Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

fredag 14 februari 2014

Jag anser att som adopterad skall jag kunna bli statsminister trots min mörka hudfärg, precis som Barack Obama blev President i USA.

http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/politik/article18334622.ab

Adopterade som har svenskfödda föräldrar skall GARANTERAT FÅ VARA MED OCH STYRA!! De lovas för bövelen lika rättigheter och möjligheter, men sen så finns psykiatrin och den används som ett medel att stämpla adopterade som "annorlunda" med.. Vilket förhindrar dem från att ta sig upp i samhället på lika villkor som majoritetsbefolkningen!!

Adopterade har samma sociala status och samma kultur samt språk! Det går inte att bli mer svensk än en adopterad som individ med mörk HY!! De har allt som SD vill att invandrare skall ha och pratar flytande svenska..

Men det finns folk i alla partier som motverkar deras inflytande ändå att ta sig uppåt i det svenska samhället! För att makten skall bara tillhandahållas etniska vita svenskar!! Detta är rasism, det är att jämställa med Nazi-Tyskland där enbart etniska tyskar fick ha makt..

NEJ, det är dags att adopterade framför allt men även andra invandrare får mer att säga till om!!

De adopterade ÄR SVENSKAR och SKALL ERKÄNNAS ALLA RÄTTIGHETER OCH MÖJLIGHETER SOM SVENSKAR HAR!

Det skrivs under vid adoptionen att de får dessa saker.. Sen gäller det bara under barndomen men tas ifrån dem när de blir vuxna genom att psykiatrin delar ut diagnoser och sen gör det möjligt för myndigheter och domstol att negativt särbehandla dem..

Rasisterna måste utrotas och Sveriges styre bli mer utblandat. (Utrotas som i avlägsnas ifrån maktens korridorer, inte utrotas som i avrättningar).

Jag anser att som adopterad skall jag kunna bli statsminister trots min mörka hudfärg, precis som Barack Obama blev President i USA.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar