Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

måndag 19 november 2012

När ska vi bli behandlade som medborgare i Sverige!?


Följande inlägg är hämtat från en annan blogg men jag tar mig friheten att lägga till egna yttringar samt ändra lite i inlägget så att det passar mig bättre, kände igen mig i detta VÄLDIGT MYCKET!!!!!
"Vi som har ett funktionshinder (eller som i mitt fall, som anses ha ett funktionshinder av myndigheter baserat på gamla BUP-journaler som är bevisat felaktiga till väldigt stora delar, och som därför har lett till att jag anses i behov av till exempel SOL- teamsstöd) som gör oss beroende av andra personer för att vi överhuvudtaget ska kunna få våra liv att fungera på ett tillfredsställande sätt blir i dagsläget behandlade som om vi är något som katten har släpat in och som man helst slänger i soporna..
Man talar om mänskliga rättigheter och alla människors lika värde samt att det ska råda jämlikhet och full delaktighet för alla personer och även för funktionshindrade. (Ändå så behandlas vi som anses handikappade samt de som är handikappade väldigt ojämlikt gentemot resten av befolkningen och de mänskliga rättigheterna som gäller för "funktionshindrade" eller för de som "anses funktionshindrade på grund utav felaktiga intyg" följs inte av Sveriges kommuner, domstolar och landsting!)
Sverige har skrivit under FN konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionshinder som är juridiskt bindande för Sverige i och med undertecknandet.. (De som felaktigt anses funktionshindrade genom felaktiga diagnoser som "asperger" eller "marginell mental retardation" har också denna konvention att luta sig mot.)
Denna konvention gäller från och med den 14 januari 2009 och fortfarande bryter myndigheterna mot denna konvention på ett flertal punkter..
Detta visar på att man från myndighetshåll på alla nivåer inte anser att vi med behov av hjälp av andra personer (eller vi som anses vara i behov av hjälp av andra men som egentligen inte har detta behov) inte ska omfattas av mänskliga rättigheter, vi ska helst gömmas undan så att andra personer inte kan se att det finns personer som har ett behov av praktisk hjälp av andra personer för att kunna leva sina liv på ett tillfredställande sätt (vi som egentligen klarar oss utan denna hjälp ska också gömmas undan eftersom att myndigheterna vet ju BÄTTRE än oss SJÄLVA vilken hjälp vi behöver!!! Att mina föräldrar är överbeskyddande och att det var detta som ledde till att jag fick SOL-team skiter domstolen och andra myndigheter i, de tror att anledningen var ett handikappm när den egentliga anledningen var att jag blivit bortskämd..) .
Vi är trötta på att bli behandlade som sopor (undermänniskor/Unthermenschen), vi vill också få rätten att kunna leva ett värdigt liv i vårt samhälle och kunna få delta i samhällsgemenskapen som alla andra medborgare kan. (Ja, vi vill inte bli behandlade som skräpet på samhällets botten av dessa myndigheter som alltid tror blint på läkarintyg och gamla journaler, hur fel det som står i dessa handlingar än är!! Myndigheterna är rena NAZISTER i behandlingen av de handikappade, och OSS som ANSES handikappade på grund utav FELAKTIGA intyg och journalhandlingar!)
Uppenbarligen så vill inte Sverige följa "KONVENTIONEN OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA" när det gäller oss som av någon anledning har blivit stämplade som "HANDIKAPPADE,FUNKTIONSNEDSATTA,FUNKTIONSHINDRADE"... De prackar på oss sådant som de kallar "hjälp", typ förvaltare, och sen så har denna tjänsteman rätten enligt lag att ständigt utsätta oss för maktmissbruk och övergrepp av våra mänskliga rättigheter när det gäller bland annat rätten till "personlig integritet i privatlivet", vår egendom och vår rätt att själva besluta över våra liv.. Hotar den som utsätts för en förvaltares maktmissbruk förvaltaren så blir denne dömd och får böta till förvaltaren, men inget händer när man anmäler förvaltarn, då läggs anmälningarna ner oavsett till vilken myndighet man anmäler honom till.. Inte bara i mitt fall, även i min systers fall och i en annan snubbes fall och jag har skäl att misstänka att alla som har förvaltare är i samma sits!
Tydligen så ska vi som är handikappade eller som anses handikappade inte ha samma rättigheter som alla andra svenskar i det svenska samhället! Detta är diskrimineringbrott mot de mänskliga rättigheterna och oerhört kränkande för oss som blir drabbade!!
Hjälp my ass, tyranni är vad det är, omyndigförklaring!!!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar