Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

onsdag 21 november 2012

FEL i BUP -journalerna (81 fel) - Fel nummer 79 till 81! Ang överföringen till Rehabpsyk samt mina slutord och vad jag vill från BUP:s sida!

BUP-journalerna har behandlats färdigt efter detta inlägg och därför passar denna bild från när kontakten inleddes med BUP rätt så bra för det sista BUP-inlägget! Nu blir det en övergång till REHABPSYK som gäller där många fel från BUP- journalerna leder till nya fel i Rehabpsyks journaler på grund utav en negativ kedjereaktion där ny Rehabpersonal bara läser gamla journaler från BUP och skriver nya fel baserat på det som är felaktigt i de gamla journalerna! Rehabpsyk- kontakterna spinner åren 2008 till 2012, men kontakterna med Rehab var minimala fram till 2010 när gode mannen blev en förvaltare mot min vilja.

08-10-27
Ett helt stycke i min journal berör en annan person som också heter Victor men som har en mor vid namn Jennie och en styvfar vid namn Mattias. Hela detta stycke handlar inte om mig och är därmed felaktigt i koppling till min person.

Konferens 08-10-27

Fel nummer 79:
"Victor planerar att ansöka om LSS och därigenom få stöd i eget boende".

Rättelse: Fel!

För det första så var det mina föräldrar som planerade att söka om stöd via LSS.

För det andra så ansöktes det om SOL-team via LSS, inte om LSS!

SOL är mindre påträngande, kallas för "det mobila teamet". De kommer bara förbi vid vissa tider så som vid frukost, lunch och middag. LSS-stöd finns hela tiden i samma byggnad och de är mer påträngande även om SOL-teamet är nog så störande om man vill ha minsta "personliga integritet".

Fel numer 80:
"Enligt han själv har han en del svårigheter i sociala sammanhang och samspel med jämnåriga".

Rättelse:
Fel! Enligt mig själv har jag inga problem med jämnåriga killar, och har aldrig haft det, tjejer är en annan historia!

Fel nummer 81:
"Victor skriver en fullmakt till att BUP lämnar journalkopia till Vuxenpsyk".

Rättelse: 
Föräldrarna skrev en fullmakt och lurade mig att skriva under!

Idag efter att ha sett alla fel i journalerna, så hade jag aldrig skrivit under!

Sen har journalerna använts mot mig av förvaltare och andra, inte minst "Rättspsyk i Huddinge"!!

Slutord och krav:

Först och främst så kräver jag att ansvariga på BUP läser igenom det jag ringat in från journalhandlingarna och som är nödvändigt att läsa för att kunna förstå vart det har blivit galet. Sen läser de så klart igenom de fel jag påstår existerar i journalerna från BUP. Om något bevisas vara fel så bör dessa stycken strykas ur BUP-journalerna, finns flera sådana fel.

Nu är det inte en rättning av BUP-journalerna som är mitt viktigaste mål.. Mitt mål är att kunna bevisa för DOMSTOLEN att det varit en massa fel i BUP-journalerna för att sedan kunna påpeka att det FÖRVALTARSKAP som jag tilldelats alltså då har tilldelats på felaktiga grunder! Genom att BUP-journalerna hade så mycket fel så var det felaktigt av gode mannen och sedermera förvaltaren Håkan Gyllin att använda dessa FEL som argument för att han skulle få bli min förvaltare. Och en miss från domstolens sida att lita blint på orättade journaler..

En Överläkare på "RÄTTSPSYK I UMEÅ" har redan skrivit ett läkarintyg som gäller från och med när han skrev det (det nyaste) och där har samtliga fel strukits från intyget. "Rättspsyk i Huddinge" skrev av BUP-journalerna så att alla fel som fanns i dem fanns i deras "Socialutredning", nu har denne överläkare här i Umeå till skillnad från dem i Huddinge lyssnat på mig och strukit alla fel. Mitt mål att ha ett korrekt intyg inför framtiden är alltså uppnått.

Men mitt egentliga mål är att kunna bevisa att BUP-journalerna innehållit en massa fel som lett till nya fel i Rehabpsyks journaler och sen har samtliga dessa fel lett till att jag blivit behandlad som en handikappad person i behov av förvaltare och annat. Det är hög tid att jag får upprättelse, och jag vill ju ha skadestånd av samhället för ett felaktigt utdelat förvaltarskap eller av Håkan Gyllin för hans sätt mot mig när han var förvaltare på felaktiga grunder.. 

Mina krav från er på BUP är iallafall följande:

1. Gå igenom mina synpunkter och det som jag markerar som felaktigt eller viktigt.

2. Stryk om ni kan samtliga fel.

3. Överläkaren på Rättspsyk här i Umeå har redan gjort ett modernt läkarintyg som gäller så det kanske är onödigt av er att rätta alla fel i de gamla journalerna, det räcker med att ni skriver ett intyg där ni erkänner att överläkarens intyg är det korrekta och att de fel jag påstod var fel också är det. Åtminstone de felen där jag hänvisar till domstolshandlingar och förundersökningar.

4. Ni skrev ett läkarintyg angående att jag skulle få SOL-teamsstöd via LSS i december 2008. Detta intyg från er har felaktigt under domstolsförhandlingarna i Tingsrätten använts av min tidigare förvaltare/god man Håkan Gyllin för att jag skulle anses vara i behov av förvaltare. Bland annat så skrev ni att jag var i behov av stöd och hjälp från samhället och att jag led av vissa saker. Den hjälp från samhället som ni ansåg att jag behövde och var i behov av var dock INTE ett förvaltarskap utan SOL-team samt kontakt med Socialtjänsten, hjälp som jag hade godtagit.. 

Mitt problem är att Håkan Gyllin kunde använda ERAT INTYG för att göra sig själv till en förvaltare, "hjälp" som jag inte var i behov av.. I BUP-journalerna samt i intyget så hintas det om "Autistiska drag" och "marginell mental retardation", detta lyftes fram som grund för förvaltarskapet.. Nu stämde kanske "Autistiska drag-Icke verbala inlärningssvårigheter" men förvaltaren och Rehabpsyk ändrade denna diagnos till "Aspergers syndrom"  baserat på kurator Sibyllas ändring av diagnosen till just Asperger, så att rätten fick för sig att jag var en Aspergare. Och "marginell mental retardation" har bevisats felaktigt enligt tester från RPU:N 2012. 

Lägg därtill att förhandlingen om förvaltarskap hölls i Tingsrätten i mars år 2010, när ni skrev erat intyg i december år 2008, och erat intyg byggde på tester och undersökningar från så tidigt som år 2006. Det var helt fel att använda ett två år gammalt intyg som baserades på fyra år gamla tester i detta ärende om förvaltarskap år 2010. Jag var 15 år när jag genomgick testerna och 19 år när jag påtvingades ett förvaltarskap med dessa testers resultat som grund. Ni har även tagit er rätten att ändra "Autistiska drag" till "Asperger" vilket har förorsakat mig stort lidande (förvaltarskapet och annan hjälp man prackats på som man inte vill ha).

Sen måste jag tillägga en liten detalj:

Inför förhandlingar om ett förvaltarskap så ska man skriva ett nytt läkarintyg. I min systers fall tillexempel så fanns det ett särskilt utskrivet läkarintyg för just frågan om förvaltarskap. I intyget fanns det frågor ställda till intygsskrivande läkare om varför man ska ha ett förvaltarskap och varför läkaren anser det och så vidare. Ett speciellt utfärdat läkarintyg i förvaltarskapsfrågor skulle använts, inte erat gamla läkarintyg som skrevs i syfte att jag skulle få SOL-team. Erat intyg hade inget med frågan om förvaltare att göra och därför skulle jag vilja be er att skriva ett intyg där ni tydligt markerar att det intyg som ni skrev under december år 2008 inte alls skrivits i syfte att jag skulle få en förvaltare, och att ni därmed intygar att ni som skrivit läkarintyget inte alls tycker att Håkan Gyllin hade er tillåtelse att använda erat läkarintyg i det syfte som han använde intyget till. Dessutom så är det som redan sagts ett felaktigt förfarande att inte göra ett helt nytt intyg i förvaltarskapsärendet, så jag ska påpeka detta för domstolen och söka mig till advokater med mera så att det lyfts fram att de agerat mot gällande regler i förhandlingen om förvaltarskap i mars 2010 i Tingsrätten.

Genom att ni tydliggör att erat intyg inte var skrivet i syfte att man skulle anordna en förvaltare för mig, så hjälper ni mig i min kamp att påvisa att förvaltarskapet byggde på grunder som egentligen inte var grunder för just ett förvaltarskap.

5. Min jurist Anders Dahl som arbetade för mig i förvaltarskapsärendet både i Tingsrätten och i Hovrätten lyfte fram detta med att läkarintyget hade varit för gammalt och inte skrivet i syfte att jag skulle få en förvaltare. Eftersom att jag överklagat förvaltarskapet så togs det upp på nytt i oktober år 2010 i Hovrätten. Mitt och juristens första mål var att få ärendet återfört till Tingsrätten just för att det beslutats om förvaltarskap med felaktiga grunder (intyg som inte skrivits i detta ändamål). Av någon anledning så valde Hovrätten att inte återföra målet till Tingsrätten.. 

Inför Hovrättsförhandlingarna så hade jag och min jurist ställt krav på att ett nytt läkarintyg som skulle spegla min dåvarande situation skulle skrivas, inte ett läkarintyg som skrivits baserat på förhållanden så tidigt som år 2006. Vi menade dessutom att intyget skulle vara särskilt skapat för att skildra mtt eventuella behov eller ickebehov av en förvaltare. Problemet blev att överläkaren Helena på Rehabpsyk INTE skrev ett nytt läkarintyg...

Överläkaren Helena på Rehabpsyk skrev ett nytt intyg i den meningen att det skrevs just innan förhandlingen i Hovrätten år 2010. Men läkarintyget var inte utformat som ett läkarintyg ska vara när det gäller ett förvaltarskapsärende, det ställdes inga specifika frågor om just förvaltarskap och behovet av ett sådant, istället så nämndes bara hennes uppfattning av mig och hennes åsikt. Läkarintyget var alltså felaktigt skrivet sett till hur läkarintyg ska vara skrivna i ärenden som detta. Detta rör dock inte er på BUP utan är en del i de fel jag anser att Rehabpsyk begått.. 

Vad som däremot berör er i Helenas intyg är det faktum att hon i intyget lutar sig tillbaka mot BUP-journalerna och skriver av dem när det gäller vissa saker! Bland annat så nämner hon "en ung man med Asperger" vid ett flertal tillfällen och som är "förmodat lågbegåvad" baserat på eran diagnos "marginell mental retardation". Det faktum att "marginell mental retardation" bevisats felaktig och att "Asperger" aldrig var Asperger utan "Autistiska drag-Icke verbala inlärningssvårigheter" så menar jag att hela det här läkarintyget blev åt helvete för att det funits fel i BUP-journalerna.

Hovrätten gjorde dessutom felet att misstolka min situation.. De överdrev mitt behov av hjälp i sitt slutliga beslut och hade missuppfattat hur min hjälp såg ut. Det framstod tillexempel som om SOL-teams-personal kom hem till mig varje dag med kvällsfika och matade mig med det, i deras domslut, när sanningen var att de kom hem till mig och påminde mig att äta kvällsfika och att ta mitt insulin. Det handlade alltid om diabetesen och att jag skulle komma ihåg att ta mitt insulin! Det var oron för att jag skulle missköta min diabetes som från början ledde till att föräldrarna förespråkade SOL-team och så vidare. De litade inte på mig i den frågan! Men det handlade ALDRIG om att jag var oförmögen att servera mig mitt eget fika eller att personal skulle i praktiken mata mig för att jag var gravt efterbliven..

Hovrätten fick en störd bild av min situation och Högsta domstolen tog inte upp min överklagan..

Mitt krav på er är iallafall att ni ska intyga som redan nämnts att det existerat en massa fel i BUP-journalerna, intyga att tidigare nämnt läkarintyg från 2008 använts av Håkan Gyllin i ett felaktigt syfte, intyga att eftersom att diagnoserna "Asperger" och "marginell mental retardation" varit felaktiga så var det helt fel av överläkaren på Rehab att skriva att jag led av dessa diagnoser, enligt er, slutligen så bör ni sammanfatta med att det aldrig varit eran åsikt eller vilja att jag skulle få en förvaltare eller en god man och att era journaler har använts som grund helt felaktigt i detta ändamål. 

6. Jag har genom att ha fått en förvaltare med grunden att "kan inte ta vara på sig själv (SOL-team) eller sin egendom (god man/interimistisk förvaltare)" blivit behandlad som en handikappad person.. Med allt vad det innebär av samhällsinskränkningar på mitt självbestämmande och min personliga integritet samt mitt privatliv..!! När min nya förvaltare anmälde mig till Länsstyrelsen för att jag varit lat med den senaste hunden så behandlade Länsstyrelsen mig hårdare för att de såg att jag hade en förvaltare samt SOL-team.

I ett annat fall där en sköldpaddsägare experimenterat med sköldpaddor och flera av dem dog så belades denne man med "djurförbud mot reptiler", men fick ändå fortsätta att ha andra djur. När jag gått ut lite för sällan med min hund samt lämnat den hemma för länge i några timmar (som många andra gör som inte åker dit eftersom att de inte har spioner från myndigheterna i sina hem) så fick jag ett "djurförbud mot samtliga djur". Det faktum att jag tidigare haft och skött katter bra sket de i, de sket även i att andra djur som ormar inte kräver matning oftare än varannan vecka.. Vart jag vill komma?

Länsstyrelsen tog emot en anmälan från min förvaltare.. Därmed drar de slutsatsen att jag inte kan ta vara på min egendom eftersom att jag har en förvaltare!! Och djur är egendom som jag då alltså inte kan ta hand om.. Att sen mitt förvaltarskap syftade på egendom i form av pengar brydde de sig inte om, inte heller att jag kan sköta pengar och var bra på att spara, aldrig har haft skulder och så vidare.. Att jag blev utnyttjad på pengar berörde bara studiebidraget och jag gav aldrig bort mer än jag hade råd med.. Fick dessutom nya pengar varje månad! Så nej, förvaltarskapet saknade grund. Den andra omständigheten som Länsstyrelsen reagerat på måste ha varit mitt SOL-team, det lutar åt att man inte kan "ta vara på sig själv" om man har SOL-team. Den allmänna åsikten på Länsstyrelsen är att om man inte kan "ta vara på sig själv" så ska man inte ta hand om andra eller djur.. Trots att djur kanske är enklare att ta hand om än en själv eftersom de kräver mindre.. Och jag menar dessutom att jag kan ta vara på mig själv, SOL-team fick jag på grund utav att föräldrarna var överbeskyddande pga min diabetes och ville att någon skulle kontrollera att jag sköter den, samt på grund utav det läkarintyg som ni på BUP skrev efter tester från 06. 

Så jag har fått förvaltare/omyndigförklaring och djurförbud på grund utav den hjälp som jag fått på grund utav det ni skrivit i era journaler.. Sen har jag kört EU-moped året runt sedan i maj år 2005.. Fick körförbud i samband med att läkare ansåg att jag var "allvarligt psyksikt störd" då jag begått upprepade självmordsförsök och utageranden i föräldrahemmet. Men vadå? Är det så konstigt att man begår dessa handlingar om man blir omyndigförklarad mot sin vilja och diskriminerad gentemot alla i Sverige som inte är just "omyndigförklarade". Det är väldigt kränkande när fem år yngre människor som nyligen fyllt 18 år får mer friheter än jag själv för att mongos anser att jag behöver en förvaltare. Sådant borde individen själv avgöra.

Slutligen så menar jag att allt tyder på att förvaltarskap och inskränkningar i min självbestämmanderätt och personliga integritet bryter mot "konventionen om de mänskliga rättigheterna för funktionshindrade" (eller de som i mitt fall anses funktionshindrade), en konvention som den svenska regeringen har skrivit under att följa fullt ut och som domstolen, kommunen och andra myndigheter alltså bryter mot genom att neka mig rätten att styra över mitt liv, vart jag vill bo, hur jag vill bo, hur jag ska använda mina pengar och så vidare. Genom att låta en förvaltare ha makten över alla dessa frågor så bryter man mot den konventionen, då konventionen säger att den handikappade/förmodat handikappade ska besluta i dessa frågor själv.

Hur som helst så menar jag att felen i era BUP-journaler har lett till en massa problem för mig flera år efter att felen skrevs, detta beroende på att gode mannen Håkan Gyllin grävde i handlingarna och drog upp dem inför rätten. En god man får inte göra dessa gärningar utan huvudmannens tillåtelse.. Men domstolen utsåg honom till "interimistisk förvaltare till dess att beslut har meddelats" och detta gav honom de befogenheter som en förvaltare har redan innan han blivit förvaltare vilket är ett brott mot mina rättigheter, tror det var därför som han kunde få tag i era handlingar om mig bland annat. Så domstolen hjälpte honom genom att utse honom till "interimistisk förvaltare", hade han inte blivit en sådan så hade han inte kunnat få tag i era handlingar om mig i ändamålet att göra sig själv till permanent förvaltare.

De krav som jag nämnt tidigare har jag. Men det jag egentligen vill är att ha erat intyg om att det var fel att använda era intyg och handlingar i förvaltarskapsärendet, och att ni därför anser att det Håkan Gyllin gjort är fel och att alla beslut som grundar sig på era handlingar bör upphävas om ni inte skrivit dem i syfte att dessa beslut skulle fattas. Ni ville att jag skulle ha SOL-team via LSS, inte en förvaltare via Överförmyndarnämnden.. 

Skriv ett intyg där ni klart markerar till min fördel mot förvaltarskapet och jag kommer inte att gå vidare med anmälningar till Socialstyrelsen och eventuellt annat så som anmälningar till Europadomstolen. Mitt mål har aldrig varit att bråka om fel i journalerna, mitt mål har alltid varit att få bort det av rätten påtvingade förvaltarskapet som baserades på BUPS handlingar till stor del.. Utan att detta var er tanke när ni skrev dessa handlingar..

Om ni inte hjälper till så kommer jag anse att ni orsakat att det blivit som det blivit genom det ni skrivit osv, och anmäla till Socialstyrelsen, diskrimineringsombudsmannen och andra i syfte att både få upprättelse för de fel som skrivits samt skadestånd i form av pengar för alla kränkningar jag utsatts för när min vilja inte fått vara rådande över mitt eget liv eller MINA pengar.

Felen i BUP-journalerna gjorde ingen skada fram tills Håkan Gyllin kom in i bilden. Det är han som använt era handlingar på ett felaktigt sätt för att uppnå felaktiga resultat! Ni har inte medvetet stöttat detta, men indirekt så har ni hjälpt honom och samhället att omyndigförklara mig.

Jag hoppas att ni nu (ni behöver inte stryka fel eller rätta dem isf) skriver ett utlåtande riktat till alla inblandade myndigheter, inte minst domstolen, där ni klargör att ni anser att Håkan saknade rätten att använda era intyg och journaler så som han gjorde.. Och att ni anser att omyndigförklaringen som förvaltarskapet innebär ska upphöra omgående.

Om inte, så kommer jag hålla er ansvariga för allt eftersom att ni trots allt skrivit handlingarna (Rehabpsyk har också skrivit fel, ställer samma krav på dem att intyga att förvaltarskapet var fel) och gå vidare till instans efter instans.

Med vänliga hälsningar, Victor Fernando Nygren, en ung man som är less på att inte få bestämma över sitt liv och sin egendom, tillexempel över sina egna pengar! Och som är less på att andra myndigheter tolkar hjälpen man fått som ett tecken på att man är efterbliven eller handikappad, för det är jag inte!

Den senaste RPU:n klargjorde att jag har en intelligens på normalnivån bland annat.

Om inga av mina krav möts så kan jag vända mig till MEDIA, samt så kommer alla inblandade tjänstemän på BUP att nämnas vid både för och efternamn.. Förstör man mitt liv genom att ta ifrån mig rätten till självbestämmande så svarar jag med motaktioner som till exempel att hänga ut de skyldiga.

Tycker att det vore onödigt, bättre vore om alla sluter upp bakom målet att min förvaltare ska försvinna ur mitt liv. Och jag vill självklart ha ersättning för tiden som jag haft förvaltare eftersom jag lidit under denna tid, så ni och andra bör intyga att domstolsbeslutet varit felaktigt alternativt att förvaltarens agerande varit fel, så att man kan kräva staten eller förvaltaren Håkan Gyllin på ersättning för kränkning. Även Robert Marklund har dikterat över mig, men han har jag inte behövt betala skadestånd till för rättfärdigade hot.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar