Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

söndag 4 maj 2014

Bara inom adoptioner är det....!


"Only in adoption the Stockholm syndrome is regarded as healthy"... "Only in adoption your close emotionel attachment to your naturel parents is regarded as "attachment disorder"... "Only in adoption parents can harm a child and get away with it by blaming the child"... "Only in adoption are you expected to be grateful for the loss of your parents and your entire family"... "Only in adoption human trafficking is regarded legal"...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar