Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen -undkomma ansvar!

Sopa konflikter och problem under mattan. skylla på individen- undkomma ansvar!

"Diagnoser är ett påfund som man uppfunnit för att kunna skylla problem och konflikter som sker ute i samhället på enstaka individer! Det är samhällets sätt att skjuta ifrån sig ansvaret på individer.


Istället för att samhället ska ta tag i mobbning och annan diskriminering så säger man att "det där var inte mobbning - det där var hans störning/diagnos!!!"

Sen finns det säkert scizofreni osv.. Men diagnoser som autism/asperger/autistiska drag eller ADHD ges ut alldeles för lättvindigt och godtyckligt idag.. Ofta för att stryka över problem och sopa samhällets ansvar under mattan."

söndag 2 september 2012

Flera fel i skolkurator Nilla Borgs redogörelse om incidenten med kissmössan på Tegs Centralskola i dec 05 orsakar fel i "socialutredningen" i RPU:n 2012 eftersom den bygger helt på BUP:s uppgifter som är Nilla Borgs uppgifter! Kanske skulle BUP ha hört mig och kollat in andras förhör! Nillas version är sämre för mig än Hermans!

Skolkurator Nilla Borg!

Det finns flera fel i skolkurator Nilla Borgs redogörelse för hur händelsen i dec 05 med kissmössan gick till. För det första så är hennes version mer nära mina  motparters versioner, och min version är annorlunda på flera sätt, för det andra så är den mindre trovärdig än mina motparters versioner i målet!

Dessutom så var inte Nilla med som vittne vid händelsen och säger bara till "kuratorn på BUP" det hon fått höra från folk ryktesvägen (killen som ägde mössan Herman, läraren Ted som jag klöste då han vägrade släppa sitt grepp om mina armar efter att Camilla slagit till mig i ansiktet, tjejerna som fick mössan på sig samt möjligen andra som hört eller sett saker).

Jag menar att det är fel av "kuratorn på BUP" att ta Nilla Borgs version som den sanna versionen. Ingenting borde ge Nilla ensamrätt på händdelsen.. "Kuratorn på BUP" borde ha hört mig och nedtecknat min version! Ärligt så borde hon ha läst domstolshandlingarna (Förundersökningsprotokollet) och tagit med samtliga andras versioner hellre än Nilla Borgs version!

Utredarna på Rättspsyk i Huddinge utanför Stockholm tror felaktigt att ALLT som står i mina journaler från BUP och REHABPSYK stämmer till punkt och pricka. Därför blir resultatet av deras utredning i "socialutredningen" helt galet!

Jag har hittils påpekat 22 stycken fel, och det finns fler inte bara i BUP -journalerna utan även i Rehabpsyks journaler.

Jag måste rätta till samtliga fel i alla journaler för att utredarna ska kunna få en korrekt bild av mig, (nu är det mer för att Socialstyrelsen, media och världen ska få en korrekt bild av mig), inte en förvrängd bild som den man får när det finns en hel del fel i journalerna!

När Nillas version om kissmössan finns nedtecknad så behandlas den av utredarna på Rättspsyk i Huddinge som den korrekta versionen! De har ingen anledning att ifrågasätta det som står i BUPS journaler! Och att jag påpekar att BUP -journalerna är felaktiga till stora delar fnyser de bara åt.. Nu har felen lett till att samtliga fel även kommit med i RPU:n, och därmed lästes en massa fel upp i domstolen och jag blev stämplad som "allvarligt psykiskt störd" på grund av resultatet från RPU:n. Hade felen inte existerat kanske jag ändå hade bedömts som tillräckligt störd för rättspsykiatrisk vård, men chansen är stor att jag kommit undan med "finare ord" i utredningen. Många förtal och påhopp samt ärekränkningar från personal på BUP hamnade i RPU:n och därmed så blev jag förtalad och ärekränkt igen av RPU gänget. De har dock inte gjort mer än följt sina riktlinjer för hur de arbetar, nämligen att alltid gå efter det som finns i journalerna! Med tanke på detta så är det inte RPU -gänget som jag ska klaga på i första hand utan på de som skrivit journalerna.. I detta fall BUP och Rehabpsyks läkare! Framför allt är felen BUP:s fel eftersom Rehabpsyk också "bara grundat sig på BUP -journalerna" när de skrivit saker.. I några fall har enstaka individer på Rehabpsyk ärekränkt och förtalat mig och det ska anmälas, tänker på fientliga läkare som orsakade mitt indragna förarbevis bl.a.

Jag menar att om "kuratorn på BUP" hade hört mig om min version så hade det funnits två olika versioner i min journal, detta hade inneburit att Rättspsyk inte kunnat ta någon version för given!
Jag hänvisar BUP till domstolshandlingarna och menar att domstolens uppfattning bör bedömas som den korrekta, den är en sammansättning av allas versioner, där vissa fel inte finns med!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar