Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

måndag 16 december 2013

Bägge föräldrarna bör gemensamt svara på följande angående BUP-journalen:

Besök på BUP 01-05-11:

(Källor: Föräldrar)

Fel nummer 9:

"Föräldrarna betonar också Victors ovilja mot att delta i lek och idrott"...

Min åsikt angående detta:

"Det stämmer att idrott och framför allt lagsporter var sådant som jag ovilligt sysslade med (undantaget var friidrott), däremot så gillade jag att delta i alla sorters olika lekar som inte innefattade bollsporter! Lekar så som "Tagen" eller "Kurra gömma med dunk", "busringning" och  mycket annat! Gillade även gymnastik när man gjorde olika hinderbanor som man körde olika lekar i, det är fel att jag skulle ha ogillat att leka! Jag var snabb och gillade lekar där man sprang! Hemma såg man mig mest vid TV eller dator, därför har föräldrarna fått en felaktig bild. De fanns inte med när jag var ute och lekte eller i skolan!"

Bägge föräldrarna bör:

1. Tydliggöra vad de menade med att jag hade en ovilja mot lek och idrott i skolan. Gällde det alla sorters lekar och/eller all sorts idrott?

2. Beskriva hur det låg till enligt dem.

3. Erkänna att det inte gällde lekar så som tagen, kurra gömma, kurra gömma med dunk med flera varken på fritiden, på gymnasitken eller på rasterna så länge de inte innefattade bollsporter.

4. Erkänna att det visst fanns sporter som jag höll på med, bland annat friidrotten som påbörjades i slutet av årskurs 4 och innan dess så prövade jag på ishockey, innebandy, simning, Takewando, fotboll med mera. Jag gillade simning i lägre ålder och friidrott årskurs fyra och framåt. Även fritidssporter som brännboll kunde jag syssla med på skolan och ute bland kompisar på fritiden.

5. Förklara att de bara sett mig i hemmet och således saknat koll på hur jag fungerade på gymnastiken, ute när jag lekte med andra barn och eventuellt hur jag var på raster.

Meningen ovan har lett till att BUP (Barn- och Ungdomspsykiatrin och sedermera Vuxenpsyk och Rättspsyk har fått för sig att jag inte ville leka varken på fritiden, på rasterna eller på gymnastiken tillsammans med andra barn!! Detta är helt fel...

Fel nummer 10:

"Det framkommer att jag under början av årskurs fem hamnat i handgriplig konflikt med min gamla antagonist, vidare framkommer det att den nya klassassistenten kopplat polisgrepp på mig och så vidare."

Min rättelse:

"Klassassistenten var ny men felet är att han tolkats som min assistent, han var den andre elevens nya assistent!"

Bägge föräldrarna bör:

1. Förklara vem som hade en elevassistent under perioden förskolan år 2 fram till och med sluten av årskurs 5. Var det jag som hade elevassistent eller var det en annan elev? Hjälpte denna elevassistent mig under början av vissa lektioner under årskurs 4 och 5 så att jag kunde komma igång med arbetet och sedan sköta det på egen hand, utan att vara min elevassistent?

2. Tydliggöra att jag bara haft assistent vårterminen år 2006 i årskurs 9.

Det faktum att Psykolog Berit Prinz enbart skriver det som föräldrarna uppgett angående "klassens nya elevassistent" utan att uppge vem som hade behovet av en elevassistent har lett till att Kurator Sibylla Lindgren runt år 2006 har gjort misstolkningen att assistenten i klassen var min elevassistent, vilket han inte var. Det är helt fel då det var eleven Tomas Sjöbergs assistent. Det finns läkarintyg och annat som felaktigt ger bilden av att jag hade assistent under denna period vilket inte stämmer. Har skrivits in i en Rättspsykiatrisk utredning.

Besök på BUP 04-12-03:

(Källor: Föräldrarna)

Fel nummer 11:

Jag hävdar följande saker under ett möte på BUP när jag snart ska fylla 15 år:

"Victor själv menar att han får göra vad han vill i sitt eget hus och förresten så lagade pappa Gösta bordet".

"Då Victor ändå hävdar att han själv bestämmer i sitt hus (och egentligen har rätt att slå sönder vad han vill) förklaras skillnaden mellan egen och andras egendom (även föräldrars)".

Min rättelse:

"Det stämmer att jag uttryckte mig så, däremot så menar jag att jag sa "mitt eget hus" då jag bodde där och inte för att jag stod som ägare av huset eller betalade hyra etc! Det var mitt hem och jag menade att jag borde få göra vad jag vill i vredesmod i mitt hem. Jag syftade på att slå sönder egendom, inte på att jag bestämde reglerna i hemmet! Jag bestämde hur jag tacklade besvikelser och ilska. Fel att tolka det jag sa som om jag ansåg att jag bestämde allt i huset!

Sen var jag enbart 14 år och skulle snart fylla 15 år! Jag var inte fullt mogen som idag! 

Föräldrarna bör:

1. Styrka det som jag uppger att jag ansåg enbart att jag hade rätt att slå sönder vad jag ville i föräldrahemmet, jag menade ej att jag bestämde allt eller satte reglerna i huset. 

2. Förklara att det var ett bord som jag dämde i golvet vid ett vredesutbrott. Vad gäller detta bord så gick två ben sönder och inte alla fyra som andra har skrivit senare. Intyga att farsan lagade ju bordet.

Dessa uppgifter har feltolkats av Psykolog Berit Prinz som om jag ansåg att jag satte eller bestämde alla regler i hemmet vilket jag inte gjorde. Man har även trott att jag slog bordet i golvet med sådan kraft att alla benen förstördes vilket inte var fallet. Har skrivits gång efter annan hela vägen in i en rättspsykiatrisk utredning.

Fel nummer 12:

"Föräldrarna påminner om sandsäcken Victor har i källaren, något som Victor inte är intresserad av att använda sig av".

Rättelse:

"Det var inte min sandsäck/boxningssäck! Farsan ägde den och det var han som brukade boxa på den!"

Föräldrarna bör:

1.
Intyga att det var farsans boxningssäck och inte min.

Felet har fått konsekvensen att man tror att jag vägrade använda min boxningssäck som farsan införskaffat åt mig i detta ändamål att utagera mina aggressioner. Men boxningssäcken var farsans och den användes när han tränade på den och var på intet sätt tänkt för mig att användas av mig.

Fel nummer 13:

"Då han tillfrågas om hur länge framgår det att han tänker fortsätta med att älta detta (gått om förskolan ett år innan jag började skolan, förlorat kontakten med jämnåriga (89), svårt att få tjejer pga det osv..) och straffa föräldrarna fram till dess han gått ut gymnasiet"!

Rättelse:

"Jag uttryckte mig så ja! Felet uppstår ifall man tror att jag fortsatte att älta samt att bestraffa föräldrarna under så lång tid! När jag började medicineras med Zoloft 50 mg under 2004 så upphörde ältandet och bestraffningarna gällande förskolehistorien. (Jag anser att jag hade en äkta bästis som jag ringde till/ och som ringde till mig nästan varje dag i förskolan, som jag aldrig lyckades få senare bland de födda 90, därav min vrede bl.a. Att jag gick ett år extra på förskolan förstörde den kamratskap som skulle ha hållit kanske till idag).."

Föräldrarna bör:

1. Intyga att jag slutade att älta detta efter medicineringen av zoloft runt 04 någon gång. Fortsatte inte fram tills gymnasiet.

Konsekvensen av detta fel har blivit att vissa har trott att jag fortsatte att älta detta långt efter att det upphörde. Vuxenpsyk och Rättspsyk bland annat.

Besök på BUP 04-12-14:

(Källor: Föräldrarna)

Fel nummer 14:

"Victor har fyllt 15 år i fredags och fick då en moped av sina föräldrar. Föräldrarna beskriver hur detta var självklart för honom och att han inte visade någon glädje utåt. På kvällen hotade han sedan att han skulle döda sin pappa utifrån den situation som han tycker han befinner sig i".

Min rättelse:

"Jag visade ingen glädje utåt av den anledningen att jag ändå inte skulle få köra den den 10 december. Först i maj någon gång när jag tagit förarbeviset skulle jag få köra den och det kändes ju som en present jag därför inte hade någon nytta av just då, otålig som jag alltid har varit med att vänta.

Dödshotet mot farsan var inte kopplat till mopeden utan berodde på situationen på skolan med klassen. Och jag höll ju föräldrarna ansvariga för att jag gick en klass under de jämngamla. Det var dock inget dödshot även om jag uttalade "jag ska döda dig" så var det mer ett hot av stilen "jag ska slå dig".

Det var vanligt att ungdomar i 15-årsåldern hotade varandra med "Jag ska döda" men man menade "Jag ska spöa". Jag anser därför att det är överdrivet av BUP att skriva som om det som sagts var ett riktigt dödshot. Hade det varit det hade något förmodligen hänt men det var ju bara ord."

Föräldrarna bör:

1. Intyga att jag brukar vara otålig med att vänta på presenter eller att få använda de prylar jag fått och att det var därför som jag var "otacksam" när jag fick mopeden.

2. Intyga att dödshotet inte bör tolkas som ett riktigt dödshot av någon. Patetiskt är bara förnamnet. Och styrka att det rörde sig om ett uttalande gjort när man var förbannad.

Konsekvenserna av dessa fel har blivit att vuxenpsyk och rättspsyk framför allt ansett att jag redan som nyss fylld 15 år dödshotade min far. Vilket inte stämmer då uttalandet inte var ett riktigt dödshot. Om det vore ett sådant så har elever på diverse skolor och ungdomar på diverse forum och sajter hotat mig tusentals gånger till döden. Särskilt under högstadietiden och just efteråt.

Besök på BUP 05-06-13:

(Källor: Föräldrarna)

Fel nummer 18:

Det står följande felaktiga information:

"Enligt fadern går teknikaliteterna att lösa men datorerna är båda uppkopplade mot internet och om något går snett kan Victor stänga av allt för att sedan starta upp även om Victoria är mitt i ett fotojobb där det även hänt att allt material gått förlorat".

Rättelse:

"Det handlade inte om internet!
Ibland när man gjorde något på datorn så kunde den haka upp sig, det betyder att skärmen låste sig och att man därför inte kunde använda datorn!
För att lösa problemet så tvingades man slå av strömmen och starta om datorn! Problemet blev då att den dator som syrran använde var kopplad till samma eluttagsförlängare, strömkabel. Det stämmer att jag tog noll hänsyn till vad min syster höll på med och att det enda jag brydde mig om var att den dator som jag använde skulle funka.

Således så saboterades syrrans fotoarbete ibland när jag tryckte av strömmen, men problemet låg inte i internet utan i det faktum att bägge datorerna delade samma eluttagsutökare."

Föräldrarna bör

1. Intyga att det var på detta vis.

Konsekvensen av detta fel har blivit att man trott att internet var problemet, men problemet var värre än så och eftersom att datorn som jag använde inte funkade om man inte startade om den så var jag tvungen at stänga av och starta om strömbrytaren. Vuxenpsyk och Rättspsyk har bägge nämnt att det var internet som var problemet vilket låter som ett mindre problem och framställer mig i sämre dager.

Fel nummer 19:

"Föräldrarna beskriver att framför allt Victor blir utagerande och då fadern i olika situationer försökte att gå emellan har han fått ta emot slag".

Rättelse:

"Föräldrarna har inte varit rättvisa här! Victoria var också utagerande och hon bråkade mycket mer med morsan än vad jag gjorde med farsan! När det gäller bråken mellan mig och syrran så startade hon dem minst hälften av gångerna. Min syster har aldrig varit en mes som inte vågar slåss!"

Föräldrarna bör:

1. Intyga att syrran var väldigt bråkig hon också och erkänna att de har gett mig skulden när skulden även fanns hos syrran.

2. Förklara sig hur de kan påstå att jag var värre än Victoria.

Konsekvensen av detta fel har blivit att BUP, Vuxenpsyk och Rättspsyk har trott att jag var värst i familjen under högstadietiden och det stämmer inte. Någon gång var jag värre och någon annan gång var det syrran som var värst. Dessutom anser jag att farsan glömmer att även han kunde "ta i".

Besök på BUP 06-05-09:

(Källor: Föräldrarna)

Fel nummer 46:

"Föräldrarna behöver stöd för att begränsa Victor".

Rättelse:

"Det är felaktigt!

Visst, föräldrarna behövde stöd för att tackla min vrede 04-05!

Men de behövde inte stöd med att stätta regler i hemmet 06!

(Bara vad gällde datoranvändande möjligtvis)."

Föräldrarna bör:

1. Intyga att med "begränsa Victor" så syftade man på att jag satt uppe för länge på nätterna vid datorn under 06 och att det var det man ville begränsa. Handlade inteo om bråk i hemmet under 06 som var ett lugnt år i hemmet. Tjafsen om förskolan och med syrran skedde 04 respektive 05. 06 var det konflikter på TC med diverse folk och även utanför TC.

Konsekvensen av detta fel är att Vucenpsyk och Rättspsyk har tolkat det hela som om jag var våldsam hemma under 06 och behövde begränsas av den anledningen vilket alltså inte stämde.

Besök 06-10-11:

(Källor: Föräldrarna)

Fel nummer 56:

"Victor själv vill inte ägna tid på kvällarna till läxläsning men gör det med faderns hjälp".

Rättelse:

"Klart jag kunde ägna någon timma åt läxläsning, men jag ville inte att all min fritid skulle gå åt till det!

Ligger man efter i matten med 66 sidor (det var krav på att hinna matte A och matte B det första året, matte C det andra året och matte D det tredje året, jag tyckte att matte A var jobbigt, det var för högt tempo) så innebär det att all fritid skulle gå åt till att hinna ikapp!

Vi var 34 st elever och det fanns en lärare! Läraren hann ej hjälpa alla! Och linjen var extra svår då matte hade en stor roll.

Jag hade svårt att klara matte A på ett år, och de krävde att man skulle hinna med både matte A och matte B. Felet är att det i texten framstår som om jag vägrar att göra någon läxa över huvud taget, vilket inte stämmer eller stämde!"

Föräldrarna bör:

1. Intyga att jag visst kunde göra mina läxor ibland, det var inte varje gång som det blev konflikter när jag gick på Dragonskolan under hösten 06 i Datatekniklinjen. Men visst förekom det konflikter då jag låg efter mycket i matten.

Konsekvensen av felet har blivit att man kan tro att det jämt och ständigt blev konflikter vid läxläsning och så illa var det inte.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar