Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

torsdag 18 oktober 2012

Förundersökningsprotokoll i ärendet som gällde "Förolämpning pga homosexuell läggning"! Skedde på stan efter valrörelsen i närheten av Frasses år 2006! Det som orsakade konflikten som ledde till brotten var Apberget- diskussioner angående homosexuella. Brottstid: 06-08-25 innan skolstarten!


Jag missade att ta med ett sista förhör i ärendet ang "Förolämpning pga sexuell läggning", detta förhör hölls med mig:

Hörd person
Nygren, Victor Fernando

Den hörde är
Misstänkt

Berättelse

Närvarande under förhöret är Victors offentlige försvarare Olof Hellström, Victors pappa Gösta samt advokataspirant.

Victor FÖRNEKAR förolämpning genom att ha uttryckt sig kränkande om homosexuella och då mot ?o?i?a.

Victor tycker att han har rätt att uttrycka sig som han gjort eftersom det är sanning och ett konstaterande.

Victor medger att han sagt att homosexuella är äckliga och att de inte skall ha sex med varandra. Eftersom han visste att ?o?i?a var homosexuell var det riktat mot henne och andra homosexuella. Victor tycker inte det är normalt och det är hans personliga uppfattning. Victor argumenterade för sin uppfattning eftersom de andra tyckte annorlunda. "Grön" (Jonathan Grönlund) tog ?o?i?a i försvar och hotade Victor med att säga. "kom om du vågar" och gick emot Victor. "Anki" (Ann-Catrin) kom då och det blev inget bråk.

Victor kan förstå att ?o?i?a blev ledsen men han ville säga det han tyckte eftersom ?o?i?a berättat för honom på Apberget att hon var homosexuell.

Victor tillfrågas om inställning till inkomna ersättningsyrkanden från målsägaren på 5000 kronor för kränkning.

Victor är inte beredd att ersätta för detta.

Förhöret uppläst och godkänt.

Jag friades helt. Polisen ansåg att brotten var "hets mot folkgrupp alt. ofredande" medans åklagaren i ärendet ändrade brottsrubriken till "förolämpning pga sexuell läggning" och valde att åtala mig för det.

Rätten friade mig då de tyckte att jag hade rätt att svara det jag tyckte nu när det trots allt var målsägaren med mera som inlett diskussionen och ställt mig frågor om vad jag tyckte. 

Jag ska ju inte behöva ljuga? Yttrandefriheten vägde tyngst denna gång.

Jag är inte lika extrem idag som jag var 06 och tycker inte att homosexuella är äckliga för att de är homosexuella. Däremot upplever jag det som motbjudande om två män tafsar på varandra när jag ser det. Två kvinnor är inte riktigt lika motbjudande att se på. 

Vad gäller sjukdom osv så är jag osäker, ett genetiskt fel snarare.. Att en kvinna eller man får för mycket hormoner från det motsatta könet och därför tänder på samma kön. Det är måhända onormalt då majoriteten är heteros, men det är inte onaturligt. Finns djur också som är homo. 

Jag har inget emot homosexuella idag så länge de inte besvärar mig på restaurang genom att kyssa varandra inför mig eller liknande. Och så länge de inte tafsar på mig.. Har umgåtts med tjejer när de umgåtts med bögar, så jag har varit i bögars sällskap. Så länge de inte gör mig något så bryr jag mig ej.. Jag har fortfarande något emot homoadoptioner då jag själv inte hade velat bli adopterad av bögar.

Slutligen så är jag fortfarande en motståndare till PRIDE-festivalen och tillhörande parad eftersom den inte är rolig att skåda, med alla nakna personer som agerar abnormt. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar