Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

lördag 8 februari 2014

Mina erfarenheter av rasifiering till följd av mitt ICKE-VITA utseende, kopplat till min bakgrund och jämfört med en utredning publicerad i Socialvetenskaplig tidsskrift nr 3-4 2008.


Tobias Hübinette & Carina Tigervall, forskare inom mångkulturellt centrum respektive genusvetenskap, sammanställde en utredning under 07-08. Denna utredning berörde "Erfarenheter av rasifiering hos adopterade och adoptivföräldrar. Om betydelsen av ett icke-vitt utseende i den svenska vardagen". Utredningen eller "studien" resulterade i en sammanställande artikel på sammanlagt 19 sidor i Socialvetenskaplig tidsskrift.

Artikeln visade delar av en större studie som baserades på samtal med adoptivföräldrar och adopterade gällande deras erfarenheter av diskriminering utifrån ett icke-vitt utseende. Materialet som inhämtades visar att de utomeuropeiskt adopterade till följd av sitt annorlunda utseende med annorlunda hudfärg än en vit sådan hela tiden görs betydelsefullt i vardagen, och det indikerar att ett icke-vitt utseende fortfarande tillskrivs stor betydelse i dagens Sverige.

Jag skall här i detta inlägg hänvisa till de berättelser av andra adopterade som jag känner igen mig själv i, och jämföra min egen historia med deras genom att dra paralleller mellan deras berättelser och min egna som ni kommer att få läsa här. Självklart kommer jag också att hänvisa till direkta utdrag från journaler om dessa har någon uppgift som kan stärka mig i mitt berättande. Det finns t.ex. exempel på att jag eller min tvillingsyster gått igenom mycket av detta som folk berättar om i utredningen (ni kommer få läsa historierna som är av betydelse för mig), och sen så har vuxna skyllt på mobing eller handikapp istället för på rasism. Jag själv trodde länge att vissa saker var mobbing, men nu har jag förstått att det var mobbing till följd av rasism då jag hade ett icke-vitt utseende. Inte mobbing till följd av att jag led av något socialt handikapp vilket var helt fel av Barnpsykiatrin att tro. Rasismen är så dold i Sverige att det kan vara svårt även för den drabbade att känna igen den.. Det är först när man sätter ihop ett och ett och hör andras berättelser som man blir medveten om att ens egen annorlunda hudfärg faktiskt kan ha varit orsaken till alla problem under uppväxten. Och de vuxnas naiva tro över att barn inte kan vara rasister.

Det finns idag en växande kunskap i det svenska samhället om att folk med ett icke-vitt utseende särbehandlas negativt i det svenska samhället. Bilden av Sverige som ett icke-rasistiskt land har på senare år kommit att utmanas av ny forskning på området! Ofta försöker man skylla de mörkhyades utsatthet på kulturella, språkliga och religiösa skillnader gentemot majoritetsbefolkningen, då dessa skillnader antas spela en avgörande roll för att de utsatta marginaliseras. I andra fall så vill man använda klasstillhörighet och socioekonomiska faktorer för att förklara diskrimineringen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar