Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

onsdag 11 september 2013

Internetlån lösningen på förvaltarskapsproblemet?

Det skulle kunna vara en bra idé att ta ett internetlån om man vill ha åtkomst till pengar snabbt. Jag har till exempel en förvaltare (helt utan att ha behovet men domstol har ju bedömt så efter felaktiga och i annat syfte utfärdade intyg). Det skulle vara smidigt att bara ta ett lån och få ut pengar motsvarande den summa man har på banken! Sen har man ju då pengar att betala tillbaka lånet med. Det skulle även vara utmärkt att som studerande ta ett lån om man vill plugga, starta ett företag eller kanske bara investera i något.

Man behöver nämligen låna pengar i det fall man helt saknar pengar (men får in pengar för återbetalning senare), har en förvaltare/god man och således ser lånet som ett sätt att gå runt spärren (funkar dock enbart med utländska lån), eller på annat sätt har problem att sponsra t.ex. sina studier, sitt tilltänkta nya företag, en investering eller liknande.

Men är det smart att ta lån alla gånger? Det man måste komma ihåg är att LÅNET måste betalas tillbaka, och det är ofta en ränta på det man lånat vilket innebär att man måste betala tillbaka mer än man lånat. Jag fick hem ett lån från German bank eller liknande 2010 och valde att inte ta ett lån på grund utav risken att det skulle svida sen. Så man måste tänka sig noga för innan man tar ett lån, så att man inte blir skuldsatt.

Viaconto erbjuder dock en bra tjänst för lån inom Sverige. /Agenten.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar