Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

söndag 14 oktober 2012

FEL i BUP -journalerna (81 fel) - Fel nummer 55 till 60! Ang min skolsituation höstterminen 06 och problemen i hemmet angående läxläsning med mera! (En mer detaljerad version av felen och mina rättelser, publicerar ej om journalhandlingarna!)

Jag i en photoshoppad bild gjord av killen på bilden i mars år 2007 (bilden på mig är egentligen från skolavslutningen 06), personerna på bilden gick i min klass på Dragonskolan i dataprogrammet. Jag gick i deras klass i två månader! Hoppade av på grund utav att det var för mycket matte och programmering  och sånt. Bilden skapades under Agenttråden tror jag när jag redan slutat klassen för ett halvår sedan! Det var fyra tjejer i klassen, de andra 30 var killar..

Besök 06-10-11:

(Källor: Föräldrarna)

Fel nummer 55:

Klassföreståndaren Carlos Aristondar på Dragonskolan kallas för min "Mentor". 

Rättelse: 

Han var klassföreståndare, kanske Mentor.

Fel nummer 56:

"Victor själv vill inte ägna tid på kvällarna till läxläsning men gör det med faderns hjälp".

Rättelse:

Klart jag kunde ägna någon timma åt läxläsning, men jag ville inte att all min fritid skulle gå åt till det!

Ligger man efter i matten med 66 sidor (det var krav på att hinna matte A och matte B det första året, matte C det andra året och matte D det tredje året, jag tyckte att matte A var jobbigt, det var för högt tempo) så innebär det att all fritid skulle gå åt till att hinna ikapp!

Vi var 34 st elever och det fanns en lärare! Läraren hann ej hjälpa alla! Och linjen var extra svår då matte hade en stor roll.

Jag hade svårt att klara matte A på ett år, och de krävde att man skulle hinna med både matte A och matte B. 

Felet är att det i texten framstår som om jag vägrar att göra någon läxa över huvud taget, vilket inte stämmer eller stämde!

Besök på BUP 06-10-17:

Fel nummer 57:

"När föräldrarna ska hjälpa honom i hemmet blir det konflikter eftersom Victor vill vara ledig och sitta vid datorn".

Rättelse:

Fel! Det stämmer att det ibland blev konflikter med föräldrarna när de tjatade för mycket om tillexempel mattematiken.

Felet blir att det i Kuratorn på BUP:s text framstår som om det alltid vid varje tillfälle blev konflikt.

Det stämmer ej, vi gjorde läxor rätt ofta, problemet på Dragonskolan var att de var på mig för mycket vilket retade mig då jag knappt fick någon fritid!

Fel nummer 58:

"Victor har inget mål med sina gymnasiestudier. Victor har planer på att bli politiker och tror att han kan försörja sig på det".

Rättelse:

Att bli politiker är ju ett mål, alltså är påståendet fel! Riksdagspolitiker kan försörja sig på det!

Besök på BUP 06-10-27:

Fel nummer 59:

"Victor har svårigheter att se andras behov och sätta sig in i hur andra människor uppfattar honom".

Rättelse:

Fel! Jag har inga svårigheter med att se till andras behov, tvärtom så har jag hjälpt folk med skjuts, mat, städ och så vidare vilket bevisar att jag mycket väl kan förstå andras behov och tillfredsställa dem!

Jag upplever däremot att myndigheterna har svårt att se mina behov! Behovet att vara utan en förvaltare tillexempel!

De tror att jag är i behov av SOL- team och förvaltare när jag egentligen har ett behov av att ha det som 95% av Sveriges befolkning, delvis att slippa sådan "hjälp". Jag är för rättvisa och det är orättvist och kränkande att jag inte får styra själv över min egendom som alla andra över 18 år! Lika för alla gäller ej!!! Ingen rättvisa i Sverige!

Det kan stämma att jag har svårt att förstå hur andra människor uppfattar mig, de tar ju sinnessjuka beslut om mig över mitt huvud och mot min vilja hela tiden!

Men de förstår inte sig på mig heller! Om de gjort det så hade jag sluppit en förvaltare framför allt!

Fel nummer 60:

"Det blir svårigheter för Victor eftersom han anser att han ska sköta sig själv utan föräldrars inflytande".

Rättelse:

Det är ett felaktigt påstående!

Jag ansåg att jag skulle sköta mitt plugg och mina läxor utan föräldrars inflytande, inte mig själv i övrigt!

Alla dessa fel tillsammans med de hittils ej publicerade 21 felen kommer att bli anmälda till Socialstyrelsen!

Omständigheter som styrker min sak i dessa 6 fall av fel eller missuppfattningar, alternativt hänvisningar till handlingar eller personer som kan styrka min sak:

Ang alla felen- Hör med mina föräldrar, med Dragonskolan eller med mig eller min syster! Vi vet alla hur det låg till bättre än BUP- personal som missuppfattar saker och ting..
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar