Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

torsdag 21 mars 2013

FEL i Rehab/Vuxenpsyk -journalen (103 fel) - Fel nummer 1 till 3! Angående körkortsfrågan och alkohol, om misshandelsrättegångar 2008 samt om planering inför flytten hemifrån!

M och L utsatte mig för misshandel, ofredande och skadegörelse under 07, vilket ledde till en rättegång den fjärde juli 2008, bilderna är från 07..


Möte mellan personal 08-09-11:
(Intitialer på namn)
(Källor: TJ SOC.sekr IFO, MO Områdeschef Barn och Unga, EK SOC.sekr KRUT, KGL Områdeschef, RW LSS-konsulent, JÖ SOC.sekr Ungdomsgruppen, FL Familje teamet, BA Kurator samt ut).

Fel nr 1:

" Den sista tiden har han inte varit på Strömbäcks Folkhögskola och fortsatt sina studier med anledning av att han inte klarade Körkortet på den intensivkurs han läste. Vägrar att fortsätta studierna om inte pappan betalar honom. En konsekvens av att inte fått körkort är att börjat vara ute på kvällarna och börjat nyttja en del alkohål."

Rättelse:
Jag var visst på Strömbäck under höstterminen 08, det var under vårterminen 09 som jag flyttade hemifrån och däför skolkade en del! Felaktigt att påstå att jag inte var på skolan 08!
Det blev en del konflikter i hemmet runt körkortet men jag klarade teorin på första försöket (vilket inte alla lyckades med), det var körningen som blev problemet.

Körläraren tyckte att jag skulle behöva 30 lektioner eller mer och jag ansåg att han försökte mjölka mig på pengar. Det kostade 500 kr per lektion!

Jag började således hamna i konflikt med farsan i frågaa om att byta körskola (Vindelns i stan) till Vännäs körskola där gamla polare tagit sina körkort.

Farsan vägrade byta och jag blev arg eftersom jag lovat folk att ha ett körkort innan senaste två veckor! Jag förnekar inte att det blev konflikter mellan mig och föräldrarna (under augusti månad) men det pågick bara i någon vecka eller två! Syrran var på behandlingshem sedan början av år 2008 så jag var det/den enda barnet/tonåringen i hemmet detta år. 

Men det är helt fel att jag började dricka alkohol eller vara hemma från skolan på grund utav detta med körkortet!

Jag hotade med att sluta fara till Stömbäcks Folkhögskola ifall inte farsan antingen fixade in mig på Vännäs körskola, eller alternativt betalade mig för bortslösad tid, fick ju inget Bil-körkort! Hade ansträngt mig i onödan! Men det stannade vid hot om att hoppa av skolan!

Vad gäller alkohol så drack jag ej!
Men jag umgicks med Ilona Hyvönen och brukade festa med henne. Hon återupptog kontakten under sommaren 08 efter att ha varit fientlig under större delen av 07.

Ilona drack på fester och vid ett speciellt tillfälle 08 så övertalade hon mig att pröva på Tequila med salt, vilket jag gjorde!

Jag blev så full så snabbt att jag ramlade ihop och somnade, kunde inte gå upprätt! Vi befann oss hos en 60-årig Irakie vid namn Ali som hade massor av sprit! Jag var där för att jag var attraherad av Ilona, hon var där för spriten! Det fanns en till brud där också! Hade inget med körkortet att göra som SOC verkar ha trott!

Konsekvenser av fel nr 1? 

Att de som läser Vuxenpsykjournalen (bland annat Rättspsyk i Huddinge när de utredde mig) tror att jag slutade att fara till Strömbäcks Folkhögskola under höstterminen 08 vilket är felaktigt. De tror även att bråken i föräldrahemmet som utspelade sig mellan framför allt mig och farsan pågick under en längre period än två veckor, de två veckor när jag gick intensivkursen för att ta mitt BIL-körkort. De tror även att jag började att missbruka alkohol i en större mängd, när jag blev full en gång vid ett tillfälle. Sen gör de den felaktiga kopplingen mellan alkoholen och körkortsbråket samt skolan, och kopplar samman alla dessa tre omständigheter med varandra. Då tror de sen att jag "bråkade med föräldrarna i hemmet och slutade att fara till plugget, istället så började jag att missbruka alkohol, detta pågick under en längre tid under hela 2008" Denna feltolkning kan sedan leda till slutsatsen i det andra felet som nämns efter detta fel!

Och alla missuppfattningar skrivs av i den Rättspsykiatriska utredningen (RPU) och används som underlag till en "allvarlig psykisk störning"..

Fel nr 2:

"Han har även varit på domstolsförhandlingar både för att blivit misshandlad samt har misshandlat.
Hemsituationen i familjen är ohållbar och föräldrarna har signalerat att de önskar att boendesituationen löses för sonen."

Rättelse:

Fel! Jag blev misshandlad under 07 och det var rättegång mot de skyldiga under 08!

Handlade om "misshandel, skadegörelse och ofredande"!

Det är helt fel att jag själv skulle ha varit åtalad under detta år 2008! Kolla alla åtal mot mig så ser ni!! Jag var åtalad under 06 samt 07 för brott begångna 05 samt 06!

När det gäller hemsituationen så var den enbart "ohållbar" under de två veckor då jag bråkade med farsan om körkortet, och det har av SOC och de andra delatagarna felaktigt tolkats som om jag skulle ha misshandlat samt blivit misshandlad under år 08 och till följd av detta så skulle situationen i hemmet ha varit ohållbar, vilket är helt fel.

Det låg alltså till som så att bråk uppstod med föräldrar om körkortet under cirka två veckors tid i augusti månad 08, hot om att sluta Strömbäck skall under dessa bråk ha yttrats MEN jag slutade aldrig att fara till Strömbäck som det felaktigt har påståtts, jag började inte att nyttja alkohol men prövade att bli full en gång efter att Ilona övertalade mig på en fest, där jag var för att jag gillade henne och slutligen så blev jag misshandlad och utsatt för andra brott av två tjejer i juni 2007 vilket ledde till en rättegång i juli 2008, jag var aldrig själv åtalad som felaktigt har skrivits i min Vuxenpsykjournal!

Konsekvenser av fel nr 2?

Att de som läser i Vuxenpsykjournalen (framför allt de på Rättspsyk i Huddinge som utredde mig) tror att allt stämmer precis som det är antecknat i journalen. Till följd av detta så skriver de i den Rättspsykiatriska utredningen att jag "både blivit misshandlad och misshandlat" under 08 när jag egentligen bara varit i rätten som målsägande detta år. Detta misstag bidrar till den "allvarliga psykiska störningen" och blir del i underlaget för den.. Plus att andra på Vuxenpsyk misstolkat massa saker och byggt på det hela i efterhand..

Rättspsyk gör också den felaktiga kopplingen till det om att "hemsituationen är ohållbar m.m" och kopplar detta till Håkan Gyllins ansökan om förvaltarskap (som skedde ett år senare under 09) och påstår att "den godemannen ansökte för att hemsituationen var ohållbar" eller liknande vilket inte alls var anledningen till hans ansökan. Hans anledning var att han ville diktera, och ogillade att måsta inhämta mitt samtycke..

Fel nr 3:

 "Victor ansökt om LSS-boende vilket ligger tidsmässigt långt fram."

Rättelse:

Fel! Jag flyttade i mars 09 så det låg bara ett halvår bort!

Dessutom så sökte jag inte LSS-boende utan "eget boende" via SOC, med SOL-team via LSS, det mobila teamet. 

Konsekvenser av fel nr 3?

Att de på Rättspsyk samt andra tror att jag ansökte om  LSS-stöd när det var en lindrigare variant i form av det mobila teamet, detta används som grund i RPU:n bland annat för bedömningen och för en hel del efterapningar i vuxenpsykjournalen. Läkare på Vuxenpsyk bygger på det här med LSS osv. Bland annat så skrev Helena Granberg i sitt läkarintyg till Hovrätten i ärendet om förvaltarskap att jag hade LSS osv, inte alls bra om resultatet skulle bli att "behovet saknas fullständigt". 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar