Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

lördag 6 april 2013

Min syn på Förmyndarsverige!!!Förmyndarsverige: Landet där kommuner använder lagarna i föräldrabalken lite som de själva vill och delar ut gode män och förvaltare till folk som inte behöver detta men som har pengar, naturligtvis så går det igenom också..

Folk i de olika nämnderna har vänner i domstolarna samt bland politikerna.. Det är mycket JÄV och "korruption". Individen blir totalt överkörd av tjänstemän och liknande folk..

Ja, vad är det för jävla land vi bor i? Ett land där kommunerna kan sno åt sig pengar och rättshandlingsförmågan från individer. Ett land där man fortfarande omyndigförklarar folk... Men man har bytt ut ordet "omyndigförklaring" till "förvaltarskap" och tillåter nu den "omyndigförklarade" att rösta i valen. Fast att man får rösta innebär inte att man är myndig, inte om man fortfarande är omyndig när det gäller allt annat som berör pengar och makt.

Usch, Sverige är på väg bort från demokratin och på väg mot ett samhälle där kommunerna dikterar över folket!

"Politikerna är ju folkvalda"- Eh, de kanske är valda för deras syn på arbetsmarknad till exempel.. Det innebär inte att man gillar deras syn på andra frågor...

I Sverige idag så röstar man på dem som skall få diktera i alla frågor. Det känns som om ett nytt system vore på sin plats.. Ett system där man låter folket rösta i de specifika frågorna.

Personligen så anser jag att Överförmyndare och överförmyndarnämnden borde begränsas i sin myndighetsutövning. Förvaltarskap bör avskaffas och god man bör bara handla om frivillighet, inte som idag att om du är emot det så ger de dig ett förvaltarskap istället..

Och framför allt så bör tjänstemän, läkare, kuratorer och andra utövare av makt som påverkar individer vara ansvarsskyldiga!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar