Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

måndag 12 november 2012

Tingsrättens DOM efter raggarärendet i mars 2007, Rättegången hölls så sent som i JUNI år 2009! DOMen kom 2009-06-16! På grund utav någon tjänstemans slarv så preskriberades allt det som Domstolen ansåg att de skyldiga hade blivit överbevisade om!

De två sista bilderna på mig efter misshandeln!

Umeå Tingsrätt                                DOM                    2009-06-16 meddelad i Umeå

Åklagare 
Kammaråklagare Maria Nilsson 
Åklagarkammaren i Umeå

(Det var en annan åklagare som stod med i förundersökningen, Inga-Lis Adervall-Åström, vem av dem som sabbade målet bör utredas, sabbade genom att låta ärendet ligga för länge innan det togs upp i rätten. De har på sig en viss tid att åtala gärningsmännen, men de väntade för länge så preskription hann inträda för det som gärningsmännen kunde bevisas skyldiga till!)

Målsägande
2. Victor Nygren
Långgatan 48
904 21 Umeå

Målsägandebiträde:
Advokat Ann-Sofie Pettersson
Advokatbyrån Kaiding Handelsbolag
Sagahuset
903 27 Umeå

(Det fanns två ärenden i samma dom som Stål åtalades för, men det andra ärendet med en målsägare vid namn "Christoffer Nygren" hade inget med mitt ärende att göra så jag ignorerar halva "domen" som berör ett helt annat ärende, tar bara upp mitt ärende. Men jag fann denna målsägares namn en aning komiskt.)

Tilltalad
Christoffer Stål, 890827-8578
Vardagsvägen 43
906 37 Umeå

Offentlig försvarare:
Advokat Ulf Holst
Advokat Ulf Holst AB
Box 179
901 04 Umeå

Domslut

Följande åtal ogillas
Misshandel 2007-03-14, åtalspunkten 1

Skadestånd
1.  Victor Nygrens skadeståndsyrkande ogillas.

Ersättning
2.  Ann-Sofie Pettersson tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som målsägandebiträde med 11 040 kr. Av beloppet avser 8832 kr arbete och 2208 kr mervärdesskatt. Denna kostnad ska stanna på staten.

Yrkanden
Åklagarens yrkanden, se bilaga 1.

I anslutning till punkten 1 har Victor Nygren, som biträtt åtalet, yrkat skadestånd av Christoffet Stål med 10 000 kr plus ränta enligt 6 § räntelagen från den 14 mars 2007 tills betalning sker. Han har förbehållit sig rätten att senare framställa ersättningsanspråk avseende stadigvarande men.

Domskäl

Punkten 1 med skadeståndsanspråk
Christoffer Stål har såtillvida erkänt gärningen att han bekräftat att han tilldelat Victor Nygren en knuff med smärta som följd.

Av ett rättsintyg och fotografier framgår att Victor Nygren efter handgemäng tidigare samma datum den 14 mars 2007 haft skador i ansiktet främst i form av ett sår på vänster kind, underhudsblödning runt vänster öga samt brottssprickor i den vänstra ögonhålans skelett med misstänkt påverkan av ögonmuskulaturen och dubbelseende, vilka krävt operation. Underläkaren Johanna Eriksson.Strand har i utlåtandet uttalat bland annat att skelettskadan i ansiktet (vänstersidig "blow-out"- fraktur) typiskt uppkommer vid direktvåld mot ögonregionen och att den i detta fall (med samtidig sårskada i området) talar för att den uppkommit genom spark(ar) mot det vänstra ögat.

Utredningen visar att Victor Nygren hade varit i bråk även dagen innan men han har uppgett att han inte hade några skador i ansiktet innan han angivet datum utsattes för våld från Christoffer Ståls sida, en uppgift som tingsrätten saknar anledning att inte tro på. Frågan är dock om det kan anses styrkt att det varit Christoffer Stål som orsakat honom skadorna genom att tilldela honom slag i ansiktet, vilket är vad som påståtts.

Victor Nygren har uppgett i huvudsak: Det hade uppstått tjafs utanför Konsum mellan honom och två tjejer. Christoffer Stål kom dit med sina raggarkompisar. Efter en liten stund slog Christoffer Stål mot honom och han parerade slagen. Christoffer Ståls gäng stod runt honom. Sedan böjde sig Christoffer Stål bakåt och tilldelade honom med jättestor kraft ett slag med båda knytnävarna så att han ramlade i backen. Han vet inte om slaget träffade honom i ansiktet eller på kroppen (eh, jag uppgav flera gånger att det träffade i ansiktet, varför läser de inte polisförhören). När han skulle resa sig haglade det slag och sparkar mot honom från sidorna. Christoffer Stål tilldelade honom en hård spark i ögat. Det gjorde jätteont och allt blev svart. (Läkarna sa att de var en spark, och det är svårt att minnas sommaren år 2009, allt gick snabbt med slaget.. Men om man läser polisförhören så sa jag att det var ett slag och att det träffade i ansiktet! Och polisförhören hölls två dagar efter incidenten medans rättegången hölls över två år senare.. Man borde ha gått efter polisförhören eller så borde rättegången ha hållits tidigare.) Christoffer Stål var på honom också efter det men rycktes därifrån när enannan kille kom och med hot om mer stryk tvingade honom att be om förlåtelse för något han skulle ha gjort vid ett annat tillfälle. Vid det första polisförhöret med honom sa han visserligen att Christoffer Stål slog honom med en högerkrok som träffade i ögat så att han ramlade i backen, men han var lite groggy under det förhöret och är ganska säker på att det i stället var en spark som träffade ögat när han skulle resa sig upp. (De är ju helt inkompetenta, både sparkar och slag kan ha inträffat, men skadorna i ögat uppkom garanterat av slaget som jag sa i polisförhöret. Det var läkarna som ställde till det genom att tjata om sparkar hit och dit, samt Åklagaren som åtalade för sent så att man var "groggy" på rättegången och svamlade om spark eller slag. Uppenbart är att det som sas under polisförhöret var det korrekta. I slutänden är det någon som bär skulden för att det gick åt helvete, den som lät ärendet ligga för länge så att man kunde svamla om sparkar eller slag..) Han vill tro på rättsintyget där det står att det var en spark. (Man vill tro på experterna ja, men kanske gick det så lång tid att man blev lite osäker på spark eller slag.) När han träffades i ögat hade han blicken vänd mot Christoffer Stål och han såg när sparken eller möjligen slaget kom.

Christoffer Stål har uppgett: Han tände till när Victor Nygren nedvärderade tjejerna. Han böjde sigbakåt och knuffade Victor Nygren med handlovarna i ansiktet så att Victor Nygren for in med huvudet i ett trästaket. Själv drogs han sedan därifrån och vet inte vad som hände efter det. Han hörde att Victor Nygren började skrika av smärta men såg inte några skador. Han såg ingen annan som "var på" Victor Nygren men det är svårt att säga om någon annan kan ha slagit eller sparkat honom.

Emilia Öster Waara har hörts som vittne men uppgett att hon inte minns vad som hände.

Tingsrätten tvingas konstatera att det nu gått två år sedan händelsen ägde rum och att utredningen är så bristfällig att det inte är möjligt att med säkerhet slå fast hur de allvarliga skadorna i ansiktet på Victor Nygren uppstått. Det mesta talar för att det varit en spark som träffat honom efter det att han slagits omkull av Christoffer Stål. I varje fall kan inte mot Victor Nygrens uppgifter anses styrkt att Christoffer Stål, som påståtts, skulle ha orsakat skadorna genom ett slag i ansiktet på honom. Vad som kan anses styrkt är att Christoffer Stål genom någon form av slag i ansiktet på Victor Nygren knuffat omkull denne med smärta som följd. Denna gärning är att bedöma som ett fall av ringa misshandel, ett brott som är  preskriberat. Av detta skäl ska åtalet under denna punkt ogillas.

Christoffer Stål har bestritt Victor Nygrens skadeståndsyrkande, vilket omfattar kränkningsersättning med 7000kr och ersättning för sveda och värk med 3000 kr. Tingsrätten finner att den gärning som Christoffer Stål blivit överbevisad om inte är sådan att Victor Nygren kan anses berättigad till något skadestånd. Hans ersättningsyrkande bör därför lämnas utan bifall.

Åklagaren förstörde målet!!!

Genom att vänta för länge med att åtala så resulterade rättegången i följande:

1. Olaga Hot togs inte upp och Andre Eriksson ställdes aldrig inför rätta- Preskriberat!

2. Stål dömdes för "Ringa Misshandel" -Preskriberat!

3. Läkarna snackade om att skadorna förmodligen tillkommit av en spark så jag gick på den linjen mest för att jag inte riktigt kunde minnas då allt gått så snabbt plus att det var över två och ett halvt år sedan! Men i polisförhören uppgav jag slaget som anledning till skadorna och det var det rätta. För svårt för Tingsrätten att göra den mattematiken oavsett om jag yrar om spark eller slag? Som Stål uppger själv så var det ingen annan som gjorde något förutom att möjligen finnas där runtomkring och "puttas". Alltså kan det bara vara en gärningsman: Stål!

4. Advokaten överklagade inte trots att jag bad om detta- Anmälan till advokatsamfundet? Hovrätten hade säkert kunnat fixa denna felaktiga dom!

5. Åklagaren kalalde ett enda vittne (Emilia) som egentligen var en misstänkt men som klarade sig pga låg ålder (14 år).. Det fanns fler vittnen att kalla så Åklagaren borde ställas till svars för sitt klantiga förfarande.

Filmen som jag gjorde efter denna dom och som bevisar att Stål faktiskt gjorde det som påståtts (ja, ljudupptagningarna fanns i ärendet men Åklagaren spelade aldrig upp dem trots mitt arbete med att fixa en CD-skiva och ge den till polisens utredare osv, Åklagaren gjorde verkligen inte sitt jobb): 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar