran som blev mobbad vilket framgår i hennes journal, och Elin benämns mycket tydligt i journalen hennes. Jag blev mer utsatt för ryktesspridning efter att jag tagit henne i försvar mot hennes mobbare.. Denna ryktesspridning handlade mer om sexuella grejer än om rasism. Men tjejernas anledning till att mobba min syrra var att de var rasister hela bunten? Och jag fick liksom henne höra tillmälen så som "neger" eller "svartskalle" både ifrån tjejer och killar. Jag har utdrag postade i ett av inläggen länkade under inlägget "hösten 05" där man ser utdrag ifrån Apberget.se. Där ser man tydligt att användaren BB skriver till en annan att "vad har du med det att göra, du är ju lika svart" när den andra invandrade killen villa att de ska samarbeta för att ta ner mig, då bägge var vänner med Elin. Att man är rasist kmot svarta/bruna innebär inte alltid att man ogillar folk ifrån mellanöstern. Det kanske bara gäller en viss grupp! I kommande BUP-utdrag så kommer jag även väldigt tydligt att uppge att jag blivit utsatt för kränkningar till följd av min hudfärg.. Och det skrevs under januari 06!

   Hur jag betett mig som jag har gjort?! Vet du hur Herman Nordell och de andra betedde sig? Jag var nykterist, tobaksfri, knarkfri, hade inget gäng som jag hängde med dagarna i ända och jag satt mest hemma och spelade dator på fritiden. Visst höll jag på att provocera feminister och homosexuella på Apberget genom mina konservativa skriverier och det gav mig en del ovänner.. Det har sin grund i min kristna uppfostran samt i att mina adoptivföräldrar ofta uttalat nedsättande saker om homosexuella. Framför allt bögar! Antifeminismen handlade mer om att jag såg den som ett hot mot egna ambitioner då jag är ingen tjej, och var en pojke. Herman med flera dömdes för att bl.a. ha slagit ner och misshandlat flera personer grovt, över 13 grova misshandlar? Mitt enda grova brott var ett grovt olaga hot.. Ändå så har Herman m.fl. klarat sig bättre?

   Tycker du på fullaste allvar att 13 grova misshandlar är mindre allvarliga än ett grovt olaga hot? Visst, han begick brotten som 16-åring och jag mitt hot när jag var 22 år. Men ändå? Jag hade begränsats med omyndighetsförklaring och fått mina djur konfiskerade och sålda av den tidigare förvaltaren för att han var ett svin? Hade jag likt alla andra fått min vilja igenom som ung vuxen så hade inga hot uttalats mot honom eller andra.

   Herman m.fl. slog ner folk för att de var uttråkade och drogpåverkade samt ville slåss? Låter det friskare än att jag runt samma tid (06) ville slå ner Herman eftersom att han startade en konflikt som gav mig massor av negativa konsekvenser?! Jag ville hämnas, han ville bara bråka.. Nog måste hämnd vara mer rätt än att bara slåss för slagsmålets skull? Dessutom så var det inga vidare slagsmål när deras gäng på typ 14 pers hoppade på enstaka individer som i vissa fall till och med var gamlingar? Jag arbetade inte heller i gäng utan sökte upp folk ensam. Således så tycker jag att jag var betydligt lugnare och bättre än Herman m.fl...

   Hur kunde då han klara sig bättre än mig och undkomma förvaltare, diagnoser och sådant (Okej, han kanske har fått diagnoser, det har jag ingen aning om -men han har ingen förvaltare, inget stödteam och får göra precis vad han själv vill) tror du?!!!   Radera
  3. Jo, eftersom att mina adoptivföräldrar rapporterade och anmälde allt jag gjorde till psykiatrin.. Herman med flera ungdomar var värre i deras ageranden, men de hade biologiska föräldrar som inte verkade bry sig -eller som höll deras ryggar. På så sätt så kom han kanske aldrig i kontakt med psykiatrin! Och därför så fick han ingen stämpel som i vuxenlivet fick honom begränsad likt jag blivit begränsad. Hade mina föräldrar varit normala och som andra föräldrar så hade jag blivit dömd till böter och familjeterapin, men sen så hade man gått vidare och aldrig hört talas om skiten igen? Till följd av BUP:s anteckningar och mina adoptivföräldrars beteende så fanns massa felaktigt vinklad skit kvar flera år senare.. Och då kunde man sätta mig under förvaltning år 2010, samt på rättspsyk år 2012.. Detta hade aldrig hänt hade mina a-föräldrar låtit bli att kontakta BUP?

   Vad de skulle ha gjort? Inte lagt sig i mina konflikter med andra elever. Om de tvunget skulle lägga sig i så skulle de ha tydligt riktat udden mot de andra.. Ringt skolan och rapporterat om andra elevers utageranden mot mig och sådant! Inte rapporterat om mitt agerande.. Det är de andra elevernas föräldrar som bör göra det! Annars tar ju mina föräldrar andra elever i försvar -vilket blir fel när jag kanske behövde stöttning själv som ansåg att de gjort mig illa. När man vill hämnas så finns det ju oftast bakomliggande orsaker. Det är föräldrarnas djävla skyldighet att visa förståelse för dessa bakomliggande orsaker samtidigt som de då hjälper sitt barn -inte rapporterar barnet till skolan eller psykiatrin!

   Har jag en otroligt lång historik? Du måste se 06 och bakåt när det gäller handlingarna ovan.. Allt annat är konsekvenser av hur jag blev behandlad 06. När jag väl fått skiten och diagnoser 06 så var jag ju redan utfryst, stämplad och "annorlunda". Jag har garanterat utvecklat dessa drag under de år som följde mer eller mindre.. När jag menade att jag var fullt normal så menade jag perioden innan stämpeln! Då hade jag bara stuckit ut i lågstadiet och i början av mellanstadiet -samt nu i årskurs nio vilket är tiden som inlägget ovan berör.

   Och som "Carlén" skriver i inlägget med MSN-historiken så hade jag blivit utsatt mkt -det var många som varit "fittiga" och han bad om ursäkt för det bl.a. Det han syftade på var perioden kring år 2000 framför allt. Där har du ett vittnesmål på att jag var mobbad i tioårsåldern och lite tidigare. Gäller dte nian så finns det mycket som bevisar att jag utsattes för falsk ryktesspridning, medans syrran var mobbad. Dock så blev jag ju utfryst och närmast mobbad efter händelsen med läraren/mössan. Skolan deltog då i min mening i mobbningen då de hade alla sympatier hos läraren Ted!

   "Om du hade varit så "normal" som du själv försöker påvisa så hade nog inte ens hälften av detta hänt." -FEL IGEN!!!

   Hade jag inte blivit stämplad med diagnoser av psykiatrin efter en utredning våren år 2006 så hade inget med förvaltare, rättspsyk, rehabpsyk eller liknande skett.. Allt grundade sig i diagnoserna..

   Hade händelsen den 13/12-2006 inte inträffat så hade jag aldrig blivit aktuell för utredning -och Herman startade den konflikten när han förstörde min Walkman. Hade föräldrarna inte remitterat mig till BUP år 2000, alternativt inte förnyat kontakten år 2004 -så hade jag inte ansetts vara en "BUP-patient under lång tid"..

   Utan mobbningen mot min syster så hade inte tjejerna fått anledning att sprida rykten om oss -samt anklaga mig för sexuella trakasserier.

   Radera
  4. Och utan mobbningen ifrån äldre på låg-mellanstadiet så hade ingen remittering till BUP blivit aktuell. Mitt agerande har alltid varit självförsvar eller hämnd. <bortsett ifrån några gånger på internet där jag provocerat folk medvetet. Har även under tidig barndom djävlats någon gång med folk men oftast så var jag den utsatte. Hade jag fått följa min åldersgrupp hela vägen ifrån förskolan så hade jag inte blivit mobbad och haft bra kompisar -kanske till och med en bästis (vilket jag hade i förskolan när jag gick med dem).

   Du låter så dum när du säger att jag bara "skyller på andra" när jag nämner "mobbning och rasism". Jag har utdrag där jag redan 06 nämner detta.. Och alla som var med i skolorna av eleverna vet att det egentligen handlade om det i låg- och mellanstadiet när det inte handlade om att jag gick i en klass med yngre..

   Jag ältar inte.

   Sen så har jag inte sparat på mig polishandlingarna och domarna.. De begärdes ut igen med start år 2012 då jag på rättspsyk ville motbevisa allt som jag tycker är felaktigt i BUP-journalen. De skulle då användas som motbevis. MSN-historiken har jag sparat, det är sant. Detta mest för att jag värnar min historia och vill ha något att komma med när folk ifrågasätter hur den sett ut..

   BUP-journalen låg bortglömd i arkiv från att den avslutades vid nyåret 08 och fram tills att jag i aprill år 2012 ville ha ut den för att kontrollera skit som stod där. Jag hade blivit vän med alla killarna jag bråkat med (förutom Stål), jag hade inte förlåtit tjejerna men glömt skiten. Men i domstolen i tingsrätten i förvaltarskapsärendet så användes ett läkarintyg skrivet av mina behandlare på BUP kring år 2008, som byggde helt och hållet på uppgifter ifrån 06 i journalen. Då jag ville försöka motbevisa diagnoserna jag fått på BUP så begärde jag ut alla journalhandlingar för att först kontrollera dem. Jag påbörjade en rättelse redan i aprill år 2012 och då skrev jag av hela utdrag (ändrade till att bara nämna felen när jag fick dator igen på rättspsyk i augusti år 2012) och postade här på bloggen. Både förvaltarskapsärendet och rättspyksutredningen byggde på mycket av det som nämnts i denna journal -och allt var inte korrekt.

   Så jag ältar inte för att jag "gått och ältat sedan 06), utan psykiatrin samt ex-förvaltare Håkan Gyllin drog upp detta behov när de använde handlingarna i förvaltarskapsärendet samt i rättspsyksutredningen. Hade de istället hållit nya förhör kring det förflutna och lämnat BUP-journalen i arkiven så skulle jag inte fått ett pånyttväckt behov av att älta och motbevisa allt som står som är fel i journalen. Sen vill jag också påpeka att jag aldrig läste journalen innan aprill år 2006.. Jag blev chockad över alla fel som fanns där.. Planen var faktiskt att ansöka om förstörelse till Socialstyrelsen -inte att lägga ut handlingar på nätet.. Men efter att journalen använt som underlag till en dom så kan den inte enligt lag förstöras -då det ligger i allmänhetens intresse att bevara domslutsunderlaget... Med detta faktum i åtanke så var enda sättet att konfrontera felen!

   BUP:s Sibylla Lindgren erbjöd sig att hjälpa till med en ansökan om en journalförstörelse. Detta var nobelt av henne! Men tyvärr hade ju skurkarna i Huddinge redan använt journalen som underlag till sin utredning.. Så en ansökan hade aldrig gått igenom! Det var för sent! Det var lite mitt fel eftersom att utan händelsen med näsdukarna utanför Ilona så hade jag aldrig blivit åtalad och utredd.. Och ifall detta inte skett så hade jag kunnat ansöka om en förstörelse av journalen och då fått Sibyllas stöd för denna ansökan. Så händelsen utanför Ilona i maj år 2012 förstörde alla möjligheter att få journalen förstörd!

   Radera
  5. Hade jag dock sluppit en rättspsykiatrisk utrredning så hade man ändå kunnat förstöra journalen.. Men de ville ju sätta mig på slutenvården!

   Du får tycka synd om dem om du vill.. De är inte mina riktiga föräldrar -mina riktiga föräldrar finns i Brasilien. Själv tycker jag synd om mig själv som får stå ut med psykiatrins handlingar och förvaltare.. Jag vill ju bara ha samma fri och rättigheter som alla andra över 18 år. Det är en dumförklaring av mig att behandla mig så som jag blivit behandlad sedan jag flyttade ut. Jag gillar inte att se 18 åringar som är sju år yngre när de har mer att säga till om över sina liv än vad jag har.. Och förvaltarskapet var ingen konsekvens efter brott.. Jag hade gamla diagnoser ifrån 06 -det var mitt enda brott.. Och därför vill jag hänga ut handlingarna som bevisar att dessa diagnoser utdelades felaktigt. Etta annat brott var att jag utnyttjats lite av snygga tjejer.. Kanske är det utnyttjaren som borde straffas och inte det manliga offret? Djävla idioter.

   Vad som hade hänt om de inte kontaktat BUP? Jag hade aldrig fått en diagnos och förblivit det jag ansågs som innan -nämligen fullt normal. Dessutom så hade jag sluppit allt med begränsningar i mitt liv. Ingen förvaltare, ingen psykvård och inget team. Jag hade fått vara min egen herre vid 18 år och allt hade flutit på utmärkt -efter mitt eget godtycke naturligtvis.. Det hade varit perfekt.

   Jag satt på rättspsyk till följd av psykiatrins skit.. Inga psykhandlingar och ma hade aldrig begått brotten då brotten var kopplade till förvaltarskap och dylikt. Andra brott kanske hade begåtts? Ja, vem vet hur dte blivit annars.. Men fängelse är bättre än rättspsyk när det handlar om mindre allvarliga brott. Rättspsyk är kanske mer bekvämt -men fängelset är tidsbestämt. Du sitter hellre tre månader i fängelse än på obestämd tid på rättspsyk. I mitt fall blev den obestämda tiden för ett grovt olaga hot, två vanliga olaga hot, trimmning av moped och överträdelse av kontaktförbud ett och ett halvt år.. Men jag har läst skräckexempel om en som begått en stöld och som fått sitta i 42 år.. DET är skrämmande..

   Fängelse alla gånger.

   Dessutom riskerar man att hamna där igen för minsta brott.. Jag föredrar tidbestämda straff. Enda gången rättspsyk är bättre är om man får ett långt fängelsestraff eller livstidsstraff.

   Radera
  6. Jag läste BUP-journalen för första gången i aprill år 2012, hade skrivit "2006" ovan av misstag.

   Radera