Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

onsdag 26 december 2012

Konsekvener samt vem som är skyldig! Fel 21 till 22!

Skolkurator Nilla Borg, Tegs Central (år 2004 till 2006 iaf).

Fel nummer 21:
"Victor har under hösten sexuellt trakasserat flickor på högstadiet. Han inbjuder flickorna att komma och känna på hans erigerade penis." 

"Han drar upp sin jumper och ber flickor att känna på honom. Han viftar med pengar och frågar hur mycket de tar för ett samlag".

"Fastän rektor och föräldrar sagt till honom ändrar han inte beteende och förstår inte att andra kan känna sig kränkta av honom".

Skyldig:
Först och främst så måste det sägas att de som var skyldiga till ryktesspridningen om mig och min tvilling syster på Tegs Centralskola i Umeå var fjortisarna Elin "Åkiz" Åkerlund och hennes kompisar.

Men det var skolkurator Nilla Borg som var källan till dessa felaktiga rykten när hon vidare förmedlade dem till BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin). Bup (Barn- och ungdomspsykiatrin) fick även uppgifter från Socialtjänsten som fått uppgifter om det hela av polisen när anmälan väl hade gjorts.

Polisen har inte gjort fel för de följde bara lagstiftningen och kontaktade Socialtjänsten när en underårig person var misstänkt för brott. Socialtjänsten gjorde egentligen inte fel när de kontaktade BUP, men de gjorde fel när de till BUP påstod att jag "gjort mig skyldig till sexuella trakasserier" mot flickor i skolan. Det polisen sagt var ju att jag var misstänkt, inte att jag var skyldig. Mer om Socialtjänstens felakiga förfarande kommer senare när deras Kristina nämns för det hon uppgav, jag menar att det hon uppgav var fel.

Men det var Skolkuratorn på TC Nilla Borg som var den som var orsaken till att felen skrevs ned under "Fel nr 21 samt fel nr 22". Skolkuratorn är den skyldiga till att felaktiga uppgifter skrivits ned i BUP-journalen vid denna tidpunkt och hennes felaktiga uppgifter har fått flera konsekvenser för mig. Så hon är högst ansvarig för att BUP skrev ned dessa fel.. 

Men det är fortfarande BUP:s egen kurator (benämns "Kuratorn på BUP") som okritiskt lyssnat på skolkuratorn och skrivit ned de felaktiga uppgifterna. Jag anser att det därför är "Kuratorn på BUP" som är den skyldiga till alla konsekvenser som drabbat mig på grund utav det som hon nedtecknat i journalerna. Källan skrev inte ned uppgifterna så det är den som skriver som bär ansvaret för framtida konsekvenser när andra läser det som skrivits. "Kuratorn på BUP" borde ha hört mig, ha väntat på en dom innan hon skriver att man är skyldig till brott och hon borde självfallet ha begärt ut förundersökningen.

Den som är skyldig till att det blivit fel är skolkuratorn, men det är i vart fall "Kuratorn på BUP" som skrivit ned felen på papper i journaler så att de i framtiden lett till tråkiga konsekvenser för mig.. "Kuratorn på BUP" är därmed den som är skyldig till att jag fått skit i framtiden för det som hon skrivit men som skolkuratorn uppgett.

Konsekvenser av fel nr 21:
Den första och direkta konsekvensen av felen är att folk i myndighetsställning som läser i journalerna tror på dem, och därmed tror att jag gjort precis det som det står att jag gjort. Detta leder sedan till att jag behandlas därefter. I mina rättelser så beskriver jag detaljerat varför felen är fel och allt runt det. En direkt konsekvens av att "Kuratorn på BUP" fick dessa uppgifter av Nilla Borg och trodde på dem var att de skulle "utreda min systers behov av skydd" då jag ansågs vara en person som hade något slags sexmissbruk, att jag led av "sexuell gränslöshet" på skolan och inte hade några hämningar mot de stackars tjejerna där.. En sådan utredning (som gjordes) var och är mycket kränkande för mig, och den leder också till att folk som läser om allt detta verkligen tror att jag var och är en person som har en "sexuell gränslöshet".

Konsekvenser som detta kan ge under åren är dels att man anses ha begått dessa "sexuella övergrepp" mot flickor i skolan och blir behandlad som en sexbrottsling, dels så får åklagare väldigt lätt för att ge mig "besöksförbud". Jag har fått tre besöksförbud mot mig utdelade och ett kontaktförbud. Det var bara det sista kontaktförbudet som egentligen hade grund.. Ett bevis för att det andra besöksförbudet som utdelades var felaktigt är ju att det togs bort efter att jag lämnade in diverse MSN-historik mellan mig och bruden i fråga. Tjejen som de två senaste besöksförbuden och kontaktförbudet gällde hade jag haft en långvarig relation till, det var Ilona Hyvönen. 

Men den andra tjejen hade jag ingen personlig relation till, hon var en tjej som jag var ovän med sedan hon och hennes adminvänner på sajten Apberget.se bannat mig för att jag uttalat mig negativt om homosexuella på sajten. Något som jag inte gillade var att bli avstängd då det förhindrade mig från att hålla kontakten med vänner på sajten.. Alla ungdomar i Umeå befann sig där så man kände sig utestängd från gemenskapen, var som att bli avstängd från Facebook. 

Hur som helst så fick hon igenom ett besöksförbud mot mig utan att jag förföljt henne, umgåtts med henne eller något. Det enda jag gjorde var att skriva skit om henne på min blogg.. Och detta hade jag faktiskt kunnat fortsätta med trots besöksförbudet om jag velat, kort sagt så fanns det ingen egentlig grund. Men åklagaren tyckte att hon skulle få det när hon ansökte om det, och detta tror jag berodde på att jag stämplats som en "sextrakasserare" av BUP-personal. Socialtjänsten, BUP, Tegs Central och de som läste i journalerna trodde att jag var en sådan person, på grund utav de felaktiga uppgifterna. Jag kanske har fel, men jag tror ärligt inte att jag har det.. 

Jag ville ha besöksförbud utfärdat mot Ilona men det fick jag inte.. Min syster ville ha det utfärdat mot sin tidigare pojkvän som misshandlat henne, men fick det inte.. Hennes tidigare pojkvän fick det utfärdat mot henne däremot och jag kan säga så mycket som att hon också har fått förvaltare och samma diagnoser av BUP som jag fick.. Så jag tror nog att BUP skapat bilden av oss båda som "psykiskt störda", "aspergare" eller liknande, och därmed är det inte mycket som krävs för att andra ska få besöksförbud utfärdade mot oss. Och att de säger att jag sexuellt trakasserat flickor i årskurs sju när jag gick i årskurs nio hjälper inte direkt bilden av mig. Jag har blivit behandlad efter dessa uppgifter och stämplats med diverse diagnoser bland annat med dessa uppgifter som grund, detta hade inte hänt om det inte skrivits ned att jag begått dessa handlingar som jag inte begått och aldrig blivit dömd för! Anmälan gick INTE till rättegång ens.. 

Konsekvenser i framtiden sju år efteråt till följd av fel nr 21:
Rättspsyk i Huddinge lyssnar inte på mig när de gör den rättspsykiatriska utredningen i delen om min "sociala bakgrund", det som kallas "socialutredningen". De väljer istället att läsa i mina BUP-journaler som behandlas som rena FAKTABÖCKER (trots att journalerna aldrig kontrollerats innan jag gör detta i år 2012-2013), vilket leder till att alla fel i BUP-journalerna tas som ren och skär fakta. Deras utredning baserar sig därför på BUP-journalerna i cirka 90 % av "Socialutredningen" och har därför blivit helt fel. Personen på Rättspsyk i Huddinge har "klippt och klistrat" så det som står i socialutredningen är samma text som den som står i BUP-journalerna, hon har dock bara valt ut vissa delar. I något fall så har hon lagt till egna texter som inte stöds av journalen och man kan säga att det hon lagt till är bakgrunden till det som jag påstås ha gjort, eller det som andra påstås ha gjort mot mig. Att hon hittat på motivet. 

Att socialutredaren på Rättspsyk i Huddinge bara klippt och klistrat innebär att det vid ett flertal tillfällen i socialutredningen i den "Rättspsykiatriska utredningen (RPU) daterad 2012" står skrivet att jag "sexuellt trakasserat flickor på skolan", det står även att min systers skyddsbehov har utretts osv om jag inte minns fel. Med andra ord så får de som läser min RPU (bland annat domstolen som ska döma mig) bilden av att jag "sextrakasserat" flickor och har begått sexbrott.. När jag inte ens blev åtalad.. Felen som skrivits ned i BUP-journalerna tages som fakta av andra sju år senare, används i deras egna utredningar som skäl till "allvarlig psykisk störning", läses upp i domstol och används som grund när rätten fäller en DOM.. Helt plötsligt så bygger DOMEN på uppgifter som stöds av mina journaler, men som aldrig inträffade i verkligheten. För att ALLT I JOURNALERNA INTE STÄMMER. 

Så ni förstår nu att många beslut om förbud, domar osv inte hade blivit likadana med korrekta uppgifter i journalerna. Många diagnoser hade inte ställts.. Jag hade inte blivit behandlad som en dömd sexbrottsling av de som läst i journalerna.. Jag hade inte ansetts vara i samma hjälpbehov.. Socialtjänsten kallades ju in i samband med bråken på skolan runt 2006, jag dömdes till vård inom BUP:s försorg och då kallades socialtjänsten in. Naturligtvis så behandlade de uppgifterna om sextrakasserier som ren fakta vilket har lett till viss onödig hjälp, då jag ansetts vara i mer behov av hjälp än vad jag egentligen var. Jag skulle ju lära mig att inte vara så "sexuellt lössläppt" och lära mig att förstå "offren för mina sexuella övergrepp", dvs brudarna i sjuan som spred massa rykten som inte var sanna.. Och jag tror också att skolan hade stor skuld till detta eftersom att de köpte ryktena och trodde på tjejerna i sjuan. Hade skolpersonalen inklusive skolkuratorn trott på mig istället för cirka sju sjundeklassare (högst tio), så hade detta inte behövt drabba mig. 

Slutligen så har dessa fel inneburit att jag behandlats som en som begått brott jag inte begått, och det har fortsatt i många år. Myndigheterna kollar inte på de senaste två till tre åren när de utreder en i diagnostiska termer, när de skall ställa en diagnos osv.. De kollar på ALLT, precis allt som varit i ens liv! Finns det då sju år gamla felaktiga uppgifter så spelar dessa in i deras UTREDNING, och resultatet av utredningen blir därefter..

Det skall tilläggas att "Överläkaren i Umeå" har lyssnat på mig och strykt alla dessa fel från sitt läkarintyg. Det innebär att jag i framtiden om folk ska kolla upp mig inte behöver oroa mig för att dessa sexuella trakasserier som aldrig hände ska påverka en utredning igen, för de kommer att gå efter det intyg som utfärdats senast och han har som sagt strykt de fel som jag kunnat bevisa att det saknades grund för. Jag är tacksam för det, men menar att det redan har skett för mycket skit innan uppgifterna äntligen ströks. Slutligen så menar jag att Överläkaren ändå drar felaktiga slutsatser med det som jag faktiskt har gjort i mitt förflutna som grund, som att anse att jag varit eller är "allvarligt psykiskt störd" på grund av det som är gammalt. Istället måste jag nu övertyga honom om att den "allvarliga psykiska störningen" (om jag nu ens lider av en, vilket jag inte tror egentligen) beror på förvaltarskapet och inget annat.

Fel nummer 22:
"Victor inte kan reflektera över sin egen del i någon situation. Enligt kuratorn Borg berättar Victor och tolkar andras beteende som hela tiden riktat mot honom. Detta innebär att hans beskrivning om vad som händer inte kan delas med andra. Det finns frågetecken om hur Victor uppfattar verkligheten."

Skyldig:
Det är skolkurator Borg som kommer med de felaktiga uppgifterna och det är hon som är skyldig till att "Kuratorn på BUP" fick dem. Det är dock "Kuratorn på BUP" som bär ansvaret till att jag bedömts utefter dessa uppgifter genom att hon dels har antecknat om det som skolkuratorn uppgett, dels verkar hålla med om det som skolkuratorn uppgav sett till hennes egna bedömningar längre fram. 

"Kuratorn på BUP" är därmed skyldig till att det som uppgavs finns nedtecknat i BUP-journalerna, därmed är hon skyldig till alla konsekvenser som drabbat mig till följd av uppgifterna, även om de felaktiga uppgifterna kom från skolkuratorn från början.

Konsekvenser av fel nr 22:
Att de som läst mina journaler i framtiden och i dåtid tror att det som står skrivet i journalen stämmer.
Därmed så har jag ansetts vara en person som inte kan reflektera över min egen del i någon situation (trots att jag mycket väl kunnat detta), man tror att jag enbart "uppfattar andras agerande som riktat mot mig" men att det egentligen inte är jag som är offret.. När det inte går att tolka ryktesspridning mot mig och min syster som riktat mot andra än oss! Och att om någon slänger sönder min Walkman -bandspelare genom att kasta den på mig så att den studsar från mig och i golvet och går sönder, då är det riktat mot mig och inte en inbillad oförrätt.. 

Men skolkurator Nilla Borg ignorerade alltid allt som de andra gjort och såg ENBART min del i det som inträffat på skolan. Därför så blir bilden hon ger "Kuratorn på BUP" hennes egna felaktiga bild att jag aldrig ser min egen del i situationer och alltid skyller på andra, när det var hon och annan personal på skolan som aldrig såg de andra elevernas del i något bråk där jag var inblandad..! 

Att "min beskrivning inte kan delas av andra" är rent skitsnack.. Jag tror att många ansåg att min beskrivning var trovärdig inte minst på polisstationen och i rätten... Frågetecknen kring hur jag uppfattade verkligheten fanns bara i skolkuratorn Nilla Borgs huvud, och tyvärr så köpte "Kuratorn på BUP" allt som Nilla Borg uppgav och orsakade därför att alla hennes felaktiga påståenden hamnade i mina BUP-journaler och att jag därmed i framtiden har bedömts efter dessa felaktiga uppgifter. 

Det har uppkommit diagnoser, problembilder, att jag saknar sjukdomsinsikt osv till följd av dessa fel. När det var skolkuratorn som inte hade en korrekt bild av mig eller det som hände på skolan. Och "Kuratorn på BUP" har förmodligen tagit skolkuratorn superseriöst då de bägge var "kuratorer", från en kurator till en annan. Att "Kuratorn på BUP" inte hört mig, tagit reda på vad som egentligen hände av mer tillförlitliga källor som inblandade personer, mina föärldrar, min syster och så vidare måste ses som ett felaktigt förfarande från hennes sida om inte annat.

Konsekvenser sju år efter att fel nr 22 skrivits ned:

Rättspsyk både i Huddinge och i Umeå tror att denna info är korrekt och behandlar mig som en sådan person som inte kan se sin egen delaktighet med mera.. Detta har inte varit bra för mig när diagnoser, (allvarlig psykisk störning eller icke allvarlig psykisk störning) samt fortsatt behov av vård skulle avhandlas. Kanske hade Förvaltningsrätten släppt mig omedelbart om alla fel i journalerna rättats till. För jag är egentligen fullt frisk och har inget vårdbehov över huvud taget. Möjligtvis att jag behöver någon sorts stabiliserande vård så länge jag plågas psykiskt av att ha fått förvaltare.. Men det bästa sättet att få mig frisk är ju då förmodligen att "upphäva förvaltarskapet" och "körförbudet".Inga kommentarer:

Skicka en kommentar