Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

fredag 15 mars 2013

Utsatt för en skenprocess/skenrättegång av Umeå Tingsrätt i mars 2010 när de dömde mig till förvaltarskap efter att ha låtit motparterna (god man och Överförmyndarnämnd) ordna med hela utredningen! JÄV, eftersom nämnden var en part i målet och de fick sköta hela utredningen!!!

Skenprocess

Skenrättegång eller skenprocess, justitiemord som döljs bakom vad som verkar vara en korrekt rättegång och juridiskt förfarande.

Hur kan rätten döma folk för brottsliga gärningar när de själva inte följer lagar och regler som gäller kring hur de ska utöva sina arbetsuppgifter??

Det finns föreskrifter satta av Socialstyrelsen som dikterar rättens spelrum i förvaltarskapsfrågor vad gäller läkarintyg och liknande, men de följer inte de föreskrifter som finns.. Inte heller följer de Föräldrabalkens stadgar.

Egentligen skall enligt lag Tingsrätten ordna fram en utredning med läkarintyg. I praktiken så överlämnar de arbetet till Överförmyndarnämnden som är en motpart till huvudmannen på förvaltarens sida.. Det är JÄV, att en part får sköta hela utredningen och sen så fäller domstolen bara avgörandet..

Skenrättegång är vad det är...


5 kommentarer:

 1. Nej, du har fel. Du är oförmögen att sköta diin ekonomi och därför får du en förvaltare... Troligtvis kommer det vara så inom överskådlig framtid. Det är skönt för dig och för samhället som skyddas från dina jönserier.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej, när någon säger att jag har fel så stärker det bara mig i min övertygelse att jag har rätt.

   Nej, det är just det jag inte är. Problemet är att när man fått en förvaltare så drar folk den slutsatsen, men om man hört mina nära och kära så kan de berätta att jag aldrig någonsin haft skulder i hela mitt liv och att jag aldrig någonsin haft problem med att lära mig saker eller så. Att betala räkningar via en internetbank är inte svårt, och jag har aldrig någonsin misskött en räkning. Jag sa till överläkaren på Vuxenpsyk att jag "inte vet hur man gör" därför att mina föräldrar betalade mina räkningar tills jag flyttade hemifrån och sen så ansöktes det om god man som direkt tog över uppgiften från föräldrarna. Jag fick aldrig pröva att ta detta ansvar själv!

   vad var anledningen till det? Jo, att föräldrarna dels ville undvika att jag skulle bli utnyttjad på relativt små summor av tjejer i min bekantskapskrets, dels att de tyckte att jag skulle ha en god man som kunde fortsätta som de gjort ett tag till. De tog det för givet att en god man skulle beté sig som de gjort (som en förälder), och att när de visat hur man gör så skulle de lämna över ansvaret på mig. Tyvärr så är inte gode män som föräldrar (även om de har samma makt), och de arbetar aldrig mot att man skall bli självständig som mina föräldrar tog för givet.. De gör istället allt för att man ska vara deras undersåte och ansöker mer än gärna om förvaltarskap.

   Varför fick jag förvaltare? Du påstår att dte var för att jag inte kunde sköta min ekonomi. Det är fel! Det finns massor av människor som spelar bort sina pengar, har massor av skulder, inte kan sköta sin ekonomi osv... Dessa männsikor dyker ibland upp i programmet "Lyxfällan", och de får aldrig en förvaltare. Det handlar således inte om att man inte kan sköta sin ekonomi. Och som jag förklarade tidigare så har jag aldrig misskött min ekonomi, men läkaren på Vuxenpsyk misstolkade det jag sagt som om jag "inte kunde se till att räkningar blev betalda". Det jag sa på mötet var att "jag kan bara någon visar mig, men ingen har visat mig hur man går tillväga". Diagnoser satta på BUP och felskrivna i efterhand påverkade så klart läkarens bidl. Jag var marginellt retarderad och en aspergare. Detta var ju också fel.

   Sammanfattningsvis så var det inte ekonomiska bekymmer som förorsakade förvaltarskapet. Det var sjukdomsbilden, det krävs att man har en sjukdom som föranleder behovet av ett förvaltarskap. Det är också därför som många som är med i Lyxfällan aldrig får en förvaltare eftersom de är friska.

   Är jag sjuk eller var jag sjuk 2010? Svar NEJ. Men Håkan Gyllin drog fram ett gammalt läkarintyg från BUP och sa att det bevisade att jag "på grund utav sjukdom inte kan förvalta min egendom". Överförmyndarnämnden tillstyrkte intyget och Tingsrätten godtog det.. I efterhand visar det sig att BUP inte ens varit med på noterna och att intyget aldrig syftade till något sådant. Jag är alltså utsatt för en skenrättegång där Håkan säger en sak, jag säger en annan sak och Överförmyndarnämnden tillstyrker det som Håkan sagt. Tingsrätten behöver då bevis.. Läkarintyget från BUP dög enligt rätten som bevis, men de utgick från att de som författat intyget varit med på noterna och personligen skickat in det i aktuellt ärende. Alternativt så tolkade domstolspersonalen intyget som att det påvisade en sjukdomsbild som påverkade min förmåga att förvalta min egendom.

   Allt detta var givetvis fel.. För det första så skickade aldrig författarna av intyget in det i ärendet och för det andra så kan inte domstolspersonal tolka läkarintyg, för de saknar läkarkompetens. De skulle ha hört kuratorn eller överläkaren om vad som menades med intyget. Uppenbart är iaf att de som skrev det inte menade att jag hade behov av en förvaltare.

   Radera
  2. Det var en skenrättegång av dessa följande orsaker;

   1. Håkan Gyllin och Överförmyndarnämnden skötte hela utredningen.

   2. Tingsrätten fällde bara avgörandet när de tidigare nämnda motparterna i ärendet lämnade in "beslutsunderlaget".

   3. Enligt lag skall Tingsrätten sköta utredningen men de lät mina motparter göra arbetet istället.

   4. Låter man motparterna sköta utredningen så vinklas hela utredningen åt ett håll, att jag behöver förvaltare. Utredarna hör då inte ens de källor som kunnat styrka det jag sa så som föräldrar, socialtjänst och andra.

   5. Nämnden och Håkan kontaktar inte ens de som författat intyget innan de använder sig av det. De följer iinte Socialstyrelsens föreskrifter och stadgar.

   6. Jag får ingen rättvis prövning i rätten. Det är ord mot ord och inga bevis finns. Överförmyndarnämndens och Håkans ord väger tyngre.

   7. När beviset släpps i form av ett läkarintyg så kan man avfärda allt jag sagt med "Victor Nygren saknar sjukdomsiniskt". Hade man kallat dit kuratorn eller läkaren så hade man istället fått höra att "Victor Nygren lider inte av någon diagnos som förorsakar att han inte själv kan förvalta sin egendom", vilke var i princip vad jag uppgett.

   8. Tingsrätten låter alltså motparterna utreda och lämna in utredningen och sen får jag yttra mig med hjälp av en advokat, men i beslutet så avfärdas vårat yttrande enkelt med hjälp av läkarintyget och sen dömmer rätten till de andras fördel.

   Hade rättegången gått rätt till så hade man kontrollerat dels att läkarintyget gällde 2010 och inte innan januari 08. Man hade kontrollerat vad de som författat intyget menade med allt som stod skrivet, man hade kontaktat dem för att höra om de tillstyrkte behovet av en förvaltare och i så fall om deras intyg fick användas, man hade hört andra än mig, Håkan Gyllin och Nämnden. Bland annat föräldrar, kontaktperson och socialtjänst.

   Att inte höra andra än Håkan, jag själv och nämnden är förkastligt. En tjänsteman och en myndighet mot en enskild. Inte lätt att vinna då. Att sen inte kontrollera med författarna bakom "beviset/läkarintyget" vad de tyckte om att intyget användes och eventuellt om det var rätt att göra kopplingen till förvaltarskapsbehovet via deras intyg var fel.

   Skenrättegång eftersom att jag aldrig fick en chans att vinna, och de gjorde väl allt klart på förhand och kallade mig bara till avgörandet.

   Dessutom så fick jag inte läsa intyget i god tid innan förhandlingen. Håkan Gyllin lämnade in läkarintyget utan att skicka en kopia till mig. Enligt lag skall ju jag få läsa det i god tid före förhandlingen hålls. Nu fick vi lov att göra en paus under förhandlingen för att kuna läsa intyget. Då var skadan redan skedd, jag fick ingen möjlighet att kontakta BUP så att de kunde intyga att deras intyg på intet sätt beskrev en sjukdomsbild i förhållande till min förmåga att förvalta min egendom. Och rätten tolkade allt jag sa emot intyget som om "det är uppenbart att Victor Nygren saknar sjukdomsinsikt".

   Skenrättegång.

   Förvaltarskapet berodde på läkarintyget från BUP, som felaktigt tolkades som bevis för Håkan Gyllins sak.

   Radera
 2. Oavsett om agenten bör ha förvaltare eller inte har han rätt i sakfrågan. Tingsrättsbeslutet gick inte rätt till. Fast för agentens fiender spelar det ingen roll om han döms i en skenrättegång bara han är ute från samhället.

  Myndigheterna i Umeå har velat få bort Agenten under väldigt lång tid.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Varför har de velat det? Har jag gjort dem något?

   Allt som hänt efter förvaltarskapet är ju deras förtjänst. Jag finner mig inte i ett förvaltarskap.

   Radera