Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

tisdag 18 december 2012

Konsekvenser samt om det är källan eller skribenten som är skyldig till felen? Fel 11 till 15!

Fel nummer 11:
"Victor själv menar att han får göra vad han vill i sitt eget hus och förresten så lagade pappa Gösta bordet"

"Då Victor ändå hävdar att han själv bestämmer i sitt eget hus (och egentligen har rätt att slå sönder vad han vill) förklaras skillnaden mellan egen och andras egendom (även föräldrars)",

Skyldig:
Det var föräldrarna som stod som källor för informationen.

Däremot så var det "Psykologen på BUP" som misstolkade den information som givits henne, och hon misstolkade den genom att tolka informationen "som om jag trodde att jag bestämde allt i hemmet".

Konsekvens av fel nr 11:
Folk som läser detta kan få bilden av att jag trodde att jag "bestämde allt i föräldrahemmet", samt av att "jag inte visste skillnaden mellan egen och andras egendom". Detta kan följdaktligen leda till att de tror att jag är marginellt mentalt retarderad eller efterbliven på annat sätt, alternativt att jag bara framstår som "annorlunda och konstig vilket jag inte anser att jag var.

Detta bidrar sedan till diagnoser och anan skit som kan användas som grund för diverse integritetskränkande hjälp i framtiden.. Hjälp som inskränker på mitt privatliv, och på min självbestämmanderätt.

Fel nummer 12:
"Föräldrarna påminner om sandsäcken som Victor har i källaren, något som Victor inte är intresserad av att använda sig av".

Skyldig:
Föräldrarna var källorna men det är "Psykologen på BUP" som förmodligen hört fel och därmed är den skyldiga till felet eftersom hon tolkat "sandsäcken/boxningssäcken" som min egendom, när den egentligen var farsans egendom.

Konsekvens av fel nr 12:
Folk som läser i journalerna tror att jag ägde en sandsäck/boxningssäck men som jag avstod från att använda när jag blev arg, när det egentligen var farsans sandsäck. Detta leder möjligtvis till att folk som läser journalerna tycker att jag är konstig som inte slår på säcken när jag blev arg, och istället valde att ta ut ilskan på andra prylar i huset, trots att föräldrarna köpt en säck åt mig för detta ändamål.. När farsan egentligen köpt säcken åt sig själv eftersom han brukar boxa på den, och den var aldrig min sandsäck.

Fel nummer 13:
"Då han tillfrågas om hur länge framgår det att han tänker fortsätta med att älta detta (gått om förskolan ett år innan jag började skolan, förlorat kontakten med jämnåriga (89), svårt att få tjejer pga det osv..) och straffa föräldrarna fram till dess han gått ut gymnasiet."

Jag uttryckte mig så, men felet uppstår ifall man tolkar texten som om jag faktiskt fortsatte att älta detta tills jag gick ut gymnasiet, vilket jag inte gjorde.

Skyldig:
Föräldrarna är källorna och informationen stämmer. Det är "psykologen på BUP" som nedtecknat det föräldrarna uppger och även det hon skrivit stämmer. Så felet uppstår först om de som läser journalerna i framtiden tolkar texten som om jag fortsatt med att älta det där tills jag gick ut gymnasiet, med andra ord så var inte det som står i journalerna fel, men texten kan lätt misstolkas av de som läser den längre fram. Jag retade mig därför på att det inte nämndes att jag faktiskt slutade med ältandet när jag påbörjade medicinering med Zoloft samma år år 2004.

Konsekvens av fel nr 13:
Möjligtvis att texten i journalen feltolkas till att ältandet fortsatte tills slutet av gymnasiet, vilket inte var fallet. Detta kan ge bilden av att jag var tvångsmässig under en väldigt lång period, när jag slutade med att vara det under samma år som den här texten skrevs i samband med att jag påbörjade medicinering med Zoloft.

Fel nummer 14:
"Victor fyllde 15 år i fredags pch fick då en moped av sina föräldrar. Föräldrarna beskriver hur detta var självklart för Victor och att han inte visade någon glädje utåt. På kvällen hotade han sedan att han skulle döda sin pappa utifrån den situation som han tycker att han befinner sig i".

Skyldig:
Föräldrarna är källorna, men det är "Psykologen på BUP" som skrivit ned texten så därför menar jag att hon är skyldig till att texten ger en felaktig bild.

Konsekvens av fel nr 14:
Folk som läser journalerna kan få för sig att jag inte visade någon glädje utåt över att ha fått en moped av den anledningen att jag just fick en moped.. Och därmed så framstår jag som egoistisk och otacksam vilket jag normalt inte är! Okej, jag är egoistisk men jag är inte otacksam när jag får saker och ting. Den enda anledningen till att jag inte visade någon glädje utåt var för att jag dels var sur för förskolegrejen, dels ansåg att jag "ändå inte fick köra mopeden" då mopeden var en "EU-moped" och det skulle dröja tills i maj någon gång (fyllde femton den 10 december 2004) 2005 innan jag fått mitt förarbevis. Kunde ju inte börja övningsköra mitt i vintern.. Så en konsekvens av texten som "Psykologen" skrivit är att man kan misstolka varför jag inte visade någon tacksamhet och därmed få en felaktig bild av mig som person.

Sedan när det gäller att jag skulle ha "dödshotat" min pappa så kan man tolka det som om det var ett högst seriöst och allvarligt hot, vilket det inte var.. I den åldern sa man "jag ska döda dig" till alla möjliga som man var förbannad på. Jag mottog själv flera sådana "dödshot" av andra ungdomar, det man menade var typ "jag ska spöa dig" eller "jag ska slå dig", men man skrev väl bokstavligt "jag ska döda dig". En konsekvens av att detta nämns i journalen är att de som läser i journalerna långt efteråt tror att "dödshotet" var mer allvarligt än vad det var.. Detta får negativa följder för mig när de ska bedöma min psykiska status och annat.

Fel nummer 15:
Diagnoserna "Aspergers syndrom" och "marginell mental retardation".

Skyldig:
"Kuratorn på BUP" som ändrar "Icke verbala inlärningssvårigheter med autistiska drag" till "Aspergers syndrom" trots att jag efter testresultat efter psykologtester och den neuropsykiatriska utredningen daterade 2006 inte bedömdes uppfylla alla kriterier för just en Asperger-diagnos.

Hon skriver även att jag lider av "marginell mental retardation", något som jag bevisats vara för intelligent för att kunna lida av under RPU:n 1012.

Inte nog med det så skrev hon in dessa två diagnoser i en komplettering för år 2004, när diagnoserna ställdes först under år 2006..

Konsekvens av fel nr 15:
Många olika myndigheter och läkare har behandlat mig efter det som står i journalerna.. Och det har naturligtvis lett till att jag blivit behandlad som "en ung man med Aspergers syndrom och marginell mental retardation". När jag egentligen fått diagnosen "icke verbala inlärningssvårigheter med autistiska drag". Sen fick jag visserligen diagnosen "marginell mental retardation" efter utredningarna på BUP men det var ju för att jag inte visste hur man skulle tänka kring IQ-test som 15 åring och därmed chansade på vad svaren skulle bli. Jag förstod inte meningen med testerna, och jag förstod inte allvaret i det hela.

I vilket fall som helst så har den ändrade diagnosen som ändrades till "Aspergers syndrom" av en kurator på BUP (trots att det i testresultaten tydligt benämndes att jag inte uppnått kraven för Asperger) och den andra diagnosen lett till en massa inskränkande hjälp i min vardag från det datum som jag flyttade ut från föräldrahemmet. Jag fick SOL-team med diagnoserna som grund (och de har tjallat på min djurhållning till förvaltaren som anmält mig så att jag fått djurförbud, något många som inte har SOL-team eller förvaltare kommer undan med eftersom det jag gjorde var väldigt lindrigt så som att lämna hunden hemma någon timma längre än vad djurskyddslagen säger eller gå ut med den några timmar mindre än lagen säger, sådant som var och varannan svensk utan myndighetsstöd kommer undan med då ingen anmäler dem),
och sen så lurades jag till att ansöka om en gode man på grund utav mina föräldrars och SOC vilja att se till så att jag skulle få en rådgivare (som inte skulle diktera utan ge råd) vad gäller mina pengar så att jag inte skulle bli utnyttjad av brudar, vilket jag blivit till viss del då jag upplevdes för snäll och att jag hade svårt att säga nej till dem. Men när gode mannen agerade som en förvaltare och dikterade för mycket över mina pengar så ville jag inte ha god man längre och ansökte därför om annulering av godemansskapet.. Då svarade gode mannen med att ansöka om ett förvaltarskap, påstod massa lögner till Överförmyndarnämnden som ställde sig på hans sida efter att ha köpt lögnerna, och sen så lyckades de i rätten övertyga domstolen om mitt behov av ett förvaltarskap bland annat med de felaktiga diagnoserna som grund..

Jag har sedan dess legat i konflikt med Umeå kommun och en hel del myndigheter angående förvaltarskapet! Konflikten om förvaltarskapet med framför allt min tidigare förvaltare Håkan Gyllin har sedan lett till anmälningar och motanmälningar och brott från bägge håll. Jag dömdes för "olaga hot" mot honom sedan jag hotat honom på nätet, han däremot har begått brott som "hemfridsbrott, egenmäktigt förfarande, olovligt brukande, tjänstefel" osv. Polismyndigheten och myndigheterna ursäktar honom för alla hans brott med att han är en förvaltare, och i och med hans yrke så begår inte han brott när han begår handlingar som för vanliga svenssons är brott. Jag köper inte det resonemanget över huvud taget..

Förvaltarskapet anses vara en "hjälp", men enligt mig är det en "omyndigförklaring" och rent och skärt förtryck! Jag har blivit påtvingad förvaltarskapet emot min fria vilja och respekterar därför inte hans ställning, dessutom så är det mycket som tyder på att förvaltarskapet och hans makt strider mot mina grundläggande rättigheter i FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna. Så jag ser det visserligen som så att Sveriges lagar stödjer förvaltaren (och därmed kan jag inte fälla honom för att han enligt svensk lag har makten att begå alla de handlingar som han begått, även om dessa handlingar vore olagliga om en svensson begick dem mo en annan svensson), men FN-konventionen om de mänskliga rättigheterna står över Sveriges lagar och Sverige har skrivit under att följa denna konvention, därför så spelar det ingen roll att han har lagen på sin sida.. Lagen strider mot de mänskliga rättigheterna och bör därmed ändras enligt desamma. Jag kommer förmodligen att anmäla brott mot dessa framöver.

Man kan se det så här:

Förvaltaren är inte min farsa, han är inte min släkt, han är en främling.. Jag anser inte att han har någon som helst rätt att diktera över min egendom (som jag äger och inte han), att han har rätten att sälja mina husdjur eller ge bort dem, att han har rätten att bryta avtal som jag ingått med andra, att han har rätten att intränga i min lägenhet när jag är på annan ort och pluggar och där roffa åt sig min katt och via min transportbur föra bort katten till anonym kattmamma som får katten av honom helt utan mitt medgivande. Jag anser att om förvaltaren agerar på detta viset så begår han lagbrott precis som jag skulle begå ett lagbrott om jag gick in i en kamrats hem utan lov, om jag gav bort en väns/främlings husdjur med mera. Jag ser absolut ingen skillnad med om en förvaltare gör detta eller om jag gör detta och tycker att han begår brott mot lagen.

Om nu svensk lag ger förvaltare "friheter" som vanligt folk inte har och som därmed gör alla dessa brott lagliga för honom att begå om han begår dem gentemot sina huvudmän så anser jag att svensk lag bryter mot de mänskliga rättigheterna, samt att jag i praktiken gjorts rättslös av rättsväsendet som faktiskt är dem som delar ut förvaltarskap och ger dessa främlingar denna "föräldramakt" över vuxna främlingar som de inte känner.. Domstolen som ska värna alla medborgares rättssäkerhet.. De tar istället och beslutar att man ska bli rättslös gentemot sina förvaltare.. Det är ett brott i sig mot konventionen om de mänskliga rättigheterna, så Sveriges rikes lag strider mot de mänskliga rättigheterna när det gäller frågan om förvaltarskap. Det är inte förenligt med konventionen att omyndigförklara vuxna människor över 18 år.

Hur som helst så blev förvaltarskapet möjligt på grund utav de felaktiga diagnoserna i BUP-journalerna, utan dem hade man inte kunnat ge mig ett förvaltarskap! Jag har aldrig haft skulder, tjejfrågan där jag utnyttjades var ett argument för en god man på frivillig basis och som jag då kunde avslutan när som helst. Men ett förvaltarskap kan man inte ge till folk enbart av skäl som att man är för generös, eller enkel att utnyttja.. Det krävs medicinska grunder! Och felen i BUP-journalerna var de medicinska grunder som domstolen behövde.. Jag hade inte suttit på Rättspsyk idag om det inte vore för förvaltarskapet.. Mycket av mitt agerande de senaste tre åren har berott på frustration över att jag inte blir hörd och har känt mig behandlad som en efterbliven person som ingen lyssnar på. När jag alltid vetat att jag är smartare än vad BUP skrivit, samt att jag mycket väl kan ta vara på mig själv och framför allt min egendom!

En allvarlig psykisk störning är en grund för förvaltarskapet också.. Men jag ansågs inte lida av detta innan händelsen i maj förra året och denna händelse hade inte inträffat om jag sluppit förvaltare och mått bra. Då hade min kontakt med en viss tjej inte funnits kvar eller alternativt så hade vi levt lyckliga tillsammans. Tjejer gillar ju män med pengar och jag hade 172 000kr tidigare. Idag har jag väl runt 102 000kr.. Mycket kränkande att jag bara fått använda runt 25 000kr genom åren, resten har gått åt till överklaganden, skadestånd och till förvaltarens arvode.. Kostnader jag hade sluppit om det inte vore för dåliga beslut som alla fattats till följd av felaktiga diagnoser, och felaktig information i BUP-journalerna och sedermera nya intyg från Rehabpsyk/Vuxenpsyk som byggde på bilden som ges av mig i BUP-journalerna..


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar