Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

onsdag 10 juli 2013

Agenttråden- Dikt av Pamlor!O Viktor log

Sandapan pengar för kärlek tog

Viktor log

Livet log


Tills sveket slog

Ty sandapa pengar tog

och kärlek bedrog


Men ack hämnd Viktor tog

För världen han berättar

Och världen förstod


Viktor log

Livet log


Och sandapa dog

Då bröder och systrar hämnd tog

ty släktens namn i smuts hon drogMohammed log

Viktor log

PS: Sandapa= Iranska som blåste mig på 3000 skr i dec 06.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar