Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

lördag 20 april 2013

UMEÅ TINGSRÄTT TREDSKODOM Meddelad i Umeå 2012-11-22 i Mål nr FT 1539-12

Sandra neuman, tjejen som krävde 20 000 i ett käromål som hon inte dök upp på..

Mål nr FT 1539-12
PARTER
Kärande
Sandra Neuman, 921026-%&%&
Kungsgårdsvägen 58 Lgh 1104
903 55 Umeå

Svarande
Victor Nygren, 891210-&%&%
Istidsgatan 53 Lgh 1305
906 55 Umeå

DOMSLUT

Käromålet ogillas.

BAKGRUND

Den 27 juli dömde denna tingsrätt Victor Nygren för bl.a. olaga hot, grovt brott, den 22 maj 2012 med bl.a. Sandra Neuman som målsägande (mål B 1298-12). Sandra Neuman hade i detta mål framställt ett enskilt anspråk mot Victor Nygren i anledning av brottet. Med hänsyn till att Sandra Neuman uteblev från huvudförhandlingen i målet beslutade tingsrätten att avskilja hennes enskilda anspråk för att handläggas i den ordning som är föreskriven för tvistemål.

YRKANDEN M.M

Sandra Neuman har yrkat att Victor Nygren till henne ska utge skadestånd med 20 000 kr. Skadeståndet avser ersättning för sveda och värk i anledning av det aktuella brottet.

Victor Nygren har bestritt käromålet och yrkat i enlighet med domslutet.

Tingsrätten har kallat parterna till sammanträde för muntlig förberedelse denna dag. Sandra Neuman, som har delgetts kallelse i behörig ordning, har uteblivit från sammanrädet. Victor Nygren har yrkat att tredskodom meddelas mot henne.

DOMSKÄLDet är inte sannolikt att Sandra Neuman har laga förfall för sin underlåtenhet att inställa sig till dagens sammanträde. Tredskodom ska därför meddelas mot henne.
Käromålet ogillas.

För tingsrätten

Lisa Hedlund

Målet har avgjorts av tingsfiskalen Lisa Hedlund.


2 kommentarer:

  1. Svar
    1. Första bra domen på länge =).

      Och jag är glad att Sandra uteblev, annars kanske hon haft en chans eftersom att jag blev dömd..

      Radera