Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

lördag 8 juni 2013

Rättspsykdomen mot mig angående Olaga hot, grovt brott, olaga hot x 2 och överträdelse av besöksförbud! (Jag anser inte att allt stämmer i domen, bl.a. så skrevs inte hoten mot förvaltaren direkt efter varandra vilket jag menar innebär att dödshotet inte gällde hans döttrar, och för det andra så var hela RPU:n vinklad mot mig med syftet att svartmåla mig och få mig inspärrad)


Beställ kläder och väggdekorationer designade av IlonaHyvonen här!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar