Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

onsdag 7 november 2012

Förundersökningsprotokoll i ärendet där jag blev "grovt misshandlad av raggare" i mars 2007! Det var grovt om man anser att ett slag och några klösmärken var "normal misshandel" och inte "ringa misshandel" (vilket jag dömdes för tidigare, misshandel alltså), då var denna misshandel grov i jämförelse! Förhör med mig (målsäganden) och journalanteckningar angående mina skador efter händelsen!Förundersökningsprotokoll

Polismyndighet
Västerbottens län Arkiv/Åklagare. ex

Enhet
Jour 1 Umeå

Handläggare (protokollförare)
Kriminalinspektör Sofia Möller

Undersökningsledare
Kammaråklagare Inga-Lis Adervall-Åström

Polisens diarienummer
2400- K4724-07

Målsägande Målsägandebiträde/Stödperson/särskild företrädare

Victor Nygren, Pettersson, Ann-Sofie, förordnad 2007-04-13

Målsägande/misstänkt under 18 år Beslag Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen

Ersättningsyrkanden, Misstänkt: Stål, John Olov Christoffer.

Personnummer: 19890827- 8578

Brott
Misshandel (Grov enligt mig)

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underättelsesätt, misstänkt Underrättelse utsänd Yttrande senast Underrättelse slutförd
Genomläsning på polisstationen 2008-02-27

Försvarare 
Önskas ej

Underrättelsesätt,försvarare, Resultat av underrättelse mt Resultat av underrättelse försv

 Ej erinran, Misstänkt: Eriksson, Andre Lars Torbjörn.

Personnummer: 19850411- 2932

Brott
Olaga hot mot person under 18 år (BrB 4 kap. 5 §)

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 
Underättelse utsänd, Yttrande senast, Underrättelse slutförd:

2008-02-20 2008-03-05 2008-03-05

Försvarare 
Önskas ej

Underrättelsesätt, försvarare Resultat av underrättelse mt Resultat av underrättelse försv
Ej avhörts


Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar
Diarienr: 2400-K4724-07 Uppgiftstyp

Anmälan

Anmälan
Bilaga: Ursprunglig anmälan

Förhör med målsägande
Förhör med målsägande Nygren, Victor Fernando
Förhör med målsägande Nygren, Victor Fernando

Rättsintyg
Rättsintyg Victor Nygren
Journalanteckningar Folktandvården

Förhör LUL 31§
Förhör med annan, Emilia
Förhör med annan, Ida-Mathilda

Förhör vittne
Förhör med vittne, Andre

Förhör misstänkt Stål
Förhör med misstänkt, Stål

Förhör misstänkt Eriksson
Förhör med misstänkt, Aije

Beslag
2007-2400-BG1582

Personalia
Bilaga skäligen misstänkt, Eriksson, Andre Lars Torbjörn
Personalia, Eriksson, Andre Lars Torbjörn
Bilaga skäligen misstänkt, Stål, John Olov Christoffer
Personalia, Stål, John Olov Christoffer

Det finns i ärendet en CD-skiva med inspelade ljudfiler från händelserna inlämnat av målsägaren, ej utskrivet.

Det finns även fem bilder på den sönderslagna mopeden, inlämnat av målsägaren. Ej med i Fup.


Anmält datum 2007-03-16 
Registreringsdatum 2007-03-16
Överförd från RAR 2007-03-19

Brottsplats KONSUM, BYTTGRÄND 5 UMEÅ
Områdeskod 1101050080050805

Brottstid Tisdag 2007-03-13 17:00 - Onsdag 2007-03-14 20:00
Brottsbeskrivning Misshandel Olaga hot mot person under 18 år (BrB 4 kap. 5 §) Stöld

Involverade personer: 

Nygren, Victor                                                                          målsägande

Eriksson, Andre Lars Torbjörn                                                  misstänkt

Stål, John Olov Christoffer                                                        misstänkt

Involverad personal:

Karlsson Olle                                                                             FU-ledare (RAR)

Karlsson Olle                                                                             Handläggare (RAR)

Värdling Susanna                                                                       Anmälningsupptagare

Fritext grundanmälan

Inledning: 
Målsäganden Victor Nygren kommer till polisstationen i sällskap av sin morfar.
Victor vill anmäla en misshandel som skett under veckan.

Brott:
Misshandel 1 20070313 på Ersboda har Emilia och Ida slagit med knuten näve mot Victors kropp och ansikte, hur många slag kan Victor EJ uppge men det har orsakat smärta.
han kan ej heller precisera hur många slag Emilia respektive Ida slagit var.

Misshandel 2 20070314 på Ersboda inomhus i en källare, Ida har genom att slå med knuten näve mot Victors ansikte fler än en gång samt slagit med knuten näve mot hans överkropp och sedan har Ida sparkat Victor i grenen orsakat smärta.

Misshandel 3 20070314 utomhus vid Konsum har Stål genom att slå med knuten näve mot Victors vänstra öga orsakat smärta och blodvite, och utdelat ett antal sparkar mot Victor då han ligger ned på marken orsakat smärta. Victor kan INTE säga exakt hur många slag och sparkar han får ta emot men det är fler än två. Victor kan inte heller säga vilka fler i gänget som slog men han uppfattade att det var alla killar.

Stöld genom att Ida och Emilia har fått låna Victors börs och sedan rotat runt i den och återlämnat den utan pengar. Victor uppger att han hade en 500 kronors sedel i börsen innan han lämnade den till tjejerna. Detta har åsamkat Victor ekonomisk skada.

Händelse
Victor har stämt träff med dessa två tjejer Ida och Emilia två kvällar i rad på Ersboda för att reda ut gammalt groll, det har i stället lett till att Victor blivit misshandlad tre gånger på två dagar och avstulen 500 Skr. Se målsägandeförhör i DUR TVÅ.

Skador
Synlig skada vid anmälningstillfället är vänster öga med blåtira och svullnad samt ett mindre sår under vänster öga.
Victor har uppsökt Akutmottagningen NUS 20070314 för omplåstring och dokumentation av sina skador.
Han lämnar sitt medgivande för polismyndigheten att inhämta rättsintyg.

Rättsintyg
Victor uppger att han har båda kvällarna ljud inspelade på sin MP3, han ska lämna in en CD skiva med inspelningen av samtalen de aktuella kvällarna.


Målsägandeförhör gällande misshandel på Östra Ersboda 2007-03-"13-14". 

Hörd person
Victor Nygren

Den hörde är
Målsägande

ID styrkt
Ja

Brottsmisstanke/Anledning till förhöret
Målsägandeförhör gällande misshandel på Östra Ersboda 20070313-14.

Förhörsledare
Susanna Värdling

Förhörsplats
Förhörsrum OA polisen Umeå

Berättelse

Victor Nygren kommer i förhöret att kallas vid sitt förnamn.

Victor har med sig sin morfar då hans pappa är bortrest.

Victor berättar att han inte känner Ida alls utan har träffat henne via Emilia. Emilia har han träffat genom en annan flicka som heter Ilona, Emilia är född -92 tror Victor. Och hon ska gå på Hagaskolan, Ida skulle Victor känna igen på ett fotografi. Tjejerna är en bekantskap via nätet, framförallt APBERGET.

Emilia och Victor gjorde upp om ett "avtal" där hon skulle vara schysst mot honom om Victor köpte en speciell parfym till henne. Victor köpte då en parfym till ett värde av 645:- och gav den till Emilia men det avtalet bröt Emilia enligt Victor, då hon fortsatte att vara dum mot honom bla. kallade honom apa.

Cristoffer Stål är en kille som Victor varit i handgemäng med tidigare under hösten -06, Victor berättar att han INTE känner Stål annat än till namn och utseende, han vet att Stål bor i Holmsund och kör en EPA traktor.

Victor berättar att det varit flera händelser under den sista tiden, så långt tillbaka som en månad och de händelserna är upprinnelsen till det som hänt i veckan. Bla. händelsen med parfymen och det har gjort att Victor kände sig utnyttjad och lurad, han berättar att det varit mycket tjafs via nätet och framförallt med Emilia och Ilona.

Victor berättar att det slutade med att han använde bilder som Emilia och Ilona hade ute på nätet av sig själva och gjorde en film av det med inlagda textrutor med beskrivning av vad de gjort och sagt. Det ledde till att det bildades olika ansamlingar av människor för och emot Victors film på nätet.
Filmen ska ha legat ute i en vecka sedan onsdagen 7/3-07.

Så i veckan tog Emilia kontakt med Victor via telefon och bad att de skulle träffas på Ersboda skolan för att reda ut saker och ting. De bestämde sig för att träffas på tisdagskväll 13/3, och då var det Emilia och Ida som var där.
Victor berättar att Ida var den som var mer arg och hårdhänt och hon spottade och slog på Victor. Emilia gjorde också det men inte lika mycket som Ida.

Victor kan inte redogöra för hur många slag eller för var de träffade på hans kropp, han minns att det gjorde ont, Victor uppger att han inte fick några synliga skador på kroppen eller i ansiktet.

På onsdagen den 14/3 stämde de träff klockan 18:00 vid konsum på Ersboda, det var Ida och Emilia som var där och sedan gick dem till något av höghusen runt omkring, Victor kan inte säga vilka hus det var. Han berättar vidare att han lämnade sin moped och hjälm låsta utanför höghuset sedan gick de ner i ett källarutrymme.

Emilia och Ida var arga för bilderna och ville att Victor skulle ta bort dem från nätet, och Ida blev våldsam och puttade på Victor, hon slog med knuten näve mot hans ansikte så det gjorde ont och han blev sparkad i grenen och det framkallade smärta.
Tjejerna börjar spotta på Victor och allt det här uppskattar Victor att det höll på i ca 15 min.

Ida ville se Victors leg, men det ville inte Victor visa och då fortsatte de att slå mot honom och sa att de skulle sluta slå honom om han visade sitt leg. så Victor ger ger dem sin börs för att visa legitimationen.
Både Ida och Emilia rotar runt i hans börs och sedan när han får tillbaka sin börs är den tom på pengar, Victor berättar att han hade en 500kr sedel i börsen. Victor säger då till tjejerna att han vill ha tillbaka pengarana men de säger att de inte har tagit några pengar.

Ida och Emilia börjar då att gå från källaren men Victor ställer sig i vägen för dem och säger att de inte får gå utan att lämna tillbaka hans pengar. Tjejerna lovade då att inte springa ifrån honom om de fick gå ut, så Victor flyttar på sig och de går ut ur huset.

Då dyker det upp två killar som inte Victor känner till namn, han vet att en av dem kallas "Danniboy" på apberget. Och en av dem är iranier och den andra är finsk/svensk. De här killarna var också arga på Victor och sa åt honom att ta bort några bilder från nätet, Victor skulle få en timme på sig. Ida och Emilia gick iväg med de här killarna och Victor följer då efter och begär att få tillbaka sina pengar.

Efter ett tag stannade gänget upp och hotade med att det skulle komma en kille som heter Viktor Karlsson och han skulle spöa upp Victor. det här skrämde inte Victor då hans syster umgås med Viktor Karlsson (de var tillsammans), han berättar detta för gänget och de börjar då säga fula saker om Victors syster.

Victor börjar nu bli irriterad och säger att Ida och Emilia är "lägre än horor som stjäl pengar". Victor berättar vidare att han säger till dem "att han vet inte vad han vill göra, kyssa eller slå dem men att han är smartare än så" så han gör inget av det. Victor tillägger att han säger "om han känt hagamannen skulle han bett honom om en tjänst".

Ida och Emilia fortsätter att gå med killarna till Konsum och in i butiken, Victor följer efter och ser att de köper typ ett tuggummi. När de sedan kommer ut från butiken så dyker det upp fler ungdomar och Victor känner inte igen dem heller, vissa vet han vad de heter på nätet. Det blir en diskussion om att Victor anklagar tjejerna för stöld och det här gänget som anslutit sig säger då till Victor att han ska gå hem för han kommer inte få tillbaka några pengar.

När Victor står och pratar med Emilia om det här så säger Emilia plötsligt:
"Ah, där kommer de i alla fall", och Victor hör en röst som säger "var är han" Victor säger att han kände igen rösten så han vänder sig om och frågar en tjej som står i närheten vem det är och hon svarar "det är killen som spöade dig förra gången - Stål"

Victor känner igen honom då han ser Kristoffer Stål. och ser att han kommer med ett gäng om fem killar och Victor frågar vad de ville. Då säger någon i sällskapet: "Hitler kurerade bättre".
Stål frågadeVictor om han var uppkäftig nu igen och sedan slog Stål ett slag men Victor lyckades parera det slaget och försökte reda ut allt genom att försöka förklara för Stål varför han var där, men att tjejerna hade stulit pengar av Victor och att han försökte lungna ner allt.

Någon av tjejerna säger då "klå upp han" och Stål och hans killkompisar ställer sig i ring runt Victoroch Stål slår med en högerkrok och knuten näve rakt mot Victors ansikte och det träffar i ögat. Det gör ont och sedan börjar det slås runt Victor och det var flera som slog säger Victor. Slaget i ögat gjorde så att han tappade balansen och ramlar i backen. Stål sparkar då Victor i sidan av bröstkorgen och det gör jätteont.

En av killarna hjälper Victor upp för backen och han sätter sig på en sandlåda och killgänget hotar med mer stryk om Victor inte ber en av killarna om ursäkt, Victor ber om ursäkt för något som han inte gjort.
På fråga vad han blev anklagad för, säger Victor att han ska ha sagt och skrivit elaka saker på nätet om en av killarna i gänget som tillhörde Stål.

Victor blir hämtad av sin pappa på Konsum och körd till akuten för omplåstring och skadedokumentation samma kväll. Victor berättar att han helst ville hämta sin moped men hans pappa hämtade den dagen efter och då var den skadad i tändningskåpan (den blev helt förstörd).
Det är en Eu moped och Victor och hans morfar uppmanas att ringa in om uppgifterna till en tilläggsanmälan om skadorna på mopeden.

Victor lämnar sitt tillstånd för polisen att inhämta rättsintyg.

Victor lägger till att han haft sin MP3 spelare på inspelning båda dagarna så att allt som sagts finns inspelat på den, han ska försöka bränna ner ljudet på en CD skiva och återkomma med det.

I övrigt har inte Victor något ytterligare att tillägga vid anmälningstillfället.

Uppläst och godkänt från koncept.


Victor berättar, förhör två.

Hörd person 
Victor Nygren

Den hörde är
Målsägande

ID styrkt
Ja

Sätt
Känd av förhörsledaren

Brottsmisstanke/Anledning till förhöret
Misshandel den 20070313 och 14 på Ersboda i Umeå

Förhörsledare
Ulla Widmark

Förhörsplats
Polishuset i Umeå

Berättelse: 
Victor Nygren kommer till förhöret med sin pappa Gösta Nygren. Med vid förhöret finns Ann-Sofie Pettersson.

Victor berättar:
Tisdag den 13 mars ca kl. 18:00

Jag far på moppe till Östra Ersboda. Emilia hade mejlat eller SMSat, vi skulle träffas. Jag träffar Ida och Emilia. Emilia går i åttan på Hagaskolan men Ida vet jag inte så mycket om. Hon är ca 15 år. Vi är vid en tunnel. Det var inga andra där. Sen kom det några förskolebarn som kastade snöbollar på oss.

I tunneln
Ida är aggresiv och börjar putta på mig. De är ganska så kaxiga. De anklagade mig för att jag kallat Emilia hora. Ida puttar och slår på mig. Ida puttar mig mot väggen. Hon slår med knyten näve mot kroppen. Jag vet inte hur många gånger hon slår. Hon "dampar". Jag spelade in händelsen på min MP3 spelare. De upptäcker att jag spelar in och då försöker de ta ut batteriet men det går inte. Den har inget uttagningsbart batteri. De lyckades stoppa inspelningen men jag sätter igång den igen. Därför är det en paus i inspelningen. Ida sparkar mig i grenen. Det gör ont. Emilia var med i bakgrunden och eggade upp Ida. Jag tyckte att Ida är våldsam och Emilia den som eggar upp.

På fråga om Emilia slagit Victor säger Victor Nej.

Båda spottade på mig. Emilia spottade mig i ansiktet och Ida spottade mig på kläderna och Emilia spottade även på min mopedsadel. Tjejerna drog därifrån och det gjorde småbarnen med. Jag tog mopeden till en korsning och sen träffade jag några andra men det blev inget mer tjafs.

Ljud CD
Victor lämnar över en CD skiva till förhörsledaren och har följande förtydligande till inspelningarna:

 Voice 4-9 är inspelningen från tunneln
 Voice 10 är senare på tisdagskvällen
 Voice 11 är dagen efter vid Konsum

Onsdag den 14 mars mellan 18.00-20.00
Victor berättar: Det är dagen efter. Jag for till Östra Ersboda på mopeden och parkerade den på en parkering. Jag hade gjort upp att träffa Emilia och Ida via mobilen. Vi träffades vid Konsum på Ersboda och gick till ett höghus. Vi var utanför och sen nere i källaren. I källaren snackade vi om det som varit på internet. Det var mer en diskussion. Sen började Ida att spotta på mina kläder. Hon var aggressiv. Emilia var mer ifrågasättande.

Pengarna
De ville se mitt Id-kort. Jag lämnade över börsen till Emilia och hon kollade. De fifflade med börsen. Sen fick jag tillbaka börsen och då var en 500 kronors sedel borta. Vi gick ut från huset. Utanför träffade vi två killar som jag sett vid Konsum kvällen innan. En heter "Danniboy" på apberget, han hade röd keps, var arab, lite längre än mig som är 170 cm. Den andra heter Extracy på apberget, har Hip-Hop kläder, blå luva, ljushyad, finsk, lite kortare än mig. De är båda cirka 17 år gamla. De började putta och hota mig. Jag vägrade lämna tjejerna för jag ville ha igen pengarna. De puttade, och hotade mig med sina nazistkompisar.

Danniboy ville att jag skulle ta bort bilder på nätet. Jag har bilder på mig, Ida och Emilia på nätet och han var i bakgrunden. Danniboy fanns med på "sidan om". Han hotade mig genom att säga att han skulle ta dit en massa kompisar och spöa mig. Jag hånade väl honom tillbaka. Extracy hotade med sin nazistkompis från Göteborg. Både Extracy och Danniboy puttar mig. De började hota med Viktor Karlsson och jag sa att min syster varit hos Viktor Karlsson igår (de var ett par). Karlsson kom dit, han var inte aggressiv. Han var kvar i bakgrunden.

Tjejerna försöker gå därifrån och jag följer efter dem. Tjejerna går mot Konsum. De börjar springa och sprang in på Konsum. De villade bort mig bland hyllorna. Utanför Konsum var det fler ungdomar. De hånade mig för att jag inte skulle få tillbaka pengarna. De går. Jag pratade med Emilia som säger att jag får kolla hennes fickor.

 Sen säger någon "där kommer dom". På fråga vem någon är säger Victor, "en tjej men vet inte vem". En tjej säger något om filmen. Kristoffer Stål kommer i ett gäng. Stål är större än mig. Jag försöker förklara om det med pengarna. De säger "kaxar du igen, är du uppkäftig igen". De börjar slå mig.

På fråga om vad det handlar om säger Victor att det handlar om en film för längesedan.

Tre- fyra andra kom och la sig i. Ida och Emilia ser på. Stål, Aije och tre lägger sig i. Stål slår mot mig med knyten näve. Jag parerar första slaget genom att hålla upp händerna. Andra hoppar in. Stål går emot mig, sträcker sig fram och slår med knutnäven. En tjej uppmuntrar bråket. Flera slår från olika håll. Andra slog kanske mot kroppen, jag vet inte vem som gjorde vad. Stål slog flera slag, de andra försökte. Stål är större än mig. Jag fick en spark mot ögat av Stål, jag ramlade till marken. Sparken tar på vänstra ögat, det gör jätteont och börjar blöda under ögat. Det var en som kallas "Aije" på apberget som sa åt mig att lungt resa mig upp och luta mig mot en sandbox. Aije var hotfull men pratade lungt. Han sa att jag kaxat med hans vän. Aije, är 21 år och han förklarade vem han var och sa att jag hotat hans bror Kim på apberget. Jag sa att jag ej minns att jag hotat hans brorsa. Aije sa att jag skulle be Kim om ursäkt annars skulle jag åka på mer stryk. Jag hade ingen där som jag kände, ingen kompis. Jag blev tvingad att be om ursäkt. Aije ville att jag skulle gå ner på knä och be om ursäkt men Kim sa att det räckte med att säga förlåt.

Jag kände mig ledsen inombords, det gjorde ont och jag hade ingen möjlighet att ta mig därifrån.

Pappa hämtade mig och vi for till sjukhuset.

Mopeden
Min moped var förstörd när vi hämtade den. Victor säger att han tror att det är Extracy, Danniboy och tjejerna som gjort det. De visste var den stod. Victors pappa lämnar över bilder som han tagit på mopeden.

Jag har inte haft kontakt med dem efteråt. Kanske med Emilia.

Medgivande av eftergift av sekretess
Victor säger att polisen får ta del av journalerna från händelsen. Han har även varit till tandläkaren för skador på tänderna och polisen får ta del av den journalen. Tandläkaren finns på Bokvägen på Teg.

 Förhörsledaren ringer upp Victor och läser upp förhöret 2007-04-17 kl 15.25.

Uppläst och godkänt.

Bakgrundsinformation om skador!


Sammanfattning av polisrapporten
Av polisrapporten framgår det att Nygren den 18 mars 2007 anmält att han blivit misshandlad vid tre olika tillfällen, två dagar i följd.

Den 13 mars 2007 ska han enligt anmälan ha blivit utsatt för knytnävsslag mot "kroppen och ansiktet", det är oklart hur många slag det rört sig om.

Den 14 mars 2007 ska han enligt anmälan ha blivit utsatt för upprepade knytnävsslag och sparkar (utdelade vid två olika tillfällen, först inomhus och senare även utomhus). Vid det senare misshandelstillfället den 14 mars (utomhus) ska skador i anslutning till det vänstra ögat ha uppstått, och troligen har dessa uppkommit till följd av spark mot ögat.

I anmälan finns noterat de skador som Nygren företedde vid anmälningstillfället, och dessa ska ha varit "blåtira och svullnad" runt det vänstra ögat samt ett mindre sår under det vänstra ögat. Nygren uppsökte akutmottagningen, Norrlands Universitetssjukhus (NUS), den 14 mars 2007 med anledning av skadorna.

Sammanfattning av patientjournalerna
Av patientjournalen från jourcentralen, NUS, framgår att Nygren undersökts av läkare den 14 mars 2007, med anledning av händelserna ovan.

Vid undersökningen konstaterade läkaren följande skador:
- sårskada på insidan av underläppen, förlust av "flisor" från några av de främre tänderna i underkäken

 - svullnad av den vänstra kinden som även omfattade området runt det vänstra ögat så att det vänstra ögat endast med svårighet kunde undersökas

 - "sår" på den vänstra kinden (med pågående blödning)

 - ömhet över det vänstra okbenet

Vid undersökningen företedde Nygren enligt uppgifter i patientjournalen dimsyn och dubbelseende. Ögonläkare konstaterade därför, och enligt patientjournalen från Jourcentralen fanns ingen blödning inne i ögat, men däremot noterades "rodnad ögonvita" och dubbelseende. (Patientjournal från ögonkliniken saknas). Enligt journalanteckningarna från Jourcentralen skulle Nygren kallas för återbesök till ögonläkare en vecka senare.

 Genom skiktröntgenundersökning (CT) utförd den 14 mars 2007 konstaterades brottssprickor i ansiktsskelettet (i det vänstra ögonhålegolvet) av så kallad "blow-out" -typ med flera avlösta och förskjutna (dislocerade) benfragment. Blod och nedpressat fett från ögonhålan sågs i den vänstra käkbihålan (maxillarsinus). På grund av skadorna i ansiktsskelettet (ögonhålans golv) remitterades Nygren till Öron-näs och halskliniken, NUS, för ytterligare bedömning och ställningstagande till eventuell åtgärd. Han förskrevs smärtstillande (Alvedon, Tradolan) från Jourcentralen. Skadorna fotograferades.

Av patientjournalen från Öron-näs och halskliniken, NUS, framgår att Nygren undersökts av läkare den 19 mars 2007. Därvid konstaterades åter samma undersökningsfynd som tidigare gjorts på Jourcentralen (blod i vänster käkbihåla och brottssprickor i ögonhålans golv på den vänstra sidan). Även vid detta besök besvärades Nygren av dubbelseende, särskilt vid försök att titta uppåt. Vid undersökning av ögonen konstaterades en blödning (hematom) i det vänstra ögat, till vänster om regnbågshinnan.

Den 22 mars 2007 opererades Nygren av öronläkare med anledning av skadan i ögonhålans golv. Man lade vid ingreppet in en "PDS.folie" som stöd för ögonhålebottnen.
(Operationsberättelsen föreligger ej). Man konstaterade dock vid hemskrivningen efter operationen att ingreppet förlöpt utan komplikationer. Efter operationen gavs antibiotika (både intravenöst: Zinacef och i tablettform: Cefamox) i förebyggande syfte. Man planerade ett uppföljande återbesök tillsammans med ögonläkare, journalanteckning från sådant besök saknas.

Sammanfattning av inkommet bildmaterial
Av inkommet bildmaterial (två digitalt överförda färgfotografier) framgår av det ena fotografiet uttalad svullnad och blåmissfärgning av det övre och undre vänstra ögonlocket, sträckande sig ned på kinden och över okbensbågen. Motsvarande okbensbågen ses i huden en förmodad sårskada och pågående blödning. Det andra fotografiet är suddigt och visar en närbild av läpparna, inga säkra skador ses. Sammanfattningsvis överensstämmer skadorna på fotografiet med beskrivningen i patientjournalen.

Särskild frågeställning.
I begäran utfrågas särskilt ett utlåtande över tandläkarbesöket samt "fotografier över skador".

Utlåtande om skador.


Utlåtande

Med stöd av vad som framkommit av utredningsunderlaget avger jag följande angående:

Påvisade skador

Victor Nygren har företett en slemhinneskada och tandskador i munnen, svullnad och underhudsblödning runt om det vänstra ögat med blödning i ögats bindehinna samt en sårskada på den vänstra kinden. Genom röntgenundersökning har konstaterats brottssprickor i den vänstra ögonhålans skelett med misstänkt påverkan av ögonmuskulaturen och dubbelseende.

Skadornas uppkomstsätt

Undersökningsfynden talar starkt för att skadorna orsakats av trubbigt våld.

Skelettskadan i ansiktet (vänstersidig Blow-Out- fraktur) uppkommer typiskt vid direktvåld mot ögonregionen och talar i detta fall (med samtidig sårskada i området) för att den uppkommit genom spark(ar) mot det vänstra ögat. Underhudsblödningen, svullnaden, tand och slemhinneskadan i området har troligen uppstått vid samma tillfälle, och kan också ha orsakats av till exempel knytnävsslag.

Skadornas ålder

Skadorna i ansiktet var helt färska vid fotograferingstillfället (med pågående blödning) och har ett utseende förenligt med att de uppkommit vid den uppgivna tidpunkten (2007-02-14) för skadornas uppkomst.

Skadornas svårighetsgrad

Skadorna har varit varken lindriga eller livshotande. Skelettskadorna i ansiktet (Blow-out- frakturen) har krävt kirurgisk åtgärd i form av operation. Nygren uppvisade före operationen besvär i form av dimsyn och dubbelseende. Då patientjournal från eventuella uppföljande återbesök saknas, liksom patientjournal från ögonklinik, kan något uttalande om eventuella men i nuläget inte göras.

Kommentar

De tandskador som Nygren enligt patientjournalen ska ha uppvisat den 14 mars 2007, och som Nygren enligt anmälan ska ha uppsökt tandläkare för, behandlas inte närmare i detta intyg. I stället bör ett separat rättsintyg avseende tandskadorna begäras av den behandlande tandläkaren. De fotografier som återfinns i fotobilagan är tagna på Akutmottagningen, NUS, troligen i samband med läkarbesöket den 14 mars 2007.


Journalanteckningar Folktandvården
2007-12-04

Intyg om tandskada gällande Victor Nygren 19891210-xxxx

Besök tandvården 20070327
Undersökning efter trauma inträffat 20070307. Omhändertagen i sjukvården för frakturer i ansiktsskelettet.
2007-03-27, svullnad vänster sida öga och kind, gul-blå färg kind.
Inspektion och palpation extraoralt käkar och leder utan anmärkning. Bettet stabilt.
Intraoralt mindre frakturer framtänder, sannolikt av kraftig ihopbitning i samband med traumat.
Röntgen berörda tänder.
11 liten emaljfraktur incisalt
21 liten emalifraktur incisalt
22 emalj - dentinfraktur incisalt-distalt ca 2 mm.
31 emalj - dentinfraktur incisalt-mesialt-lingualt ca 2 mm + ner lingualt.

20070330
Slipningar 11,21 samt compositlagningar 22, 31 utförda.

20070612
Kontroll efter trauma. Väsentligen utan anmärkning.

20071101
Kontroll efter trauma. Inga kliniska symptom. Avslutar de extra traumakontrollerna och följer upp vid ordinarie undersökningar. God prognos.

Framtida åtgärder kan bli aktuella i form av nya lagningar. rotbehandlingar samt kronterapi.

Leg tandläkare

Lena Laiti Brännström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar