Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

fredag 11 oktober 2013

Moderaterna kallar sig inte längre för "det nya arbetarpartiet", nu kallar de sig för "arbetarpartiet"- De menar på fullaste allvar att de är Sveriges arbetarparti!!

Men icke.. Socialdemokraterna stod på arbetarnas sida, eftersom att de var arbetarnas parti som tillvaratog arbetarnas intressen. De kunde med detta i åtanke kalla sig för arbetarparti.

Moderaterna däremot menar att de kan kalla sig för arbetarparti för att deras målsättning är att sätta folk i arbete.. Men det är inte det som utgör ett arbetarparti!! Moderaterna är ett parti för överklassen som tillvaratar chefers intressen före arbetarnas. Att sätta folk i arbete innebär inte att man tillvaratar arbetares intressen, då de vill försvaga facket, dra in A-kassa, underlätta för de rika och allmänt låta de som får arbete jobba skjortan av sig mot ingenting, utan något skydd..

Att skapa slavjobb åt folk är inte något att applådera åt. Ett arbetarparti tar tillvara på arbetarnas intressen före chefernas, men Moderaterna tar tillvara på chefernas före arbetarnas. De är alltså inget arbetarparti!!

Ett arbetarparti är arbetarnas parti just för att partiet gynnar arbetaren, partiet Moderaterna är Överklassparti eftersom de gynnar Överklassen.. Men de kallar sig för arbetarparti för att de har som målsättning att sätta arbetare i arbete för usel lön och utan skydd i form av fack. Detta gynnar faktiskt överklassen mer då villkoren för arbetarna är så usla..

Arbetarna blir i Moderatsverige bara billig arbetskraft.. Vilket arbetarparti som skapar billig arbetskraft åt de redan förmögna, och ger slavarbeten åt arbetarna...!!

Vanligt folk är så ointresserade av politik att de enbart läser rubriken "arbetarparti" och röstar på M... Och Socialdemokraterna har gett så mkt bidrag att de numera ses som ett bidragsparti! Folket vill ha ett riktigt arbetarparti..

Moderaterna ger en illusion av att vara detta arbetarparti.. Men om de varit ärliga mot väljarna så hade de skrivit "Moderaterna- det nya Överklasspartiet" och nu "Moderaterna- Överklasspartiet". Ett arbetarparti gynnar arbetarna, Moderaterna gynnar överklassen.. De är fan inget arbetarparti!

Socialdemokraterna har under senare årtionden varit mer av ett bidragsparti än ett arbetarparti! Det är nog på tiden att Socialdemokraterna vänder blicken bakåt och backar ett par årtionden, så de blir det arbetarparti som större delen av senska folket fortfarande önskar styrde detta landet..

Moderaterna gynnar överklassen, är du inte överklass så rösta inte på Moderaterna...

Enkel mattematik.

Reinfeldt och Alliansen vill ha tillbaka samhällssystemet från innan Socialdemokraterna kom till makten, när vanligt folk stod med hatten i hand och saknade rättigheter gentemot arbetsgivare. Facken är allvarligt hotade..

Vill vi vanliga medborgare tillbaka till detta auktoritära förtryckarsamhälle?

Jag har min uppfattning klar för mig, och jag vill bara tillbaka till det välfärdssamhälle Sverige var när det leddes av Socialdemokraterna innan Socialdemokraterna blev ett bidragsparti. Det är dags för det gamla arbetarpartiet att återta sin tron från troninkräktarna Moderaterna.. De falska apostlar som säger sig vara ett arbetarparti..

Man bör tänka Pär Albin Hansson, Folkhemmet och Välfärdsstaten.

Det perfekta samhället för arbetaren, den vanliga knegaren och i praktiken då alltså alla låg- och medelinkomsttagare i Sverige.

Att Överklassen ogillar deta samhälle är ju klart.. Men de vill ju ha rätten att visa sig över alla andra, att de är bättre eller har mer att säga till om.. Bättre att överklassen har det dåligt än att alla andra klasser har det i samhället..

Rösta inte på Moderaterna om ni inte är överklass, ni kommer att ångra er när ni märker att er röst inte är vatten värd. När ni ser hur enbart de rika har råd med advokater.. Ni vet att facket skyddar arbetaren, och facken kommer att försvinna.. Det som skyddar överklassen är helt enkelt att alla ur den klassen stödjer varandra så när någon gör ngt fel så slätas det över och man kör helt enkelt översittarstil.

Korruption skyddar överklassen.. Facket skyddar arbetaren..

Moderaterna och Alliansen vill ta bort facket, och göra korruptionen i svensk överklass än bredare..!

Detta måste få ett slut.. Vakna alla, och rösta inte på Alliansen ifall ni vill ha lika värde, jämställdhet mellan klasser i samhället och förhindra överklassens återerövrande av makten i Sverige..

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar