Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

tisdag 11 juni 2013

Rättspsyk i Huddinge vinklar allt man varit med om mot en och förstör.. Tusen gånger värre vinkling än den som Barnpsyk gjort omedvetet.

Mitt eget fel att jag blev misshandlad grovt tycker Rättspsyk i Huddinge!!

Jag hade ju varit med i SD (egentligen SDU) tidigare, samt hade skapat Flashback eller welovevictor.tk vilket jag inte gjort..!!!


Jag och min tvillingsyster adopterades till Sverige från Sao Paulo i Brasilien 1990.

Vi hade en bra svensk uppväxt men så fort det blev konflikter så fick vi skulden av lärare och andra elever. Våra adoptivföräldrar har kontaktat Barnpsyk (BUP) vid olika tillfällen genom våra liv i syftet att få hjälp med att lösa konflikterna på skolan som i mina föräldrars mening inte enbart berodde på mig och min syster. Barnpsyk har dock antecknat en vinklad och partisk bild mot oss vilket varken vi eller föräldrarna har känt till.

Flera år senare när vi ska flytta hemifrån vid 19 års ålder år 2009 så använder svensk socialtjänst, psykiatri och domstol dessa handlingar mot oss. Vi får en förvaltare som i praktiken tar över allt vi äger. De menar att vi lider av diagnoser som senare har visat sig inte stämma, bland annat lätt retardation!

Grundförutsättningar för ett förvaltarskap är att det föreligger en sjukdomsbild. Marginell mental retardation och Asperger påstod gode man/förvaltare att vi led av och hänvisade till Barnpsyk-intyg.
Tingsrätten kunde då döma oss till förvaltarskap/omyndighetsförklaring med intyget som grund trots att intyget inte följde satta regler eller var skrivet i ändamålet!

Intyget i tingsrätten skrevs i LSS-ändamål, men inte heller LSS hade vi behov av därför att diagnoserna asperger och marginell mental retardation inte stämde.. Men gamla uppgifter och diagnoser från Barnpsyk ledde till att Sociala trodde att vi hade detta behov!


I Hovrätten användes ett nyare intyg men diagnoserna hade inte omprövats via en ny utredning, vilket innebar att det enda nya i intyget var livssituationen - som domstolen lyckades missuppfatta grovt i sitt domslut. När väl förvaltarskapet är på plats efter en dom byggd på felaktiga diagnoser och missuppfattni8ngar kring mitt boendestöd och annat så spelar det ingen roll att man kan motbevisa diagnoserna, då tar de inte bort förvaltarskapet i vilket fall för att de inte behöver..

När man blir åtalad för grovt olaga hot (jag blev det i juni år 2012) så används gamla journaler från Barnpsyk och Vuxenpsyk mot en i rättspsyksutredningen. Bilden vinklas och alla konflikter man varit med om ända sedan lågstadiet som antecknats om nämns.. Även i bråk där de skriver själva att den andra eleven utsatte mig för saker så får de det att framstå som om jag var skurken. De menar att man därmed led av psykisk störning/sjukdom redan vid tiden för konflikten även om det var ett helt vanligt bråk i ett klassrum på låg- och mellanstadiet. Sen vänds allt som skrivits i journaler mot en så att de kan stämpla en som allvarligt psykiskt störd/sjuk, när massor av uppgifter som de grundar sig på kan bevisas felaktiga..

Jag har bevis för att flera uppgifter är fel.. Men utredare och myndigheter låter inte den som utreds föra fram några bevis, de läser innantill i journaler och skriver av dem och sen stämplar de en och skickar in utredningen med en massa journaluppgifter med flera faktafel till domstolen.

Det kan handla om att jag skall ha sexuellt ofredat flickor i högstadiet vilket var ett rykte som gick på skolan av elaka fjortisbrudar och som även ledde till en anmälan till polisen, jag har hela förundersökningen och ärendet gick ej vidare till åtal.. Men Rättspsyk kontrollerar inte uppgifterna med polis eller domstol utan tror att allt i gamla journaler är korrekt och skriver in uppgifterna i en utredning där de tydligt vill ge mig en allvarlig psykisk störning..

Jag har bevis för att flera faktafel inte stämmer, men ingen har lyssnat eller låtit mig få föra fram bevisen i ljuset. De vill inte sätta sig ned och lyssna på mig, eller alternativt läsa igenom det jag har i bevisväg. På Rättspsyk i Huddinge vägrade de ta in några som helst handlingar som jag hade i min ägo, utan de menade att av principskäl så var inget fel i journaluppgifterna som existerade (en antecknare kan aldrig anteckna fel) och därför så fanns det ingen anledning att kolla på mina motbevis.

Svensk lag säger att du inte kan anmäla antecknare efter två år från att en uppgift antecknats då det preskriberats.. Med andra ord så kan jag inte anmäla gamla uppgifter som felaktiga!

Men däremot så får utredare på Rättspsyk använda sig av gamla journaluppgifter mer än elva år efter att de antecknats..

Så när jag inser att det finns felaktigheter, och att dessa används mot mig i utredningen, så kan jag inte längre få felen rättade!

I lagen står det senare att man inte kan få en journal förstörd när den använts som underlag till ett beslut eller en dom eftersom det är i allmänhetens intresse att underlaget till domen eller beslutet bevaras.. "Allmänheten" är egentligen myndigheterna..
Så när domen väl är utdelad, med utredningen som är felaktig till stora delar som grund, ja då kan jag inte få den förstörd.

Det står i lagen att de som antecknat uppgifter i en journal skall rätta till dessa om de är missvisande eller felaktiga.. Men personalen tycker aldrig att de gjort fel och vägrar därför att rätta i journaler!! De kan skriva att "Nygren anser att det och det är fel", men de vägrar att skriva "det och det är fel"...

Man kan anse att enbart domstol skall döma en individ.. Men i praktiken så kan psyket dömma dig genom att anteckna att du begått handlingar du inte begått.. Rättspsyk och andra psykinstanser tror på uppgifterna och du blir behandlad som om du är skyldig till det som de antecknat, även fast det inte är sant!!

Domstolarna litar på psykpersonalens professionalitet och därför så får man aldrig möjligheten att lyfta fram felen i utredningen. Man tänker inte källkritiskt varken hos domstol eller inom psykiatrin! Detta leder till att felaktigheter tas som sanningar och det resulterar i tråkiga inskränkande beslut för individen!

Det är viktigare för myndigheterna att de aldrig gjort ett fel eller ett misstag än att jag skall få rätt om jag har rätten på min sida. Det är viktigare att felaktiga uppgifter blir till sanningar än att sanningen får råda.. Myndigheterna skall få skriva sanningen, och Joseph Goebbels princip om att "ifall en lögn nämns eller antecknas tillräckligt många gånger så blir den en sanning" skall råda.. För myndigheterna gör aldrig fel, och har de gjort fel så måste felet bli till en korrekt uppgift genom att man antecknar felet i uppgifter som inte ifrågasätts och som gjorts av personer med status och makt, så som psykologer, läkare, docenter och kuratorer inom Rättspsyk som står under den statliga myndigheten Rättsmedicinalverket.

Att jag är adopterad har betytt en hel del eftersom att vita lärare, vit personal och så vidare alltid har gripit tag i mig vid bråk och inte i de vita eleverna. Psykpersonalen har skrivit skit om mig och inte nämnt de vita eleverna i sina anteckningar. Har de nämnts så är det som stackars offer trots att de var gärningsmännen i många fall..! Domstol har hört alla inblandade i ett mål, men psykiatrin läser bara sina egna handlingar och inhämtar ej domstolshandlingarna där allas versioner finns med när det gäller RPU-underlaget som kan vara samtliga konflikter som finns omskrivna genom en persons liv.

Advokaten skyddar dig i brottmålet, men du har inget skydd och ingen advokat när de gör en RPU! Det finns inget skydd mot att utredarna antecknar vad som helst.. Och du kan aldrig ifrågasätta eller pröva en RPU innan den skickats in och används i målet!! När du ifrågasätter uppgifter som är felaktiga så är det oftast i domstolen när det är för sent och de redan används som underlag i målet!

Jag och min tvillingsyster Victoria Nygren har utsatts, stämplats, fått inskränkande hjälp, inte behandlats som alla andra svenskar sedan vi flyttade hemifrån, inte fått lära oss portugisiska och vi har fått utstå mycket skit.

Det är inte den normale svensken som är skurken utan det är myndigheterna och då främst psykiatrin som antecknar det de får in från diverse källor och utan att betänka att det som antecknats tolkas som fakta av andra psykiatrienheter och myndigheter.. Barnpsyk skulle inte ha antecknat något utan att kontrollera om det stämde.. Om en skolkurator uppgav något så skulle det ha antecknats på ett vanligt A4-blad och inte i en handling som inte blir ifrågasatt senare av andra. Om jag var misstänkt så skulle de antecknat "Nygren är misstänkt för" och inte "Nygren har begått det och det gentemot den och den".

Om de antecknade i sin journal så borde de ha skrivit att uppgifterna enbart är till exempel Skolkuratorns, och inte på något vis de korrekta uppgifterna i ärendet. 

Förundersökningen visar ju att alla andra som var inblandade i fallet hade en annan version när det gäller hur saker och ting gick till. Men det som antecknats på Barnpsyk tillåts vara den korrekta uppgiften av Rättspsyk i Huddinge och man kollar inte upp de gamla domarna och förundersökningarna som hade gett en korrekt bild till skillnad från Barnspsykjournalen som gav en skolkurators bild av händelsen som hon då fått från fjortisbrudar som gråtit krokodiltårar hos henne.

Rättspsyk i Huddinge vinklar allt man varit med om mot en och förstör.. Tusen gånger värre vinkling än den som Barnpsyk gjort omedvetet. Barnpsyk hade i alla fall syftet att hjälpa mig och min familj, medans Rättspsyk hade som enda mål att få mig institutionaliserad och dömd till slutenvård, och i detta syfte var alla medel inklusive en extremt vinklad utredning där man vinklar alla journaler än mer än de redan var mot mig. Jag ska framstå som den stora skurken, den allvarligt psykiskt sjuke som utsatt andra för hemskheter!! Jag skall även vara den som ställt till det för mig själv när andra utsatt mig för saker och jag skall vara den som alltid varit orsaken till allt, ingen annan har gjort något fel. Och har Stål eller någon gjort fel så är det på grund utav mina sympatier med SD som 17-åring mitt eget fel och jag har mig själv att skylla, alternativt så är det mitt fel för att psykpersonal anser att det var jag som startade Flashback eller Flashbacktråden som jag inte var upphovsman till.

Psykiatrin skapar ett psykfall, en efterbliven eller liknande.. När man egentligen är och var som alla andra!

För de vill inte att någon som har fel politiska åsikter skall få vara som alla andra och spela på samma villkor. Den enda anledningen till att Jimmie Åkesson och liknande inte har stämplats är för att han på något sätt lyckats undvika psykiatrin under barndomen och konflikter. Om man lyckats undvika fällor och har fel åsikter så klarar man sig från förvaltare och psykiska störningar.

Men när man har klena adoptivföräldrar som springer till Barnpsyk så fort det blir en konflikt istället för att som vanliga föräldrar ta saken inom familjen, eller prata med skolan utan att beblanda sig med psykiatrin, ja då blir det så här i värsta fall som det blivit för mig..

Jag har blivit utsatt för justitiemord, karaktärsmord.. För att myndigheterna inte gillar mig, inte gillar det jag står för, inte tycker att jag är som andra eftersom att jag har annorlunda åsikter, inte har en positiv bild av mig eftersom att jag till skillnad från andra på Flashback har varit offentlig med vem jag är, så jag får ta all den skit de vill ge anonyma på Flashback..

För myndigheterna är jag representativ för  Flashback, så de ger mig en djävla massa skit..

Mvh Victor Fernando Nygren!

1 kommentar:

  1. Inte för att vara elak, men som en person som lider av aspergers och har en hel del bekanta med både autism och aspergers känner jag igen mycket sånt beteende i ditt bloggande, så jag kan förstå varför du fått just den diagnosen.

    SvaraRadera