Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

måndag 31 december 2012

Konsekvener samt vem som är skyldig! Fel 23 till 28!


Fel nummer 23:
"Victor busar med en populär kille på skolan genom att ta hans mössa och springa iväg. Enligt skolkurator Borg önskar Victor bli jagad men den andra pojken blir less på Victors beteende efter att han jagat ifatt honom några gånger. För att få slut på situationen tar pojken Victors bandspelare och lossas spotta på bandspelaren. Victor kissar i mössan och slänger mössans innehåll i korridoren varvid det stänker på flera flickor."

Skyldig:
Det är Skolkurator Nilla Borg som är källan så det är hennes fel att hennes egna felaktiga (otillfredsställande version) når "Kuratorn på BUP" och att den därmed blir den "korrekta versionen" enligt personalen där. Men det är "Kuratorn på BUP" som är skyldig till att felen kunnat få konsekvenser för mig.. Det var ju BUP:s egen kurator som skrev ned skiten i journalerna utan att "kritiskt granska" det som Nilla Borg uppgett om det nu verkligen stämmer allting.

Man tycker ju att "Kuratorn på BUP" kunde ha hört fler källor än en skolkurator som var partisk mot mig.. Hon kunde ha begärt ut förundersökningen i fallet, domen samt ha hört mig om det som inträffat. Att bara använda skolkuratorn som källa fick flera negativa konsekvenser för mig! Precis som det fick när hon var källa senast i ärendet om de "sexuella trakasserierna"...

"Kuratorn på BUP" är alltså skyldig till alla konsekvenser jag drabbats av efter att hon antecknat i sina journaler, men det var ännu en gång skolkuratorn Nilla Borg som var skyldig till att fel fanns i hennes berättelse, fel som bara missgynnade mig och bilden av mig..

Konsekvenser av fel nr 23:
Att folk som läser i mina journaler tror att skolkurator Nilla Borgs version av vad som hänt är den korrekta versionen.. När Nilla Borg inte ens såg vad som hände eller befann sig på platsen! Nilla Borg har i efterhand hört vad som hänt från fientliga ungdomar och vittnen. De ungdomar som jag bråkade med var inte särskilt ärliga med sin egen del i soppan när de snackade med skolkuratorn Nilla Borg! Det var först när de i polisförhör fick berätta vad som hänt (under risk att begå mened) som de erkände sin egen del i soppan.. Men eftersom att "Kuratorn på BUP" gick efter skolkuratorns uppgifter så fick hon aldrig den rätta bilden av vad som hände.

Felet är grovt eftersom att bakgrunden till händelsen med mössan knappast handlade om att jag sprang runt som en omogen unge med den andra killens mössa. Jag har i mina rättelser beskrivit exakt vad som var fel i Nilla Borgs redogörelse och varför det var fel. Nej, det var ju den andra killen som utsatte mig för skit först, och sen hämnades jag mot honom men prickade fel så att en oskyldig blev träffad av mössan med kiss. Sen grep läraren tag i mig och jag svarade då med våldsamt motstånd.

Även om vissa saker i Nilla Borgs redogörelse stämmer så är den inte rätt visande. Det framkommer enbart att den andra killen ska ha lossats spotta på min bandspelare vilket inte är/var eller framstår som så farligt, och då framstår min hämndaktion som både överdriven och fel. Hade de känt till vad som egentligen hände (att han sabbade min Walkman genom att slänga den på mig så att den for i golvet) så hade de också kunnat förstå att jag var inte enbart gärningsman utan även den som blev utsatt först i den här soppan.

Konsekvensen av att det i Nilla Borgs version knappt nämns vad jag blev utsatt för först är att folk på BUP och SOC tror att jag agerat "utan egentlig grund" och att jag därmed är/var en omogen, konstig person som inte var som andra.. Att jag förmodligen lider av en retardation av någon sort som kissar i en mössa och försöker att slänga den på andra elever. Att jag på grund utav min "retardation" och eventuellt "drag av autism" misstolkat händelser på skolan som "riktade mot mig" och sen slängt en nerkissad mössa mot andra oskyldiga människor.

Hade de känt till den egentliga historien (den som man får när man läser förundersökningen i fallet eller när man hör mig), så hade de tolkat händelsen som något som hände när jag blev utsatt, att det var ett svar på tal.. Det medges att det jag gjorde var en del impuls och att det var omoget, men jag var 15 år!! Och den andra killen slickade på min bandspelare vilket var omoget på ett liknande sätt. Vi var inte vuxna och betedde oss som unga tonåringar. Men hade BUP haft den korrekta versionen av händelsen så hade de inte tolkat mitt agerande som ett bevis för retardation, autistiska drag, asperger eller liknande förhållande eller diagnos, istället så hade de insett att detta var en händelse som enbart hände för att den andra eleven som ägde mössan förstörde en sak som jag ägde och som jag använde hela tiden, en sak som inte längre gick att köpa i butik. Självklart blev jag förbannad! Det var fel att göra det jag gjorde men i den åldern så tänkte man inte på konsekvenserna mer än så, och den andra killens agerande var också väldigt fel, mer fel blir det när skolkuratorn inte ens benämner att den andra killen gjort något!

Det är tråkigt när konsekvensen av de otillräckliga uppgifterna från skolkurator Borg blir att BUP och SOC ser mig som någon sorts retard eller idiot.. När jag egentligen bara gjorde vad var och varannan skulle ha gjort i den åldern, att hämnas oförrätter var väldigt normalt! Andra som visste om vad jag utsatts för, ungdomar, lärare, rätten, polisen och så vidare har ju behandlat mitt agerande utifrån det. Men BUP och SOC har inte känt till vad de andra gjort och har därför inte sett några "förmildrande omständigheter", vilket har drabbat mig negativt. Att kisset från mössan skulle ha stänkt på flera flickor var ju inte heller en korrekt uppgift eftersom att bara en enda tjej fick stänk på sig. Så det har också lett till att BUP och SOC trott att kisset från mössan träffade "flera tjejer" som skolkuratorn skrev, istället för en enda utöver den som mössan träffade när jag slängt den.

Konsekvensen av denna händelse har ju blivit domar, utredningar på BUP och diagnoser. Domen tog hänsyn till de faktiska omständigheterna medan BUP och SOC alltså inte har tagit hänsyn till "mitt motiv". Konsekvensen av denna miss från BUP:s och SOC sida är att jag fått diagnoser och behandlats som en omogen autistisk efterbliven kille i behov av en massa stöd och hjälp från samhället, när behovet kanska fanns men inte i samma omfattning hade de känt till att den andra killen faktiskt startade det hela och att jag var offret i början av händelsen.

Konsekvenser av fel nr 23 i framtiden under åren som kom fram till under år 2012:

Diagnoserna som jag fått på BUP, utredningarna, bilden som de skapat och fått av mig och så vidare leder till allsköns hjälp under åren som följde. Man kan säga att så länge jag bodde hemma hos föräldrarna så var det lugnt och jag hade kontakt med två Socialpedagoger med start 2007, denna kontakt fungerade bra och kan ha behövts. Jag har även haft lite kontaktpersoner genom åren och besökt BUP. Men när jag överfördes till vuxenpsyk i början av år 2008 så var allt så bra runt mig att jag knappt behövde besöka Vuxenpsyk/Rehabpsyk mer än en gång per termin under åren 2008 till 2010. Jag hade inga problem i familjen och det var inga problem värda att fara till psyket för på skolan. Det hände en konflikt under början av augusti månad år 2008 angående mitt körkort, men i övrigt så var det här väldigt lugna år. Felen i journalerna hade ingen negativ inverkan på mitt liv.. Detta skulle ändras när jag flyttade hemifrån under sportlovet 2009, även om det inte blev konflikter innan en viss händelse inträffade under 2010 med fel i BUP-journalerna som grund..

Ett intyg skrevs den 8 januari 2008 av BUP och skulle användas för att jag skulle kunna få SOL-team i min SOC-lägenhet i samband med att jag flyttade hemifrån. Detta läkarintyg byggde på de utredningar som gjordes under år 2006 när jag var på BUP efter domen med kissmössan och allt runt den. Där fanns en del fel så som att jag "haft personlig assistent i skolan under stora perioder i mitt liv" vilket ni vet att det inte stämde efter att jag rättat journalerna, det står även en massa om att jag "ofta hamnat i bråk" utan att andras delaktighet i bråken nämns med ett ord. Det nämns lite diagnoser, och sen avslutas intyget med att intyga att jag "är i stort behov av stöd och hjälp i min vardag från samhällets sida". Allt i detta intyg stämde inte, men jag hade inte precis koll på mina journaler och på läkarintyg i den här åldern utan det var mina föräldrar som hade koll på dem.. Jag ifrågasätter idag varför de lät dessa intyg passera utan att ställa krav på rättelser av de fel som förelåg!!?

I vilket fall som helst så syftade "Kuratorn på BUP" samt "Överläkaren på BUP" på att jag kunde behöva fortsatt stöd av mina "Socialpedagoger", en "kontaktperson" och nu även ett "SOL-team" i hemmet när jag väl flyttar hemifrån om ett år ungefär. Denna hjälp kan jag köpa även om jag nu anser att SOL-team är onödigt och att jag precis som vesm som helst annars kan sköta mat, städ och allt sådant på egen hand. Jag är inte efterbliven, att jag accepterade SOL-teamet var dels på grund utav min lathet då föräldrarna alltid skött saker och de intalade mig att det skulle fortsätta på det viset med SOL-team, dels så har jag diabetes och det fanns en anledning till att kanske få påminnelse om sprutorna på mornarna då jag annars lätt sov över dessa frukostar.

Men det här läkarintyget syftade inte på att jag hade något behov av en GOD MAN eller en FÖRVALTARE, trots det så har min ex-godman/förvaltare Håkan Gyllin kunnat ta fram detta läkarintyg i rätten och därmed kunnat övertyga dem om att jag var i behov av en förvaltare samt att jag på grund av det som står i intyget alltså hade blivit bedömd av läkaren och Kuratorn att jag hade ett sådant behov. Det som rätten missade helt var två saker...

Läkarintyget var skrivet den 8 januari 08, när jag var i rätten för förvaltarskap i mars år 2010, och läkarintyget byggde på uppgifterna från år 2006 som Kurator och Psykolog skrivit baserat på deras syn på min DÅVARANDE situation.. Så läkarintyget byggde på fyra år gamla uppgifter och beskrev alltså inte min dåvarande situation (år 2010) utan min situation från år 2006... Läkarintyget beskrev sextonåriga mig, inte tjugoåriga mig.. Och sen hade felen i bland annat ärendet ovan och andra fel i BUP-journalerna gett en värre bild av mig som 16 -åring..

Och det står i lagen att den som ansöker om förvaltarskap (Håkan Gyllin) har en skyldighet att inkomma med en tillräcklig utredning med tillräckligt underlag. Det står dock även att ett eventuellt läkarintyg ska vara "utfärdat i samband med förvaltarskapsfrågan", och alltså inte basera sig på fyra år gamla händelser, snarare på dåtiden (min situation året 2010).

Jag läste i Vuxenpsyks journaler och Håkan Gyllin var inne där och bad om ett läkarintyg, varav Kans Anders Holma svarade Håkan att det inte existerade några handlingar om mig på VUXENPSYK/REHABPSYK då jag knappt utretts där (allt hade ju varit lugnt de senaste åren) och därför menade Anders att det var väldigt svårt att inkomma med ett läkarintyg till stöd för ett förvaltarskap.. Kans Anders och hans partner var även emot att jag skulle ha ett förvaltarskap!! Men envis som Håkan Gyllin var så skulle han tvunget bli en förvaltare för mig.. Så han gräver i fyra år gamla handlingar och får fram två år gamla läkarintyg som bygger på fyra år gamla utredningar, läkarintyg som skrevs för att jag skulle få SOL i samband med min flytt hemifrån, inte för att jag skulle få en förvaltare!!

Och rätten är inkompetent nog att godkänna ett två år gammalt läkarintyg som bygger på en fyra år gammal utredning, när det enligt lag ska skrivas ett nytt läkarintyg som beskriver min dåvarande situation. Rätten har alltså gjort fel som godtog detta gamla intyg i ärendet om förvaltarskap! Men Håkan gjorde ännu mer fel som tog fram dessa handlingar! Om Kans Anders förklarar att det inte finns handlingar som styrker att jag skulle ha ett behov av en förvaltare, eftersom jag skött mig felfritt de senaste två åren, så borde Håkan Gyllin ha insett att det var kört och att jag inte hade detta behov. I stället så drar han fram gammalt som jag sedan länge kommit ifrån och glömt (bland annat så hade ju Socialpedagogerna hjälpt mig med skola i Strömbäck, och med hur man ska hantera motgångar och sådant), jag hade ju fått stöd från Socialpedagogerna för att fungera bra vilket jag menar att jag gjorde. Det var först när Håkan Gyllin körde ett fult spel och med hjälp av för gamla uppgifter fick rätten att ge mig en förvaltare (göra honom själv till min förvaltare) som problemen startade igen, ty jag kunde inte handskas med en omyndigförklaring av förklarliga skäl.. Och jag menar att felen i BUP-journalerna bidragit till det läkarintyg som skrevs 2008 och som användes i rätten när jag skulle få en förvaltare..

Skälen till GOD MAN var att jag lätt blev utnyttjad av brudar och att jag kunde behöva en rådgivare som gav mig råd att handskas med fickpengar, men det var aldrig ett skäl för förvaltarskap.. För förvaltarskap krävs det medicinska grunder och dessa fann de istället i de gamla handlingarna som byggde på BUP-journalerna.

Varför ville jag ha GOD MAN men inte förvaltare? Jag ville aldrig ha god man men SOC och föräldrarna övertalade mig om att pröva att ha det under en "prövningsperiod". Om jag inte gillade det så skulle jag enkelt kunna säga upp det då detta var helt i min makt enligt dem, han skulle bara vara en rådgivare.. "Du får besluta själv i slutändan över dina pengar för det är du som har sista ordet", detta innebär att jag fick löften om att jag skulle kunna köpa vad jag vill, resa vart jag ville och skaffa husdjur om jag så kände för det då det var jag som var ägaren till pengarna. Gode mannen skulle bara sätta stopp för brudarna som lätt utnyttjade mig, och som jag hade svårt att neka någonting..

När Håkan Gyllin istället ville diktera allt som god man så blev det samarbetssvårigheter och tillslut så krävde jag att godemansskapet skulle upphöra, prövotiden var slut och jag hade inte uppskattat god man. Då krävde han ett förvaltarskap och använde intyget som byggde på BUP-journalerna som grund.. Sen blev det förvaltarskap och jag blev i stort sett jämställd med omyndigförklarade i Norge.. När jag är på tok för intelligent för att vara omyndigförklarad! Och självklart har detta lett till bitterhet över SOC och föräldrarna som lurade in mig i den här smeten utan att varna för risken att god man kan bli ett förvaltarskap om det finns medicinsk grund. Föräldrarna och SOC måste ha tänkt att det inte fanns grund för mer än ett godemansskap sett till de senaste två väldigt lugna åren. Men att det fortfarande var möjligt att de gamla uppgifterna kunde dyka upp igen och ställa till bekymmer för mig igen, det tänkte de aldrig på..

Att jag sen överklagade förvaltarskapet till Hovrätten och begärde ett nytt läkarintyg hjälpte föga.. Läkaren Helena på Vuxenpsyk var för lat för att utreda mig under år 2010 så istället så skrev hon ett nytt intyg baserat på samma gamla diagnoser och handlingar som tidigare (BUP-journalerna, som beskrev min situation som 16 år och yngre), så jag fick ett nytt intyg skrivet år 2010 men som byggde på gamla handlingar.. Ännu en gång så baserades inte läkarintyget på min situation som 20-åring! Och visst, de kanske menade att jag fortfarande led av samma diagnoser "marginell mental retardation" och "asperger", men jag menar att jag aldrig led av dessa två diagnoser och att det är BUP som klantat sig.. Bland annat så har felen i journalerna gjort så att de har ställt dessa diagnoser, och sen så var "Asperger" egentligen "drag av autism", det  var "Kuraorn på BUP" som ändrade till Asperger utan rätt till detta..

I vilket fall som helst så feltolkades även SOL-teamet som ett tecken på att jag inte kunde "ta vara på mig själv", och därmed "fanns grund för förvaltarskap".. När jag egentligen kan ta vara påmig själv, SOL-teamet var bara en hjälp jag fick för min diabetestillsyn. Onödig överbeskyddande hjälp.. Sen var jag amatör på sysslor i hemmet så de kanske kunde vara ett stöd för mig, men jag hade helt klart klarat mig utan dem. Att rätten sedan misstolkar den hjälpen på ett extremt sätt genom att tro att de matade mig och annat gjorde ju bilden av mig som i "stort behov av förvaltarskap" än starkare, när behovet av förvaltare aldrig har funnits..

I efterspelet kring förvaltarskapet så har jag fått utstå mycket skit som förvaltaren i egenskap av förvaltare har kunnat utsätta mig för.. Min katt gavs bort utan grund, min första hund såldes bort med grunden att förvaltaren inte godkänt köpet av hunden, min andra hund tog Länsstyrelsen då mitt SOL-team ansåg att jag misskötte tillsynen av den och anmälde till min nya förvaltare som anmälde till Länsstyrelsen.. Detta ledde till djurförbud mot samtliga djur, de ser hårdare på mig då jag har förvaltare.. Utöver dessa händelser med djur så har jag nekats att resa utomlands (jag skulle ju inte klara av det, jag var ju "marginellt mentalt retarderad", BUP som orsakade det), nekats att köpa prylar (oftast), nekats att besluta över allt som rör pengar, avtal, abonnemang osv.. Inte konstigt sedan att man kan hota sin förvaltare efter upprepade handlingar som man tycker har trampat en på tårna.. Först polisanmälde man, anmälde till Överförmyndarnämnden och till alla andra.. Men när inget resulterar i annat än nedläggning eller att "förvaltaren var i sin fulla rätt och har inte gjort fel", så kommer hot på köpet såklart.. Om de kunde ge mig rätt så hade jag inte behövt hota..

Aja, jag menar att felen i BUP-journalerna och då främst det här med mössan som lett till diagnoser har orsakat allt detta och gjort förvaltarskapet möjligt. Sen skedde det en olycklig händelse den 22 maj 2012 och jag dömdes då till "Rättspsykiatrisk vård utan SUP", till största del baserat på de uppgifter som gick att finna i BUP-journalen. Även i RPU:N har man trott på uppgifterna från BUP-journalen som tillförlitliga och bara "klippt och klistrat", vilket har inneburit att Nilla Borgs version av ärendet med mössan har blivit till fakta och sen även omnämnts i RPU:N. Det stod bland annat att jag "slängt kiss i korridoren" vilket var Nillas uppgifter, inte min uppgift eller de andra inblandades..

Först i samband med mina rättelser av BUP-journalen så har de korrekta versionerna kommit fram (de som fanns som underlag i rätten och i polisförhören, där Nilla Borgs version inte fanns med) och det är först nu min förhoppning att man löser detta en gång för alla så att händelsen med kissemössan aldrig mer påverkar mig i mitt nuvarande liv, mer än sju år efteråt..
Sen blev jag ju stämplad som "allvarligt psykiskt störd" med BUP-journalen som grund bland annat, och jag tror att kissemössan hade del i det då den nämndes i Socialutredningen i min RPU.

Fel nummer 24:

"Kuratorn på BUP" har dessutom blandat ihop problemen i årskurs nio med problemen hemma! Hon skriver:

"Föräldrarna beskriver hans aggressiva uppträdande och svårigheter med att sätta sig in i andras känslor".

Skyldig:
"Kuratorn på BUP" är den skyldige! Hon kopplar samman mitt beteende i föräldrahemmet under 04-06 med skolsituationen. Jag menar här att detta lett till att folk felaktigt ser mig som en bråkstake som både startade bråk i hemmet och i skolan, när det egentligen var två skilda miljöer och att anledningarna var olika i de flesta fall till konflikter.

Ibland kunde jag såklart utagera i hemmet baserat på något som hänt i skolan, men då var det ju ilska mot någon på skolan som låg till grund, alltså hade någon på skolan utsatt mig för något. I hemmet kunde konflikter som sagts tidigare även uppstå till följd av att syrran gjorde något eller att morsan gnällde för mkt. Jag säger inte att jag alltid var en ängel, men bilden som "Kuratorn på BUP" har är den att jag alltid var problemet både i föräldrahemmet, i skolan och ute på stan.. Detta visar sig inte minst i det hon skriver om mig som "det största problemet i hemmet", om mig som "skurken i händelsen på TC med mössan" samt i händelsen med fjortisarna och Cristoffer Stål längre fram där hon ger mig skulden för misshandeln genom att anse att jag "sätter mig i skiten"..

Detta är fel av "Kuratorn på BUP", och jag menar att hon genom sin felaktiga syn och det hon skrivit fått andra som läst journalen att skriva liknande saker om mig, eller eventuellt ha fått andra att tro att jag verkligen var skurken i samtliga fall inklusive andra som inte nämndes ovan. När de enda skurkarna i ärendet med Stål och fjortisarna var Stål och brudarna, och i de andra ärendena fanns det fler gärningsmän än enbart jag själv.

"Kuratorn på BUP" är alltså den skyldiga till att jag fått skit för det som hon antecknat i BUP-journalen angående fel nr 24.

Konsekvenser av fel nr 24:
Att de som läser det som "Kuratorn på BUP" skrivit anser att jag är den stora gärningsmannen i allt som hänt under åren, något som är väldigt fel. Detta har sedan lett till mer skit i Rehab/Vuxenpsyks journaler, i läkarintyg som skrivits senare och även långt in i framtiden i RPU:n där folk resonerar på liknande sätt.

Man tror att jag baserat på hur jag var i föräldrahemmet förmodligen är likadan på skolan, man kopplar samman problemen i hemmet med problemen på annat håll. Detta leder till en felaktig bild av mig, en bild som påverkat mig i ärendet om förvaltarskap, i LPT-ärenden och i RPU:n. Det kan även ha påverkat de diagnoser som jag fått så att de blivit till.

Fel nummer 25:
"Kuratorn på BUP" skriver slutligen i detta ärende att citat "Hans sexuella gränslöshet bör också utredas varvid riskbedömning bör göras för att planera behandling och eventuellt vilket skyddsbehov tvillingsyster behöver!

Skyldig:
Ja, uppgifterna som ligger till grund för detta yttrande från "Kuratorn på BUP:s" sida är ju skolkurator Nilla Borgs skitsnack om sexuella trakasserier mot tjejer i sjuan. Skolkuratorn är skyldig till uppgifterna som låg till grund för detta uttalande, medans "Kuratorn på BUP" framstår som blåst när hon köpte det som skolkuratorn uppgett utan vidare, helt utan en dom.

Konsekvenser av fel nr 25:
Att min systers skyddsbehov utreddes, samt att folk som läser om detta tror att jag var sexuellt gränslös och att jag eventuellt kan tänkas vara ett hot mot tjejer i min omgivning. Detta kan ha bidragit till att det är så busenkelt för tjejer att få igenom besöksförbud/kontaktförbud mot mig. Det kan även ha bidragit till onödig hjälp som givits mig (förtryckarhjälp där mitt självbestämmande eller personliga integritet kränks), samt till diagnoser.

Fel nummer 26:

En ST-läkare skriver följande:

"Victor har många drag inom autismspektrat, svårt att se egen delaktighet i det som sker, fastnar i olika teman vilket tar orimliga proportioner, svårigheter i sociala relationer".

Skyldig:
ST-läkaren är den som antecknat och därmed så är hon den skyldiga till att felen finns antecknade. Det är dock min adoptivfar Gösta Nygren som är källan till dessa uppgifter, vilket betyder att det är hans fel att hon från början antecknat detta..

Konsekvenser av fel nr 26:
Att folk tror att jag har svårt att se "egen delaktighet i det som händer", vilket jag inte har eller har haft! Att jag skulle ha svårigheter i sociala relationer kanske stämmer, men det beror mer på andra än på mig.  Jag hade inga sociala svårigheter innan 16 års ålder, på den tiden hade jag många vänner och var väldigt social. Och folk upplever mig som vem som helst om de inte känner mig! Mannen som sålde en dobermannvalp till mig tyckte att jag var som vilken annan 21-åring som helst.

I vilket fall som helst så framstår det som om jag har problem som jag inte har.. Och dessa problem leder till diagnoser, till skit i framtida läkarintyg och journaler. Och det påverkar utredningar om förvaltarskap och rättspsykiatrisk vård negativt.


Fel nummer 27:

"Victor åker till videoteket för att söka klasskompisen"

Skyldig:
Det är min adoptivmor Anna Nygren som är källan, och hon kan ha gjort misstaget att benämna killen som ägde mössan som en "klasskompis". Egentligen så var han en föredetta klasskompis från låg- och mellanstadiet, men på högstadiet så var vi inte klasskompisar. Det är ändå "Kuratorn på BUP" som antecknat så hon har begått misstaget att skriva fel.

Konsekvens av fel nr 27:
Den enda konsekvensen är väl att folk tror att jag och den andra snubben gick i samma klass när detta inte var fallet. I framtiden så kan det missförståndet leda till att jag "kissar i en klasskompis mössa", när han var en "skolkamrat".

Fel nummer 28:
"Victor är nu upptagen med hämnd och uttrycker att han ska "döda" den pojke som han varit i konflikt med".

Skyldig:
Det är min idiotiska adoptivmorsa Anna Nygren som ringt upp BUP och uppgett dessa uppgifter, så gör inte en mor mot sitt barn.. Särskilt inte om man som min adoptivmor kände till historien och att jag var den som blev dömd i rätten, fick skolassistent i någon månad innan jag bytte skola från TC till IV osv, medans killen som orsakade bråket inte straffades alls.. Varken av domstol eller skola. Klart då att jag ville ge honom ett straff personligen istället.

Det är dock "Kuratorn på BUP" som begått misstaget att anteckna detta, och det är det som lett till felaktiga tolkningar av det som min mor uppgett. "Kuratorn på BUP" är alltså skyldig till alla konsekvenser detta antecknande har fått, men det är min adoptivmorsa som är ansvarig till att allt kunde antecknas..

Konsekvenser av fel nr 28:
Att folk tar mina ord bokstavligt och tror att jag tänkte "DÖDA" snubben som ägde mössan.. När det var vardag att (om man var förbannad på någon och ville slå ned denna) säga att man skulle "döda" personen, när man egentligen ville spöa personen.

Konsekvensen av felet har iallafall varit att jag fått mer tillsyn än vad jag behövt, att det blev en massa kontakt mellan föräldrar, BUP, SOC och polis angående dessa uppgifter. Myndigheterna tolkade tydligen "döda" som ytterst seriöst vilket var fel av dem sett till vår ålder, jag själv fick höra liknande saker från andra ungdomar utan att deras föräldrar kontaktade Barnpsyk så att det blev en stor grej av det hela..

Konsekvenser i framtiden flera år efteråt på grund utav fel nr 28:

Att folk som ska utreda mig vare sig det är i domstol, på vuxenpsyk/rehabpsyk eller på rättspsyk tolkar detta "dödshot" som allvarligt, och kopplar det till allt annat som jag gjort genom åren inklusive hoten mot förvaltaren i oktober år 2010 på Facebook. Sedan säger de att man redan på den tiden dödshotade folk, och att man lidit av en "allvarlig psyksik störning" redan då.. Att detta hot inte var seriöst mer än som att "jag vill spöa honom", och att man inte kan göra kopplingen till hoten mot förvaltaren förstår dem inte.

Detta "hot" bidrog även till diagnoser och annan skit precis som andra fel i mina journaler. Man borde ha sett detta hot för vad det var, en ungdom som var arg på en annan ungdom och sa en sådan sak.. Särskilt morsan har agerat försumligt i detta ärende då man som barn vill kunna lita på sina "föräldrar" utan att de går bakom ryggen och kontaktar barnpsyk för minsta lilla..


4 kommentarer:

 1. Hej.

  Är du ute ur rättspsyk än?

  Med vänliga hälsningar
  /Agentens vänner

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tjena!

   Nej, om jag fått som jag velat så hade jag varit ute nu. Om Förvaltningsrätten gått efter hur bra jag skött mig på avdelningen så hade jag varit ute nu..

   Tyvärr så går de efter överläkarens rekommendationer och han vill ha ett halvår till på sig att förbereda för utslussning. Men någon gång under våren snackas det om.

   Trist, men de går typ alltid efter vad Överläkaren anser. Jag ville ju bli släppt omgående.

   Radera
 2. Du har inte begått ett enda fel av allt som påstås va?

  Låter nästan som om alla konspirerar mot dig!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Jag säger vad jag begått för fel och inte i mina rättelser av BUP-journalen!

   Det är en konspiration.. Jag kanske är ett politiskt hot eller ngt, gick tidigt ut med SD-sympatier och jag bor i Umeå,

   Radera