Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

fredag 15 mars 2013

Skenrättegång mot mig i Tingsrätten när ärendet om förvaltarskap behandlades den 16 mars 2010!

Jag blev utsatt för en orättvis förhandling i Tingsrätten, där min chans att vinna aldrig var högre än 20 %!


Tingsrätten följde ej de regler som man skall följa i ärenden om förvaltarskap!

Det må ha sett korrekt ut, men det var inte korrekt.

Därför att Överförmyndarnämnden och godemannen hade 80% chans att vinna då deras ord väger tyngre, dels var de två mot en och dels så var jag bara huvudman.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar