Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

måndag 16 december 2013

Morsan bör besvara, beskriva alternativt intyga saker och ting när det gäller följande felaktiga uppgifter:

Telefon 05-12-21:

(källa: mamma)

Fel nummer 27:

"Victor åker till videoteket för att söka klasskompisen"

Rättelse:

"Han var ingen klasskompis, en bättre benämning vore "skolkamrat" då han inte gick i min klass!"

Morsan bör:

1. Intyga detta eftersom att Herman Nordell var klasskompis från förskolan år två fram till slutet av årskurs 6. Under högstadiet på Tegs Central (händelsen utspelade sig i årskurs 9) så gick Herman i min systers klass som var musikklassen och inte i min klass, Han gick däremot på samma skola. Han var en skolkamrat och inte en klasskamrat.

2. Förklara sig varför hon via telefon ringer och kontaktar Psykiatrin angående att hennes egen son (fast vi är ju inte släkt på riktigt så det är väl därför, hon saknade beskyddarinstinkter) för att tjalla på honom när han "söker skolkamraten" för att utkräva "rättmätig hämnd". Tydligen så var det viktigare att skydda den andre eleven från hämnden än att skydda sin egen son från Psykiatrin...

Och jo, efter mössincidenten så dömdes jag till "vård inom Socialtjänsten" och fick betala 1500 i skadestånd. Denna kille Herman som startade alltihop fick inget straff för åklagaren lade ner min anmälan. Skolan gav mig assistent för att hålla koll på mig men Herman slapp problem. Klart jag ville hämnas..

Konsekvenser av felet är att man tror att Herman var en kompis i klassen under årskurs 9 vilket han inte var.

Fel nummer 28:

"Victor är nu upptagen med hämnd och uttrycker att han ska "döda" den pojke som han varit i konflikt med".

Rättelse:

"Uttryckte ja! När 15 -åringar eller 16 -åringar uttrycker att de ska "döda" någon så menar de "spöa", BUP har alltså överdrivit det hela!

Personen som jag uttalat att jag ville "döda" hade uttalat samma sak till mig på "Apberget" flera gånger!

Fel av min mor att tjalla på sin son! Den andra killens föräldrar höll inte på så!!!

Man undrar vilken sida min adoptivmor stod på?!"

Morsan bör:

1. Intyga att dödshotet var i praktiken ett hot om spö och inget mer.

2. Förklara sig hur hon kan ge skolan dessa uppgifter som sedan vänder sig till Psykiatrin? Dumhet eller naivitet? Förstår hon inte att det skadar mig?! Normala föräldrar tycker synd om deras barn/ungdomar när de utsätts i skolan och bistår dem.. Min morsa bistod Herman genom att tjalla om mina planer att hämnas till skolan som sedan kontaktade BUP..

BUP vänder allt mot mig och skiten förföljer mig sex år senare när Rättspsyk utreder mig och skriver om skiten som om dödshotet var allvarligt menat.. Ingen mor som vill sitt barns bästa ger sitt barn problem på detta sätt.. Normala biologiska föräldrar försvarar och beskyddar sina barn!! Blir barnet ensamt dömt så stöttar de barnet och så. Pratas det om hämnd så låter man det vara något mellan två barn/ungdomar och man blandar inte in skolan, polis eller psykiatri. Ställa till problem för sitt eget barn, hur kunde hon göra så?! Tydligen var Hermans rätt att inte få smaka på sin egen medicin mer värd än min rätt till att få ge igen med samma medicin.

Hon har en del att förklara! Jag måste se saker utifrån hur jag såg dem vid tiden för händelsen. Hon agerade inte som min mor utan som Hermans morsa alternativt som en allmän SOC-kärring. Antar att adoptivmorsor inte är mycket mer än kvinnor utan moderskänslor för sina adoptivbarn. Antar att man måste ha fött barnet för att begripa att man skall aldrig någonsin kontakta myndigheter om barnet för att barnet har en gås oplockad med ett annat barn. Vore mer naturligt om hon gnällde på det andra barnet till psykiatrin eller något likt vanliga föräldrar. Bara sjukt att kontakta psykiatrin och tjalla på sin egen unge, och sen kalla sig för morsa?! En riktig morsa hade väl stöttat sin son när han vill ge igen.

Konsekvenser av detta fel är att man i Rätspsyks utredningen skrivit om dödshotet som om jag hotade "klasskompisen/Herman" till döds. Inte bra för mig, och det bevisar hur mycket min morsa förstörde genom att kontakta skolan och tjalla på sitt adoptivbarn. Herman var ingen oskyldig snubbe, och ändå så framställs han som det av psykiatrin utan att han benämns med namn. Allt för att få mig att framstå som den ultimata skurken eller det ultimata psykfallet. Med målet att döma mig till slutenvård. Och om morsan inte kontaktat skolan så hade denna uppgift inte funnits så det är ju hennes fel det.

Tekefonstöd 06-01-13:

(Källor: mor respektive SOC)

Fel nummer 36:

Kristina vill ha mig LPT -bedömd eftersom "allt gått överstyr efter en konfrontation på skolan med elever och lärare angående hans sexuella trakasserier".

Rättelse:

Felet består för det första i att det inte skedde en konfrontation mellan elever och lärare på skolan, och sen så har jag redan gjort klart att jag inte sexuellt trakasserat flickorna i årskurs sju!

Berättelse:

"Det hölls ett möte angående de konflikter runt rykten om "sexuella trakasserier" som uppstod på skolan  runt mig och dessa tjejer i sjuan. Min syster närvarade också då hon vid olika tillfällen hamnat i handgriplig konflikt med Elin "Åkiz" Åkerlund som spred rykten om mig och min syster. Initiativtagare till mötet var rektorer på TC (två st) samt skolkurator Nilla Borg!

Elin spred rykten om att jag skulle ha tafsat henne på brösten den 20/13 -05 samt den 10/01 -06. Hennes polare spred liknande rykten om mig och intygade genom vittnesmål att det hon uppgett stämde för rektorer och kurator som köpte detta med hull och hår!

Elins vänner vittnade även till polisen vid anmälningstillfället om dessa tafsningar på Elins bröst, senare när de stod inför att begå "mened" som är ett allvarligt brott så tog de tillbaka sina uppgifter och Elin blev själv om dessa. Allt var påhittat för att djävlas med mig!

De spred även incestrykten om mig och min syster utan grund.

Naturligtvis så ledde alla dessa rykten till samtal med rektorer och skolkurator och jag och min syster blev något av TC:s svarta får!

Nu var det tänkt att ett möte där alla inblandade närvarade skulle lösa problemen en gång för alla.

Med på mötet var: Jag, min syster, Elin Åkerlund med kompisar, skolkurator Borg samt rektorn Anders.

Problemet på mötet blev dels att jag och syrran skrek åt Elin och C.O som gjorde likadant och vi kunde inte samtala med varandra på grund utav fiendeskapen som fanns, dels så hade skolkuratorn och rektorn redan bestämt att jag och min syster var problemen på skolan och inte Elin eller hennes gäng, Elin med kompisar pratade sanning enligt de vuxna som närvarade på mötet.. Rasism? Skolan var nästan helt etniskt vit så..!

Rektor och skolkurator hade en idé om hur alla problemen skulle lösas. Jag och min syster skulle be Elin med mera om förlåtelse och sedan skulle jag sluta att "tafsa" på henne medan syrran skulle sluta slåss med Elin!

Problemet var ju då bara dels det faktumet att jag aldrig "tafsat" på Elin, och dels det faktum att även om min syster slogs vid vredesutbrott så var det Elin och C.Os rykten om henne och mig som triggade igång henne!

Jag och min syster ansåg alltså att det borde vara Elin med mera som skulle be oss om förlåtelse, inte tvärtom!

Mötet slutade därför i konflikt där jag och min syster å ena sidan och Elin med kompisar å den andra skrek åt varandra och svor.
Rektor och kurator var tydligt partiska med Elin och hennes vänner så man kan ha slängt ur sig elaka ord om dem till dem, men det blev ingen handgriplig konflikt "mellan elever och lärare eller konfrontation" (inte mer än en muntlig konfrontation) och därför framstår Kristinas påstående som felaktigt, och hennes ansökan om LPT som verklighetsfrånvänd!

Vem hade Kristina pratat med?

Inte då med mig eller min syster...

Ännu en gång begår SOC-personal felet att bara höra den andra parten och ta dennes version som sanningen?!! Det var garanterat av Nilla Borg som Kristina fick sina uppgifter från..

HELT FELAKTIGT!!!

Kristina visste ej vad som hänt på skolan, men baserat på hörsägnen och utan att höra mig eller min syster om våran version (den korrekta) så ansöker hon om LPT för mig, grovt tjänstefel!

Bevis för att de "sexuella trakasserierna" är falska: Se polisärendet (finns på bloggen) som jag bifogar till, jag misstänktes för två fall av "sexuellt ofredande" och bägge ärendena lades ned på grund utav "gick ej att bevisa", ärendet gick inte ens vidare till åtal!

Dessutom så hade jag en person som följde efter mig som en svans på skolan den 20/12 -05 och han intygade säkert att det inte hände under den dagen!

Angående bevisen vad gäller mössincidenten så kan ni läsa hela förundersökningsprotokollet (finns på bloggen) vilken jag bifogar, den bevisar att Nilla Borgs version är hennes och ingen annans, ingen av oss andra säger att saker och ting gick till på det sätt hon beskriver det, hon var inte ens på plats vid händelsen!

När det gäller Nillas berättelse angående min "jumper" samt "börsen" så har jag som det sägs i förundersökningen "skämtat" på skolan inför andra killar på det sättet, men Nilla Borg överdriver det hela! Dessutom rörde det tjejer i årskurs nio och inte lögnhalsarna och ryktesspridarna i sjuan..!"

Morsan bör:

1. Läsa texten och sen intyga att den konfrontationen som skedde på skolan gick till som i min berättelse.

2. Tydligt markera att det inte förekom några sexuella trakasserier.

Konsekvenser av felet har blivit att jag nästan blev LPT-bedömd... Och att man på Rättspsyk och SOC tror att jag på grund utav sexuella trakasserier hamnade i en konfrontation med lärare och elever.. Detta stämmer ej. Det gick till så som i min berättelse.

Neuropsykiatrisk Anteckning daterad 2006, BUP.

2006-02-03: (Källa: Modern).

Fel nummer 37:

Humör/känsloläge
Affektionskontroll

"Han ser inte sin egen del i konflikter"

Morsan bör:
1. Förklara detta! Jag ser visst min egen del i konflikter och har hon uppgett något annat?

Social interaktion.

Fel nummer 38:

"Svårt att förstå sociala regler och svårt att anpassa sig till dem".

Morsan bör:

1. Förklara även detta! Jag har alltid förstått mig på sociala regler och kunnat anpassa mig till dem under barn- och ungdomen pp till 16 år när denna utredning gjordes!! Morsan står som källa i allt detta!

Kognition.

Fel nummer 39:

"Samtidigt skulle han vara först och det innebar att han inte tog några hänsyn".

Rättelse:

"Det stämmer att jag skulle vara först till en massa saker under låg- och mellanstadiet.

Felet ligger i att "kuratorn på BUP" får det att låta som om jag skiljde mig från mängden på grund utav detta!

DET GJORDE JAG INTE!!!

I princip alla killar i klassen tävlade om att komma först i matkön, på badbussen och så vidare!

Ingen tog någon hänsyn till andra, man trängde sig för att komma först till de bästa platserna längst fram i bussen och så vidare!
Felet blir att "kuratorn på BUP" målar ut mitt beteende som annorlunda! Alla tuffa killar skulle vara först! Inte bara jag.."

Morsan bör:

1. Förklara sig hur hon kan ha givit Sibylla på BUP denna bild av mig!!! Alla killar i klassen utom Tomas S skulle vara först under låg- och mellanstadiet..

Lekbeteende

Fel nummer 40:

 Intressen: "Enl modern så läste Victor bra, men numera använder han bara datorn. Han har stått över ett år i skolan"..

Rättelse:

"Jag hade lagt böckerna på hyllan år 2006 och satt mest vid datorn vid den tiden ja, men morsan har ingen koll på datorer..

Felet blir när min mor får det att låta som om jag bara satt och skrev på MSN eller Apberget hela tiden, det stämmer inte!

Jag skrev en hel del, spelade dataspel, såg japanska TV-serier (tecknade), läste japanska mangaserier (serietidningspockets), skapade filmer som visade när jag spelade spel (filmade spelet via Fraps) eller liknande. Spelade mycket World of Warcraft! Läste tidningen och om kommande spel och filmer!

Utöver ovan nämnda så lanade jag ibland med en eller två olika vänner, körde min EU-moped, såg på bio med mera. Jag hängde även på stan ibland!

Åren innan jag fyllde 15 år så var det väldigt vanligt att jag lekte "kurra gömma med dunk" med polare men åldern sa ifrån när man blev 16 +.

Jag läste så mycket fantasy från årskurs fyra till åtta att jag tappade intresset för det i nian.

Jag hade varit på sommarläger både 04 och 05 men 06 var man härdad.

Friidrotten lades ned i början av 05 på grund utav diabetes!

Felet är således att min mor och "kuratorn på BUP" målar upp en felaktig bild där jag framstår som någon som bara skriver skit på datorn, den bilden är inte rättvis för min barndom! Idag är den mer rättvis än då.. Men det är fortfarande inte allt jag gör idag!! Jag använder datorn till mycket annat och därför har jag varit frånvarande från bloggen sedan tisdagen den fjärde i nionde 2012.. Men jag har varit aktiv på internet varje dag och gjort olika saker som t.ex. spelat spel, läst tidningar, läst om modifikationer till spel, sett filmer på Youtube, varit inne på MSN och varit inne på Facebook med mera.

Det är också felaktigt att jag skulle ha "gått om ett år i skolan".. Jag och min syster gick aldrig om något år i skolan!! Vi väntade med att börja skolan med ett år och gick därför två år på förskolan. 

Ser ni läraren Berit Olofssons "lärarskattning" så ser ni att hon nämner att vi aldrig gått om något år!"

Morsan bör:

1. Förklara sig hur hon kan påstå att jag "bara satt vid datorn och skrev", när jag gjorde mycket annat på datorn.

2. Förklara hur det kan stå att jag gått om ett år i skolan? jag var inte efterbliven.. Jag och syrran väntade med att börja skolan, vi misslyckades aldrig i skolan och det borde hon tydliggöra nu.

Förövrigt anser jag att Adoptiv-morsan begått brott mot mig när hon medverkat i den neuropsykiatriska utredningen!! Ingen normal biologisk mor skulle  medverka i en sådan utredning som har som enda mål att diagnosticera och stämpla NORMALA MÄNNISKOR!!

I 16 år ansågs jag fullt normal och det fanns fan ingen anledning att ändra på status quo..

Sabotera framtiden för sitt adoptivbarn.. Det kan man tacka henne för alla djävla neuropsykiatriska diagnoser.. Som lett till SOL-team och Förvaltare.. Sen i kopplat till ett grovt olaga hot så blev det rättspsyk.. Tack för det...!!!

Normala föräldrar vill att deras barn skall få normala liv, och det får man enbart om man inte diagnosticeras med diagnoser.. Eller om myndigheterna inte intresserar sig för en när man fått diagnoser!
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar