Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

lördag 24 augusti 2013

Självmord vanligt bland adopterade- Det handlar lika mkt om det svenska samhällets oförmåga att acceptera adopterade i samhället!

http://www.dn.se/nyheter/sverige/sjalvmord-vanligt-bland-adopterade/?fb_action_ids=10151519711646483&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582

Enligt min erfarenhet är det inga problem för en adopterad att knyta an till familjen, släkten eller skolkamrater. Även om det kan uppstå mobbing pga hudfärg och annat i vissa fall, i vissa situationer. Ifall den adopterade inte är vit.. Det finns ju rasister även bland svenska barn och ungdomar och ibland så råkar adopterade av mörk hy ut för dessa..

Men det största problemet för de adopterade är inte rasister utan snarare myndigheter som när de tror att de hjälper dem istället hittar på massa diagnoser. som fryser ut den adopterade från samhället.

Jag är helt säker på att det absolut viktigaste för den som är adopterad är att förbli en del av det svenska samhället, vara svensk/en av alla andra svenskar kosta vad det kosta vill, samt att behålla de kontaktar man skapat både med familj, släkt och vänner.

När man som adopterad vill bli så svensk man bara kan bli (för att kunna känna samhörighet) så kanske man dras till det som man uppfattar som mest svenskt..

I Sverige så fungerar inte detta som i andra länder.. I andra länder är den som är störst patriot mest amerikansk osv. I Sverige så är inte den störste patrioten eller nationalisten den mest SVENSKA personen enligt många.. I Sverige är det snarare svenskt att inte vara nationalist och att dessutom vara för mångkultur och invandring enligt många..

Detta förvirrar den adopterade.. I den adopterades försök att bli så svensk som det bara går att bli så kanske han eller hon tittar på utlandet för inspiration, eller köper det som sägs av nationalister om svenskhet.. Således kan adopterade gå med i högerextrema organisationer och partier i deras strävan efter att bli så svenska som möjligt..

Vem ifrågasätter svenskheten om man är accepterad av nazisterna?

Men nu är det väldigt många i Sverige som inte anser att nazism och nationalism är svenskt.. Således så blir det en liten krissituation för den adopterade som får det där erkännandet samtidigt som han eller hon blir föraktad av samhället i stort då de högerextrema inte anses vara representanter för svenskheten.. I utlandet däremot så är de det i stor utsträckning..

Det finns också alltid en rädsla att man skall bli placerad i invandrarfacket.. Det är därför de adopterade ofta tar avstånd från invandrare då de vill förknippas med svenskar och inte med de som invandrat hit.

Vad spelar det för roll om man har invandrat eller ej?

Jo, det är många som tycker att invandrare skall ut ur landet, repatrieras och så vidare.. Den adopterades största rädsla är att bli utvisad ur landet med invandrarna, som till skillnad från den som är adopterad kan tala sitt hemlands språk och i många fall har sin familj med sig..

Men den adopterade kan inte modersmålet i sitt födelseland, har aldrig haft kontakt med den biologiska släkten i födelselandet.. Att tvingas lämna den nya släkten som man fått i Sverige och utvisas till födelselandet där man en gång föddes utan att kunna språket som talas där är en stor rädsla för många..

Att sen bo i Sverige och vara så besatt av att BLI SVENSK att man tillslut blir utfryst av systemet för att man är "rasist" (kan man bli mer svensk än om man går emot invandringen som en riktig vit svensk kanske man tänker) tenderar att chockera den som blir drabbad. I sin strävan efter att bli en del av samhället så blir man utfryst, för att man försökt för hårt..

En rasiststämplad adopterad individ kan få ett helvete med myndigheter, vilket i högre utsträckning leder till självmord..

Man har inget med sitt folk i födelselandet att göra då man adopterats till Sverige, man är inte accepterad i Sverige heller och således finns det få andra utvägar..

Betänk även att om adopterade mår psykiskt dåligt pga olika problem och tillslut blir stämplade som psykfall så kanske allt deras arbete med att få en ny släkt och familj saboteras.. Självklart finns föräldrarna kvar, men om kusiner och andra börjar se på en med andra ögon efter att man då blivit stämplad? Då är man ännu mer utsatt än tidigare..

En svensk som blir stämplad är inte i samma situation som en adopterad, vänder den nya familjen han eller henne ryggen så är man helt utsatt.. En vit svensk har alltid fördelen av att vara etnisk svensk och framstår då mer som en svensk som haft det svårt eller drabbats av sjukdom, något svenskar kan relatera till. Medans den adopterade ses som grisen i säcken och aldrig får den där förståelsen, istället resonerar man att det förmodligen varit fel på den adopterade hela tiden och att adoptivföräldrarna är offer som fick fel gris med sig hem..

Så jag är inte förvånad över att adopterade är överrepresenterade i självmordsstatistiken..

Det är inte genetiskt betingat, det handlar om att det svenska samhället släpper in invandrare och särskilt myndigheterna ställer upp för dem.

Men ingen ställer upp för de adopterade förutom adoptivföräldrarna eftersom att de ses som mörkhyade svenskar, vilket fungerar utmärkt fram tills dess att den adopterade känner för lite anknytning till svensken och således blir extrem i invandringsfrågor etc för att bli mer accepterad.

Eftersom att den adopterade är "svensk" så är han inte bättre än en rasist/nazist i myndigheternas ögon. Och myndigheterna som själva många gånger är rasister angriper adopterade där de inte får angripa invandrare.

Varenda gång en nazist eller rasist säger "ut med packet" så är det ett hot i den adopterades öron. Då måste man positionera sig på den sidan som inte hör till "packet".. För den största rädslan för en adopterad är att bli utvisad, och den största drivkraften är att få vara en i gemenskapen och en av svenskarna.

När man positionerar sig på den sidan som inte hör till packet, så hör man till "packet" av rasister och nazister enligt myndigheter och tjänstemän. Om man tog ställning för de invandrade så blir man en av dem som åker ut när ett nationalistiskt parti tar över i Sverige.. Hur man än gör så förlorar man..

Självmord kan bli den enda utvägen.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10271083.ab

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar