Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

fredag 14 juni 2013

Rättelse av Social Utredningen i min RPU! - Brott-delen, BUP-delen och början av Vuxenpsyk-delen! 1/6del av RPU-underlaget och 1/2 av SU!

Bild tagen i November 2012!
Social Utredning

2012-07-20 Forensisk socialutredare Annica Ehlén

(Markerat med stora bokstäver är felaktigt, förvrängt eller överdrivet. Det kan även vara vinklat mot mig  eller alternativt vara värt att framhäva).


Victor Nygren är en 22-årig man som är misstänkt för försök till mordbrand alternativt grovt olaga hot, begånget i slutet av maj 2012, genom att ha kastat in brinnande papper genom ett brevinkast, FÖRSÖKT ANLÄGGA BRAND INNANFÖR DÖRREN till en bostadslägenhet hos en för honom bekant kvinna. Nygren förnekar brottslig gärning. Han är vidare misstänkt för olaga hot mot sin tidigare förvaltare genom att under oktober 2010 på Facebook ha uttalat hot av innebörd att förvaltaren ELLER HANS DÖTTRAR skulle dödas eller skadas. Nygren är varken erkänner eller förnekar brott med vidgår de faktiska omständigheterna. Nygren är dessutom misstänkt för försök till misshandel alternativt olaga hot genom att under juni 2011 ha FÖRSÖKT SKADA EN FÖR  HONOM BEKANT KVINNA OCH HENNES TVÅ VÄNNER då han upprepade gånger i hög hastighet FÖRSÖKT KÖRA PÅ DEM MED EN MOPED. Nygren förnekar brott. Nygren är vidare misstänkt för att vid tre tillfällen under juli 2011 ha överträtt besöksförbud mot en för honom bekant kvinna. Nygren vidgår de faktiska omständigheterna men förnekar brott. Nygren förekommer under åtta avsnitt i belastningsregistret. Socialutredningen baseras på TVÅ UTREDNINGSSAMTAL, JOURNALHANDLINGAR, DOKUMENTATION OCH AV TINGSRÄTTEN ÖVERSÄND FÖRUNDERSÖKNING.

Förundersökningsprotokollet:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/06/forundersokningsprotokoll-allande.html#comment-form

DOM
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/06/rattspsykdomen-mot-mig-angaende-olaga.html


Rättelse 1:

Annica Ehlén uppger att jag citat " FÖRSÖKT ANLÄGGA BRAND INNANFÖR DÖRREN". 

Detta är en felaktig uppgift! Jag blev nämligen friad för försök till mordbrand och brottet blev ett "olaga hot, grovt brott". Även om utredningen gjordes innan domen föll så är det alltså felaktigt gjort av Socialutredaren att skriva att jag förskt anlägga en brand när det inte prövats i domstol. Annica skulle ha antecknat "är misstänkt för att ha försökt anlägga en brand" men hon antecknade att jag "försökt anlägga en brand". Även om tingsrätten tar ett domslut som bevisar min sak så kanske förvaltningsrätten, riskbedömmaren eller Rättspsykpersonal i Umeå som är för lata för att läsa igenom domen eller förundersökningen nöjer sig med den Rättspsykiatriska Utredningen och tror att jag dömts för mordbrand eller försök till mordbrand..

I nuläget känner de till att jag dömdes för ett grovt olaga hot, men det tog ett tag innan de släppte tankarna kring att jag var dömd för försök till mordbrand eler mordbrand på grund av skrivelser som denna i RPU:n..

Rättelse 2:
Jag menar att hoten som skrevs ned ( "ELLER HANS DÖTTRAR" ) inte alls berörde ex-förvaltarens döttrar. Med "ge skit som hämnd mot fadern" så syftade jag på att hänga ut dem på internet i en Blacklist-film och skriva skit om ex-förvaltaren. Syftade aldrig på att döda eller skada dem.. Tingsrätten har gjort misstaget att sätta samman alla lösa citat från Facebook som ett enda långt utdraget citat vilket lett till bilden av att jag dödshotat ex-förvaltarens döttrar, men i verkligheten så var det TIMMAR mellan de olika citaten så jag menar att det som skrevs om att ge skit gällande döttrarna inte hade någon koppling till dödshoten vid en annan tidpunkt på samma Facebook-sida. Den gemensamma nämnaren var att jag var arg på domstolen, nämnden och förvaltaren men dödshoten gällde inte barnen, detta oavsett vad tingsrätten har beslutat.


Jag vet bäst själv vilka jag dödshotade och inte. Men när hoten består av flera lösa citat på Facebook och aldrig skickades till någon av de berörda parterna så är det lätt för tingsrätten att sätta samman lösa citat och ta saker ur sitt sammanhang. Hade jag skickat dödshot till någon så hade jag varit skyldig men här handlade det om att jag hotade på min Facebook och sen skvallrade någon av mina FB-vänner till ex-förvaltaren. Hoten på Flashback var bara samma hot som kopierats över och där tjallade någon Flashback-medlem.

Ja, jag hotade överförmyndarnämnden, hovrätten och förvaltaren eftersom att jag ville att de skulle ta bort förvaltarskapet! Men jag menar att det hot som gällde den 18 åriga dottern (den fyraåriga fanns knappast på Facebook, och det var där jag villa ha tag på info med bilder och så vidare) var ett uthängningshot i en film på Youtube och det berörde aldrig dödshotet. Jag skrev tydligt i mitt hot att de jag hotade skulle avlägsna förvaltarskapet, annars skulle de dödas.. Och ex-förvaltarens döttrar har inte denna makten!

Ex-förvaltaren kunde begära sig själv entledigad (vilket han gjorde), överförmyndarnämnden kunde ansöka om att förvaltarskapet skulle upphöra (vilket de gjorde) och Hovrätten kunde ändra sitt beslut. Nu hamnade frågan hos tingsrätten men de avslog ansökningen från nämnden.. Så makten låg till syvenes och sist hos tingsrätten, och de vägrade att böja sig för hotet till skillnad från de andra vilket var trist för mig.

I vilket fall som helst så gällde inte dödshotet dottern på 18-år som var den jag syftade på i min text. Och inte heller den andra på fyra år. De kunde inte ändra något beslut så varför skulle jag ha hotat att döda eller skada dem? Nej, tingsrätten kanske dömde mig för det men jag anser mig oskyldig. Skyldig däremot var jag till att ha hotat ex-förvaltaren, nämnden och hovrätten. De dömde mig dock enbart för att ha hotat ex-förvaltaren och dennes döttrar.

Men sen helt ärligt, hade jag något val när de omyndighetsförklarade mig och det inte gick att överklaga högre upp? Vem fan vill acceptera en omyndighetsförklaring/ett förvaltarskap om man vet att man kan klara sig själv och förvalta sin egen ekonomi och egendom på egen hand? De framtvingade hoten genom att pressa mig till ravinens brant..!!

Men det var ett misstag och fel av mig att hota. Synd bara att de inte inser att det var ett misstag och fel av dem att utdela en förvaltare..


Rättelse 3 och 4:
" FÖRSÖKT SKADA EN FÖR  HONOM BEKANT KVINNA OCH HENNES TVÅ VÄNNER då han upprepade gånger i hög hastighet FÖRSÖKT KÖRA PÅ DEM MED EN MOPED." 


Jag blev friad av tingsrätten från att ha försökt köra på någon av de tre! Och när det gällde olaga hot genom att ha skrämt dem med mopeden så menade tingsrätten att det enbart var bevisat att jag skrämt en av kvinnorna. Den andra kvinnan och mannen hade jag inte hotat, enligt rätten, då eftersom att jag tydligt hade riktat in mig på den första och yngre kvinnan när jag körde mopeden.

Det här var ett likadant fel som det första där socialutredare Annica Ehlén påstår att jag är skyldig innan saken har blivit prövad i domstol. Att skriva "misstänkt för" hade varit på sin plats eftersom riskbedömmaren, förvaltningsrätten och eventuellt de på Rättspsyk i Umeå som läser i RPU:n kan tro att jag blev dömd för "försök till misshandel" mot dem alla tre, när jag blev dömd för "olaga hot" mot en av dem och friades i allt annat kring detta. Det verkar ju som om Överläkaren här på avdelningen tror att jag "försökt köra på" så därför så måste det vara denna skrivelse från RPU:n som han har läst.

Rättspsyk och andra inom sjukvården måste börja läsa domar och förundersökningar i första hand och sedan RPU:n i andra hand..!!

Rättelse 5:
" TVÅ UTREDNINGSSAMTAL, JOURNALHANDLINGAR, DOKUMENTATION OCH AV TINGSRÄTTEN ÖVERSÄND FÖRUNDERSÖKNING"...


Jag menar att inget av det jag sa på dessa två utredningssamtal har tagits hänsyn till. Ja, förutom det som är negativt och då vinklar de allt och håller på. I övrigt vill jag påpeka att det som jag just behandlat kom från förundersökningen i målet och till viss del från samtal med mig, men detta var också allt som var aktuellt.

Allt det andra är hämtat från framför allt Barnpsyk- och vuxenpsykjournalerna!!


Levnadsförhållanden


Ur handlingar från BUP i Umeå och från samtal med Nygren framkommer att han är född i Brasilien och adopterad tillsammans med sin tvillingsyster vid drygt två månaders ålder av ett svenskt gift par. Vid tre års ålder började syskonen på dagis och Nygren gick ett år extra på förskolan före ordinarie start


(Agenten: Det gjorde bägge tvillingarna.. Och det var inte för att vi var dumma eller något utan vi ansågs dels av våra föräldrar ha varit extra små som bebisar, men det tycker jag kan förklaras av att brasilianare är ett mindre folkslag, och sen så var vi för många elever i klassen då årsgruppen 89 var väldigt många barn så lärarna såg det som ett sätt att ta två flugor i en smäll genom att låta oss vänta med skolan ett år.)

Forts-

Under sommaren 2000 aktualiserades den då 10-årige Nygren vid BUP i Umeå efter remiss från skolsköterskan med anledning av att han ofta hamnade i konflikt, vilket ledde till häftig aggressivitet. Föräldrarna uppgav att han var temperamentsfull och svår att få blickkontakt med redan från början, vilket ledde tankar till autism. Han var aktiv i scouterna och gillade simning och tevespel. Han var även duktig på att sjunga, läsa och fantisera. Han hamnade ofta i konfliktsituationer BÅDE HEMMA och i skolan och krävde millimeterrättvisa och beskrevs på gränsen till tvångsmässig. HAN TILLDELADES EXTRA RESURS I SKOLAN PÅ RASTER OCH EN ASSISTENT I KLASSRUMMET. Kontakten med BUP avslutades temporärt under 2001 men återupptogs under hösten 2004 i och med att Nygrens mående var försämrat; han var ledsen och hade självmordstankar samt stannade hemma från skolan och ville inte göra sina läxor. 

PERIODVIS HADE HAN HUMÖRSVÄNGNINGAR och hamnade i konflikt med föräldrar och elever. Han hade även slagit föräldrarna och varit I BRÅK MED EN LÄRARE. När omgvningen gav honom positiv feedback var han lugnare. I slutet av 2005 påbörjades en familjeterapeutisk behandling. Han aktualiserades även hos socialtjänsten med anledning av en konflikt i skolan.

Rättelse 6,7 och 8:
Läs följande rättelser av BUP-journalen så ser ni:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/08/fel-i-bup-journalerna-81-fel-de-forsta.html

"Fel nummer 1:

Det står att jag citat: "kräver millimeterrättvisa och hamnar i konflikter både i skolan och hemma".

Rättelse:

 Ja, både jag och min syster är uppväxta med millimeterrättvisa, däremot så var det inga konfliktsituationer hemma med föräldrarna under låg- och mellanstadiet. De konflikter som uppstod skedde på skolan och berodde på mobbing från äldre elever samt det faktum att jag alltid fick skulden för alla bråk (tills BUP-kontakterna löste detta), jag slog säkert sönder tavlor på mitt rum eller välte ner saker från hyllor och skrivbord men det berodde på ilska över hur jag blev behandlad på skolan under årskurs två till fyra. Men jag och föräldrarna slogs ej, möjligtvis skrek vi åt varandra och jag kan ha skrikit fula ord. Efter första terminen i årskurs fyra så slutade dessa problem."

"Fel nummer 3:

(Källor: Föräldrar, rektor, skolsköterska, klasslärare, spec.lärare och klassresurs, team Lena Moen.)

Det står citat: "När det gäller skolarbetet framkommer det att Victor har svårt att komma igång och därför skulle behöva hjälp/stöd av klassresurs i början av lektionen".

Rättelse:

Visst, jag hade svårt att komma igång i början av lektionen ibland, men man bör ju inte tolka ovanstående text som om jag fick en klassresurs! Det fanns redan en klassresurs som en annan elev hade behov av. Jag fick lite hjälp av denna person i början av vissa lektioner då jag hade svårt att ibland komma igång med arbetet! Men klassresursen var aldrig min elevassistent utan han jobbade särskilt som elevassistent åt en annan elev i klassen som hade en medfödd problematik (på den här tiden) som gjorde att han var barnsligare än oss andra (pruttade och rapade mest hela tiden och skrattade), samt att han behövde en enklare mattebok och så vidare vilket jag aldrig hade behov av!"

"Fel nummer 5:

I BUP -journalerna framstår det som om klassen fick en elevassistent efter att det bedömdes att jag behövde påputtning i början utav lektionerna, detta är fel!

Rättelse:

En elev i klassen hade elevass i vår klass från förskolan till och med årskurs 6 när han bytte skola till sär på Ålidhem. Denna elevass var inte samma person under alla år utan byttes ut med tvåårs -intervaller!

När det bedömdes att jag kunde behöva hjälp i början av vissa lektioner med att komma igång i skolarbetet så fick denna elevass ett "litet extrajobb" att "putta på mig" vid vissa lektioners början, bland annat träslöjden där jag annars var väldigt lat..

 Jag hade ingen "starthjälp" under förskoleåren eller från årskurs ett till fyra! Under årskurs fyra och fem så fick jag hjälp av denna elevassistent med att komma igång, sedan skötte jag mitt arbete helt själv på egen hand! Jag var bara väldigt bra på att sitta av tiden om ingen puttade på mig vid tråkiga lektioner! Årskurs sex till nio var helt utan detta stöd."

"Fel nummer 8:

Rektorn berättar att skolan nu har "extra resurser ute på rasterna för att förhindra konflikter och att 6 -erna skall ge sig på Victor" Berättar att lärare tagit itu med elever i klass sex, samt att deras föräldrar är kontaktade.

Rättelse: Allt ovan stämmer!

 Men det har blivit missuppfattat av BUP! Skolan placerade ut personal på rasterna som skulle hålla allmän koll på 6-erna och mig, men BUP har tolkat texten som att enbart jag fick en klassresurs, resurserna var skolpersonal, inte personliga resurser som skulle hålla koll på just mig! De höll koll på alla! Dem följde inte efter folk utan fanns ute på raster och höll koll! På alla inblandade!"

"Fel nummer 10:

Det framkommer att jag under början av årskurs fem hamnat i handgriplig konflikt med min gamla antagonist, vidare framkommer det att den nya klassassistenten kopplat polisgrepp på mig och så vidare.

Rättelse:

Herman var min gamla antagonist i klassen ja, blev det bråk i min klass så var det honom som jag oftast bråkade med! Däremot så var den riktiga antagonisten på skolan en kille vid namn Kristoffer som var född 88 och som gick två klasser över min. Denna kille gick inte kvar på skolan när jag gick i årskurs 5.

Klassassistenten var ny men felet är att han tolkats som min assistent, han var den andre elevens nya assistent!"

"1. Hör med mina föräldrar angående samtliga tio fel i detta inlägg så kan de intyga att det jag säger stämmer."

"Föräldrarnas svar på några frågor angående detta:

Fråga 1.

"Hur upplever ni att Victor Nygren har varit som barn? Har Victor Nygren skiljt sig från mängden och visat tydliga tecken på att inte vara som alla andra? Eller var det faktiskt så att han hade många svenssonkompisar hela vägen upp till årskurs nio och att det på grund utav vissa händelser under årskurs nio ändrades vid detta tillfälle? Förklara!"

Föräldrarnas svar:

"Victor var som andra, men senare växte man ifrån varandra".

Fråga nummer 2.

"I BUP-journalerna påstås det att Victor Nygren haft assistent under alla skolåren, stämmer det?"

Föräldrarnas svar:

"Victor har inte haft assistent utan bara under en kort tid vårterminen i nionde klass".

Agenten:
Läs även detta inlägg:

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/04/vittnesmal-fran-gamla-klasskompisar.html

"Lärarskattning angående barnskoleprestation, Frisk/Gillberg, läs- och skrivförmåga och läraren betonar detta gäller årskurs 4:a, rättstavning 3, språkgestaltning och form 3, läsförmåga 4 och han har lärt sig läsa. Han läser gärna, men inte så bra på välskrivning där han bara får 2.

Har läs- och skrivsvårigheter, nej. Han har inte gått inskolningsklass och han har inte haft elevass och inte gått om någon klass och inte haft talundervisning (förskolan kände Berit inte till, jag gick två år där precis som min syster). Vid gymnastiken så deltar Victor ibland i lagsport och han deltar alltid i enskilda övningar och han har aldrig varit befriad från gymnastik och allmänt så sätter hon en 4 på en skala 1-5."

"Svar från T.J (gammal klasskompis under förskolan samt låg- och mellanstadiet upp till årskurs 6):

Svar på fråga nummer 1: När vi gick på östtegsskolan och vi gick i samma klass så hade du ingen assistent utan det var Tomas som hade det.

Svar på fråga nummer 2:När vi gick på östtegsskolan och vi gick i samma klass så upplevde jag inte dig mer omogen än någon annan."

"Svar från H.N ( gammal klasskompis under förskolan samt låg- och mellanstadiet upp till årskurs 6, vi var vänner fram tills 06 någon gång och det var hans mössa som jag kissade på i nian och slängde).

"Hej,

Jag kan svara på dina frågor här på facebook men inte mer.

1. Om jag var du skulle jag ringa till Östtegs skola och Tegs central. Dem måste ha kvar något som kan bekräfta om du hade assistent eller inte. Men som du säger låter det bekant att det var Tomas assistent och inte din på Östteg. På TC kommer jag inte ihåg.

2. Nej, jag upplever inte att du var speciellt omogen i låg- och mellanstadiet. Däremot så tycker jag att du visade omognad i relation till andra under högstadiet. Hur det såg ut efter högstadiet till nu har jag dock ingen aning om, då får du nog vända dig till någon som har vardaglig kontakt med dig.

Jag önskar dig lycka till i din kamp för självständighet."

"Svar från J.W (Gammal klasskompis från årskurs 2 fram tills slutet av höstterminen i åk 8)

Tjenare Victor! låter som en jobbig situation du är i mot barnpsyk. På frågorna är jag rädd att du nog inte kan få så jättebra svar av mig då det ändå är som du skriver typ tio år sen och då jag har svårt att minnas.

Men det du undrar över i fråga 1 tycker jag låter konstigt att myndigheterna skall ha blandat ihop vems assistent som egentligen fanns på skolan. Borde inte dom ha papper på det som isåfall visar att det inte var du?

På fråga 2 är det ju också svårt då vi alla var ju betydligt omognare då och om du stack ut något mer än någon annan har jag svårt att säga. Alla var ju mer eller mindre barnsliga då.

Ledsen att jag inte kan ge bättre svar som är till någon bättre hjälp.

ha det så bra!"

Rättelse 7:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/08/fel-i-bup-journalerna-81-fel-de-forsta.html
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/08/fel-i-bup-journalerna-81-fel-fel-nummer_31.html

"Fel nummer 19:

"Föräldrarna beskriver att framför allt Victor blir utagerande och då fadern i olika situationer försökte att gå emellan har han fått ta emot slag".

Rättelse:

Föräldrarna har inte varit rättvisa här! Victoria var också utagerande och hon bråkade mycket mer med morsan än vad jag gjorde med farsan! När det gäller bråken mellan mig och syrran så startade hon dem minst hälften av gångerna. Min syster har aldrig varit en mes som inte vågar slåss!"

"Fel nummer 20:

"Föräldrarna menar att det största problemet i familjen för närvarande är Victors okontrollerade ilska och att de alltid känner sig osäkra på vad som skall hända".

Rättelse:

Föräldrarna har inte varit rättvisa här! Det som blir fel är om man tolkar texten som om problemet i familjen stavas "Victor Nygren".

Faktum är att syrran var minst lika bra på att uttrycka "okontrollerad ilska".

Och föräldrarna var inte heller oskyldiga! Morsan tjatade och gnällde på minsta lilla grej till synes ibland för nöjet i att gnälla på något, detta ledde till irritation hos mig och min syster. Det har även hänt att farsan och morsan grälat när morsan gnällt på allt möjligt! Och farsan var ofta hårdhänt och brottade ned oss (jag och min syster) på golvet och satte sig över oss. I vissa situationer där han blivit ordentligt upphetsad eller förbannad så har han slagit knytnävsslag mot oss också, vid några tillfällen har de träffat. Morsan såg mest på då hon alltid varit klen både fysiskt och psykiskt! Farsan är en mes psykiskt enligt mig men stark fysiskt och när ilskan tar över så kan han utagera, dock inte mer än att han slår kanske två slag och sedan håller näven knuten som ett hot.
Ibland räckte det med att slå sönder något för att få farsan utagerande..

Naturligtvis så slogs vi med farsan ibland, men han slog också ibland! Sammanfattningsvis så var jag inte den enda som bar upphov till problem i familjen.
Det blir helt fel när BUP helt och hållet lyssnar på föräldrarna utan att lyssna till mig eller Victoria."

"1. Hör med mina föräldrar och med min syster angående samtliga av dessa fel."

Forts-
Nygren genomgick även en neuropsykiatrisk utredning i början av 2006 vilken utmynnade i diagnosen genomgripande störning i utvecklingen. Han bedömdes ha varaktiga bekymmer i vardagen och vara i behov av stöd från omgivning och samhälle. Via socialtjänsten tillsattes en kontaktperson. Under våren förhördes han av polis med anledning av att han misstänktes för misshandel av en lärare, vilken gärning han erkände och FÖRANLEDDE ATT HANS STUDIER AVBRÖTS PÅ SKOLAN. Nygren var emellertid upprörd över anklagelser kring sextrakasserier och förnekade och hänvisade till att andra elever gjort liknande saker. DET UPPFATTADES ATT HAN INTE PÅ ETT DJUPARE PLAN FÖRSTOD OCH KUNDE KÄNNA MED DE PERSONER SOM HAN UTSATT FÖR VÅLD ELLER EVENTUELLT SEXUELLA TRAKASSERIER. Skolgången fungerade och han förlitade sig på psykologen från BUP. Det ansågs viktigt att han fick någon att prata med angående hur man umgås med flickor och vilket beteende som kunde tänkas vara avvikande.

Rättelse 8,9:
Läs följande BUP-rättelser och förundersökningshandlingar som bevisar hur det verkligen låg till:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/09/fel-i-bup-journalerna-81-fel-fel-nummer.html

Förundersökningen i ärendet om de påstådda sextrakasserierna:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/08/beviset-for-min-sak-att-jag-aldrig-6.html

"Det föreligger en misstanke om brott enligt följande korta beskrivning:
Enl. polisanmälan har Victor vid två tillfällen (20/12-05 samt 10/1-06) tagit en tjej på brösten. Detta har hänt på Tegs centralskola under skoltid. Anmälan är rubr. som sexuellt ofredande.

Brott Sexuellt ofredande 2005-12-20 -2005-12-21

Anmälan K671 -06, 701A06000071

Beslut: Förundersökningen läggs ned (042z1/3) Motivering: Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som föreligger går det inte att bevisa att den som varit misstänkt har gjort sig skyldig tll brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt.

Lagrum: 23 kapitlet 4§ andra stycket rättegångsbalken.

Brott: Sexuellt ofredande 2006-01-10 - 2006-01-10

Anmälan K671-06 240006500495


Beslut: Förundersökningen läggs ned (042z1/3)
Motivering: Det finns inte längre anledning att fullfölja förundersökningen. På det utredningsmaterial som föreligger går det inte att bevisa att den som varit misstänkt har gjort sig skyldig tll brott. Ytterligare utredning kan inte antas förändra bevisläget på ett avgörande sätt."

"Fel 21: Se förundersökningen i målet! Den bifogas (finns på bloggen innan detta inlägg). Saknas bevis för det som Nilla Borg påstår om "6-trakasserier" och min "erigerade penis". Förundersökningen lades ned! Hör även med föräldrar om deras syn på detta!"

Forts-
Under april 2006 dömdes Nygren för misshandel, försök till misshandel och ofredande till vård inom socialtjänsten innefattande fortsatt kontakt med BUP. (Han hade misshandlat en lärare samt kissat i en mössa OCH KASTAT URINET I KORRIDOREN, vilket fick till göljd att det stänkte på en flicka). Under hösten påbörjade han studier på teknikprogrammet men hade svårt att hänga med och BYTTE TILL IV-PROGRAMMET. På nyåret 2007 framkom att Nygren var inne på en ungdomschatt på nätet där han UTTRYCKTE HOT och kränkande kommentarer mot homosexuella. Några månader senare var han enligt fadern, uppslukad av en hemsida HAN GJORT PÅ INTERNET. HAN SÖKTE STÖDPERSONER I LANDET FÖR ATT BILDA EN ARMÉ och fadern var rädd för sonens fixering vid makt och inflytande. Nygren planerade att bilda ett eget parti och var medlem i Sverigedemokraterna. HANS AGERANDE MEDFÖRDE ATT HAN UTSATTES FÖR MISSHANDEL AV ANDRA UNGDOMAR. I samtal med socialtjänsten diskuterades hur vårdinsatserna skulle kunna hjälpa till att skydda honom på fritiden mot omgivningen. Det diskuterades även att knyta en specialpedagog till honom och att utöka insatsen kontaktperson med två kvällar i veckan. Under våren saknade han regelbunden sysselsättning i skolform och gick endast några timmar per vecka på IV-programmet. Han sov på dagarna och CHATTADE PÅ NÄTTENA.
HAN HADE TRÄFFAT EN 14-ÅRIG FLICKA SOM PROVOCERAT HONOM OCH RYKTEN FLORERADE ATT HAN VÅLDTAGIT HENNE. ENLIGT NYGREN HADE HON EN ÄLDRE POJKVÄN SOM VAR BEREDD ATT "SLÅ" NYGREN.

Rättelse 10:


Läs följande BUP-rättelser och förundersökningshandlingar som bevisar hur det verkligen låg till:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/09/fel-i-bup-journalerna-81-fel-fel-nummer_3.html

"Jag slängde sedan inte "mössans innehåll" i korridoren.. Jag slängde mössan som var dyngblöt av mitt kiss i centralhallen! Mössan träffade en tjej i ryggen och stänkte på en annan tjej. Den stänkte verkligen inte på flera personer utan enbart på en person!

Skolkurator Nilla Borgs version är mer fel än någon annan version och dessutom så var hon knappt med vid händelsen! Jag tycker att det är tjänstefel av "kuratorn på BUP" att låta Skolkuratorn på TC få ensamrätt på historien med kissmössan i mina journaler! Jag borde ha ensamrätt på historien när det berör mina egna journaler! I annat fall borde alla de inblandades versioner finnas där och inte skolkuratorns..!"

Förundersökningen med alla inblandade parters versioner:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/09/forundersokningsprotokollet-som-bevisar.html


Camilla:
"Efter en stund kommer Victor ut från toaletten och han kastade då iväg mössan som var blöt. Den blöta mössan träffade ryggen på en tjej som heter Tove. Själv kände hon hur det stänkte något blött på henne när mössan träffade ryggen på Tove. Victor säger då samtidigt som han skrattar att han kissat i mössan.

Camilla säger att hon tror att den urinindränkta mössan egentligen var avsedd att träffa Herman eftersom det var honom som Victor var arg på. Säger att hon inte uppfattade att Victor siktade på henne eller Tove. Säger att hon inte vet om någon annan fick stänk på sig."


Herman:
"Herman säger att Victor började "tokskratta" när bandspelaren gick sönder mot golvet. Därefter gick Victor in på toaletten med hans mössa och stod då också och "tokskrattade" där inne. Efter en stund kom Victor ut från toaletten och kastade iväg hans mössa. Mössan träffade en tjej i ryggen och Victor säger då att han kissat i mössan inne på toaletten.

 Herman är inte villig ersätta den trasiga bandspelaren. Säger att hans mössa blev förstörd när Victor kissade i den och tycker att mössan är lika mycket värd som den gamla bandspelaren."

Tove:
"Bråket gällde en bandspelare men vad som direkt hände såg hon inte utan helt plötsligt låg bandspelaren trasig på golvet. Vem som slängde eller kastade bandspelaren såg hon inte. Såg dock att Victor tog Hermans mössa och gick in på toaletten och stängde dörren efter sig. Hör hur Victor skrattar högt för sig själv inifrån toaletten och säger att hon då själv står i korridoren med ryggen mot toalettdörren. Efter en stund hör hon bakifrån hur toalettdörren öppnas och att hon då direkt träffas i ryggen av något som var blött. När hon vänder sig om ser hon då att hon träffats i ryggen av Hermans mössa och att det var Victor som kastat mössan. Victor står då och skrattar samtidigt som han säger att han kissat i mössan inne på toaletten.


Tove säger att ett 10-tal ungdomar fanns i korridoren utanför toaletten när Victor kastade den urinindränkta mössan på hennes rygg. Eftersom hon stod med ryggen mot toalettdörren kan hon inte säga om Victor siktade/kastade den urinindränkta mössan just mot henne eller om avsikten var att träffa någon annan. Säger att hon själv stod upp medan de andra satt på några bänkar strax utanför toaletten. Säger att hon inte kan säga ifall någon av de andra fick urinstänk på sig men håller det inte för otroligt.

 Tove säger att efter att hon träffats av mössan så sprang hon direkt in i ett rum och såg därför inte vad som hände sedan. Säger att hon tog mycket illa vid sig av händelsen och att det kändes äckligt."

Nygren:
"Säger att det blev bråk med Herman om den bandspelare som han lånat av honom. När Herman då låtsades spotta och även slickade på bandspelaren så tog han Hermans mössa och spottade i den. Herman kastade då bandspelaren så att den gick sönder mot golvet och då gick han in på toaletten och kissade i Hermans mössa. Säger att han därefter gick ut från toaletten och han tänkte kasta den urinindränkta mössan på Herman men missade honom och träffade en tjej i ryggen i stället.

Victor säger att det satt 5-6 andra ungdomar på bänkarna i närheten av Herman. Säger att han siktade på där Herman satt men att han av misstag i stället träffade tjejen i ryggen. Tror att det skvittrade urin från mössan på andra som stod eller satt i närheten av Herman. Victor säger att efter att han kastat mössan frågade alla om han kissat i den. Säger att han då skrattande svarade att han hade gjort det.

Victor säger att det bara var Herman som han var arg på och att han inte hade något otalt med någon tjej. Säger på fråga att flera tjejer på skolan ljuger på honom och säger att han gjort och sagt saker som inte är sant. Säger att om någon påstår att han uttryckt sig eller gjort anspelningar på sex är detta inte sant. Säger att han vid något tillfälle visat magen men att detta var på skoj.

Victor säger att trots att han anser sig oskyldig vill betala 500kr för tjejens tröja."


Rättelse 11:

Läs följande BUP-rättelser och förundersökningshandlingar som bevisar hur det verkligen låg till:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/10/fel-i-bup-journalerna-81-fel-fel-nummer_14.html

Pluggade inte IV-programmet efter att jag sluttat Teknikprogrammet utan jag var hemma typ hela tiden.


Rättelse 12:

Läs följande BUP-rättelser och förundersökningshandlingar som bevisar hur det verkligen låg till:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/10/fel-i-bup-journalerna-81-fel-fel-nummer_24.html

"Fel nummer 64:

"Till exempel har han nu blivit avstängd på Apberget (ungdomschatt) eftersom han uttryckt hot och kränkande kommentarer om homosexuella"

Rättelse:

Jag uttryckte inga hot mot homosexuella så det är fel, vad gäller kränkande kommentarer så är det olika från person till person hur man upplever det!

Jag sa att jag var emot homoadoptioner (inget fel i det, är fortfarande emot det, tanken gör mig rädd att jag skulle ha kunnat bli adopterad av bögar), samt att det var bättre på 70- talet då homosexualitet var en sjukdom (det kan ha kränkt några)."


Rättelse 13,14,15:

Läs följande BUP-rättelser och förundersökningshandlingar som bevisar hur det verkligen låg till:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/11/fel-i-bup-journalerna-81-fel-fel-nummer.html

"Fel nummer 66:

"Enligt fadern är nu Victor uppslukad av en hemsida han gjort på internet".

Rättelse:

Det var inte jag som gjorde hemsidan! Flashback-folk skapade hemsidan "welovevictor.tk" efter att en stor tråd om mig och två tjejer blivit enormt stor på forumet Flashback.info, nuvarande Flashback.org.

Det var en fan- sida som andra gjort, jag var en stor idol på Flashback år 2007 i början av mars under tiden som den stora tråden fortfarande var aktiv och olåst!

Jag är fortfarande känd som "Agenten" där!

Jag var uppslukad av den "stora tråden om Agent Victors liv och leverne" på forumet snarare än av fan- sidan!

Felet är alltså att farsan sa, och "Kuratorn på BUP" skrev, att jag var den som "gjort" sidan vilket är felaktigt!"


"Jag har bevis i form av handlingar från skaparen av sajten. i BUP-journalerna finns det även hänvisat till när skaparen av sajten "welovevicor.tk" skriver att det inte är jag som skapat sajten"

"Fel nummer 67:

"Han söker stödpersoner i landet för att bilda en armé."

Rättelse: Fel!

Det var farsans ord!

Under den här tiden i början av år 2007 så blev jag kändis och populär på Flashback helt oväntat (jag hade tidigare varit lokalkändisk, ökänd, på Apberget.se men det förstördes när jag bannades i jan 07), när jag blev kändis på Flashback så var jag inte "ökänd" utan snarare en "idol" för många. På apberget hade jag iofs också haft ett gäng följeslagare men de var inte lika många och var ofta 13 år eller jämnåriga. På Flashback handlade det om folk över 18 och uppåt. Jag som hade förlorat mina gamla klasskompisar, som var utstött genom avstängningen från Apberget.se och som ofta blev påhoppad av andra bråksugna ungdomar på stan! Nu hade en hel drös av människor på ett för mig helt okänt forum på internet fått upp ögonen för mig!

Med tråden på Flashback och mitt nyvunna kändisskap så ökade min självsäkerhet som sjunkit en aning sedan incidenten på TC i dec år 2005! Folk i Umeå som jag inte kände började komma fram och hälsa, vilja ta kort med mig och dem på osv. saker förändrades på ett för mig väldigt positivt sätt!

Folk på Flashback backade mig genom att busringa, hänga ut och förtala alla dem som tidigare djävlats med mig från 2006 och frammåt! De hittade själva all info och allt material, gamla konversationer i gästboken på Apberget.se där jag och andra sa elaka saker till varandra, folk som skrev anonymt på forumet och som bodde i Umeå, en film där jag får däng av en raggare som kallades Stål.

Flashback grävde själva fram det mesta om mig och andra på egen hand!

När jag väl blivit en "Flashbackidol" så ville alla möjliga hjälpa mig med att få upprättelse! Så jag sa bara vad olika personer gjort mot mig, det resulterade i all möjlig skit mot dem så som busringning, uthängning, beställda saker i deras namn och så vidare!

Jag bad aldrig någon att beställa saker i folks namn, men mobben på Flashback gör som den vill. Jag hade dock makten att "rikta" dess uppmärksamhet mot tidigare ovänner som utsatt mig för skit, den chansen tog jag, hämndlysten som man var. Jag såg det som rättvisa!

När farsan säger att jag "söker stödpersoner i landet för att bilda en armé" så är det felaktigt dels för att stödet redan fanns på Flashback, delvis, jag behövde inte söka! Dels för att jag ville aldrig bilda en "Armé"!

Jag såg "mobben på Flashback" som min "cyberarmé", i praktiken såg jag mig själv som "Agenten av Flashback"/"Kungen av Flashback".

Med cyberarmé menas en "armé" som bara existerar på internet. Den lyder min minsta vink och jag är dess befälhavare/Kung/hjälte/idol.

Det var så jag kände mig, som "Kungen av Flashback".

Jag såg Flashback som "rättvisan på internet" och man kan säga att användarna betraktades som "lagens långa arm", delvis, som poliser på internet som hade till uppgift att dömma alla som gjort sig förtjänta av det!
Jag själv var ju "åklagaren"! Jag fattade beslut om vem som skulle stå inför rätta! Hela Flashback var med och fällde domen!

Det fanns aldrig några planer på att bilda en "armé" i det verkliga livet, "Kuratorn på BUP" och min adoptivfar har missförstått det hela!

Därför är påståendet fel!

Vilken värld tror "Kuratorn på BUP" att jag lever i egentligen?!

Internet är en värld för sig och man ska inte blanda samman en cyberarmé av "Flashback-Agenter" (som de kallade sig) med en riktig militär armé!

Det kändes helt enkelt koolt att kalla Flashbacks Agentlojala-användare för min armé, de djävlades ju med alla som jag pekade ut, eller som de själva ville djävlas med!"


"HANS AGERANDE MEDFÖRDE ATT HAN UTSATTES FÖR MISSHANDEL AV ANDRA UNGDOMAR"-
"Sidan togs bort på mitt initiativ efter att jag bett "upphovsmannen" om det, detta då vissa som blev uthängda var väldigt arga över sidans existens (och jag fick ju skiten). Ett gäng raggare från Holmsund som jag bråkat med tidigare trodde ju att jag legat bakom sidan och misshandlade mig! Trots att jag egentligen inte hade något med sidan att göra mer än att jag var anledningen till att den skapades då folket på Flashback ville ha en "Fan-sida" om mig, "Agenten", för framtida generationer^^.. Haha, det var ju en rätt komisk tråd på Flashback med mycket vändningar och mycket "sjuka" grejer. "


Förundersökningsprotokoll rörande misshandeln:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/11/forundersokningsprotokoll-i-arendet-dar.html
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/11/forhor-med-de-skylldiga-i-raggararendet.html
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/11/tingsrattens-dom-i-efter-raggararendet.html

"När Victor står och pratar med Emilia om det här så säger Emilia plötsligt:
"Ah, där kommer de i alla fall", och Victor hör en röst som säger "var är han" Victor säger att han kände igen rösten så han vänder sig om och frågar en tjej som står i närheten vem det är och hon svarar "det är killen som spöade dig förra gången - Stål"

Victor känner igen honom då han ser Kristoffer Stål. och ser att han kommer med ett gäng om fem killar och Victor frågar vad de ville. Då säger någon i sällskapet: "Hitler kurerade bättre".
Stål frågadeVictor om han var uppkäftig nu igen och sedan slog Stål ett slag men Victor lyckades parera det slaget och försökte reda ut allt genom att försöka förklara för Stål varför han var där, men att tjejerna hade stulit pengar av Victor och att han försökte lungna ner allt.

Någon av tjejerna säger då "klå upp han" och Stål och hans killkompisar ställer sig i ring runt Victoroch Stål slår med en högerkrok och knuten näve rakt mot Victors ansikte och det träffar i ögat. Det gör ont och sedan börjar det slås runt Victor och det var flera som slog säger Victor. Slaget i ögat gjorde så att han tappade balansen och ramlar i backen. Stål sparkar då Victor i sidan av bröstkorgen och det gör jätteont.

En av killarna hjälper Victor upp för backen och han sätter sig på en sandlåda och killgänget hotar med mer stryk om Victor inte ber en av killarna om ursäkt, Victor ber om ursäkt för något som han inte gjort.
På fråga vad han blev anklagad för, säger Victor att han ska ha sagt och skrivit elaka saker på nätet om en av killarna i gänget som tillhörde Stål.

Victor blir hämtad av sin pappa på Konsum och körd till akuten för omplåstring och skadedokumentation samma kväll. Victor berättar att han helst ville hämta sin moped men hans pappa hämtade den dagen efter och då var den skadad i tändningskåpan (den blev helt förstörd).
Det är en Eu moped och Victor och hans morfar uppmanas att ringa in om uppgifterna till en tilläggsanmälan om skadorna på mopeden.

Victor lämnar sitt tillstånd för polisen att inhämta rättsintyg.

Victor lägger till att han haft sin MP3 spelare på inspelning båda dagarna så att allt som sagts finns inspelat på den, han ska försöka bränna ner ljudet på en CD skiva och återkomma med det."


" Sen säger någon "där kommer dom". På fråga vem någon är säger Victor, "en tjej men vet inte vem". En tjej säger något om filmen. Kristoffer Stål kommer i ett gäng. Stål är större än mig. Jag försöker förklara om det med pengarna. De säger "kaxar du igen, är du uppkäftig igen". De börjar slå mig.

På fråga om vad det handlar om säger Victor att det handlar om en film för längesedan.

Tre- fyra andra kom och la sig i. Ida och Emilia ser på. Stål, Aije och tre lägger sig i. Stål slår mot mig med knyten näve. Jag parerar första slaget genom att hålla upp händerna. Andra hoppar in. Stål går emot mig, sträcker sig fram och slår med knutnäven. En tjej uppmuntrar bråket. Flera slår från olika håll. Andra slog kanske mot kroppen, jag vet inte vem som gjorde vad. Stål slog flera slag, de andra försökte. Stål är större än mig. Jag fick en spark mot ögat av Stål, jag ramlade till marken. Sparken tar på vänstra ögat, det gör jätteont och börjar blöda under ögat. Det var en som kallas "Aije" på apberget som sa åt mig att lungt resa mig upp och luta mig mot en sandbox. Aije var hotfull men pratade lungt. Han sa att jag kaxat med hans vän. Aije, är 21 år och han förklarade vem han var och sa att jag hotat hans bror Kim på apberget. Jag sa att jag ej minns att jag hotat hans brorsa. Aije sa att jag skulle be Kim om ursäkt annars skulle jag åka på mer stryk. Jag hade ingen där som jag kände, ingen kompis. Jag blev tvingad att be om ursäkt. Aije ville att jag skulle gå ner på knä och be om ursäkt men Kim sa att det räckte med att säga förlåt.

Jag kände mig ledsen inombords, det gjorde ont och jag hade ingen möjlighet att ta mig därifrån.

 Pappa hämtade mig och vi for till sjukhuset.""Påvisade skador

Victor Nygren har företett en slemhinneskada och tandskador i munnen, svullnad och underhudsblödning runt om det vänstra ögat med blödning i ögats bindehinna samt en sårskada på den vänstra kinden. Genom röntgenundersökning har konstaterats brottssprickor i den vänstra ögonhålans skelett med misstänkt påverkan av ögonmuskulaturen och dubbelseende.

Skadornas uppkomstsätt

Undersökningsfynden talar starkt för att skadorna orsakats av trubbigt våld.

Skelettskadan i ansiktet (vänstersidig Blow-Out- fraktur) uppkommer typiskt vid direktvåld mot ögonregionen och talar i detta fall (med samtidig sårskada i området) för att den uppkommit genom spark(ar) mot det vänstra ögat. Underhudsblödningen, svullnaden, tand och slemhinneskadan i området har troligen uppstått vid samma tillfälle, och kan också ha orsakats av till exempel knytnävsslag.

Skadornas ålder

Skadorna i ansiktet var helt färska vid fotograferingstillfället (med pågående blödning) och har ett utseende förenligt med att de uppkommit vid den uppgivna tidpunkten (2007-02-14) för skadornas uppkomst.

Skadornas svårighetsgrad

Skadorna har varit varken lindriga eller livshotande. Skelettskadorna i ansiktet (Blow-out- frakturen) har krävt kirurgisk åtgärd i form av operation. Nygren uppvisade före operationen besvär i form av dimsyn och dubbelseende. Då patientjournal från eventuella uppföljande återbesök saknas, liksom patientjournal från ögonklinik, kan något uttalande om eventuella men i nuläget inte göras."

Emilia: "När de stod utanför Konsum så kom Kristoffer Stål och han var full. Victor tog även kort på honom och Dan och Kemi berättade för Stål att Victor hade anklagat Emilia och Ida för att ha tagit pengar och att han hade tagit kort och så. Då blev Stål jättearg och slog Victor i ansiktet och då gick Emilia och Ida därifrån. Hon såg innan de gick att det var några som drog bort Stål från Nygren. Det var några raggare, kompisar till Stål som hon vet inte vad de heter.

Emilia tillfrågas om vad som hände med Victor när han blev slagen. Hon säger att hon vet inte riktigt men när de drog bort Stål från honom så låg Victor ner men han ställde sig upp sen. Hon kollade bak och då låg han ner sen hörde hon en massa skrik att Stål skulle ge sig och då reste sig Victor upp. Emilia tillfrågas om hon såg om Victor fått några skador men det såg hon inte för det var mörkt ute.

Emilia tillfrågas om hur Stål slog och hon säger att han slog med knytnäven. Hon tillfrågas om han slog en eller flera gånger. Hon säger att han slog flera gånger men hon vet inte om han träffade alla gånger."

Stål:
"De gick till Konsum för att köpa dricka och där utanför stod Victor Nygren och tjafsade med några tjejer om någon femhundring eller vad det var. Han sa att de hade tagit någon femhundralapp ur hans börs. Aije och Christoffer var lite onyktra de hade druckit någon öl.

Sen började Victor säga massa saker om tjejerna och allmänt om varenda tjej att de skulle bara vara hemma och städa och laga mat och var allmänt förnedrande om tjejer. Då blev Christoffer arg och puttade Victor.

Christoffer uppmanas att berätta närmare vad som föranledde putten. Han säger att han och Victor stod öga mot öga och diskuterade. Christoffer försökte först få veta hur det hade gått till med femhundringen. Han frågade typ hur tjejerna hade kunnat ta den och Victor sa att han hade gett börsen till tjejerna för att de skulle låna 20 kronor och då hade de tagit 500 kronor. Christoffer lände tjejerna och han tror att det var Emelie och Emilia. Han är i alla fall säker på att en heter Emilia. Victor var ledsen men sen började han nedvärdera alla tjejer. Då tände Christoffer till vilket han själv nu i efterhand tycker var onödigt. Han puttade Victor så att han flög baklänges in i staketet och sen låg han på backen och då gick Aije dit och reste upp honom.

Christoffer tillfrågas om hur han knuffade honom. Christoffer säger att han knuffade honom i ansiktet och han tror att Victor kan ha uppfattat det som ett slag. Victor ramlade omkull av putten. Aije gick sen dit och slet upp Victor för att kunna prata med honom. De hade haft någon konflikt tidigare och kanske var det det de pratade om men Christoffer vet inte. Christoffer gick därifrån då för han orkade inte med mer tjafs och han stod då ca åtta-tio meter ifrån."

Rättelse 16,17:
Läs följande BUP-rättelser och förundersökningshandlingar som bevisar hur det verkligen låg till:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/11/fel-i-bup-journalerna-81-fel-fel-nummer_20.html


"Jag chattade inte enbart på nätterna, jag spelade faktiskt mest WOW (World of Warcraft)."

"Och med nätterna så menade man väl typ till klockan 23:00."

"Besök 07-04-27:

"Rättspsyk i Huddinge" (där jag utreddes i en stor RPU under juni-juli månad år 2012) lägger till uppgifter som inte stöds till fullo i sin Socialutredning år 2012 baserat på det som står i BUP- journalerna:

I BUP-journalerna står följande att läsa: "Victor har varit på stan och där provocerar en 14- årig flicka honom. Enligt Victor har hon en äldre pojkvän som är beredd att "slå" Victor."

I RPU:n år 2012 så står det om denna händelse:

Socialutredningen sida 2

Forensisk socialutredare Annica Ehlén ändrar den ovanstående meningen från BUP-journalerna på ett felaktigt och kränkande sätt!

Hon skriver:

"Han hade träffat en 14-årig flicka som provocerat honom och rykten florerade att han våldtagit henne. Enligt Nygren hade hon en äldre pojkvän som var beredd att "slå" Nygren."

Rättelse: FEL! LÖGN! PÅHITT!

Annica Ehlén hittar helt utan grund på att det florerat ett rykt om att jag skulle ha våldtagit den här 14- åriga tjejen. (Jag var 17 år då).

Genom att lägga till sitt egna påhitt om ryktet så framställer hon mig som en misstänkt eller potentiell våldtäcktsman och detta tar jag djupt illa vid mig av!

Genom att texten står i en RPU så ger den Rätten en felaktig bild av mig! Kanske tror Rätten att det kan ha legat något i ryktet, ett rykte som aldrig gick!

Slutligen så framstår tjejens pojkvän som hedersvärd när han ville "slå mig", jag har ju enligt Annica Ehlén ett rykte om mig att jag skulle ha våldtagit hans flickvän!

Förtal och ärekränkning från Annica Ehléns sida!"


Forts-

Nygren dömdes åter under våren 2007 för misshandel, ofredande och hets mot folkgrupp till ungdomstjänst.


Förundersökningen angående ärendena:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/10/forundersokningsprotokoll-i-arendet-som.html
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/10/forundersokningsprotokoll-i-arendet-som_16.html
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/10/forundersokningsprotokoll-i-arendet-som_17.html
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/10/forundersokningsprotokoll-i-arendet-som_18.html
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/10/forundersokningsprotokoll-i-arendet-som_21.html

Patrik Brännberg ang misshandel:
"BAKGRUND
Patrik berättar att det hela började vid 17- tiden när Patrik och Davis Kaza höll på att plocka ihop saker vid deras valstuga på Renmarkstorget. ?o?i?t? Söderström, Jonathan Grönlund samt några fler ungdomar kom fram och var upprörda. ?o?i?t? och Jonathan berättade att de nyss talat med en kille som heter Victor Nygren. Victor hade gett sig på ?o?i?t? och Jonathan. Han hade skrikit åt ?o?i?t? att hon var äcklig och nedvärderat henne som homosexuell. Han hade också tryckt en glasstrut i ansiktet på Jonathan. Victor hade även hotat dem på något vis. Patrik och Davis beslutade att gå och tala med Victor för att påtala det olämpliga i vad han gjort.

HÄNDELSEN
Patrik och Davis gick mot parkeringen bakom "Frasses" där Victor hade varit för ett tag sedan. ?o?i?t? Jonathan samt deras kompisar följde bakom. De träffade Victor utanför Akademibokhandeln. Patrik upplevde det som att Victor var ensam. Patrik började tala med Victor. Samtalet började med att Patrik frågade om det var sant det som ?o?i?t? och Jonathan berättat om vad Victor sagt.
Victor svarade något i stil med "Homosexuella är äckliga, ska man inte få säga det?"
Det blev mer snack och Victor sade till Jonathan "men du har ju hotat mig.."
Samtalet fortsatte och Patrik sade att det Victor sagt och gjort var olagligt och att de kunde polisanmäla detta.
Victor sade så åt Patrik ungefär "Om du säger att du ska polisanmäla mig för att jag har brutit mot lagen så kommer du att få en smäll av mig".

Patrik sade då "Nu har du gått över gränsen, nu kommer jag att göra en polisanmälan".

 Victor sa "Nu ska jag göra dig riktigt upprörd". Victor tog fram ett medlemskort för Sverigedemokraterna. Victor höll upp det framför Patrik. Patrik kunde tydligt läsa namnet Victor Nygren. Victor stoppade ner kortet i plånboken. Efter det hoppade Victor framåt och slog ett slag med sin högra knutna näve. Det var ett medelhårt slag som träffade Patrik på vänstra kinden. Slaget gjorde lite ont och det värkte en stund efteråt."

Nygren ang misshandel:
"Victor Nygren FÖRNEKAR övergrepp i rättssak men ERKÄNNER misshandel.

Victor säger att när den politiske valarbetaren från Rättvisepartiet kom fram till honom och började anklaga Victor för att han uttalat kränkande ord om ?o?i?t?s sexuella läggning uppstod ordväxling. Valarbetaren hade blivit hämtad av ?o?i?t?.
Valarbetaren tyckte inte att Victor skulle uttrycka sig som han gjort. Victor hade svarat att han hade rätt att uttrycka sin personliga åsikt. Valarbetaren hade bland annat sagt att han skulle polisanmäla Victor för sitt uttalande om homosexuella.
Victor tror att han då i vredesmod sagt "Om du anmäler mig kommer du få en smäll".
Victor kommer ihåg att han tagit fram sitt medlemskort för Sverigedemokraterna (fel, SDU) men kommer inte ihåg om det var före eller efter som han slog till valarbetaren i ansiktet.
Victor säger att slaget som han slog inte var hårt. Victor vet inte om det var med öppen eller knuten hand.
 Victor blev sedan tillsagd av bland annat Herman och Claes att gå därifrån. Ann- Katrin "Anki" pratade även med honom."


Jonathan (Grön) ang ofredande:
"Jonathan berättar att det tidigare varit "tjafs" mellan honom och Victor på "Apberget" och att det då handlade om Victors inställning till homosexuella.

Jonathan frågade vidare Victor vad det är som han har emot homosexuella. Victor svarade då att det är en sjukdom att vara homosexuell. Jonathan sa då "är du knäpp i huvet" till Victor som svarade "ska du ha spö".

På fråga säger Jonathan att han inte blev rädd av det som Victor sa. Jonathan trodde heller inte att Victor skulle försöka "spöa" honom.

Jonathan säger att han sedan sa något till Victor som Jonathan inte kommer ihåg vad det var men säger att han tror att Victor kanske uppfattade det som provokativt, för Victor tryckte sedan sin mjukglass som han höll i handen in mot Jonathans högra öga. Jonathan säger att glassen gick sönder då den träffade ögat och att det gjorde "ganska ont".

Victor sprang sedan från platsen och hånskrattade."

Nygren ang ofredande:
"Victor säger att han har samma inställning som i tidigare förhör och FÖRNEKAR brott.
Victor säger att anledningen till sin handling var att "Grön" gick mot honom och kaxade sig. "Grön" sa bland annat: "kom om du vågar, slå till mig om du törs". Victor säger att han inte visste vad "Grön" skulle göra men kände sig inte rädd. Victor säger att när "Grön" var tillräckligt nära honom så tryckte han glassen i "Gröns" ansikte för att få honom tyst. Victor säger att han skrattade till och sprang från platsen. Victor säger att det var ingen som sprang efter honom. Victor sprang mot Frasses där Herman och Claes stod och berättade för dem vad han gjort."


Patrik Brännberg ang Hets mot folkgrupp:
"Brottet
Hets mot folkgrupp
Brännberg anmäler att Victor Nygren efter att ha slagit Brännberg tagit några steg bakåt och rest armen till en "Hitlerhälsning" samtidigt skrek Nygren "Heil Hitler".
Vad Brännberg uppfatade så skedde detta en gång.
Hitlerhälsningen var inte riktad mot någon speciell person.

I deras omedelbara närhet befann sig cirka 15-20 personer som hörde och såg vad Nygren gjorde.

VITTNEN?
 Ja!"


Nygren ang Hets mot folkgrupp:
"Victor FÖRNEKAR hets mot folkgrupp.

Victor säger att under diskussionen om homosexuella med valarbetaren från Rättvisepartiet och ?o?i?as kamrater så tog Victor fram sitt medlemskort för Sverigedemokraterna (fel, SDU). Victor kommer inte ihåg om det var före eller efter han slagit till valarbetaren som han gjorde Hitlerhälsningen och sa "Sieg Heil".

Victor säger att denna hälsning enbart var ämnat till valarbetaren från Rättvisepartiet. Victor säger att Rättvisepartiet har stått och sagt att Sverigedemokraterna är nazister på torget i Umeå.
Victor säger att Rättvisepartiet sprider falska rykten om Sverigedemokraterna.

Victor säger att han gjorde Hitlerhälsningen och sa: "Sieg Heil" var för att enbart kränka och håna valarbetaren från Rättvisepartiet."


Forts-
Det framgår vidare ur handlingar från BUP att senare under våren framkom att en LÄNK lagts upp på FLASHBACK av signaturen Victor. I en filmsnutt hängdes två unga flickor ut, där han ondgjorde sig över hur de invaggat honom i falska förhoppningar om en relation och lurat honom på pengar. En medlem på Flashback såg filmen och lade in den som länk på forumet. Inom några timmar hade otaliga personer engagerat sig i tråden och från början drev alla med killen som gjort filmen. Tråden tog dock en helt annan vändning då alla insåg att han faktiskt var SOCIALT HANDIKAPPAD och hade blivit lurad av flickorna. Så småningom skapades även kontakt med folk som ville hjälpa honom och hans självförtroede växte. Vid möte med socialtjänsten överenskoms att han skulle få hjälp med hur han skulle kunna använda nätet på ett mer adekvat sätt för att skapa kontakt. I hans försök att närma sig andra ungdomar hade han deltagit på fester där han var något av en "fixare" som skulle skaffa alkohol till jämnåriga kamrater via ombud. Han drack själv ingen alkohol. Under sommaren rapporterades att han åter blivit misshandlad av ett gäng ungdomar. Händelsen var polisanmäld och socialtjänsten inkopplad. Till hösten började han på en folkhögskola. Han upprätthöll kontakt med socialpedagog för att öva sociala färdigheter och känslokontroll. Kontakten med mottagningen glesades ut och Nygren hade under år 2008 huvudsakligen kontakt med socialpedagogerna från socialtjänsten. Ansökan om LSS diskuterades för att få stöd i framtida eget boendeUnder hösten överfördes hans ärende till vuxenpsykiatriska kliniken.

Rättelse 18:
Nej, jag la inte upp en länk på Flashback, jag la ut en video på Youtube.

Rättelse 19:
Läs följande BUP-rättelser och förundersökningshandlingar som bevisar hur det verkligen låg till:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2012/11/fel-i-bup-journalerna-81-fel-fel-nummer_20.html

"Anteckning 07-04-30:

Ang utdragen från sajten www.weloveVictor.tk: All fakta är inte korrekt från hemsidan eftersom att det var anonyma människor från forumet Flashback .org som låg bakom och höll igång sajten!

Fel nummer 1:
"Smått efterbliven kille"

Rättelse:
Jag var och är inte efterbliven utan normalintelligent enligt senaste utredningen! 96 i IQ baserat på resultat! 89 i IQ om man räknar med snabbhet, jag tog tid på mig att komma fram till mitt svar!

Fel nummer 2:
"Om än lite störd"

Rättelse:
Jag är och var inte störd, det var bara någon anonym Flashback- användares åsikt!

Fel nummer 3:
"Lite smått socialt handikappad"

Rättelse:
 "Nja, kanske med tjejer!"

Agenten: 
"Min version är korrekt, inte en anonym persons uppfattning från Flashback eller "weloveVictor.tk"..


Forts-
Under hösten 2008 tog socialtjänsten initiativ till ett rådslag på psykiatriska kliniken, Umeå Universitetssjukhus för att diskutera olika insatser för Nygren. Han var FRÅNVARANDE PÅ FOLKHÖGSKOLAN DÄRFÖR ATT HAN INTE KLARADE AV KÖRKORTET OCH VÄGRADE FORTSÄTTA STUDIERNA OM INTE FADERN BETALADE. En ytterligare konsekvens av att han inte klarade körkortet var att han vistades ute på kvällarna och DRACK ALKOHOL. Han hade varit på domstolsförhandling BÅDE FÖR ATT HAN BLIVIT MISSHANDLAD OCH FÖR ATT HAN HADE MISSHANDLAT. HEMSITUATIONEN VAR OHÅLLBAR och ansökan om LSS hade gjorts för att få en annan boendesituation. I avvaktan planerades utökat stöd av kontaktpersonen. Det bedömdes att insatserna först och främst borde ske via socialtjänsten.


Rättelse 20,21,22,23:
Läs följande Vuxenpsyk-rättelser och förundersökningshandlingar som bevisar hur det verkligen låg till:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/fel-i-rehabvuxenpsyk-journalerna-103.html

"Fel nr 1:

" Den sista tiden har han inte varit på Strömbäcks Folkhögskola och fortsatt sina studier med anledning av att han inte klarade Körkortet på den intensivkurs han läste. Vägrar att fortsätta studierna om inte pappan betalar honom. En konsekvens av att inte fått körkort är att börjat vara ute på kvällarna och börjat nyttja en del alkohål."

Rättelse:
Jag var visst på Strömbäck under höstterminen 08, det var under vårterminen 09 som jag flyttade hemifrån och däför skolkade en del! Felaktigt att påstå att jag inte var på skolan 08!
Det blev en del konflikter i hemmet runt körkortet men jag klarade teorin på första försöket (vilket inte alla lyckades med), det var körningen som blev problemet.

Körläraren tyckte att jag skulle behöva 30 lektioner eller mer och jag ansåg att han försökte mjölka mig på pengar. Det kostade 500 kr per lektion!

Jag började således hamna i konflikt med farsan i frågaa om att byta körskola (Vindelns i stan) till Vännäs körskola där gamla polare tagit sina körkort.

Farsan vägrade byta och jag blev arg eftersom jag lovat folk att ha ett körkort innan senaste två veckor! Jag förnekar inte att det blev konflikter mellan mig och föräldrarna (under augusti månad) men det pågick bara i någon vecka eller två! Syrran var på behandlingshem sedan början av år 2008 så jag var det/den enda barnet/tonåringen i hemmet detta år.

Men det är helt fel att jag började dricka alkohol eller vara hemma från skolan på grund utav detta med körkortet!

Jag hotade med att sluta fara till Stömbäcks Folkhögskola ifall inte farsan antingen fixade in mig på Vännäs körskola, eller alternativt betalade mig för bortslösad tid, fick ju inget Bil-körkort! Hade ansträngt mig i onödan! Men det stannade vid hot om att hoppa av skolan!

Vad gäller alkohol så drack jag ej!
Men jag umgicks med Ilona Hyvönen och brukade festa med henne. Hon återupptog kontakten under sommaren 08 efter att ha varit fientlig under större delen av 07.

Ilona drack på fester och vid ett speciellt tillfälle 08 så övertalade hon mig att pröva på Tequila med salt, vilket jag gjorde!

 Jag blev så full så snabbt att jag ramlade ihop och somnade, kunde inte gå upprätt! Vi befann oss hos en 60-årig Irakie vid namn Ali som hade massor av sprit! Jag var där för att jag var attraherad av Ilona, hon var där för spriten! Det fanns en till brud där också! Hade inget med körkortet att göra som SOC verkar ha trott!"

"Fel nr 2:

"Han har även varit på domstolsförhandlingar både för att blivit misshandlad samt har misshandlat.
Hemsituationen i familjen är ohållbar och föräldrarna har signalerat att de önskar att boendesituationen löses för sonen."

Rättelse:

Fel! Jag blev misshandlad under 07 och det var rättegång mot de skyldiga under 08!

Handlade om "misshandel, skadegörelse och ofredande"!

Det är helt fel att jag själv skulle ha varit åtalad under detta år 2008! Kolla alla åtal mot mig så ser ni!! Jag var åtalad under 06 samt 07 för brott begångna 05 samt 06!

När det gäller hemsituationen så var den enbart "ohållbar" under de två veckor då jag bråkade med farsan om körkortet, och det har av SOC och de andra delatagarna felaktigt tolkats som om jag skulle ha misshandlat samt blivit misshandlad under år 08 och till följd av detta så skulle situationen i hemmet ha varit ohållbar, vilket är helt fel.

Det låg alltså till som så att bråk uppstod med föräldrar om körkortet under cirka två veckors tid i augusti månad 08, hot om att sluta Strömbäck skall under dessa bråk ha yttrats MEN jag slutade aldrig att fara till Strömbäck som det felaktigt har påståtts, jag började inte att nyttja alkohol men prövade att bli full en gång efter att Ilona övertalade mig på en fest, där jag var för att jag gillade henne och slutligen så blev jag misshandlad och utsatt för andra brott av två tjejer i juni 2007 vilket ledde till en rättegång i juli 2008, jag var aldrig själv åtalad som felaktigt har skrivits i min Vuxenpsykjournal!"


"Fel nr 3:

"Victor ansökt om LSS-boende vilket ligger tidsmässigt långt fram."

Rättelse:

Fel! Jag flyttade i mars 09 så det låg bara ett halvår bort!

Dessutom så sökte jag inte LSS-boende utan "eget boende" via SOC, med SOL-team via LSS, det mobila teamet."


Förundersökningsprotokoll i ärendet om misshandel, ofredande och skadegörelse:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/inledning-av-forundersokningsprotokoll.html
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/malsagandeforhor-i-arendet-dar-jag-blev.html

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/vittnesforhor-angaende-handelsen-dar.html

http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/forhor-med-de-misstankta-angaende.html
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/tillaggsprotokoll-dar-tva-vittnen.html


DOM:
http://mrnygrenfan.blogspot.se/2013/03/umea-tingsratt-dom-i-mal-nr-b-688-08.html

Slutförande:

Allt detta berörde 2,5 sidor av den 6 sidor långa Social Utredningen!

Den sjätte sidan var en sammanfattning av hela utredningen vilket innebär att det som just behandlats utgjorde halva Social Utredningen i min RPU (Rättspsykiatriska Utredning). 


Självklart så fanns ju inga rättelser i utredningen utan enbart texten från Annica Ehlén med alla fel. Syftet med detta blogginlägg är att bevisa hur mycket som är fel bara i den första  halvan av Social Utredningen.

Detta utjorde även 1/6 del av hela RPU:n.

Nästa halva av Social Utredningen består av Vuxen/Rehabpsyk-journalen som jag inte rättat ännu. Har enbart hunnit rätta åtta av 103 fel och av dessa åtta fel så har jag använt mig av de tre första i denna rättelse.

Hoppas ni alla som läst detta inlägg inser hur mycket fel det kan bli när man enbart läser i gamla journaler och skriver av dem.. Utan att kontrollera källorna!!

Och vad gäller de aktuella brottsmisstankarna så kanske man bör skriva "misstänkt" istället för "har gjort" när nu utredningen faktiskt görs innan domen har fallit.

Annars så kan Rättspsyk i Umeå få för sig att man är dömd för t.ex. mordbrand när det blev ett "olaga hot, grovt brott", bara för att det i RPU:n står skrivet så..!

Och den gjordes innan domstolen dömt i sakfrågorna.

Med vänliga hälsningar, Victor Fernando Nygren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar