Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

torsdag 2 maj 2013

Vad har jag gjort för ont för att ha fått en förvaltare?

Jane-Eva Michaela MrsSanchez
vad har du gjort för ont att ha förvaltare.

Det är svårt att få, vet det av egen erfarenhet är på ett sätt förvaltare åt min syster josefine.

Agentens svar:
Det är inte svårt att få om BUP skrivit att man lider av asperger och marginell mental retardation och det intyget används i rätten.

Inte om man har LSS-stöd via SOL-team och har blivit utnyttjad av brudar tidigare.


Har inte gjort något ont..

Men mina föräldrar och SOC lurade mig in i en fälla när jag skulle flytta hemifrån som 19-åring.

Jag led aldrig och lider inte av asperger eller MMR, men tyvärr så tror ju domstolen på läkarintyg där det står saker hämtade från journaler som kuratorer skrivit som är felaktiga till stora delar..

Bevis för min sak: Under en utredning förra året så bevisades det att jag var för intelligent för att lida av retardationen och asperger ansågs felaktigt. Även BUP kom fram till att jag inte nådde upp till en aspergerdiagnos, men tack vare att en i BUP:s personal ändrade Autistiska drag Icke verbala inlärningssvårigheter till asperger så har det sett ut som om jag lidit av diagnosen vilket har ställt till det rejält i flera olika sammanhang.

Jag lider av diabetes och det var därför som föräldrarna tyckte att jag kunde behöva SOL-team, de missade helt att SOL-team ges ej till diabetiker utan till personer som lider av asperger eller liknande. Så föräldrarna förstod inte vad de gjorde..

Jag har alltid behandlats som alla andra i samhället och även när jag fick vissa diagnoser på BUP så ansåg jag att de var felaktiga och mina föräldrar brydde sig inte om dem när jag gjorde klart att jag inte uppskattade en "handikapp-stämpel". Så jag har fortsatt att bli bemött som alla andra svenskar.

Men när jag skulle flytta ut så bad föräldrarna SOC om hjälp med flytten eftersom att de inte hade råd att betala en lägenhet själva eller hyran. SOC tog sig an uppgiften att hjälpa mig och min syster med flytten.. Men SOC läste för mkt i BUP-handlingarna och yrkade på SOL-team och god man.. De bedömde mig utifrån en handikapp-skala som föräldrarna och jag själv inte bedömt mig efter. Således så fick jag SOL-team osv.

Att jag tidigare blivit utnyttjad av tjejer ekonomiskt spelade också in.

Men jag begick inget brott eller så. Egentligen var jag generös och för det så skall jag bestraffas.

Godemansskapet blev ett förvaltarskap när jag och godemannen inte kunde samarbeta.. Då ansökte han om förvaltare och vann i rätten, tack vare läkarintyg som skrivits av BUP i ett helt annat ärende och ändamål.

Så jag var för snäll och för det så fick jag förvaltare..

Däremot så berodde BUP-diagnoserna på diverse bråk under högstadiet framför allt men även åren just efter.

Men skall man bli bestraffad för ungdomens synder flera år efteråt? Sen att det ofta var andra ungdomar som startade bråken nämndes ju inte i BUP-journalerna heller.

Kommentar från en person:
 Intressant om din orättvisa resa genom myndigheterna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar