Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

tisdag 19 mars 2013

Mina egenhändigt gjorda AGENT-filmer från år 2011!

Citaten kommer från typiska diskussioner mellan mig och Ilona Hyvönen men slutet är ändrat och det är en viss humor.
Agenten diskuterar feminism, massinvandring och Pride..
Komisk film med paraleller till Flashback-Agenterna!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar