Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

fredag 21 februari 2014

Nobbade män är en tickande bomb!


http://www.expressen.se/debatt/nobbade-man-ar-en-tickande-bomb/

"Någonting remarkabelt har hänt inom vårt utbildningssystem. På relativt kort tid har vi fått en situation där unga kvinnor är betydligt mer framgångsrika än unga män. På många sätt är detta en utveckling att glädjas åt eftersom den innebär att vi går mot en ökad jämställdhet. "

Det som har hänt är framför allt att tjejer glider på en räkmacka inom skolväsendet. Positiv diskriminering av killar, högre betyg för tjejer för samma skolarbete (det var ett reportage om hur en kille respektive tjej lämnat in samma uppsats och killen fick VG medan tjejen fick MVG), kvotering till högskolor och universitet till en början för att jämna ut andelen killar och tjejer.

Jag har inget emot en jämn fördelning, men problemet blev att när det sen blev en övervikt unga kvinnor så ville man inte kvotera in män. Det gör att jag börjar fundera i banor som om att det kan tänkas finnas samma målsättning inom företagsstyrelser? Man inkvoterar till en början för att jämna ut andelen män och kvinnor och sen lyfter man inte ett finger när kvinnorna blir fler än männen?

Mitt problem med detta är ju att det leder inte till jämställdhet. Jag fruktar istället att männen blir samhällets förlorare och att man bara ändrar könsmaktsordningen så att det kön som tidigare förtrycktes nu kan förtrycka det kön som tidigare förtryckte dem.

Rättvist enligt hämnd-tänket? Nja, inte med tanke på att denna typ av diskriminering kommer drabba unga män och inte de gamla som faktiskt bär skulden till förtrycket av kvinnor förr.

Hur skall man komma åt de män som HAR MAKTEN är den fråga som feminister bör ställa till sig själva? Vi, den yngre generationens män har ju inte förtryckt någon kvinna. Men det är vi som tar smällen nu när det ser ut som det gör i vårt samhälle.

Jag anser inte att män är mindre framgångsrika idag.. Jag anser att de unga männen hålls tillbaka till förmån för kvinnan. Det finns så klart en bra anledning till detta!

Som ni känner till så är kvotering inte den bästa vägen att gå eftersom okunniga som blir inkvoterade oavsett kön förmodligen bara ställer till skada för ett företag. Anställningar bör därför i den mån som det går baseras på betyg och kunskap.

För att förändra bilden av att det sitter 16 män och 4 kvinnor i en styrelse så vill man naturligtvis hjälpa unga kvinnor att få de nödvändiga betygen så att de senare när de uppnått rätt ålder kommer att ha den nödvändiga kompetensen. Jag håller med artikelförfattaren att detta är en positiv utveckling sett ur unga kvinnors perspektiv, samt ur ett perspektiv om lika representation inom styrelser och företag.

Det man missar är att de unga män som blir tillbakahållna av samhällets system kommer att få svårt att få fast anställning, eller anställning över huvud taget. Detta banar väg för en massa problem i framtiden. Problem som redan syns på flera håll i samhället dag.

Jag tror inte att den nuvarande utvecklingen på långvarig sikt leder till "jämställdhet mellan könen", men på kort sikt kan det leda till mer jämställd representation.

Man bör dock fråga sig ifall det långvariga perspektivet är viktigare? Då frustrerade, bittra, arga förlorare till män kan försöka åstadkomma en förändring i samhället om det går för långt, med helt fel metoder så som våld.

"Frågan är emellertid vad som kommer att ske med den stora grupp lågutbildade män som klarar sig dåligt eller rentav slås ut av det nuvarande utbildningssystemet. De kommer sannolikt att bli förlorare på en allt hårdare arbetsmarknad."

Vad som kommer att hända med denna grupp? Ja, de som blir förlorare i samhället kommer naturligtvis att ansluta sig till diverse revolutionära grupperingar. T.ex. så kan de ansluta sig till SD, nazistpartier, religiösa partier och även kriminella grupper precis som han varnar för, artikelförfattaren.

Vi ser ju redan idag hur extrema grupperingar får ökat medlemsantal! I Tyskland på 20-talet så var alla där missnöjda över den dåvarande ekonomiska situationen i landet och röstade på Nazisterna.

I ett framtida Sverige där männen inte har fasta jobb och är utförsäkrade och där kvinnorna har den högsta sociala statusen så kommer förmodligen liknande tendenser att skönjas här.

Diskrimineringen av män kommer att radikalisera männen och göra dem extrema. I alla fall de som blir förlorare i det nya "jämställda" Sverige.

Riktig jämställdhet handlar ju självklart om att män och kvinnor skall behandlas exakt lika och ha precis samma status i samhället och möjligheter. Ett samhälle som inte är jämlikt mer än till namnet och där män blir andra klassens medborgare kommer att sluta i att antingen så blir nazistpartier och liknande enorma, eller så skapas ett manligt initiativ där män är lika kvinnohatande som vissa på kvinnosidan är idag..

Jag ser helst ett jämlikt samhälle som är jämlikt på riktigt och där alla får vara vem de vill vara, ett samhälle där invandrare och svenskar är jämställda liksom män och kvinnor. Det man glömmer om man vill "ge igen" på männen är att hämnd leder bara till mer hämnd.. De män som blir förlorare kommer självklart att göra uppror tillslut, eller rösta på extrema organisationer som kanske kan få makt och sen så blir samhället allt annat än jämställt.

Stoppa hetsen mot män, och sluta dsikriminera vare sig kvinnor eller män. Det är den enda vägen framåt! Men sen finns det manliga företagare som automatiskt tillsätter andra män för att de är mer lika dem själva.. Hur ska man tackla detta?

Min åsikt är väl här att det måste lösas, men att hålla tillbaka unga män får inga bra följder i framtiden det är jag säker på. Det är helt klart fel väg att gå.

"Till detta kommer att de också riskerar att i stor utsträckning bli ensamstående. När det gäller att välja partner ratar nämligen kvinnor män som har lägre utbildning än de själva eller som står under dem på den etablerade yrkessociala rangskalan. Och män blir inte tillsammans med kvinnor som har högre utbildning än de själva eller som befinner sig ovanför dem i social status. "

Det här med att kvinnor vill ha en livspartner med samma status som de själva eller högre är ett annat problem som kommer att bli följden av att män får sämre betyg och tjänar mindre pengar än kvinnor i ett framtida Sverige.

Ur ett rättviseperspektiv så vore det rätt att kvinnor ska få tjäna lika mycket eller mer. Ur ett äktenskaps/samboperspektiv så är det inte lika bra.. Om män tjänar mer och/eller har en högre social status än kvinnor i samhället så är de nästintill garanterade en brud med lägre status. Hur många män kommer nu att få leva ensamma som en konsekvens av att de inte är högre upp än de kvinnor de suktar efter så mycket?

En kvinna med hög status nobbar en man med lägre status.. Enbart de rika kommer att få välja och vraka bland samhällets kvinnliga medelklass.

Kapitalister och rika kommer bli kungarna och kunna välja och vraka medan alla andra män som är lägre i rang än den stora massan kvinnor kommer att få nobben och få leva ensamma.

Även detta att bli nobbad som man kan vara oerhört jobbigt då män har oerhört starka sexuella drifter speciellt om de inte haft en partner på länge.. Sexuellt våld riskerar att explodera om det blir så i samhället i framtiden.

Min tanke är att det vore bättre om de flesta män kunde få en kvinna? Och det blir problematiskt med jämställdheten ifall nu kvinnor inte vill ha män som är under deras nivå. Är det då ett måste att män är en millimeter eller två högre upp än kvinnan för att de ska få en chans?

Jag vet inte, men om t.ex. diskrimineringen mot kvinnor vad gäller löner beror på detta förhållande så har det ju en förklaring. Att få en kvinna är livsviktigt för många män.

Kvinnor kan ju enkelt få män så de har inte samma problem. Problemet är inte jämlikt lika lite som något annat.

Jag önskar mig naturligtvis ett jämlikt samhälle på det sexuella området.. Där jag bara går ut på gatan och visar musklerna lite och sen så flockas brudarna, ungefär som när en kvinna visar sig i string och BH och männen flockas runt henne.

Den sexuella frustrationen som män kommer att känna av att bli nobbade i högre utsträckning bådar inte gott inför framtiden. Sexbrott och extrem kvinnofientlighet blir följden av det!

Många påstår att radikala feminister är bittra för att de inte får sex? Jag påstår att män blir riktigt bittra om de INTE får sex och att detta snack stämmer in på männen mer än på kvinnorna!

En man som är sexuellt frustrerad och som får ett förakt mot kvinnor kan mycket väl ansluta till rörelser som är "radikal-maskulina" eller vad man nu kommer att kalla framtidens manliga rörelser för bittra män.

Skapas det inte sådana rörelser så kommer nazistpartier och annat att bli större istället.

Det man inte får missa är att många svenska män som redan nu känner sig frustrerade och arga över bristen på arbete och kanske även bristen på en partner, de skyller detta på invandrare..:

"Invandrarna tar våra jobb och våra kvinnor", "ut med invandrarna" och "Svenska kvinnor åt svenska män"...

Följden av systemets missriktade "goodwill" gentemot kvinnor blir att unga män drabbas negativt. Om detta är medvetet av de myndigheter och tjänstemän som står för särbehandling, kvotering och positiv diskriminering av kvinnor vet jag inte och det kan man bara spekulera i.

Men invandrarna får skiten för allt, när det är systemet som medvetet håller tillbaka männen för att kunna jämställa företagsstyrelser och annat i framtiden. Framtiden ser inte ljus ut, och jämställdheten kan sluta i något helt annat!

Rasism, nazism, kvinnoförakt, kvinnohat, våld, sexbrott och annan kriminalitet blir följden om männen tillslut får nog!

Extremismen fanns inte i landet Sverige hos mer än ett fåtal förr när allt var stabilt för landets invånare. I framtidens Sverige kanske missnöjet har nått en nivå hos gruppen unga män som aldrig tidigare skådats i detta land, jag är allvarligt oroad för vad som kommer att hända när droppen rinner över bägaren.

Och hatet mot invandrarna som tar svenska mäns jobb och kvinnor blir större.. Trots att invandrarna och kvinnorna inte tar svenska mäns jobb..

Det är systemet som ser till så att svenska män i vissa fall inte får de betyg de förtjänar så att de kan konkurrera om jobben på ett rättvist och bra sätt. Systemet styr saker till andra gruppers fördel på unga mäns bekostnad, och det är detta system som måste ändra taktik eller bytas ut mot ett bättre system!!

Innan hatet mot invandrare och kvinnor blir för stort, innan nazister drar till sig stora skaror eller innan jämställdheten byts ut mot någonting helt annat.. En galen nationalist som diktator t.ex.

Vi måste ändra kurs på skutan Sverige och köra med rättvisa och jämställda metoder. Hur jämställt är det att kvotera en grupp människor? Det är inte jämlik konkurrens.

Nej, ändra kursen för skutan Sverige och rädda landet innan rasisterna blivit alldeles för många!!

Rasisterna ser inte att systemet (myndighets och tjänstemannasystemet) är skurken i dramat, och invandrarna och i framtiden kvinnorna kommer få skulden för allt.

Det kan dessutom finnas en dold agenda hos mynsigheter att orsaka denna situation! Vi alla vet att den ursprungliga feminismen kidnappades av politiker för längesedan och att dagens feminism inte står för samma saker som den gamla. Jag hade kunnat kalla mig feminist i dess begynnelse men idag är den något annat, något som jag anser inte står för riktig jämlikhet. Den dolda agendan kan vara att använda feminismen för att vända män mot kvinnor, och svenskar mot invandrare! Skapa splittring!! I slutändan kanske de vill ha rasism och nazism så att Sverige kan bli som på 40-talet..

Vad tror ni? Är denna "Divide & conquer"-strategi medveten?

Eller vill Alliansen och de rödgröna skapa splittringar i samhället som leder till ökat våld?
Våld och upplopp som leder till att myndigheterna får inskränka demokratin än mer?!

Så att Reinfeldt med mera kan få oinskränkt makt?

Jag vet inte vad man ska tro.. Jag vet bara att detta måste få ett slut innan allt är försent.

I min värld så påverkar inte mansrollen detta.

Allt handlar om frustration till följd av missnöje med den egna statusen och livssituationen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar