Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

onsdag 24 oktober 2012

FEL i BUP -journalerna (81 fel) - Fel nummer 61 till 65! Ang homodiskussioner på Apberget samt felaktiga diagnoser! (En mer detaljerad version av felen och mina rättelser, publicerar ej om journalhandlingarna!)

Jag utanför hemmet vid skolavslutningen 06! Bilden representerar inte bara "Agenten" utan även de"politikerambitioner"som fanns då.

Komplettering 06-11-24:

Fel nummer 61:

Diagnos           F845 Aspergers syndrom.
                       F829  Specifik motorisk utvecklingsstörning (B)

Rättelse: Fel!

Jag bedömdes dels inte lida av Asperger efter den neuropsykiatriska utredningen, dels så bedömde psykolog Per efter testresultat att jag inte led av "Asperger".

Varför har "Kuratorn på BUP" skrivit Asperger?

Jag fick resultatet "Autistiska drag: Icke verbala inlärningssvårigheter".
Det bedömdes av NEP- teamet att jag bara upfyllde tre kriterier för en "Asp- diagnos", men det krävdes 6 kriterier för att man skulle ha diagnosen! Per skriver att ""Nygren" inte till fullo uppfyllt kraven för en diagnos"! 

Med andra ord så var det fel av "Kuratorn på BUP" att "förvärra" diagnosen från "Autistiska drag" till "Asperger".

Vad gäller den andra diagnosen så betvivlar jag en "specifik motorisk utvecklingsstörning" och undrar den i så fall innebär?

Jag ägde på sprint i friidrott så problem med kroppen fanns ej!

Besök på BUP 07-01-10:

Fel nummer 62:

"Föräldrarna har svårt att sätta gränser till Victor och om vi föreslår några gränser eller annat förhållningssätt förkastar föräldrarna detta direkt. Victor bestämmer helt reglerna i familjen och har mer makt än föräldrarna. Detta sker eftersom det blir stora konflikter vid gränssättning".

Rättelse: Fel!

Föräldrarna satte visst gränser i hemmet och bestämde reglerna där! Helt fel av "Kuratorn på BUP" att påstå att jag bestämde i hemmet som en tyrann!

Faktum är att jag bestämde inom ett specifikt område, nämligen "datoranvändandet".

Jag satte inga regler i hemmet men jag fick som jag ville när det gäller datorerna (undantagsfallen ledde till konflikter ja). Föräldrarna hade svårt att begränsa mitt datoranvändande på grund utav stora konflikter vid gränssättning!

Felet blir således att "Kuratorn på BUP" påstår att jag dikterade i familjehemmet och satte alla regler i hemmet, när det bara var datoranvändandet och tiderna vid datorn som jag "bestämde" över själv!
Föräldrarna sa till om allt utom datorn (ibland tog de syrran i försvar och då tvingades jag ibland lämna den bättre datorn), jag blev arg om de försökte begränsa min tid vid datorn. Vid enstaka tillfällen så blev jag ju tvungen att låta syran sitta vid den bättre av familjens två datorer.. Så helt bestämde jag inte där heller!

Fel nummer 63:

"I samband med detta tar Victor systerns e-mail adress och skriver i den".

(Detta handlar om att jag blev avstängd från communityn Apberget.se (som alla unga i UMEÅ hade) då jag uttalat mig homofobiskt på sajten vilket inte admins där gillade, i samband med att jag blev avstängd från att logga in på sajten så loggade jag in genom syrrans användare för att kunna snoka).

Rättelse: Nej!

Jag använde hennes "Apberget- användare", inte hennes e-mail!

Telefon 07-01-22:

Fel nummer 64:

"Till exempel har han nu blivit avstängd på Apberget (ungdomschatt) eftersom han uttryckt hot och kränkande kommentarer om homosexuella"

Rättelse: 

Jag uttryckte inga hot mot homosexuella så det är fel, vad gäller kränkande kommentarer så är det olika från person till person hur man upplever det!

Jag sa att jag var emot homoadoptioner (inget fel i det, är fortfarande emot det, tanken gör mig rädd att jag skulle ha kunnat bli adopterad av bögar), samt att det var bättre på 70- talet då homosexualitet var en sjukdom (det kan ha kränkt några).

Fel nummer 65:

"Det är svårt att verklighetsanpassa Victor"

Rättelse:

Fel! Inte svårt alls, "Kuratorn på BUPs verklighet behöver inte vara alla andras!

Hon kanske gillar HBTQ, men många människor gör inte det!

Att man är eller var homofob betyder ej att man saknar koppling till verkligheten! 

Kanske är det Sverige som är svårt att anpassa till verkligheten med tanke på hur homofoba många andra länder är?!!

"Kuratorn på BUP" bör inte utgå ifrån att alla som är intoleranta mot HBTQ saknar koppling till verkligheten, i så fall är större delen utav världen utan koppling till verkligheten! Bland annat Ryssland!

Alla dessa fel tillsammans med de hittils ej publicerade 16 felen kommer att bli anmälda till Socialstyrelsen!

Omständigheter som styrker min sak i dessa 5 fall av fel eller missuppfattningar, alternativt hänvisningar till handlingar eller personer som kan styrka min sak:

Fel nr 61- Läs den neuropsykiatriska utredningen daterat 06! Se även psykolog Pers psykologutlåtande efter tester!

Fel nr 62 till 63- Hör med mina föräldrar samt med min syster!

Fel nr 64- Se polisärenet angående dessa uttalanden så inser ni att det inte förekom några hot mot homosexuella. 

Fel nr 65- Hör med förldrarna om detta!
          


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar