Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

onsdag 10 juli 2013

Agenttråden- Dikt av Infinitiv86!Så en dag må det vara mars

Trodde några flickor att de slapp

Undan från serbiskt vredesmod

Kommer de straffas med hedersmord?


PolarenPär, golar och blir kär

I en flicka vid namn Sankt Vallentina

Tar Agent Nygrens pengar och säger: De är mina

Hon skulle läst det finstilta


En petitess med en bonde som tror han är farlig

Vitt sträckt till en tjugonioårig Ali

Påvisar denna häpnadsväckande berättelse

Som ej tar slut förräns en god upprättelse


Till allas vår Agent Nyman

I kamp med den onda hyndan

Besten som nämns vid många namn

Har sin hemvist, norr i vårt långa land

PS: Sankt Valentina= Iranskan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar