Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

tisdag 19 mars 2013

Det är olyckligt när mina föräldrar inser sitt enorma misstag, först när de står maktlösa och inte kan ändra på något.. Det är sorgligt när deras syn på vad som är privat inte delas av deras son, eftersom hans syn på vad som är privat (mina pengar) inte delades av dem..

Farsan någon gång när det var bättre tider.

Mina föräldrar Anna och Gösta Nygren begick ett enormt misstag. De lyssnade på Socialtjänstens snack om att god man var hjälp och att jag kunde ha nytta av en sådan hjälp, till följd av att jag var för generös med mina pengar och blev lite utnyttjad av tjejer. Tanken med hjälpen var att jag skulle få en rådgivare som skulle råda mig så att jag skulle kunna använda de pengar som jag fått av föräldrar samt morföräldrar via fonder och försäkringar på rätt saker. Deras tanke var ALLTID att pengarna skulle gå till MIG, inte till tjejerna och därför kunde en god man vara bra lät de sig intalas av SOC!!!

Problemet var att godemannen kunde hitta på helt andra argument för ett förvaltarskap, att jag skulle lida av någon sorts sjukdom och på grund av den till följd av mitt hälsotillstånd vara oförmögen att förvalta min egendom. Detta var aldrig föräldrarnas åsikt, aldrig min åsikt och jag tror ej att SOC hade denna åsikt.

Gode mannen intalar Överförmyndarnämnden att jag på grund utav mitt hälsotillstånd inte är i stånd att förvalta min egendom. De övertygar rätten senare.. Tingsrätt och Hovrätt är alldeles för benägna att gå på deras linje. Ord står mot ord och ett gammalt LSS-intyg som är förlegat och som beskriver äldre händelser och en äldre situation används som bevis. Jag får förvaltare..

Jag får förvaltare, inte av den anledningen att jag behövde en rådgivare som skulle ge goda råd utan för att Håkan Gyllin med falska bevis fått rätten att tro på att jag på grund utav sjukdom var ur stånd att vårda min egendom...

Det är sorgligt när en god tanke om en simpel rådgivare leder till ett förvaltarskap, en omyndigförklaring där man inte har något att säga till om... Förvaltarskap är dessutom inte bara något som berör pengar.. Du förlorar din rättshandlingsförmåga och allt vad det innebär. Du får inte bli advokat/jurist eftersom att du har en ställföreträdare själv, då kan du inte ställföreträda andra.. Och du ses ner på av allmänheten och tas för en retard. Allt är naturligtvis felaktigt, och det var ju inte detta som föräldrarna önskat sig..

De ville att jag skulle ha någon i mitt liv som kunde ge mig goda råd så att mina pengar skulle spenderas på rätt saker (inte på brudar). De ville aldrig att jag skulle bli förvaltad utan de ville att jag skulle besluta om pengarna men ha en rådgivare/god man. När godmansskapet blev ett förvaltarskap så hade de lurat in mig i skiten, ty det var ju föräldrarna och SOC som övertalade mig om att ansöka om en god man eftersom jag köpte att en "rådgivare" kunde behövas gentemot tjejerna, men jag skulle då fortfarande ha beslutanderätten, delvis det sista ordet. Allt det ändrades när det blev ett förvaltarskap..

Det är olyckligt när mina föräldrar märker vad som har hänt, men står maktlösa inför Tingsrättens och Hovrättens beslut. Det är olyckligt att de inte kan göra något åt situationen som de lurade in mig i genom försäkringar om rådgivare och att jag hade beslutanderätten kvar, om att det var busenkelt att entlediga gode mannen om man skulle ångra sig.. En risk för förvaltarskap vid försök till entledigande nämnde de aldrig. Det är olyckligt när de inte ställde upp för mig vid förhandlingarna i rätterna i tron att allt gick rätt till, i tron att jag var vuxen och kunde sköta striden i rätten själv.

De borde ha insett att rätten tenderar att lyssna på tjänstemän och myndigheter över huvudmän/enskilda.. De borde ha insett att jag behövde dem vid förhandlingarna.. De borde ha stått vid min sida i rätten och stridit mot Håkan Gyllin och hans anspråk om att få bli förvaltare för mig! De borde ha stöttat "sin son".. Precis som de senare stöttade "deras dotter", vilket resulterade i att Victoria Nygren vann i sitt ärende!! Men naturligtvis så klantade hon till det senare och slösade pengar osv vilket ledde till förvaltarskap i slutändan ändå, jag hade aldrig klantat till det...

Nej, dessa adoptivföräldrar var nog aldrig mina föräldrar.. Vilka föräldrar utsätter sin normale son för förvaltarskap, utsätter någon för risken genom att påverka honom till att ansöka om god man.. Vilka föräldrar fixar så att sonen har en fond och en försäkring på sammanlagt 172 000 skr bara för att sedan ge bort förvaltningen till kommuntjänstemän utan koppling till familjen, de är istället kopplade till kommunen och Överförmyndare som vill sno åt sig alla pengar..Har knappt 104 000 skr kvar idag, och om 25 000 har fått spenderas på vettiga saker så har i all fall 44 000 på ett ungefär spenderats på skit.. Bland annat 21 923 skr i skadestånd till förvaltaren och Ilona Hyvönen, när förvaltaren dragit på sig hoten som var berättigade, medans Ilona provocerat fram den händelse som jag ej ser som ett hot, men som rätten tolkade som ett grovt olaga hot. Sen 19 000 på ett ungefär till förvaltarens arvode, kontrollsummor, advokatkostnader osv i massor av frågor förorsakade av förvaltare, bland annat djurförbudsfrågan. Överförmyndaren delar ut stora summor i lön till förvaltare trots att JAG sagt att jag inte ville ha tjänsten... Vilka föräldrar är så PANTADE att de inte lämnar över förvaltningen till deras vuxne son? 

Om jag inte var vuxen nog att få förvalta min egendom så var jag inte vuxen nog heller att flytta hemifrån eller att vara utan deras stöd i rätten.. 

Var jag en vuxen man som var redo att flytta hemifrån så skall föräldrarna slippa allt ansvar naturligtvis, men då förväntar jag mig att förvaltandet av min egendom tillhör min rätt som en vuxen människa. Att inte få de rättigheter som vuxna människor åtnjuter, men ändå bli avskuren från föräldrarna "för att man är vuxen" ger dubbla budskap..

Föräldrarna säger: "Du är vuxen nu och får klara dig själv på egen hand, men du är inte vuxen nog att få förvalta din egendom, det skall en kommuntjänsteman få göra åt dig"... I slutändan tolkar jag detta som att jag är inte vuxen i "mina föräldrars" tycke, de ville bara sparka ut mig som något djur de hämtat på ZOO och nu var less på... Nu fick kommunen ta över djurskötseln... Är sådana människor föräldrar? Eller är de monster och kidnappare? Jag anser att de är det sistnämnda.

Visst försvarar de sig med att: 

"Vi ville bara att du skulle ha en rådgivare så att dina pengar skulle kunna gå åt till dig, men vi anser mycket väl att du inte är sjuk eller att du på grund utav sjukdom inte kan förvalta din egendom, det var Håkan Gyllin som ansåg detta och sen så har rätterna bara tagit fel beslut på grund utav jäv med tjänstemän och myndigheter. Vi är ledsna att det blivit så här, men vi kan inget göra åt domstolens beslut. Nog är du vuxen nog att kunna klara räkningar på egen hand och sköta sådant själv, gode mannen skulle bara hålla brudarna borta, inte diktera och besluta i allt"

I praktiken resonerar mina föräldrar på det sättet. Men vilka föräldrar tar ifrån deras barn rättshandlingsförmågan eller förvaltningen av de vuxna barnens egendom medvetet? 

Om de begick ett misstag så är det ett oförlåtligt misstag som jag aldrig kommer att förlåta, och jag kan tänka mig att hålla dem ansvariga och behandla dem därefter för resten av mitt liv, de ska vara glada för att jag ens låter dem besöka mig eftersom att de är bara kidnappare som tog mig till skitlandet Sverige! Jag förlåter dem om förvaltarskapet upphör på ett sätt som tydliggör att behovet aldrig fanns och at det blev en felaktig dom 2010. Men då har jag som andra krav att pengarna skall återställas, 104 000 skall bli minst 150 000 skr. Brotten hade aldrig skett om det inte vore för allt runt förvaltarskapet och förvaltaren hade aldrig fått lön, jag hade aldrig behövt strida mot ett djurförbud eftersom at mina djur aldrig blivit tagna ifrån mig från början. Så skadeståndet är förvaltarskapets fel liksom alla andra kostnader!! Och dessutom så hade jag kunnat ta ut pengarna innan skadeståndet betalades ut om det inte vore för förvaltarskapet där kontona är låsta :(. Då hade inte Ilona och Håkan fått något och jag hade varit mer nöjd.

Jag gillade Sverige innan jag blev förvaltad, men det var innan jag insåg vilket sjukt system som härskar i det fördolda.. Friheten är bara på ytan, sen finns det oskyldiga med diagnoser, handikappade, dementa osv som hamnar i detta sjuka och upplever något helt annat än den frihet som fick mig att älska Sverige och som de flesta medborgare åtnjuter.

Det förstår ju vem som helst att alla över 18 år som inte är sjuka ska förvalta sig själva, och jag var ej sjuk år 2010, det var ett förlegat intyg från BUP -tiden som användes. Dessutom så menade kuratorn att "inget i intyget menade på att jag hade ett behov av en förvaltare, ingen med mina diagnoser får förvaltare enbart för att de har dessa diagnoser"..

Och jag är heller ej sjuk idag, jag är en politisk fånge som hamnat på rättspsyk, inlåst med hjälp av de gamla journaler som också var grund för intyget som orsakade sjukdomsbilden i förvaltarskapsärendet. Med journalhandlingar om problem i ens förflutna så kan vem som helst bli satt på rättspsyk, bara man har handlingar som är dåliga för bilden av en. Det jag menar är att alla "problembarn" eller folk som besökt BUP eller liknande, kan hamna på Rättspsyk, de pekar på ens historik och skyller allt på en "allvarlig psykisk störning".

I vilket fall som helst så har föräldrarna egentligen ansett: "Du är vuxen nu och bör flytta ut på egen hand och klara dig själv, du är fullt förmögen att förvalta din egendom men det kan vara bra att ha en rådgivare den första tiden. Vi utgår ifrån att gode mannen kommer att agera för dig som vi skulle ha gjort och se till så att du kan handskas med pengar och inom ett år så behöver du inte honom längre"

Problemet är ju att när grunden blev "sjukdom" istället för "brudar" och när godmansskapet blev till "förvaltarskap", så jobbar ej längre förvaltaren för att jag skall bli fri.. De anser ju att sjukdomsbilden är permanent och att jag förmodligen behöver förvaltaren under väldigt lång tid. De arbetar knappast för att man skall slippa dem, snarare för att förlänga behovet av dem. De agerar ej som föräldrarna skulle ha gjort, de tar pengar vilket inte föräldrarna skulle ha gjort och de dikterar och för sig som Adolf Hitler skulle ha gjort. Mitt ord betyder inget, och det värsta är att polismyndigheten och alla andra sådana myndigheter aldrig vill sätta dit förvaltaren när han tar dumma beslut, för han har ju rätten att "avgöra vad som är i mitt bästa intresse"..

I vilket fall som helst så är det trist när föräldrarna inser att det har blivit väldigt väldigt fel, och att de när de väl inser detta står maktlösa inför det.. Det är olyckligt! I mina ögon förtjänar inte folk som begår ett sådant misstag någon förlåtelse någonsin, precis som jag inte förlät beslutet om att jag skulle gå om ett år på förskolan så förlåter jag aldrig det här.. De tenderar att göra om liknande misstag gång på gång.. Och sen förväntar de sig att bli respekterade och förlåtna efter skiten.. 

Det var pinsamt att ha gått om ett år och man fick höra saker som att man var dummare än andra till följd av det.. "Du som har gått två år på förskolan måste ju ha varit efterbliven"..

Det är jävligt pinsamt att ha en förvaltare, och jag är rädd att jag kommer få höra att jag haft detta resten av mitt liv!! "Han hade en förvaltare", "han kan inte sköta sin ekonomi", "han kunde inte sköta sin ekonomi".. BLA BLA BLA...... Och jag har egentligen aldrig misskött min ekonomi samt att jag alltid har kunnat sköta den, har bara inte fått det förvaltaransvar jag borde ha fått i myndig ålder.

Blir jag av med förvaltaren genom att bli hans knähund i ett år så komer de ändå anse att jag "hade behovet", och peka på att jag haft en förvaltare tidigare när jag eventuellt ska göra politisk karriär...

Om jag får domstolen att inse att beslutet var felaktigt (vilket det också var) så kommer de inte att säga något annat än att jag "felaktigt blev utsatt för ett förvaltarskap, men har förmodligen aldrig haft ekonomiska problem". Och om jag sitter på en maktposition som politiker vill jag höra det sistnämnda, de skall fan inte ifrågasätta mig för att jag haft en förvaltare, eftersom förvaltarskapsbehovet aldrig fanns och det var rätterna som tog fel beslut sett till Håkan Gyllins falska bevisföring om mitt sjukdomstillstånd....

Mina föräldrar tycker att journalhandlingar är PRIVATA HANDLINGAR, att det är pinsamt att omgivningen vet allt om dem.. De tycker att MITT FÖRVALTARSKAP är PRIVAT och att man skall hålla tyst om det.. De anser att folk snackar, att det viskas om att jag har en förvaltare och om deras delaktighet i diverse journaler.. De anser inte att dessa saker är något för andra än medlemmar inom familjen att diskutera. De anser att man skall bara diskutera mina personliga förhållanden inom familjen.

FÖRR hade jag hållit med mina adoptivföräldar i sak. Men när de aldrig gör något för att bistå mig i att övertyga domstolen om att avlägsna förvaltarskapet, (och ett saftigt skadestånd är också på sin plats eftersom mina konton är inte på den nivå de var när jag fick Håkan Gyllin som god man. Och ett skadestånd bör återupprätta mina konton till den nivån samt ge mig förvaltningen, som det var tänkt att det skulle ha blivit) så håller jag inte med dem längre. Jag måste uppmärksamma omgivningen om förvaltarskapet och allt som berör det så att folk kan inse hur fel domstolen, Håkan Gyllin och Överförmyndarnämnden har förfarit. Detta så klart så att domstolen tar bort förvaltarskapet och framför allt erkänner att behovet aldrig fanns, det blev en miss helt enkelt till följd av brott mot föreskrifter osv.

Och om jag förlorar kriget så finns det tydligt på min blogg all info folk behöver om mitt öde, ingen kan neka folk att läsa allt om mig. Jag kommer att godkänna att sekretessen i allt som berör mig släpps på om jag dör så att folk kan se att det är domstolen som mördat mig via justitiemord, till följd av att de gick på Håkans linje och tog ifrån mig livsglädjen och meningen med livet (min egendom och förvaltningen av den). Jag hör till en generation som uppskattar pengar, frihet och föraktar inskräkningar i friheten eller i rätten att använda sina pengar. Precis som alla andra som tycker att livsglädjen stavas pengar så anser jag det, och just nu är jag nekad min livsglädje.. För makten är hur mycket pengar man har, och det är med pengar som du kan införskaffa allt det du vll ha. Brudarna flockas till män med pengar så även på brudar har jag blivit bestulen. Min enda livsglädje idag är min dator. Och meningen med mitt liv är att bekämpa förvaltarskapet, det är hela meningen med mitt liv idag.. Och så kommer det att vara tills jag dör eller tills någon beslutar om att upphäva förvaltarskapet och ge mig tillbaka delar av pengarna åtminstone. 172 000 skall vara mer än 104 000 skr.. Minst 150 000...

När det gäller journaluppgifterna så gav jag föräldrarna följande enkla förklaring:

Ni anser att journaluppgifter är privata och att de inte skall läggas ut på internet för allmän beskådan, jag anser att min egendom/mina pengar är privata och inte ska förvaltas av andra än familjemedlemmar.. 

Ni delade ut förvaltningen av min privata egendom till en kommuntjänsteman, detta genom att vända er till domstolen.. Jag delar ut journalhandlingarna till allmän beskådan via min blogg, detta för att bevisa att jag blivit felaktigt behandlad och att förvaltarskapet, den psykiska störningen med mera är felaktigt.

Ni valde att ge bort förvaltningen av min privata egendom till främmande människor, jag väljer att låta journaluppgifterna läsas av främmande människor!!!

Ni skulle ha tänkt efter.. Vad i "min egendom" förstod ni inte? Vad i "mina pengar" förstår ni inte? En femåring lär sig tidigt att vad som är ditt är ditt, och vad som är mitt är mitt.. Jag ger fan i vad som är ditt, och du ger fan i vad som är mitt........

Men förvaltarna ger inte fan i vad som är mitt... Domstolen beslutar om pengar som inte är deras... INGEN RESPEKTERAR MITT OCH DITT, så jag bryr mig ärligt talat inte om att ni anser att journaluppgifter är privata längre, ingen bryr sig ju längre om att min egendom är privat.

Det är sorgligt när de anser att journaluppgifter är privata, men missar att min egendom också var privat.. Och förvaltningen delade de ut till andra än mig.....

Sen till alla som läser:


Hur skulle ni känna om eran egendom (pengar och prylar) förvaltades av andra än er? Anser ni att pengar och prylar som ägs av er är privata eller skall andra lägga sig i hur ni handhar dessa?

Om ni anser som jag att er egendom är er privata angelägenhet, ja då förstår ni att jag anser att mina föräldrar gett bort förvaltningen av något som rör mitt privatliv.. Så varför skall jag respektera deras åsikter om att journaluppgifter är privata?

Inget är privat, mina pengar är ju inte en privat angelägenhet så varför skall något annat vara det.

Mina föräldrar vill inte att någon skall besluta om deras egendom, och jag vill inte att någon skall besluta om min. Med detta sagt så får de därför skylla sig själva som drog på sig allt med offentliga journaler och annat, hade jag fått behålla min egendom som en privat angelägenhet som enbart berör mig eller familjen så hade jag inte lagt ut uppgifter som egentligen är privata, men som blir offentliga i kampen för att få igen min rätt till privat egendom.

Mina adoptivföräldrar är lite av kidnappare, och de känslor jag hyser för dem beror på Stockholmssyndromet.. Att man är beroende till viss mån. Men jag gillar inte folk som är så idiotiska att de ställer till med ett förvaltarhelvete för sin son.. Ett helvete som pågått sedan 2010 och som fortfarande pågår... Det tackar jag dem för...

Håkan Gyllin kanske var mannen som ansökte om förvaltarskap, men föräldrarna inledde med att vilja ha en god man, där de skulle ha låtit mig förvalta mig själv. Eller eventuellt tagit på sig godmansuppdraget själva.

En riktig förälder hade inte tvekat att bli god man för sin son. Mina "adoptivföräldrar" ville inte ta ett föräldraansvar när jag uppnåt myndig ålder, de var less på "djuret från Brasilien"... Ja, jag blev behandlad som ett djur när de slängde ut mig till förvaltare... En biologisk förälder eller lämplig adoptivförälder hade självklart tagit ansvar och blivit god man själv, eller så hade man som normalt är litat på sonens förmåga att förvalta sin egendom.

Slutligen så är allt mina föräldrars fel, för hade de litat på mig eller tagit på sig ansvaret själva, alternativt låtit mig bo hemma så hade jag aldrig fått med ondska som Håkan Gyllin och förvaltare att göra..
8 kommentarer:

 1. Hur länge måste du vara på rättspsyk, är det en tidsbegränsad "dom"? Kommer du ha kvar din lägenhet sen?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det är aldrig en tidsbestämd dom när man döms till vård.

   Det omprövas var sjätte månad (i juni i mitt fall) och sen kan man bli fri eller så blir det sex månader till..

   Överläkaren kan godtyckligt avgöra om man fortfarande är sjuk eller inte och Förvaltningsrätten gå helt efter vad han säger. Det är lite av en skenrättegång där jag får yttra mig via en advokat, väldigt lik situationen med förvaltarskap i rätten, men de går i praktiken alltid på det som Överläkaren säger och säger att jag "saknar sjukdomsinsikt" om jag är av en annan åsikt.

   Man kan dock få med SUP eller utan SUP (särskild utskrivningsprövning). Jag har utan! Det innebär att Överläkaren kan släppa mig idag om han skulle vilja det och att det är helt upp till honom, sen vid prövningarna så kan Förvaltningsrätten släppa mig mot Överläkarens rekommendationer men det gör de inte, det är mycket sällan de går emot en Överläkare.

   Om jag hade med SUP så beslutar Förvaltningsrätten om frigivandet helt, och Överläkaren kan därför bara lämna rekommendationer till dem. Dessutom så är det detsamma som gäller för permisar, frigångar och allt annat. Så jag har det ju bättre än många andra eftersom att jag har utan SUP och bara behöver Överläkarens godkännande för allt. Men det är fortfarande svårt att få honom att släppa mig, jag har skött mig sedan jag kom till avdelningen men fruktar ändå att det blir förlängning i juni.. Helt utan grund naturligtvis, men han säger bara till Förvaltningsrätten att man fortfarande lider av en "psykisk störning" så köper de det. Och han själv vill ju inte släppa mig fri även om han skulle kunna detta..

   Ja, försäkringskassan betalar lägenheten varje månad så cirka 5k går åt till den varje månad trots att den är tom.

   Radera
 2. Du har inte funderat på att göra klart din gymnasieutbildning nu när du sitter på rättspsyk? Du har ju liksom all tid i världen att bli klar med den nu. Och det skulle säkert ses som ett positivt initiativ av överläkaren.

  SvaraRadera
 3. Men du har ju inte förmåga att sköta din ekonomi. Därför har du ju förvaltarskap! Du lät dig utnyttjas av brudar och gav bort en massa pengar och gåvor till dem. Detta oroade dina föräldrar så då tyckte de att en god man vore lämplig för dig. Sen att det blev förvaltarskap är väl knappast dina föräldras fel eller hur?
  Du lyssnade inte på den dåvarande god mannen och fortsatte vara övergenerös mot fruntimmer, och därför så såg denna gode man att han inte hadet nåt annat val att se till så du hamnade under förvaltarskap. Att du ger bort saker och pengar till bruder har jag fortsatt återkommande ggr efter du hamnade under förvaltarskap. Dina föräldrar vill dig bara väl agenten, det tror jag! De har gjort vad de har kunnat för dig. Men av döma av dina bup-journaler och blogginlägg så var det väldigt problematiskt och svår att ha boendes hemma hos de. Så dina föräldrar orkade inte längre och tyckte det är bäst du flyttar hemifrån när du började bli vuxen.

  Sen har du aldrig varit normal Victor! Ingen anser det, förutom dig själv. Att du är i den sits som du är, är enbart DITT fel och ingen annans! Fattar du det, eller går det inte in i din tröga brasilanska hjärna? Om du bara lär dig att fatta ditt eget bästa och tolka saker och ting på ett mer korrekt sätt så skulle du inse att dina föräldrar bara ville ditt eget bästa och du enbart bär skulden, för alla tråkigheter, du råkade ut för.

  SLuta skylla ifrån dig och väx upp!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Du har rätt upp till det blir ett förvaltarskap, där du har fel. Det stämmer att det var min generositet som fick föräldrarna att vilja att jag skulle ha en god man osv. Men när det kommer till förvaltare så räcker det ej med att jag fortsatte att vara "övergenerös mot brudar" eller att jag "inte lyssnade på Håkan". Det krävs medicinsk grund, något som många med skulder eller som slösar sina pengar saknar..

   Och jag menar att denna medicinska grund aldrig fanns. Och att LSS-intyget visserligen visade på vissa diagnoser och problem i min vardag från den 8 januari 08 och tidigare. Men ingen i intyget syftade till att jag på grund utav det som benämndes i det skulle vara oförmögen att förvalta min egendom. Ja, jag kanske inte lyssnade på Håkan och jag kan förstå att han kände sig tvungen att ansöka om förvaltare för mig. Men utan medicinsk grund så hade det inte gått igenom även om jag var fortsatt övergenerös mot brudarna. Det var alltså inte att jag blev utnyttjad i första hand utan snarare läkarintyget från BUP som var grunden till att jag fick förvaltare i Tingsrätten den 16 mars 2010. I Hovrätten så byttes intyget ut mot ett intyg skrivet av Helena Granberg, och hon menade faktiskt på att hon "inte kunde ta ställning till mitt behov av förvaltare" så jag ifrågasätter om beslutet var korrekt sett till detta yttrande från denna Överläkare.

   Föräldrarna är och var inte direkt skyldiga till förvaltarskapet, utan det var Håkan Gyllin. Men om mina föräldrar aldrig velat yrka på ett godmansskap så hade jag väl aldrig fått något med Håkan Gyllin att göra? Och sen får vi inte glömma bort att Håkan fixade så att all post for till honom. Så när Tingsrätten fick läkarintyget från honom och skickade en kopia till mig så måste det ha farit till Håkans adress och Håkan vidareförmedlade aldrig läkarintyget till mig. Så jag fick aldrig läsa igenom det innan förhandlingen i Tingsrätten? Det var inte rätt för om jag fått detta så hade BUP kunnat kontaktas och läkarintyget kunnat diskvalificeras av de som skrivit det.   Radera
  2. När det gäller BUP-journalen så glömmer du helt bort alla de år som inte tas upp, de bra och problemfria åren. BUP-åren var år 2000-2001 samt 2004-2008, alla år innan år 2000 samt 2001-2004 och 2008 till 2010 var bra år. Visst kanske jag blev utnyttjad av brudar även 08-10 men 1989-2000 var år som inte alls hade några sådana problem och inte heller 01-04 där jag gick mellanstadiet och första året på högstadiet. Rättspsyk läser journalhandlingar och tror att det är hela mitt liv, de tror även att vissa handlingar felaktigt berott på en "allvarlig psykisk störning" till följd av att det inte står skrivet om mitt motiv eller vad andra utsatt mig för innan i diverse konflikter genom åren. Du läser om BUP-journalen på min blogg och får veta att andra har gjort saker också samt att jag ofta haft ett vedergällningsmotiv alternativt ett försvarsmotiv. Du får en mer nyanserad bild än personalen i Huddinge, dock så tror du fortfarande att dessa fem åren var hela mitt liv innan jag hamnade på Rättspsyk eller alternativt innan jag fick förvaltare. Detta är fel eftersom att BUP bara behandlar händelser som lett till att jag haft kontakt med dem. Alla andra år nämns ej. Jag har dock på min blogg beskrivit andra år men du verkar ha missat dem?

   Det är just det här med normal som du inte tycks fatta. Jag var normal fram tills kontakten inleddes på BUP, och jag var fortfarande normal 01-04 efter inledande BUP-år. Det var först på högstadiet som jag genomgick neuropsykiatriska utredningar där de stämplade mig som annorlunda men innan dessa utredningar gjordes så var jag normal som alla andra enligt i princip alla andra!!! Jag umgicks med kompisar, lekte lekar, gick i en normal klass, hade faktiskt inte assistent större delen av skoltidien utan det är en felskrivning från någon på BUP som missuppfattat hur det låg till.. Detta kan föräldrar, lärare, klasskompisar med mera intyga. Jag var som vilken annan svensk kille som helst med den skillnaden att jag var mörkhyad och adopterad. Det är först efter högstadiet som jag "inte längre var normal" enligt BUP och sedermera enligt vissa andra. Så du har fel när du säger att jag "aldrig varit normal".. Det var jag visst. Och det var inte bara mitt ord, alla sa att jag och min syster var som alla andra och normala.. Det var BUP som ändrade detta under Högstadiet. Med andra ord så var mina tidigare år NORMALA, och så borde mina vuxna år också ha fått vara.

   Slutligen så gillar jag inte att du säger att allt jag utsatts för är mitt fel.. Okej, bra då vet jag det.. Allt som andra utsätter en för är mitt fel!! Den mobbade rår för mobbingen, den förvaltade rår för att ett förvaltarskap går igenom med felaktigt formulerade och förlegade intyg som grund och utnyttjande är den utnyttjades fel, inte brudarnas fel..

   Föräldrarna hade kunnat låta mig förvalta mig själv, det var det minsta man kunde begära. Och om det låg något i god man och ett behov av ett sådant, varför blev inte farsan god man?

   Radera
 4. För det första så är begreppet normal något som inte finns att vara normal anser jag är det mest onormala en människa kan vara möjligtvis är man normal när man är nyfödd och inte har några egna åsikter vilket du helt klart verkar ha:-)
  Att du har problem med brudar i din ålder är inte heller direkt ovanligt detta brukar dock enligt egen erfarenhet mattas av med tiden och att du av detta skäl skulle behöva förvaltare ser jag som ett rent skämt. Själv blir jag 50 år och tro mig jag känner personligen massor av personer som också skulle sitta på rättspsyket om de blev bedömda efter samma kriterier som dig. Jag hoppas verkligen att du snart kommer ut och att livet ordnar upp sig för dig och att du slipper drabbas av sådana personer som vill dig illa misshandlar dig etc.
  Med vänlig hälsning.Shamanen

  SvaraRadera
 5. Hej,

  Jag menar med normal att min barndom och tidiga tonår var som de flesta andras. Med andra ord så hade jag inget "retardliv/psykfallsliv" som barn eller ungdom, utan det var helt normalt och jag uppfattades som "helt normal". Sen under högstadiet så genomgick jag vissa utredningar som gav mig diagnoser. Först efter detta började de på BUP med mera att inleda processen med att ändra bilden av mig från en "normal/vanlig svensk kille" till "en kille med ett handikapp/diagnos". Jag hade föredragit att fortsätta att vara den "vanliga/normala killen". Och faktum är att mina päron fortsatte att behandla mig som en norman/vanlig svensk kille tills jag skulle flytta ut..

  Det var först då som SOC erbjöd sig att hjälpa till med flytten och de påstod att jag till följd av mina diagnoser satta på BUP kunde få aktivitetsersättning. Utan denna ersättning hade jag inte haft råd att flytta ut längre än ett år ungefär (då skulle mitt kapital vara spenderat) och sen så skulle föräldrarna inte ha råd. Socialbidrag gick ju inte till följd av att jag hade 172k på konton. Föräldrarna ville att jag skulle flytta i samband med att min syster (som nyligen varit på behandlingshem i ett år efter ständiga bråk med för'äldrarna) skulle flytta ut. Jag tror att det var mest för att hon inte skulle ifrågasätta att jag fick bo kvar hemma, jag hade ju skött mig bra de senaste två åren.

  När man väl flyttade ut så kollade SOC för mycket på "diagnoser" och jag ansågs behöva god man, SOL-team via LSS osv. När jag bodde hemma behövdes inget alls. Så det blev ju lite av en chock att flytta ut och bli påprackad all denna "hjälp". Sen att godmansskapet som var tänkt att vara rådgivarhjälp blev ett förvaltarskap/omyndighetsförklaring var inte alls meningen. I vilket fall så har sedan läkare på olika ställen byggt på bilden som aldrig hade blivit till om inte personal på BUP utrett mig under tonåren.. Och sen har det skrivits felaktigheter i stil med att man haft värre diagnoser än man haft, har gått på särskola vilket inte stämmer och har haft assistent "större delen av skoltiden" vilket är fel. Slutligen så leder all JOURNALHISTORIK från BUP och från Vuxenpsyk, där det finns massor av fel, till att jag anses lida av en allvarlig psyksik störning vilket är riktigt sjukt.

  Och det faktum att jag protesterat och känt mig kränkt av förvaltarskapet tas som ett tecken på störning, ty rätten delar ju aldrig ut förvaltarskap felaktigt så det måste ju vara jag som inte inser mitt behov... Ett behov som de fått för sig finns efter att ha läst massa skit i journaler.

  PS: Skulle de höra mina päron med mera så skulle de intyga att massor i journalerna är felaktigt och att det egentliga skälet för god man aldrig var "sjukdom" utan att de ville att pengar skulle gå till deras son och inte avluras honom av tjejer. Jag anser dock att det var överdrivet eftersom jag trots allt bara gav bort småsummor.

  SvaraRadera