Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

onsdag 9 oktober 2013

Det kan aldrig vara rätt väg att gå att dra tillbaka rätten till advokat för de åtalade så man kan få fler fällande domar och därmed bättra på statistiken!!! Demokratin urholkas, rättssäkerheten försvinner och folket står som förlorare..

Rättsosäkert samhälle inte ett samhälle jag vill leva i!
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/oisincantwell/article16415337.ab

Även om fler fälls och det ser bra ut i statistiken så är förmodligen de flesta oskyldigt dömda, att döma oskyldiga för att få bättre statistik är inte rättssäkert någonstans!

Poliser och åklagare har genom denna berättelse bevisat att deras enda intresse är att den misstänkte skall bli fälld, de vill inte att den misstänkte skall gå fri.. Åklagaren får nämligen enbart plus i kanten om den misstänkte fälls samtidigt som polisens jobb bara var värt besväret om den misstänkte åker dit för brott.

Men att vittna falskt under ed och vägra DNA-test är väldigt fult och lågt av polisen och åklagaren.. Fällande domar som baseras enbart på en polismans vittnesmål under ed (kvinnlig falsk polis än värre) är inte vatten värt..

I det här fallet så tänkte de att snubben var en invandrare och därmed ett enkelt byte. Då utlänningar i regel är mer utsatta i Sverige rättsligt. De har inte samma stöd från omgivningen som en ung svensk skulle haft. Nu hade denna unga man turen att få tag på en bra advokat, en advokat som bevisade hans oskuld.. Men om det inte skett så hade en polismans ord räckt som enda bevisning mot mannen, och det kan aldrig vara okej att någon människa med titel ska kunna säga något och sen så ska det räcka som enda bevis i domstol för fällande dom..

En polis är inte opartisk utan de vill sätta dit den misstänkte..
Åklagaren är i högsta grad partisk mot den misstänkte. När polis eller åklagare inte gör fullständiga utredningar där man inte enbart kollar upp bevis för om någpn är skyldig utan även inhämtar en del fakta som kan tyda på att man är oskyldig, då är det rättsosäkert!

Justitieminister Beatrice Ask vill utreda möjligheten att dra in advokatstödet för de som inte har råd att betala för en advokat.. Hur kommer det då gå för alla misstänkta?

Jo, poliser och åklagare kommer få alla de vill fälla fällda eftersom att allt som behövs i bevisväg är deras vittnesmål. Domstolarna litar ju på en polismans ord under ed eller på Åklagaren, över den misstänktes egna ord.. Om det finns en advokat så kan den misstänkte klara sig för advokatens ord lyssnas det på.. Man utreder alltså möjligheten att ta bort rättsksyddet för de misstänta som har mindre tillgångar!! "M" och Alliansen vill ha ett klassamhälle där sjuka, arbetslösa och äldre behandlas som skit, där det blir stora klasskillnader mellan folkgrupper och där underklassen ska i praktiken bli rättslös mot rättsväsendet och överklassen..

Naturligtvis kommer överklassen ha råd att betala advokater.. Så de klarar sig som vanligt.

Jag tycker att det är skrämmande! Är vi påväg mot en aristokrati? Ett auktoritärt samhälle där de rika styr och där de fattiga är inget annat än rättslösa slavar!!?

Genom att dra in rätten till advokat så påverkas även de i medelklassen som hamnar på kant med systemet.. Det blir enkelt för domstolen att bara lyssna på en åklagare och poliser och sen dömer man den misstänkte. Det är praxis att inte ta stor hänsyn till vad individer uppger i domstolar.. Om de är misstänkta eller på fel sida av rättssalen så att säga..

Det är livsnödvändigt för rättssäkerheten i samhället att alla har rätt till advokater även i framtiden!!

Jag märker tydliga tecken på att Sverige som nation blir allt mer auktoritärt.. Personer med titlar så som läkare, poliser, åklagare, domare, experter i kommunen av alla de slag, de ses som övermänniskor och man ifrågasätter aldrig något de skriver eller säger.. Den lilla människan, eller allmänheten, behandlas närmast som undermänniskor av domstolarna och man stryker över allt de framför med argumentet att "de vet inte sitt eget bästa" eller att "experten har yttrat sig" (och experten vet mer än den här individen så vi kan ignorera det som individen framfört) etc..

Nej, Sverige är på väg in i någon slags åsiktsdiktatur där personer med titlar styr, och där vanliga människor har inget att säga till om.. Vill vi leva i ett sådant samhälle? Det är redan här fast man har ännu inte avlägsnat skydd som advokater för alla och så? Det är tyvärr bara en tidsfråga tills det händer.. Detta måste stoppas?!

Jag adopterades till en omtänksam demokrati.. Galningar har börjat förvandla folkhemmet till en aristokrati som jag inte vill leva i, för jag är inte överklass.. Vill ni andra leva i denna aristokrati? Invandrare kommer så klart höra till underklassen bland annat, och personer som den oskyldiga invandraren i artikeln anses ju som enkla offer och kommer sättas dit för saker de inte ens gjort sig skyldiga till.. Vi känner väl till polisens förakt för invandrare, så de är nog villiga att ljuga inför rätten.. Utan advokat blir lögnen en sanning för en polis har ljugit och en polismans ord måste ju tas på allvar..

Usch, blir mörkrädd.... Oskydliga ska aldrig dömas, oavsett hur många som blir friade... Och personer med titlar är BARA MÄNNISKOR, de är inga övermänniskor som domstolen bara måste LYSSNA PÅ...

Vad hände med allas lika värde? Med demokratin? Att den vanliga lilla människan har lika mycket att säga till om?!

Högerregeringen vill avveckla demokratin och införa gammal hederlig aristokrati där de rika och maktfullkomliga styr.. De med pengar eller titlar... Alla andra blir deras offer och trälar...

Jag är emot denna framtid? Jag utgår ifrån att ni andra är det..

Frågan är om SOSSARNA fortfarande står för folkhemmet.. För jag kommer rösta sosse i så fall.. Denna högerregering är ett hot mot hela demokratin.. De vill avveckla rättssäkerheten för majoriteten av folket.. Införa en hårdare attityd där de med pengar eller titlar kan styra hejvilt.. Detta måste förhindras..

Invandrarna blir stora förlorare om MODERATERNA får sitta kvar.. Jag sympatiserar kanske inte med muslimsk kultur och har därför stöttat SD tidigare, och gör det till viss del fortfarande! Men jag stödjer aldrig rasism i dess renaste form, nämligen när man utgår ifrån att en invandrare kan man sätta dit utan bevis med enbart falskt vittnesmål från polisman som grund för invandrarkillen har ju inget skydd ändå.. Jag stödjer inte att invandrare ska bli underklass, och inte heller högerpolitikers odemokratiska syn på hur de som inte är rika oavsett om de är vita eller ej ska bli underställda dem..

Sen måste jag lyfta fram att de invandrare som begår brott, eller som genomför kravaller och bränner bilar spelar politikerna i händerna.. Och jag tror att M till viss del öser in invandrare till Sverige för att sedan kunna avskaffa demokratins spelregler en efter en, genom att säga "de (invandrarna) är farliga och kan begå terrorbrott, vi måste ha ökad bevakning, avlyssning och inskränka de medborgerliga fri- och rättigheterna". Och folket tenderar att acceptera sådant mer och mer ju mer våld och oro det blir i samhället..

Hade man aldrig tagit in mer folk än vad man har arbeten till så skulle alla vara nöjda och självförsörjande. Om alla är nöjda och självförsörjande så finns det inget missnöje, och därför leder inte något missnöje till våld, brott och upplopp. Utan upplopp och ökad brottslighet så kan inte politikerna skrika "varg" och kräva inskränkningar i demokratins spelregler samt i rättssäkerheten.. Mer makt till de rika och de med titlar är inte möjligt då..

Och genom att föra en ansvarslös segregationspolitik kopplad till invandring så skapar man ett missnöje i samhället, ett missnöje som leder till våld och upplopp. Det finns även en risk för terrordåd.. Med sådana händelser så kan de rika och de med titlar öka sin makt, då våldet och upploppen skapar oro i samhället. Den gemene svensken vill ha lugn och ro och accepterar därför att regeringen tar i med hårdhandskarna.. Regeringen kan utöka sin makt och de med titlars maktfullkomlighet, dra in rättssäkerheten genom avlägsnande av advokater för fattiga osv.. De kan förändra demokratins spelregler vilket är precis vad de vill.. Skapa en ett auktoritärt samhälle.. I efterhand behöver de knappast ändra tillbaka spelreglerna till de gamla igen.. Demokratin urholkas, rättssäkerheten försvinner och folket står som förlorare..

De nya övermänniskorna har makten, och Sverige är ej längre en demokrati.

Stoppa galningarna i högerregeringen nu.. Och om vänsterblocket är lika stora kålsupare så vem skall man då rösta på? Sossarna borde tänka Pär Albin Hansson... Folkhemmet.. Välfärdsstaten...

Då får de min röst.

Jag är inte och har aldrig varit invandrarfientlig.. Tvärtom är de i samma båt som resten av folket i detta. Jag är dock lite skeptisk till muslimsk kultur i Sverige, men har inget emot muslimer personligen utan vill bara inte att deras religion ska få inflytande över politiken här.. Men när det gäller skapandet av en underklass så är vi i samma båt. Det är högerregeringen som är vår "motståndare", som vill göra oss alla till underklass utan rättigheter..
+
"FAS 3 jobb till alla" är väl deras mantra... Detta måste få ett slut omgående.

Ska nog rösta på sossarna i nästa riksdagsval...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar