Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

måndag 18 mars 2013

UMEÅ TINGSRÄTT DOM i Mål nr B 688-08, gällande misshandel, skadegörelse och ofredande vid Bubblans kiosk den 21 juni 07. Dessa kloka människor i Tingsrätten borde ha behandlat förvaltarskapsärendet också...


DOM
(DELDOM)
2008-07-04
meddelad i 
Umeå

PARTER (Antal tilltalade: 2)

Åklagare
Kammaråklagare Niklas Jeppsson
Åklagarkammaren i Umeå

Målsägande
Victor Nygren
Långgatan 48
904 21 Umeå

Målsägandebiträde:
Advokat Helena Eliasson Järnö
Ahlgrens Advokatbyrå HB
Box 137
901 04 Umeå

Tilltalad
L.I.F, 920408-%&%&
c/o Selin Boija
Haselbacken 5
891 31 Örnsköldsvik

Offentlig förvsrarare:
Advokat Kari Wergens
AdvokatTeamet
Box 226
901 05 Umeå

DOMSLUT

Begångna brott                                                                       LAGRUM
1. Misshandel                                                                          3 kap 5 § brottsbalken

2. Ofredande                                                                            4 kap 7 § brottsbalken

3. Skadegörelse                                                                        12 kap 1 § brottsbalken

PÅFÖLJD M.M.
Ungdomsvård
- Särskild föreskrift: L.F ska följa den vårdplan som upprättats av socialnämnden, se domsbilaga C

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M.M.
1. L.F ska solidariskt med M.N utge skadestånd till Victor Nygren med 7100 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 21 juni 2007 till dess betalning sker.

2. L.F ska utge skadestånd till Victor Nygren med 500 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 21 juni 2007 till dess betalning sker.

3. Sekretessen enligt 7 kap 22 § sekretesslagen (1980:100) för uppgifterna om L.F personliga förhållanden ska bestå i målet.

4. Kari Wergens tillerkänns ersättning av allmänna medel med 12 380 kr. Av beloppet avser 9188 kr arbete, 716 kr tidsspillan och 2476 kr mervärdesskatt. 

5. Helena Eliasson Järnö tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med 12 782 kr. Av beloppet avser 9729 kr arbete, 497 kr tidsspillan, och 2556 kr mervärdesskatt.

6. Vad som av allmänna medel har utgått för försvarare och målsägandebiträde ska stanna på staten.

PARTER
Kammaråklagare Niklas Jeppsson
Åklagarkammaren i Umeå

Målsägande
Victor Nygren
Långgatan 48
904 21 Umeå

Målsägandebiträde:
Advokat Helena Eliasson Järnö
Ahlgrens Advokatbyrå HB
Box 137
901 04 Umeå

Tilltalad
M.F.C.N, 910908-%&%&
Bölevägen 25 B
904 31 UMEÅ

Offentlig försvarare:
Advokat Fredrik Björk
Advokatfirman Abersten HB
Box 45
901 02 Umeå

DOMSLUT

Begångna brott                                                                        LAGRUM
1. Misshandel                                                                            3 kap 5 § brottsbalken

2. Ofredande                                                                              4 kap 7 § brottsbalken

3. Skadegörelse                                                                          12 kap 1 § brottsbalken

PÅFÖLJD M.M.
Ungdomstjänst 20 timmar

ANDRA LAGRUM SOM ÅBEROPAS
29 kap 7 § 1st brottsbalken

SÄRSKILD RÄTTSVERKAN
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 500 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

BESLUT I ÖVRIGA FRÅGOR, SKADESTÅND M.M.
1. M.N ska solidariskt med L.F utge skadestånd till Victor Nygren med 7100 kr jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från den 21 juni 2007 till dess betalning sker.

2. Fredrik Björk tillerkänns ersättning av allmänna medel med 11 486 kr. Av beloppet avser 9189 kr arbete och 2229 kr mervärdesskatt mervärdesskatt. 

3. Olof Rehman tillerkänns ersättning av allmänna medel med 2702 kr 50 öre. Av beloppet avser 2162 kr arbete och 540 kr 50 öre mervärdesskatt.

4. Vad som av allmänna medel har utgått för försvaret ska stanna på staten.

5. Sekretessen enligt 7 kap 22 § sekretesslagen (1980:100) för uppgifterna om M.N personliga förhållanden ska bestå i målet.

YRKANDEN MM

Åklagarens ansvarsyrkanden, se domsbilaga A.

Victor Nygrens skadeståndsyrkande, se domsbilaga B. Victor Nygren har, såsom hans skadeståndstalan slutligen bestämts, riktat sitt yrkande om ersättning för en skadad hjälm enbart mot L.F, medan hans yrkande i den delen mot M.N har frånfallits.

L.F inställning: L.F har vidgått att hon tilldelat Victor Nygren någon knuff, som emellertid inte inneburit någon brottslig gärning, samt att hon berört och sparkat på hans mobiltelefon. Hon har förnekat gärningen i övrigt och bestritt allt straffrättsligt ansvar.

M.N inställning: M.N har erkänt att hon spottat på Victor Nygren och knuffat honom samt slagit honom på kroppen. Hon har förnekat att hon bränt honom med en cigarett i ansiktet. - Hon har vitsordat att hon sparkat på Victor Nygrens mobiltelefon men invänt att hennes handlande i den delen inte är något brott och därmed straffritt. -Slutligen har M.N invänt att hon inte handlat tillsammans och i samförstånd med L.F.

DOMSKÄL

Ansvar
Under sin sakframställning har åklagaren företett en fotobilaga ur förundersökningen med tre fotografier av Victor Nygrens skadade ansikte, utvisande ett rött märke på målsägandens vänstra kind under öga, samt två av skadad egendom (mobiltelefon i delar och hjälm). 

Inför tingsrätten har hörts målsäganden, de tilltalade och tre vittnen.

I samband med bevisupptagningen har parterna tillåtits förebringa olika delar av förhörsuppgifterna med förhörspersonerna ur förundersökningsprotokollet.

Till en början är utrett följande. Victor Nygren och M.N har gått på samma skola. Han har varit intresserad av att få närmare kontakt med henne och bl a skickat meddelanden via Internet till henne. Ovänskap uppstod mellan dem under våren 2007. Victor Nygren lade på sin hemsida (Youtube är ju inte min hemsida men) ut ett bildcollage med uppgifter om några flickor i M.N bekantskapskrets. Han blev vid 19-tiden den 21 juni 2007 uppringd av Ida Matilda Pettersson och det bestämdes att han skulle träffa henne och bl a M.N vid Bubblans Mini-Livs på Kungsgatan i centrala Umeå. Den grupp ungdomar som samlades utanför Bubblan på kvällen den 21 juni 2007 bestod av - förutom Victor Nygren, L.F, M.N och de tre vittnena - ett antal andra ungdomar. Alla var i åldern 13-17 år.

Målsäganden Victor Nygren har berättat följande. Efter det inledande skedet vid entrén på Bubblans framsida gick L.F, M.N och han in på gården bakom Bubblans butik. Efter ordväxling började M och L att rikta slag mot hans kropp. L slog minst tre slag. Flickorna rökte båda och M fimpade sin cigarett mot hans vänstra kind. Den glödde då fortfarande och det gjorde ont. En flicka smetade ned hans ansikte med grillkrydda bl a i hans öga. L.F skadade hans hjälm genom att slita isär dess mjukdelar från skalet. Den blev också rispad. Mobiltelefonen tog M.N ifrån honom vid tillfället. Han hade tidigare filmat henne och hennes kille när de hånglade. Mobilen, som han bad att få tillbaka, kastade M i marken. Hon sparkade sedan iväg den. Senare kom L tillbaka till honom med delar av mobilen. Den blev skadad genom deras hantering och sparkar. L spottade chips på sadeln till hans moped. Hon spottade också ungefär 30 gånger på hans jacka, som var i gott skick och som han efter händelsen inte vill använda. Det blev många fula märken av spott på den. M spottade också på honom men då hade han själv redan inlett spottandet. (Nja, här har det blivit något missförstånd.. Enda gången jag spottade på M.N var i slutet av händelsen vid Frasses som hämnd.) L däremot spottade "ensidigt", innan han hade spottat på henne. (Alltså, jag spottade aldrig på L.F, ännu ett missförstånd...) Händelseförloppet slutade med att hans pappa kom i bil till platsen och hjälpte honom att hitta sina tillhörigheter innan de åkte från platsen. - Smärtan på kinden gick över efter en kort tid. Smärta av slagen mot kroppen, som han försökte blockera med sina armar, kändes bara momentant.

M.N har berättat följande. Det blev bråk vid Bubblan därför att hon ville att Victor Nygren skulle ta bort filmen från hemsidan. Hon ville radera hans video. Hon spottade på honom och slog högst fem slag mot hans kropp. Något kan ha varit med knuten hand. När hans mobil fallit till marken, trampade hon på den och sparkade iväg den. Hon rökte vid tillfället men inte nära Victor Nygren. Någon tilldelade Victor Nygren pizzakrydda i ansiktet. Därefter fortsatte hon inte att trakassera honom.

L.F har berättat följande. Hon följde motvilligt med in på gården bakom Bubblan. Victor Nygrens mobiltelefon hamnade på marken och hon sparkade iväg den. Hon minns att Victor Nygren fick ett sår under ögat men hon minns inte hur det gick till. Hon kan ha hållit i Victors hjälm men hon har inte skadat den. När Victors pappa kom till platsen med bil, knackade hon på bilrutan och uppmanade honom att ta hand om sonen.

Vittnena har berättat följande. 
Emilia Öster Waara: Hon lärde känna L.F och M.N sommaren 2007. Hon visste vem Victor var. De var inte ovänner. Hon följde händelseförloppet först framför Bubblan sedan på bakgården. Det började med att parterna skrek åt varandra. Flickorna ville ha Victors mobil så att filmen kunde raderas. På filmen fanns en karta med vissa personuppgifter. (Nej, det var två olika filmer. Filmen som låg ute på Youtube hade en karta med personuppgifter från hitta.se om just Emilia, Ida och en som heter Hanna, de var uthängda pga tidigare oförrätter som de utsatt mig för och ej kunnat dömmas för pga 14 års ålder.. På mobilen så fanns en film där M hånglade med en snubbe så det var en annan film.) Victor spottade M i ansiktet. (Jävla lögn från Emilias sida att jag spottade i detta tidiga skede, men hon var ju bra vän med M och ett partiskt vittne..) När de förflyttade sig till bakgården förstod hon att det skulle bli bråk. M och L utdelade slag mot Victors överkropp. De var inte hårda. Hon såg att L och M rökte på bakgården. Sedan for Victor baklänges. Hon såg inte hans skada.

Erika Norrmén: Hon hade hängt på sta`n" med kompisar, när någon sade att det skulle bli en fight vid Bubblan. Alla ville vara med på bråk. Hon kände M.N och L.F. När hon kom till Bubblan såg hon att någon hade placerat grillkrydda i Victor Nygrens ansikte. (Läser man tilläggsprotokollet i förundersökningen så erkänner Erika att denna person var henne själv..) Det var många ungdomar där, sammanlagt kanske 20 personer. På baksidan av Bubblan var det tal om videofilmen. L och M "var på" Victor, som sade emot flickorna när de talade om att radera filmen. De tre skrattade och höll på bakom Bubblan. Sedan blev det allvarligare. De tilltalade började slå Victor. Det var mer än ett slag. Som hon minns det var det L som höll i cigaretten som skadade Victor på kinden. De spottade på honom och hans moped. Någon av dem slog sönder hans hjälm; mobilen slogs sönder och L sparkade iväg hans mobil. Victor stod mest och flinade. Det verkade inte som om han brydde sig om trakasserierna.

Ida-Mathilda Pettersson: Hon känner de tilltalade men inte Victor. Bakgrunden handlade om en video. Man puttade på varandra. Hon minns inte vem som gjorde vad. Hon bekräftar att hon under förundersökningen sagt att L och M kastade mobilen. Hon såg att Victors hjälm blev skrapad.

Tingsrättens bedömning.

De tilltalade har vidgått att de befunnit sig på platsen för åtalade gärningar. De har också båda berättat om delar av trakasserierna av målsäganden. Victor Nygrens version av händelseförloppet innehåller inga försök att försköna bakgrunden till detta, nämligen hans på Internet utlagda film med syfte att vara ett eventuellt hjälpmedel för att påverka, hota och t o m öva utpressning på flickor vid behov. Hans berättelse har varit detaljrik, sammanhängande och, enligt tingsrättens bedömning, burit sannolikhetens prägel. Eftersom den i avgörande moment stöds av olika delar i vittnesutsagorna och i allt väsentligt inte står i strid med övrig utredning, finner tingsrätten åtalet i alla delar styrkt. Utredningen som helhet visar också att de tilltalade har understött varandra vid gärningarna, bl a när de på bakgården båda stod och rökte, varvid slutligen en cigarett fimpades mot Victor Nygrens kind. I den delen, liksom i fråga om övriga gärningsmoment bortsett från gärningens andra stycke sista meningen i fråga om skadegörelse avseende Victor Nygrens hjälm (den del av åtalet som riktats enbart mot L.F), finner tingsrätten styrkt att de tilltalade handlat tillsammans och i samförstånd. Eftersom det var ett utdraget händelseförloppet, cirka 20 minuter som målsäganden uppskattat tidsåtgången, och pågick dels vid entrén till Bubblan dels på dess baksida och dels på ytterligare en plats i närområdet, finner tingsrätten att åtalet för tre olika brott - misshandel, som inte bedöms som ringa brott, (men Stållmisshandeln som var värre bedömdes som ringa...), ofredande och skadegörelse  - skall bifallas. Bakgrunden till att parterna träffas vid Bubblan -den videofilm som målsäganden spelat in i samband med skolavslutningen i juni 2007 och som irriterat framför allt M.N- är inte ifrågasatt från målsägandens sida. Tingsrätten finner emellertid inte att det härigenom har framkommit förmildrande omständigheter av betydelse för den straffrättsliga bedömningen enligt 29 kap. 3§ brottsbalken.

Påföljd
M.N är 16 år och inte tidigare dömd för brott. Ett yttrande från socialnämnden i Umeå kommun ger vid handen att hon är lämplig att fullgöra ungdomstjänst, vilken påföljd den tilltalade också har samtyckt till, och att socialtjänsten inte har kartlagt något vårdbehov för M.Ns del, som påkallar ungdomsvård som påföljd. Brottslighetens straffvärde motiverar att ungdomstjänst väljs som påföljd. Med beaktande av den tilltalades ungdom finner tingsrätten skäligt att bestämma påföljden till ungdomstjänst 20 timmar.

L.F är 16 år. Vid ett tillfälle under 2007 har hon godkänt ett strafföreläggande (dagsböter 30 a 50 kr) för rattfylleri. I övrigt är hon, såvitt utredningen visar, inte dömd för brott. Ett yttrande från Hörnefors kommundelsnämnd ger vid handen att L.F livssituation efter en tid av problem med skolgång mm börjar stabilisera sig och utvecklingen efter en placering i familjehem enligt socialtjänstlagen bedöms vara mycket positiv. L.F har samtyckt till påföljd enligt pågående planering inom socialtjänsten. Tingsrätten finner skäl att med stöd av 32 kap. 1 § BrB som påföljd välja ungdomsvård med föreskrift att iaktta det kontrakt (benämnt vårdplan) som framgår av bilaga C.

Skadestånd
M.N. inställning: Hon har medgett att utge skadestånd till Victor Nygren med 500 kr för sveda och värk. I övrigt har hon bestritt målsägandens skadeståndstalan utan att vitsorda något belopp som skäligt i och för sig. Grunden för beräkning av ränta har hon vitsordat.

L.F har redovisat samma inställning till förd skadeståndstalan som M.N. Hon har vidare bestritt yrkandet om ersättning för en skadad hjälm utan att vitsorda något belopp som skäligt i och för sig.

Tingsrättens bedömning.

Vid angiven bedömning i ansvarsdelen finner tingsrätten att de tilltalade också är skadeståndsskyldiga. Vad som är medgivet för sveda och värk skall dömas ut. Skälig ersättning för den skadade mobiltelefonen är, enligt tingsrättens bedömning av utredningen, 1600 kr (exklusive telefonkort), för en hjälm 500 kr och för kränkning med hänsyn till Brottsoffermyndighetens praxissammanställning 5000 kr. I fråga om skinnjackan finner tingsrätten inte att någon objektivt påvisbar skada framgår av utredningen. Eftersom grunden för ränteyrkandet är vitsordad, finner tingsrätten att skadestånd skall bestämmas att - förutom ersättning för hjälmen - utges solidariskt av de tilltalade enligt vad som framgår av domslutet sid. 2 och 4.

Övriga frågor
Vid angiven utgång i ansvarsdelen skall såväl L.F som M.N förpliktas betala i lag föreskriven avgift till Brottsofferfonden.

Tingsrätten finner med stöd av 31 kap 1 § fjärde stycket rättegångsbalken skäl att med hänsyn till de tilltalades ungdom, personliga förhållande i övrigt och ekonomiska förhållanden efterge deras skyldighet att ersätta staten försvarskostnad.

Domsbilaga A
1. F, L I.

2. N, M

Ansvarsyrkanden m.m.
MISSHANDEL, OFREDANDE och SKADEGÖRELSE (K 11994-07)

Målsägande
Victor Nygren, förfrågan om skadestånd utskickad

Gärning
L.F och M.N har tillsammans och i samförstånd den 21 juni 2007 vid Bubblans kiosk på Kungsgatan i Umeå uppsåtligen misshandlat och ofredat Victor Nygren genom att spotta på honom samt tilldela honom slag mot huvud och kropp samt bränna honom med en cigarett i ansiktet. Av misshandeln har Nygren tillfogats smärta och sårskada.

Vid samma tillfälle har N och F tillsammans och i samförstånd förstört Nygrens mobiltelefon genom att kasta den i marken, sparka på telefonen och bryta sönder den. Vidare har F skadat Nygrens mopedhjälm genom att kasta hjälmen i marken, skrapat den mot marken och slita ut innanmätet på hjälmen.

Lagrum
3 kap 5 §, 12 kap 1 § samt 4 kap 7 § brottsbalken

Bevisning
- Foto av Victor Nygren, fup s 9-11
- Foto av mobiltelefon och hjälm, fup s 12
- Målsägandeförhör med Victor Nygren
- Förhör med M.N
- Förhör med L.F
- Vittnesförhör med Emilia Öster Waara angående hennes iakttagelser vid butiken Bubblan i Umeå den 21 juni 2007, till styrkande av gärningarna
- Vittnesförhör med Erika Norrmén angående hennes iakttagelser vid butiken Bubblan i Umeå den 21 juni 2007, till styrkande av gärningarna.
-  Vittnesförhör med Ida-Mathilda Pettersson angående hennes iakttagelser vid butiken Bubblan i Umeå den 21 juni 2007, till styrkande av gärningarna. 

Niklas Jeppsson

Domsbilaga B

Mål B 688-08, sekr 2 D

Åklagarkammaren i Umeå ./. L.F, M.N
Angående misshandel m.m.

I egenskap av målsägandebiträde för Victor Nygren framställs följande

ENSKILDA ANSPRÅK

Victor Nygren yrkar att tingsrätten skall förplikta L.F och M.N att solidariskt betala skadestånd till honom med fjortontusentrehundra (14 300) kr. Av beloppet avser 1800 kr ersättning för mobiltelefon, 1500 kr ersättning för skinnjacka, 500 kr ersättning för hjälm, 500 kr för sveda och värk samt 10 000 kr avseende kränkning. På beloppet yrkas ränta enligt 6 § räntelagen från den 21 juni 2007 till dess betalning sker.

GRUND

Som grund för anspråket åberopas de brottsliga gärningarna i enlighet med åtalet. I andra hand görs gällande att F och N i vart fall genom vårdslöshet har orsakat person- och sakskada och därmed är skadeståndsskyldiga.

Som särskild grund åberopas avseende ersättning för förstörd egendom 5 kap 7 § skadeståndslagen, avseende sveda och värk 5 kap 1 § skadeståndslagen samt avseende kränkning 2 kap 3 § skadeståndslagen.

BEVISNING

Skriftlig

- Fotografier utvisande Victor Nygren, s 9-11 i förundersökningsprotokollet.
- Fotografier av mobiltelefon och hjälm, s. 12 i förundersökningsprotokollet.

Muntlig

Victor Nygrens egna uppgifter om händelsen och dess konsekvenser samt specifikt om uppkomna skador.

Umeå dag som ovan.

Helena Eliasson Järnö

Domsbilaga C

Genomförandeplan för placering
enligt SoL eller LVU


Barnet/den unge

L.F

920408-%&%&
Hasselbacken 5 89131 Örnsköldsvik
(Telefon)

Vårdnadshavare
T.F

600907-%&%&
Sävehällans Väg 6
90582 Umeå

(En massa om L.Fs vårdplan och målen med den. Bland annat att hon har kontakt med BUP och en del svårigheter i livet osv. Inte så viktigt att ta upp här.)
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar