Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

måndag 26 augusti 2013

Agenttråden- Resten av de inblandade/omtalade!


Herman- Slickade på och kastade sönder Agent Viktors bandspelare, detta var upprinnelsen till den s.k. "kissmössefajten". Skulle varit måltavla för nämnda kissmössa men den träffade istället ??????? och vissa droppar föll även på ???????. Sitter numer på hem i Uppsala enligt osäkra källor.
Nämns även som allierad med Agent Viktor i raggarslagsmålsvideon.

Purjos farsa- Än så länge inte indragen i historien men har varit på tapeten ett flertal gånger då han eventuellt ska ringas upp och få ta del av informationen om sin dotters nattliga eskapader med 29-åriga killar

Läraren- Ingrep när Victor hade kastat den ödesdigra kissmössan, blir då klöst av Victor som tyckte att läraren behandlade honom felaktigt. Anser att Agent V är 'skogstokig'. Yrkade på 12000 i skadestånd, men fick endast 1000.

Tyskturken- En skuggfigur som försökt komma i telefonkontakt med Agent Gasell. Kan också vara samma person som ringt och stönat i örat på ovan nämnda.

Polisman Per- Mystisk agent som under cover ringer till Agent Gasell för att pumpa henne på information. Kan vara Pappa Purjo eller Ali. Vill lösa fallet själv.

Idah- Hatisk person som lever för att förgöra Victor Nygren, mer är vid skrivande tillfälle okänt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar