Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

fredag 12 juli 2013

Agenttråden- Dikt av Agent!


I ett land för länge sen

Fanns det en chatt på msn

Där samlades folk från lågt och nära

För att försvara Agent Viktor den käraDär mötte folket IdaaH, en kvinna av sällan skådat slag

Bevis lades fram på att Idaah var dum i skallen

För skulle hon koka makaroner så tog det en hel dag

Fast Iq't till trots så skulle hon ändå få smaka ballen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar