Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

lördag 8 juni 2013

Socialutredare på Rättspsyk i Huddinge är de största översittarna som får rykten och fel att framstå som sanningar samt som vinklar bilden mot den som utreds och hittar på våldtäktsrykten b.la.!!

Handlingar från när jag var så här ung blir väsentliga i RPU:n!!!

Normalt beteende för en 11 åring anses som psykiskt stört beteende elva år senare när barnet blivit 22 bast!!!

Alltså, de anser att jag var psykiskt störd som elvaåring elva år senare..

(andra elever var likadana, lärare tyckte inte jag var psykiskt störd)

RÄTTSMEDICINALVERKET
Rättspsykiatriska avdelningen/utredningsenheten i Stockholm.

Antal fel i de olika delarna:

Rättspsykiatriskt utlåtande
63 fel!


"motorcykel", "försökt anlägga brand", "döttrar skulle dödas eller skadas", "försökt skada tre flickor med motorcykel", "försökt köra på dem", " 14 juli 2011", "ringa till målsäganden den 14", "medger de faktiska omständigheterna".


"Han överlämnades till socialnämnden i aprill 2006 dömd för misshandel, försök till misshandel och ofredande, och DÖMDES i augusti SAMMA ÅR till 50 timmars ungdomstjänst för misshandel, ofredande och hets mot folkgrupp"

"Flera gånger dömdes han till penningböter för trafikbrott"

"Han har vårdats inom såväl barn som vuxenpsykiatrin för något som uppfattas som ett autistiskt syndrom med marginell mental retardation där aggressivitet, bristande impulskontroll och återkommande konflikter med myndigheter och närstående medfört tvångsvård"

"HOTAT NÄRSTÅENDE och myndighetspersoner till livet"

"Han var tvångsmässig och hamnade både i konflikter hemma och i skolan"

"I skolan tilldelades han en assistent i klassrummet och extra resurs på raster"

"stannade hemma och vägrade göra sina läxor"

"Han var nedstämd och hade självmordstankar, hade slagit föräldrarna och varit i bråk med lärare.

"Studierna avbröts efter att han misshandlat en lärare"

"sexuella trakasserier mot flickor i klassen vilket han förnekade"

"Hösten 2006 började Nygren på teknikprogrammet men hade svårt att klara det och bytte till IV-programmet"

"I början av år 2007 framkom att han var inne på nätet där han uttryckte hot och kränkande kommentarer om homosexuella"

"Senare sökte han personer för att bilda en armé"

"Victor Nygren var medlem i Sverigedemokraterna och skulle bilda ett eget parti. Han misshandlades av skolkamrater"

"chattade på nätterna"

"Under hösten 2009 var Nygren frånvarande från folkhögskolan därför att han inte klarade av körkortet och vägrade fortsätta studierna om inte farsan betalade"

"Han bjöd in kamrater och förstod inte det olämpliga i att ha fester"

"Han hade hög frånvaro från folkhögskolan och han nekades därför fortsätta studierna till hösten. DET VAR KAOTISKT OCH GODE MANNEN ANMÄLDE BEHOV AV FÖRVALTARSKAP"

"Victor Nygren protesterade och uppträdde hotfullt"

"inga fritidsintressen"

"hotade människor i omgivningen"

"kunde inte få en dialog med förvaltaren"

"Anledningen till att han skulle ha förvaltare förstod han inte"

"försökt hoppa från en balkong på tionde våningen"

"I januari 2011 blev Nygren inlagd i drygt 10 dagar efter att ha vägrat ta sitt insulin"

"upprörd över diagnosen Aspergers syndrom och missnöjd med förvaltarskap, i samband med inläggningen"

"Under våren fick han en ny förvaltare men kände sig lurad av föräldrarna"

"försökt skada sig med en kniv men smärtan GJORDE ATT HAN BARA RISPADE SIG"

"inte ansågs kunna sköta djuret"

"Han gick omkring med en kniv för att försvara sig"

"hotat sin resurspedagog"

"hotat resurspedagogen eftersom denne medverkat till att en ny förvaltare tillsatts"

"Själv menade han att han endast slagit sönder saker som tillhörde honom"

"i konflikt med flera personer, först och främst förvaltaren som tog ifrån honom hunden"

"skrevs ut efter drygt tio dagars vård, i nov"

"Han ansåg att flera oförrätter som begåtts mot honom inte fick gehör i någon instans"- Sant, men det vinklas som om jag ansåg det men att det inte stämde..

"Han ansåg att det var felaktigt att utredningsteamet läste gamla journaler och uppfattade dessa som fakta"- Ja, det var felaktigt också!


"Nygrens psykosociala kapacitet är nedsatt. Trots massiva insatser från psykiatri och socialtjänst har han inte klarat av att föra en adekvat och tillfredsställande vardagstillvaro. 


Enligt Socialutredaren Annica Ehlén så:

"tidigt visade betéendeavvikelser"

"konflikt med föräldrar och omgivning- i låg- och mellanstadiet"

"extraresurs både i klassrummet och på raster"

"våldsamheter mot föräldrar- i låg- och mellanstadiet"

"efter en konfliktsituation med en lärare så aktualiserades han inom socialtjänsten"

"Efter att han slagit en lärare tvingades han byta skola"

"förekom även vissa betéendeavvikelser i form av sexuell karaktär riktade mot andra elever"

"Bristande omvärldsförståelse"

"brinnande näsdukar inte åtalbart"

"Sedan barnsben har han ofta upplevt att andra människor är orättvisa och missförstår hans avsikter och hans utsatta situation"-  De vinklar det som om det inte är sant och att enbart jag anser det...

"Även föräldrarna har inte alltid förstått honom och har, enligt honom, handlat oförsiktigt och varit oförstående mot honom"- De vinklar det som om det inte är sant och att enbart jag anser det...

"Det framträder således en bristande empatiförmåga och ett emotionellt djup i hans resonemang och han uppfattar inte sina egna begränsningar"


"Det framkommer en svår och genomgripande störning i utvecklingen av förmågan till ömsesidig social interaktion och verbal och icke verbal kommunikation"

"Svårt att kontrollera sina aggressiva impulser och utfört aggressiva utageranden mot kompisar och även föräldrar"

"Ideligen missförstår han de sociala och medmänskliga signaler som han erhåller från människor"-

Ja, det är ett missförstånd att någon slängde sönder min walkman, det är ett missförstånd från min sida när brudar sprider rykten och det är ett missförstånd när jag blir misshandlad, det är även ett missförstånd att jag blev dömd men inte de andra och att jag fick byta skola men inte de andra, det är ett missförstånd att jag blev utfryst på IV och det är medmänskligt av alla andra att förstöra min walkman, misshandla mig, ge mig skulden och förflytta mig, sprida rykten med mera...!!!!

Mobbing är medmänskligt, och jag förstår/förstod inte de medmänskliga signalerna som mobbing innebär... 

Tänka sig att jag missförstår de medmänskliga signalerna!!!


"känner sig utnyttjad"


"inte förstår sammanhangen"

"samband mellan hans autistiska problembild och hans aggresiva utageranden vid gärningarna"

"Han fastnar i sina upplevelser av omgivningens ovilja mot honom och känner sig då kränkt, diskriminerad och utsatt"- Det är inga djävla upplevelser....!!!

Det är så det har varit, här får hon det att låta som om jag upplever en massa som inte hänt i verkligheten... Att förvaltarskapet inte skulle vara en kränkning samt diskriminerande, eller alternativt att tidigare mobbare, utnyttjare eller bråkstakar inte skall ha gjort det de gjort mot mig...!! 


"behandling med avseende på beteendeförändring"

"Victor Nygren är enig med teamets bedömning"- Glöm det, jag var enig med att vård vore att föredra före fängelse, men knappast enig om att allt de skrivit stämmer...!!!

Fick inte läsa något innan det skickades in och jag var tillbaka i Umeå..

Men innan jag läst det de skrivit så var jag med på att vård var bättre än fängelse, men jag hade aldrig varit enig om allt det som de skrivit och deras sjukt vinklade bild...

SOCIALUTREDNING
52 fel!


Samma fel som tidigare till stora delar plus:


"10-årige Nygren"

"Periodvis hade han humörsvängningar och hamnade i konflikt med föräldrar och syster"

"misstänktes för misshandel av lärare, vilken gärning han erkände och föranledde att hans studier avbröts på skolan"

"Det uppfattades att han inte på ett djupare plan kunde känna med de personer som han utsatt för våld eller eventuellt sexuella trakasserier"

"och kastat urinet i korridoren"

"uppslukad av en hemsida han gjort på internet"

"Hans agerande medförde att han utsattes för misshandel av andra ungdomar"- Mitt agerande skall ha resulterat i att Stål misshandlade mig som man ser i filmen där man hör ljudinspelningen, enligt Socialtanten.. Vadå för agerande?

Jo, hon har skrivit i meningen dessförinnan att jag var medlem i SD och planerade att bilda ett parti..

Nej, jag var medlem i SDU, inte i SD!!! Och jag planerade ej att bilda ett parti, men jag yttrade väl förhoppningar om något sådant i framtiden!

Och sen så hade det inget med Stålmisshandeln att göra över huvud taget.. De där SOC-TANTERNA tror att de vet allt när de vet noll...


Syftade hon på hemsidan jag skall ha gjort och blivit uppslukad av så kan jag bara säga att jag skapade inte Flashback eller www.welovevictor.tk..

Det var andra som tog initiativet till allt och jag var ytterst lite inblandad i det. Jag berättade på sin höjd vad Stål gjort mot mig tidigare, men andra skrev om honom och andra på sajten som de skapat i mitt namn, eller på Flashback.

 "Han hade träffat en 14-årig flicka som provocerade honom och rykten florerade om att han våldtagit henne. Enligt Nygren hade hon en äldre pojkvän som var beredd att "slå" Nygren"- I BUP-journalen stod det annorlunda, det nämndes inget om våldtäktsrykten och jag har aldrig sagt ngt om våldtäkt.. Socialutredaren ändrade uppgifterna från BUP till detta...!!! Hon var tydligt partisk mot mig och fientligt inställd!!

Domstol skall vara opartisk, men utredare får tydligen vara till hundra procent partiska mot den som de utreder... Det är deras skrivelser ett bevis för!!!

Jag publicerar bara fel nu, men jag kan säga så mkt som att hela utredningen är skriven svart och vitt med mig som den stora skurken och alla andra som offer.

Syftet är tydligt, jag åär ett psykfall som bör åka på slutenvård och alla andra är offer.. Även när någon gjort mig ngt så är denne ett offer och jag ett psykfall som ville hämnas..!! Hon var inte frisk, eller eventuellt bara en sadist som vill skicka friska personer till slutenvården..


"länk lagts upp på flashback av signaturen Victor"


"socialt handikappad"

"drack alkohol"

"både för att han blivit misshandlad och för att han hade misshandlat. Hemsituationen var ohållbar"

"Kamraten var tillsammans med en flicka som Nygren var kär i. Han bjöd in kamrater till sitt boende och förstod inte det olämpliga i att ha många fester.

"Under hösten var det kaotiskt för Nygren då gode mannen anmält behov av ett förvaltarskap"

"protesterade genom att vara hotfull"

"Han hade inget fritidsintresse"

"Han hade hotat människor i omgivningen och kastat föremål"

"förvaltaren "bara styr""

"givit bort katt med anledning av att den inte sköttes väl"

"Han hävdade att det interimistiska beslutet om förvaltarskap kom i samband med att han lade mycket pengar på flickvänner"

"generositet skulle leda till förhållande"

"Vid läkarbesök under senhösten 2010 uppfattades Nygren ha tendens till aggressivitet och vara hotfull samt saknade total insikt. Han hade svårt att ta in information och förstod inte varför han måste ha förvaltare och varför han inte kunde bli politiker på en gång"

"inte skötte om sin hund vilket ledde till rättegång"

"Efter ett läkarbesök där han fick ett raseriutbrott svarade Nygren med att "lägga ut" även läkaren på nätet"- Ja, men det går utmärkt att skriva som om jag är den stora skurken och att läkaren inte gjort en fluga förnär..

Att Lars Nygren ansökte om ett fullständigt förvaltarskap, ansökte om att jag skulle bli av med förarbeviset för EU-moped, kallade mig psykiskt störd samt kallade mig "dum i huvet på ren svenska", det kan man bortse ifrån..


Forensisk Socialutredare Annica Ehlén förnekar sig inte, och får det att låta som om jag fick ett raseriutbrott utan anledning pga sjukdom..

Blir så djävla arg på kärringdjävlar som denna tant som sitter och vinklar bilden av en till något psykfall i alla konflikter, och bortser från andras del i det som händer..

Hon får det att verka som om jag blev arg utan anledning pga psykisk störning, när det var Lars snack om ansökningar och hans förolämpningar som ledde till raseriutbrottet..

Utredare som Annica måste skriva hela historien eller inte skriva alls!!!!


"Han sade sig hålla en låg profil men uppgav att han hotat "psykopater" på nätet, d.v.s. de som inte höll med honom"- Vad i helvete? De jag kallade psykopater var de på Flashback som bad mig att skjuta mig själv för att jag ändå var "psykiskt sjuk och inget värd och bla bla bla"...

Än en gång så visar Socialutredarkärringen att hon skriver om sådant hon inte vet något om...!!!


"var igång på nätet igen"


"I december återintogs Nygren för vård"

"I slutet av året gjorde han en ny tablettintoxikering och skrevs ånyo in på avdelning"

"Nygren uppger att han tillstår gärningarna"

"Han förelägger misslyckanden och besvikelser på omgivningen och insikten om egna begränsningar är ringa"

Efter de påstådda sextrakasserierna:

"Nygren visade frustration och ilska genom ett ständigt chattande på nätet. Det kunde handla om allt från hans RASISTISKA SYNPUNKTER till hur ILLA BEMÖTT HAN BLIVIT AV FLICKOR OCH MYNDIHETER. TONEN BLEV TILLTAGANDE HOTFULL OCH RIKTADES FRÄMST MOT FÖRVALTAREN MEN ÄVEN HANS ANHÖRIGA OCH OMGIVNING BLEV UTSATTA FÖR HANS AGGRESSIVITET"

"Skolgången har varit kantad av problem, liksom hans svårigheter till mellanmänskligt umgänge"

PSYKOLOGUTREDNING
5 fel!


"på gymnasiet placerades han i IV-programmet"


"På grund av sin funktionsnedsättning har Nygren bland annat en förvaltare"

"Från barndomen och framåt har det förekommit beteendeavvikelser i relationer och sociala sammanhang"

"Nygren beskriver att han ofta upplever att andra människor gör honom orätt"- Det är inte en upplevelse, det är fakta att till exempel utredarna gör mig orätt med sin utredning där de skriver felaktigheter och lögner!

"Nygren uppvisar i samtal att han fastnar i speciella och paranoida tankegångar i form av att han upplever sig kränkt, diskriminerad och utsatt"

Medicinsk-Psykiatrisk Utredning
41 fel!


3. tidigare psykiska störningar

Första året av mellanstadiet..

"Enligt föräldrarna hade sonen tagit till knytnävarna eller tillhyggen när han kände sig hotad eller mobbad av större pojkar och därför känt att han behövde försvara sig. Man ansåg att det var ett bekymmer att ingen trodde på honom. Föräldrarna menade att han var märkt och ensam fick ta ansvar för de konflikter han blev inblandad i. Sonen kände sig mobbad av lärarna och han upplevde att han aldrig blev trodd. Det förekom också konflikter i hemmet syskonen emellan. Diagnosen blev utagerande stört beteende UNS"


"Fadern fick beröm av sonen"


"I oktober förekom en konflikt i skolan med en annan elev som rev ut hans böcker ur bänken och knuffade bänken varpå Victor Nygren blev arg och tänkte ge sig på den pojkens böcker"

-I min värld så är det berättigat att som elvaåring bli arg i denna situation och svara med samma medel, i Docent J Richard Tusks värld så är det ett tecken på tidigare psykisk störning......!

Vad led då den andra eleven av? Jag tänkte ju bara ge mig på hans böcker, medans den andra gett sig på mina och på min bänk?!

Det här är fan sandlådenivå, skrämmande att vanliga mellanstadiebråk kan tas som tecken på tidigare psykisk störning elva år senare.. Jag var 22 vid utredningen och elva vid denna händelse om inte tio!


När man väl utreds för allvarlig psykisk störning så skyr de inga medel, och elva år gamla saker som var normalt för barn i den åldern att syssla med kan användas mot en i utredningen....!!!!!

Betänk även att det var jag som blev utsatt, det skriver han ju själv.. Men det är jag som led av en psykisk störning som funderade på att ge igen med samma mynt som den andra eleven?!!!


"Aspergers syndrom"


"I december 2005 framkom att han under hösten sexuellt trakasserat flickor på högstadiet. Han erbjöd flickorna att komma och känna på hans erigerade penis"

"Skolkuratorn talade med honom men han reflekterade inte över sin del i någon situation"

"fadern beskrev hans aggressiva uppträdande och svårigheter med att sätta sig in i andras känslor"

"Han skulle döda den pojken han var i konflikt med"

- Herregud!!! Det var normalt att säga "Jag ska fan döda honom/dig" när man var arg på någon i 15-års åldern.. Jag fick även jag motta hot som dessa....... Man kan översätta "döda" till "spöa"......!!!

"Han gick på individuella programmet och trivdes"


"I hemmet bestämde han reglerna och hade mer makt än föräldrarna"

"hets mot folkgrupp på apberget"

"Kuratorn antecknar att han inte kan tolka omvärlden"

"Man ställde diagnosen Aspergers syndrom"

"om LSS-boende"

"Diagnosen blev Aspergers syndrom samt lindrig psykisk utvecklingsstörning, utan uppgift om beteendestörning"

"vårdades under "felaktig diagnos""

"hängt upp sig väldigt mycket på diagnosändringen"

"skickat hot till förvaltaren"

"besöksförbud mot flickvännen"

"Han ansågs ha utvecklingsstörning"

Omvårdnadsutredning
3 fel!


"Han blev påstridig mot utredningspersonalen eftersom han ansåg att det var felaktigt av dem att läsa gamla journaler och uppfatta dessa som fakta"-Inte så konstigt va.....?

"Nygren tyckte att samtalen med utredningspersonalen var orättvisa eftersom han inte fick en chans att förklara och försvara sig"- Självklart, för det fick jag ju inte heller.....

"Nygren meddelades att han led av en allvarlig psykisk störning och han var nöjd med beskedet"- Det var jag verkligen inte, snarare nöjd över att slippa fängelset men förbannad på diagnosen.


De skickade in RPU:n utan att låta mig läsa den och kommentera, och jag fick inte påverka något förutom vad gäller psykologtesterna.. De hörde mig två gånger men tog inte hänsyn till något jag sa så summa sumarum så kunde de ha skippat samtalen med mig och skickat in journalerna från Barnpsyk och Vuxenpsyk istället.....!!!!!!!

De hörde aldrig anhöriga heller.. Gick helt utifrån journaler och skit...!!!1 kommentar:

  1. Intressant, men kan du inte lägga ut hela RPU:n?

    SvaraRadera