Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

fredag 26 december 2014

Man kan inte skjuta över ansvaret på Skolhälsovården att sköta remitteringen till BUP, enbart för att det "känns svårt" att remittera själva!


Om mina adoptivföräldrar trodde att de frigjorde sig själva ifrån ansvar genom att göra det så har de grovt misstagit sig.

Jag ser det som en indirekt remittering från deras sida till BUP!!!

Och faktum är att hade de själva remitterat så hade de kunnat skriva till min fördel att "vår son Victor Nygren är i behov av hjälp eftersom att han blir utsatt för mobbing och rasism på skolan vilket leder till kraftiga utbrott och våldsamheter från hans sida gentemot mobbarna, men även de som mobbar honom utsätter honom för minst lika mkt våld."

Men när adoptivföräldrarna lät Skolhälsovården sköta remitteringen till BUP så skapade Skolhälsovården bilden av mig som det enda problemet!

Och det blir föräldrarnas fel att allt vridits mot mig pga detta. De tog beslutet att låta skolan remittera istället för att själva göra jobbet och skriva till min fördel..

Enda gången skolan haft ansvaret är om de skött remitteringen utan att ha fått en begäran från adoptivföräldrarna. Således blir självklart mina adoptivföräldrar straffade för detta idag 2014-2015.

Eftersom BUP har ställt till det enormt hela vägen fram tills idag.

Det var ett antal bra år emellan.. Men så fort något hände så kopplade man samman problemåren och ignorerade de bra åren! Så i psykiatrins samlade handlingar (barnpsyk,vuxen/rehabpsyk och rättspsyk) så är bilden av mig allt annat än till min fördel, eller bra!

Och jag har begränsats i vuxenlivet till följd av allt detta.. Omyndigförklaring/förvaltarskap, SOL-team-LSS, inlåst på psyket då allt spelade rättspsyk i händerna efter att jag hotat någon....

Jag är fri idag ifrån rättspsyk. Men inte ifrån diagnoserna!!! Inte heller ifrån förvaltarskapet och sol-teamet.. Jag vet hur jag kan kämpa för att bli av med de två sistnämnda sakerna.. Men så länge jag inte får rätt i att det var fel att ge mig team och förvaltare så kommer historiken att man haft det i flera år förfölja mig negativt.. Därför är det nödvändigt att få rätt!!

Och diagnoserna är ett hot mot mig! Jag kan inte göra något som bedöms vara ett brott mot lagen utan att riskera rättspsyk. Sjukt orättvist ifall man vill kunna slå till ngn och få samma straff som den andra i konflikten.

Som ett exempel.. Ser det som extrem rasism!! Vita får en månad på kåken och jag får rättspsyk på livstid/tills läkaren släpper ut mig...

Känns som något Nazityskland hade sysslat med! Att arier får mindre straff och mörka mkt hårdare straff för samma brott.. Vård eftersom att man har en diagnos/sjukdom/störning?

Jo, men jag har egentligen inga diagnoser eller störningar. Kollar man på handlingarna från år 2000 så ser man det, även handlingarna ifrån adoptionen sade att jag och syrran var fullt friska och utvecklades normalt. Allt annat är psykiatrins efterkonstruktioner då rasistpersonalen på BUP ville ha mig till en syndabock för alla konflikterna. Lite speciellt kanske att just de två adopterade tvillingarna får all skit?

Varför inte de vi slogs med t.ex.? Vita är på vitas sida, eller iaf vit skolpersonal och psykpersonal. Man är inte objektiva, man ser inte på adoptivbarn som riktiga svenskar och man gör adoptivbarnen till syndabockar för att skydda alla andra.

Objektiva människor skulle naturligtvis ha varit objektiva och sett till konflikten istället för hudfärgen på en av personerna alternativt vilket land denne föddes i. Men de jag hade med att göra såg mig inte som lika svensk och tyckte därför att jag skulle bli syndabocken. Då min syster behandlats likadant av BUP så visar det mer än väl att det inte var jag som var ett enskilt fall, två fall är inte enskilda fall.. Särskilt inte om andra adopterade vittnar om liknande saker vilket de gör!

Mina adoptivföräldrar bar ansvaret för allt som hände till följd av denna remittering till BUP.. Jag hade inte en enda diagnos när remitteringen skedde i mars år 2000! Så skulle det ha förblivit om de inte stuckit en kniv i ryggen på sina adoptivbarn, medvetet eller omedvetet! Jag bryr mig inte..

Föräldrar måste lära sig att skilja på "hjälp" och hjälp. Svenska myndigheter missbrukar orden "hjälp" och "stöd". Deras användning av orden kan översättas på svenska till "diskriminering och förtryck". Föräldrar måste se bortom ordet "hjälp" och inse att det som myndigheterna utsätter barn för är inget annat än kränkande diskriminering. "Stöd" kan aldrig vara ett "förtryck"!

Då mina adoptivföräldrar inte förstått vad för slags "hjälp och stöd" de bett om (den sortens hjälp och stöd som ges till sjuka) så får de anses vara både inkompetenta som föräldrar och dumma i huvudet. De trodde att myndigheter menade att "hjälpa" deras barn... Jo tjena!

Hur mycket har skiten hjälpt mig?!

Det hjälpte mig att bli begränsad och omyndigförklarad, samt gav mig en biljett in till rättspsyk!!!

Är det den sortens hjälp de bett om eller ville ha så är de ju helt sjuka i skallen!!!

Om de trott de skulle få riktig hjälp så är de som sagt dumma i huvudet.

Läs följande för en mer komplett bild kring Skolhälsovårdsjournalen:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2014/12/skolhalsovardsjournalen-angaende.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar