Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

torsdag 10 april 2014

Det är så här det blir när man från politikerhåll godkänner invandring och adoptioner trots att folkmajoriteten är emot detta..

http://www.dagensnyheter.se/shared/5edf5f08-dc62-4b5c-86bc-a18c1840930b?fb_action_ids=10152068669430847&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582

Det är så här det blir när man från politikerhåll godkänner invandring och adoptioner trots att folkmajoriteten är emot detta..

Det är inte så att den främlingsfientliga och rasistiska folkmajoriteten blir mer tolerant för att de blir överkörda av politikerna, tvärtom så ökar deras främlingsfientliga och ibland rasistiska retorik och deras fördomar.

Man bjuder alltså från politikerhåll in folk från andra länder och lovar guld och gröna skogar, mot stora delar av befolkningens vilja..

Kruxet blir då självklart att de som "välkomnats hit" senare får ta smällen i form av rasism och främlingsfientlighet då de överkörda rassarna i samhället inte tvekar att redan från början visa att "här i Sverige är du inte välkommen, åk hem". 

Som adopterad blir man ju accepterad så länge man uppträder svenskt och sköter sig och visar att man talar flytande svenska. Men precis som svenskar så kan man hamna i konflikter. Skillnaden blir att man bedöms med helt andra måttstockar som adopterad i en sådan situation.

Då kollar de till ursprung istället för till individen. 

Och de största rasisterna ser inte icke vita individer som svenskar. Och då hjälper inte heller adoptionen. Vissa svenskar av idag verkar inte inse vad adoption handlar om, och att de som är adopterade faktiskt skall tillerkännas exakt lika spelregler i samhället som etniska svenskar. De är ju adoptivbarn åt etniska svenskar. De förstår inte att adopterade och svenska vita barn ska bedömas lika och ha samma förutsättningar, möjligheter och rättigheter.

På grund utav annorlunda hudfärg så dömer de adopterade mer som de gör invandrare. Vilket visar på att alla med mörk hudfärg oavsett ursprung (blandad, adopterad eller invandrad) utsätts för samma kränkande segregation och negativa särbehandling.

Mörkhyade är helt enkelt inte riktiga svenskar oavsett hur mycket de anpassar sig, har vita föräldrar eller är födda här. Är man inte VIT så är man inte fullt ut svensk.. Rena NAZI-tänket där..

I dessa tider när Reinfeldt med mera raserar välfärden och ser till så att klyftorna blir större mellan rika och fattiga, när arbetslösheten ökar så blir naturligtvis etniska svenskar mer egoistiska. Det är inte som förr när det fanns pengar till alla. Nu handlar det om att "klara sig bäst man kan", och då så kämpar man för den egna gruppen i första hand.

Och i den "svenska gruppen" så har bara VITA tillträde på riktigt. 

Såg en artikel på Aftonbladet igår. En kvinna på Röda Korset ville att Röda Korset skulle hjälpa invandrare i deras närområden vilket är en sak, men hon sa det till en invandrare när han och hans familj sökte hjälp där. "Jag tycker att vi bör hjälpa er där ni finns"... Ja, men nu fanns snubben i Sverige och då är det rimligen i Sverige han ska hjälpas! 

Hon argumenterade med argument som att "hur skall vi kunna hjälpa er när vi inte kan hjälpa våra egna?" och "hur ska våra ungdomar få mer jobb när vi bara tar in fler och fler utländska ungdomar till Sverige"?

Hon menade att svenska ungdomar borde ha förtur och att vi andra (blandade, adopterade och invandrare) ska komma i andra hand.. För vi bör "hjälpa våra egna i första hand".

Tyvärr så är detta en uppfattning som många svenskar delar, då de är främlingsfientliga och egoistiskt skapta. "Jag och mina barn borde komma först" eller "Vi svenskar och våra barn borde få komma först". Att sen adopterade och blandade är svenskar glömmer många till följd av hudfärgsskillnader från det vanliga. Och invandrare bör även de ses som svenskar då de har VÄLKOMNATS TILL SVERIGE för att bli en del av Sverige. Bor man i Sverige permanent så skall man självfallet betraktas som svensk.

Men nejdå, "Vi och Dem" är rådande. 

Och jag antar att när politiker kör över rasister och tar in massor av folk (inklusive mig) till Sverige via adoption, invandring etc så kommer det bara resultera i ett smärre helvete för de som tas in. Rasisterna finns här och de kommer att visa sitt missnöje på daglig basis närhelst de kan.

Kanske bättre att faktiskt inte ta in folk ifall landet nu är rasistiskt. Det blir ett helvete för de som tror att de är välkomna och märker att de inte är det. 

Jag själv t.ex. är inte alls nöjd med att jag blev adopterad hit. Och ifrågasätter starkt att de kan gå med på adoptioner. 

Utöver rasism från överkörda rasister så är ju även myndighetspersoner och tjänstemän rasistiskt lagda. De bedömer mörkhyade efter "invandrarmåttstocken". Det blir alltid värre för den mörkhyade än för en vit svensk när man döms i domstol.

Och som adopterad så upplever jag att man är helt utlämnad. Hela systemet backar adoptivföräldrarna genom att lyssna på och tro på dessa. Den adopterade blir inte lyssnad på över huvud taget och man kör över denne.. Man kan säga att står adoptivbarnets ord mot förälderns så lyssnar man på föräldern. Sen gäller detta även i vuxen ålder om de stämplat en när man var yngre. Om föräldrarna inte är goda föräldrar så blir livet skit.

Det kan vi tacka de som godkänner adoptioner för, och de idioter som kör över folkviljan (att inte ta in folk) vilket leder till att de som kommer hit bemöts på ett ovälkommet sätt av många.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar