Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

fredag 1 februari 2013

Mitt yttrande angående Sandra Neumanns skadeståndsanspråk till Civilrätten som hon skickade in i september 2012 och som skulle behandlas i rätten den 22 november samma år!


Sandra Neumann, bruden som först krävde 20k i skadestånd i Tingsrätten utan att dyka upp för att senare gå till Civilrätten!

Länk till ett tidigare inlägg angående Sandras krav:


Dessa krav som hon skrev här ovan och mitt svar på hennes begäran av 20k skr skedde innan domstolsrättegången i brottsmålet. Alld detta är alltså gammalt och borde ha tagits upp under brottsmålsrättegången, hade Sandra Neuman kommit till rätten.. Men hon kom inte till rätten vid något av tillfällena och nu har hon inlett en civil process istället.

Sandra Neuman har den 25/09 -2012 skrivit ytterligare ett A4 papper med en mer utförlig berättelse om hur hon upplevt tiden efter händelsen och varför hon kräver 20k skr.. Här följer mitt bemötande av den:

Sandra Neuman påstår att hon sedan händelsen känner sig väldigt rädd..:

Det som hände var att Ilona Hyvönen hade ljugit för mig i fem veckors tid att hon varit på psyket och att jag som tyckte synd om henne och ville hälsa på henne, märkte att hon inte var på psyket utan hemma i sin lägenhet när jag kollade upp det. Ilona hade i och för sig rätt till att inte vilja ha kontakt med mig, och hon hade ljugit för att slippa ha kontakt, men problemet var att hon i flera veckors tid haft min laptop, kylare för laptops, rakapparat, några filmer och rygsäcken till laptopen hemma hos sig, de hade ju blivit kvar hos henen av en slump för att hon skulle på en brådskande middag och jag som hade fett mycket saker hos henne så som Playstation 3 och massor av hårddiskar och spel blev tvungen att lämna kvar vissa saker.. Jag körde moped och kunde inte ta med mig allt. Det var då tänkt att jag skulle hämta allt dagen därefter men sen så kunde inte Ilona ta emot mig den dagen så sakerna blev kvar..

Sen började hon ljuga för att slippa ses och därmed så fick jag inte igen mina grejer! Ilona har erkkänt under rättegången i fallet att hon har/hade mina saker. Jag for dit och märkte att hon ljugit för mig i flera veckors tid och detta gjorde mig irriterad på henne och förbannad. Jag ville då stå ansikte mot ansikte med Ilona Hyvönen och ifrågasätta hennes beteende de senaste veckorna.. Ilona sa då åt sin kompis Sandra Neuman som bodde hos henne tillfälligt att gå ut och säga till mig att hon inte var hemma.. Jag hade hört genom fönstret och dörren att Ilona var hemma! Då blev jag såklart ännu mer irriterad när Sandra stod där i dörren och ljög för mig rakt i ansiktet på mig men jag gjorde inget mot henne och det var Ilona som egentligen var den som var skurken och som jag var förbannad på! Sandra stod där och ljög ett tag och sedan så gick hon in i Ilonas lägenhet och låste dörren.. Det var då jag fick en impuls att försöka få Ilona att komma ut genom att slänga in två brinnande näsdukar, tanken var som jag redan nämnt i rätten aldrig att skada någon av tjejerna och jag kollade ned i brevinkastet så att det för säkerhets skull inte skulle ligga något brännbart nedanför brevinkastet! Min tanke var att Ilona skulle se de brinnande näsdukarna när de for genom luften och ner på marken och sen skulle hon av chocken komma och öppna dörren, för att stoppa mig från att göra mer liknande saker..

Min tanke var somsagt aldrig att skada någon av dem och agerandet riktades mot Ilona, inte mot Sandra.. Näsduken slocknade på golvet! Det blev på sin höjd lite sot där den landade samt lite sot på dörren bredvid brevinkastet där den for in. Ingen, varken Ilona eller Sandra kände av händelsen mer än att det blev lite rök! Sandra var bara en kompis till Ilona som var på plats, inget av det här hade med henen att göra utan hon befann sig bara på fel plats vid fel tillfälle. Och hon bidrog till händelsen genom att ljuga mig i ansiktet vilket retade upp mig mer och gjorde mig mer arg på Ilona.
Så angående att Sandra Neuman känner sig rädd: Jag förstår att hon precis som Ilona blev chockad vid händelsen, då hon befann sig på plats. Jag menar däremot att hon knappast har anledning att känna sig rädd efter händelsen som hon påstår att hon gjort. Jag dömdes för "Olaga hot: grovt brott" mot Ilona för att hon bodde i lägenheten, jag använde eld osv.. Själv tycker jag att det var ett hot av normalgraden och att det inte kan jämföras med en kniv mot ågon strupe eller liknande. Det var inget omedelbart hot, och det har bevisats att det inte fanns omständigheter som tyder på att det hade kunnat bli en eld. Om det hade funnits saker närmare dörren, eller om det blåst därinne med en fläkt hade det kunnat bli eld men detta var inte fallet. Elden i näsduken hade inte varit tillräcklig.
Eftersom att dådet inte riktade sig mot Sandra utan mot Ilona så menar jag att hon inte har någon anledning att känna sig rädd. Jag menade inte heller detta som ett hot.

Sandra Neuman skriver att hon inte kan gå ut själv för att hon är rädd att möta mig:

Ja, vad jag vet så blev jag dömd till "sluten rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning", hur då Sandra kan gå runt och vara rädd för att möta mig är över mitt förstånd! Jag sitter ju i tryggt förvar på rättspsyk! Hon är patetisk som då påstår något sådant. Sen har jag enligt mig själv aldrig hotat Sandra, aldrig haft något otalt med Sandra och jag känner inte Sandra. Detta var något som hände för att jag och Sandra har en gemensam vän i Ilona Hyvönen, eller hade. Så hon umgicks bara med fel person vid fel tillfälle. Att Sandra skulle vara rädd för att möta mig är inget jag skulle tro på, jag tror bara att hon lyfter fram svepskäl för att få ett skadestånd.

Sandra påstår att hon är rädd för att möta mig "eftersom han hotat mig"..

Jag hotade aldrig Sandra Neuman! Jag begick en handling som fick både Sandra och Ilona att bli skraja, och handlingen i sig var ett hot i och med att eld kan sprida sig. Men jag har aldrig personligen hotat Sandra på ett personligt plan, och handlingen (hotet) riktade sig ju snarare mot Ilona.

Sandra skriver vidare att hon på grund utav detta "hot som jag riktat mot henne" inte klarar av skola eller praktik:

Ja, jag kan ju säga att jag vet så mycket som att Sandra redan innan händelsen hade svårt med att klara av skola och praktik! Hon levde på bidrag (enligt Ilona Hyvönen) och bodde även ho s Ilona vid olika tillfällen! Det är skamlöst av Sandr att ta med henens problem med skola och praktik i allt detta, och därmed försöka intyga för rätten att jag bär skulden till hennes oförmåga att sköta varken skola eller praktik! I ärlighetens namn så har jag inget med detta att göra, och händelsen med näsdukarna har på intet sätt påverkat henens bidragsliv där problem med skola och praktik redan ingick!

Sandra påstår att citat "Törs inte sova själv på nätterna":

Jag anser att detta har inget med mitt handlande att göra. Hon drar upp en massa påhittade svepskäl för att rätten ska "tycka synd om henne" och ge henne skadestånd..

Sandra påpekar att hon sedan händelsen antingen sover över hos mor eller syskon, alternativt har en vän som sover över hos henne, detta då hon inte längre törs sova själv på nätterna:

Nej, jag menar här att inget i det jag gjorde (hemma hos Ilona) hade något med Sandra att göra mer än att hon var på plats. Alltså är det som taget ur luften av henne att påstå att hennes sömnproblem och problem med att sova ensam skulle bero på mitt agerande hos Ilona.. Vad jag vet så hade Sandra problem med detta redan innan då hon sovde över hos Ilona flera gånger och till och med bodde där ibland då hon inte ville vara hemma själv. Helt fel av Sandra att försöka ge mig skulden för problem som funnits redan innan.

Sandra påtalar att hon lider av panikångest och är väldigt deprimerad efter händelsen, eftersom att hon nu är isolerad:

Här undrar jag hur jag kan ha orsakat en eventuell isolering? Om hon väljer att sluta umgås med folk och att istället isolera sig så är det hennes beslut! Mitt agerande mot Ilona har på intet sätt påverkat henne i detta.. Möjligtvis att hon medvetet isolerar sig (om det nu är sanning) för att kunna peka på det senare och kamma hem pengar via skadestånd.

Sandra skriver att "Ilona Hyvönen" är hennes vittne vid händelsen eftersom hon var med..:

För det första så vill inte Ilona ha något med en ny rättsprocess att göra.. För det andra så är Ilona Hyvönen väldigt partisk med Sandra då Ilona var den andra målsäganden i brottsmålsärendet. Tycker inte att Ilona kan höras som vittne.

Utöver Ilona så menar Sandra att hennes mor kan vittna om hur dåligt hon mått osv sedan händelsen:
Jag menar här att Sandras mor är även hon ett 100% partiskt vittne, det går inte att lita på ett sådant vittne som kommer ljuga för sin dotters skull.

Sandra skriver slutligen att hennes liv blivit förändrat sedan händelsen och att hon mått väldigt dåligt:

Jag menar att det Sandra skriver är ren och skär bullshit! Kollar man in Sandras FaceBook så ser hon inte ut att må dåligt. Hon drar ännu en gång fram en massa påhittade men och besvär som hon hoppas ska få rätten att "tycka synd om henne" med..

Den person vars liv blivit förändrat är inte Sandras utan mitt.. Det är jag som hamnat på Rättspsyk, det är jag som suttit arresterad/häktad mellan den 22 maj och den 21 augisti. Det är jag som fortfarande sitter på Rättspsyk. Allt medans Sandra och Ilona har glassat runt där ute och mått gott. Så nej, jag menar att hennes snack är rent trams och därför bör hon inte få 20k kr i skadestånd!

Angående skadestånd:

Huvudmålsäganden i brottsmålet fick 10k skr och därför anser inte jag att den summa Sandra bör få (om hon ska ha någon) bör överstiga 10k skr.

Eftersom att Sandra inte var huvudmålsägande utan bara befann sig på fel plats vid fel tillfälle (plus att hon bidrog till brottet med att ljuga mig i ansiktet vilket framprovocerade det) så anser jag att den skadeståndssumma Sandra bör få ska vara på hälften av det skadestånd som Ilona fick, det vill säga 5k skr! Detta ifall Sandra Neuman hade kommit till rätten under brottsmålsrättegången!

Argument för att Sandra inte bör få något skadestånd alls eller 5k skr eller under det:

1. Sandra Neuman hade möjligheten att komma till rätten både den 8/6 -2012 och den 19/6 -2012 men hon kom inte.. Den första rättegångsdagen den åttonde så kom inte heller Ilona varvid denna frånvaro kan ursäktas. Vid den andra rättegångsdagen den 19/6 -2012 så kom Ilona Hyvönen till rätten med hämtning av polis men Sandra lyckades på något sätt hålla sig borta.. I och med att Sandra inte dök upp i rätten när hon borde ha gjort detta så menar jag att henens talesrätt borde vara förbrukad, likt när en tredskodom meddelas.

2. Sandra och Ilona polisanmälde mig, att sen inte komma till den brottmålsrättegång som hölls borde resultera i att hon förlorar ärendet. Utöver det så menar jag på att om Sandra hade infunnit sig i rätten vid sagda datum så skulle allt ha behandlats av er i Tingsrätten vid brottmålsrättegången, detta hade inneburit bland annat att jag hade fått rätt till en advokat som betalas av samhället. I och med att Sandra inte kom så beslutade rätten att hon får driva sitt skadeståndsärende civilrättsligt istället, hon ansågs inte viktig nog för att behöva vara närvarande vid brottmålsförhandlingen. Med detta sagt så menar jag dels att om Sandra ska få ett skadestånd så borde hon täcka eventuella advokatkostnader som jag får, eftersom att hon genom att inte dyka upp i rätten under brottmålsförhandlingen nekade mig gratis advokat.. Genom att inte komma och istället driva civilprocess mot mig så har jag inte längre rätten till gratis försvarare, detta menar jag attt hon orsakat via sin utevaro från rätten. Ska jag behöva straffas för att Sandra inte infinner sig? Känns som att rätten annars har tagit ifrån mig rätten till en gratis försvarare, då det här ärendet egentligen var en del i brottmålet.

Det känns inte rätt och är inte rätt att jag ska behöva betala både advokat och skadestånt till Sandra, när jag hade fått advokaten betald gratis om hon infinnit sig i rätten den 19 juni.

3. Sen så vill jag dessutom påpeka att ni i Tingsrätten ansåg tydligen att Sandra var så oviktig som målsägande i detta fall att hon inte behövde närvara vid brottmålsrättegången! Ni behövde inte skjuta upp rättegången igen eller alternativt hålla ett ytterligare sammanträde med henne och mig någon dag senare. Istället så ansåg ni i Tingsrätten att det var Ilona Hyvönen som var den viktiga målsäganden och att Sandra inte alls var viktig att ha närvarande, till skillnad från Ilona som ni ansåg skulle närvara, för annars gick inte rättegången att hålla!

Min åsikt är att eftersom att ni inte ansåg att Sandra var viktig nog för rättegången, och med tanke på hur hon uteblev från rätten vid två tillfällen (jag fick sitta insprrad i häkte elva dagar längre på grund utav detta i väntan på ny rättegång) så har hennes talesrätt gått förlorad och hon borde ej få skadestånd.

I en eventuell medling skulle jag kuna tänka mig en summa på kanske 2500kr för att hon blev skrämd av näsduken som brann.

Slutord/ sammanfattning:

Sandra bör i vilket fall som helst inte få mer än 10k skr då Ilona inte fick mer än det. Sandra bör bara få hälften baserat på att hon inte var huvudmålsägande, detta om hon inkommit till rätten. Med tanke på att hon inte infann sig så borde hennes talesrätt vara förbrukad. Kan tänka mig medling och min summa som jag tänker mig kunna ge henne är då mellan 25 till 3000 skr.

Rätten: Tänk på att Sandra hade sin chans i domstolen men kom inte, hennes eget val. Många människor anser att hon inte bör få pengar just för att hon inte infann sig, jag har redan blivit dömd. Att komma nu i efterhand och kräva skadestånd är ganska fel i folks ögon. Jag har börjat att vårdas, avtjäna mitt straff och glömma allt och sen kommer hon mitt i vården och drar upp allt igen, som om rättegången inte var klar.. Se inte heller denna process som en fortsättning på den gamla, när man börjat avtjäna sitt straff och har accepterat domen med mera så är ärendet behandlat, över och slut.

Sandra kan helt klart driva sitt skadeståndsanspråk civilrättsligt, men det vore fel av er att dömma mig en andra gång för samma brott. Att dömma ut skadestånd till henne nu är som ett nytt straff! Jag godtog domen, men om det nu ska läggas till 10k till Sandra så blir det 31923kr istället för 21923kr som jag betalat i skadestånd till folk (det var fler ärenden än det med näsdukarna, bl.a. 5923 till tidigare förvaltaren för olaga hot över internet och 5k till till Ilona för överträdelse av besöksförbud), jag hade nog överklagat om skadeståndet legat på 31800kr. 21923kr var verkligen på gränsen!

Tänk dessutom på att jag förlorade 10k under augusti månad då jag som häktad inte fick aktivitetsersättning, blir ju tiotusen till i förlust! Och för att inte nämna advokaten ifall jag anlitar advokat i detta.. Det innebär att om hon får 5k och jag måste betala min advokat själv så förlorar jag ändå cirka 10k då advokaten kostar 5k.

Slutligen så hade Ilona varit världens svin och utnyttjat mig med mera vilket stod helt klart i rätten, vi har haft en speciell relation i över fyra år.. Det var därför det som hände kunde hända.

Sandra Neuman var inte del av den relationen och bör därför inte behandlas likadant som Ilona. Alltså så bör inte Sandra få 10k skr bara för att Ilona fick det, och 20k kan hon ju bara drömma om då...

Sandra var inte den personen som jag riktade mig mot, men 2500 till 3000kr kan vara ett rimligt skadestånd för att hon råkade befinna sig på platsen..

MVH, Victor Fernando Nygren! Istidsgatan 53, 90655 Umeå (på Rättspsyk NUS just nu), mobil 076-1303447, personnummer 19891210-&%&%.

3 kommentarer:

 1. Varför har du lagt upp en bild på mig i detta inlägg?
  Det vore uppskattat om du kunde ta bort den med tanke på att folk som läser detta inlägg kan tro att personen på bilden är denna Sandra Neuman som du skriver om.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Hej Mirjam?

   Har du något att backa upp ditt påstående med?

   Jag var liksom helt säker på att det var Sandra på bilden när den hamnade på min dator runt 2010. I annat fall så är du inte helt olik henne..

   Ifall dte inte är hon på bilden så ska dne anturliftvis bort. Känner du Ilona då Mirjam? Är rätt säker på att det var från hennes fotoalbum som jag fick tag på bilden.

   Radera
 2. Jo, vi gick samma utbildning på KFUM (byggnaden man ser på bilden). Jag vet inte vem Sandra är så jag har ingen aning om hur lika vi är.
  Då hoppas jag att denna bild är borta inom kort.

  SvaraRadera