Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

fredag 4 juli 2014

KOMMITTÉN FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER: VAKTHUNDEN FÖR PSYKISK HÄLSA


Inledning
År 1969 var det år Kommittén för Mänskliga Rättigheter (KMR) inrättades för att undersöka och avslöja psykiatriska brott mot de mänskliga rättigheterna och för att rensa upp inom den psykiatriska vården. I över ett sekel, hade psykiatrisk teori ansett att eftersom varken andliga frågor eller sinnet kunde mätas med fysiska instrument, existerade de inte och hade ingen plats i behandling av psykisk ohälsa.

Typisk psykiatrisk praktik innebar att patienterna behandlades som djur-de berövades sina lagliga rättigheter och ägodelar, brutaliserades och förvarades under förnedrande förhållanden. Fångar blev terroriserade med elektrisk chockbehandling, ofta som bestraffning och utan samtycke. Psykiatriska lobotomier och andra psykokirurgiska procedurer förstörde sinnen och liv. Kraftfulla neuroleptiska (nerv övertagande) droger orsakade oåterkalleliga skador på hjärna och nervsystemet vilket gjorde patienterna tröga, apatiska och mindre alerta. Dessutom blev patienterna överfallna och sexuellt utnyttjade, allt under sken av "terapi." Varje anspråk på vetenskaplig grund var en bluff.

Tänk på berättelsen om skådespelerskan Frances Farmer, som under en sexårsperiod på 1940-talet dök upp i arton filmer, tre Broadway spelningar och trettio stora radioprogram, allt innan hon fyllt tjugosju. Sedan, som lidande efter en rad misslyckade relationer och beroende av amfetamin för viktkontroll, blev Farmer inlagd på Staten Washingtons psykiatriska sjukhus. Våldtagen av vårdbiträden, prostituerad av sjukhuspersonalen till soldater från en närliggande militärbas, inlåst i en bur, utsatt för elchocker och insulinchockbehandlingar, given iskalla "chock" bad, kraftfulla försvagande droger och psykokirurgi-Frances Farmers personlighet och karriär förstördes.

Till skillnad från många, överlevde Farmer och kunde berätta om sina upplevelser: "trösta dig aldrig med att tro att terrorn har försvunnit, för den hägrar så stor och så ond idag som den gjorde i den föraktliga eran av Bedlam. Men jag måste relatera till de fasor som jag minns dem, i hopp om att någon kraft för mänskligheten skulle kunna agera för att återupprätta för alltid de olyckliga varelser som fortfarande sitter fängslade i bakgårdar på ruttnande institutioner. "

Kommittén för mänskliga rättigheter är denna kraft.

Inspirerad av visionära humanitära L. Ron Hubbard-som identifierade det inneboende missbruket i psykiatrins handlingar när han sade: "Det får inte finnas någon inflytelserik grupp tillägnad människans degradering,"-KMR i dag är den mest framstående internationella psykiatriska vakthunden.

Inrättat av Scientologi-kyrkan som en självständig grupp för sociala reformer och medgrundat av Dr Thomas Szasz, professor emeritus i psykiatri, är KMR ansvariga för många hundra internationella reformer som vunnits genom vittnesmål och utfrågningar inför lagstiftande församlingar, egna offentliga utredningar om psykiatriska övergrepp , och dess arbete med media, lagstiftare och statliga tjänstemän.

Genom KMR: s flit, har tusentals offer för övergrepp räddats; patienter har återfått sina juridiska och medborgerliga rättigheter; aktioner för psykisk hälsa runt om i världen har förbjudit godtycklig användning av elchocksbehandling, psykokirurgi och bannat djup sömn (narkoser) behandling och insulinchock. Lagstiftning finns nu för att se till att psykiatrisk våldtäkt av patienter behandlas genom brottmålsdomstolar, och många hundra skadade av psykiatrisk "behandling" har kompenserats. Internationellt varnar nu tillsynsmyndigheter av droger regelbundet för psykotropa  drogers risker.

Men psykiatrikers makt att övertala föräldrar till att sätta sina barn på mycket farlig psykofarmaka dömer oss till en fördjupad drogkultur och underminering av familjen. Tjugo miljoner barn över hela världen ordineras antidepressiva läkemedel som orsakar våldsamhet och självmordsbeteende. Detta inkluderar barn yngre än ett år gamla som nu blir föreskrivna sinnesförändrande droger. Miljontals fler av våra unga ordineras ett njutningsmedel som är mer potent än kokain. Därför är KMRs arbete fortfarande formidabelt och dess roll som vakthund för att förhindra brott mot mänskliga rättigheter blir allt mer nödvändig.

För många psykiatriska offer är KMR deras enda hopp, den enda gruppen som är villig att lyssna, som inte kommer att tillskriva deras mycket allvarliga klagomål som "vanföreställningar" av "psykisk sjukdom." Genom KMR: s arbete, har otaliga liv räddats eller bärgats från den personliga degradering som följer i kölvattnet av psykiatrisk behandling.

Idag fortsätter KMR stolt med sin roll som vakthund med över 250 kapitel i mer än 34 länder-ett tal som håller på och växer år efter år i vad som är inget mindre än en global kamp för värdighet och anständighet för människan. Viktigare än någonsin, så kommer KMRs arbete bara vara klart när psykiatrins bedrägliga förfaranden elimineras, och det hålls ansvarigt för sina skadliga behandlingar och brott mot mänskliga rättigheter.

Med vänliga hälsningar,


jan Eastgate
Ordförande, Kommittén
för Mänskliga Rättigheter

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar